engesztelen mn 14B (rég)

(átv is) ’akaratához, szándékához mereven ragaszkodó, álláspontjából nem engedő 〈személy〉, ill. vmely szándékhoz, elhatározáshoz való merev ragaszkodást kifejező 〈megnyilvánulás〉’ ❖ azon ember ki nem érez erőt hidegnek s engesztelennek lenni bosszujában, mondjon le minden türetlenségi s bosszuérzeti gerjröl (1843 Récsi Emil ford.–Sand 8389005, 101) | Egy [felhő] most is oly komor, engesztelen (1889 Fővárosi Lapok C0158, 1) | A tiszt hátul állhatott. Az arca szigorú, engesztelen, a kezében lovagló-ostor (1914 Budapesti Napló okt. 26. C4896, 5) | ha kidől egy-egy fiatal és értékes, mert dolgos élet, gyakran hallatszik Rudolf felé az engesztelen szó: – Hogy nem inkább ez a szegény bolond pusztult el (1927 Népszava ápr. 14. C7495, 2).

a. (ritk) ’csillapíthatatlan 〈harag, düh〉’ ❖ a szultán engesztelen dühe Szigetvár ellen (1860 Vasárnapi Újság CD56).

engesztelen melléknév 14B (rég)
(átv is)
akaratához, szándékához mereven ragaszkodó, álláspontjából nem engedő 〈személy〉, ill. vmely szándékhoz, elhatározáshoz való merev ragaszkodást kifejező 〈megnyilvánulás〉
azon ember ki nem érez erőt hidegnek s engesztelennek lenni bosszujában, mondjon le minden türetlenségi s bosszuérzeti gerjröl
(1843 Récsi Emil ford.Sand)
Egy [felhő] most is oly komor, engesztelen
(1889 Fővárosi Lapok)
A tiszt hátul állhatott. Az arca szigorú, engesztelen, a kezében lovagló-ostor
(1914 Budapesti Napló okt. 26.)
ha kidől egy-egy fiatal és értékes, mert dolgos élet, gyakran hallatszik Rudolf felé az engesztelen szó: – Hogy nem inkább ez a szegény bolond pusztult el
(1927 Népszava ápr. 14.)
a. (ritk)
csillapíthatatlan 〈harag, düh〉
a szultán engesztelen dühe Szigetvár ellen
(1860 Vasárnapi Újság)

Beállítások