engesztelés fn 4B

1. ’az engesztel igével kifejezett cselekvés v. történés’ ❖ ezen büſzkén épült vároſnak tſak hamva maradott volna Sándor nagy haragja engeſzteléſére (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0808, 38).

1a. (vál) ’az a cselekedet, megnyilvánulás v. eljárás, amely a megbántott v. megsértett személy haragjának, neheztelésének feloldására irányul, ill. vmely okozott sérelemért, bántalomért kárpótlásként v. jóvátételként nyújtott dolog’ ❖ [a költő] a kobozt Engesztelésül áldozza a szokásnak, Ha hív polgárnak óhajt nézetődni (1831 Kazinczy Ferenc CD01) | az engesztelést szabályozó törvények (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | az üvegablakok szinte lebegnek színeikkel. A bécsi szörnyű ácsorgás engesztelése lett volna ez a látvány, engesztelő ajándék? (1939 Radnóti Miklós 9543009, 101) | Bűnbocsánatra csak a vallomásokat és az engesztelést követően kerülhet sor (1999 Magyar Hírlap CD09) | [Csapody István] elismeréseket, címeket, kitüntetéseket javarészt csak élete vége felé kapott. A „Pro Natura” és a „Pro Urbe Sopron” díj, az Osztrák Köztársaságért Aranyérem mellett engesztelést jelentett számára a soproni egyetem címzetes egyetemi tanára, majd tiszteletbeli doktora (doctor honoris causa) cím (2002 Bartha Dénes² CD52).

2. (rég) ’megbocsátás(ként a büntetés elengedése, a megtorlásról való lemondás)’ ❖ én voltam méltatlanul meg bántva, de a sír széle engesztelésnek lévén a helje, ma az én kertembe Wesselényinek emlékezetére Monumentum ál (1812 Cserey Farkas² C2563, 96) | bűn, mely engesztelésre soha nem talál (1857 Széchenyi István CD1501) | A király kérdőre vonta az orgyilkost; Ingolburga, a béke angyala, ismét közbenjáróul lépett fel közöttük, könnyei újra megnyerték férje számára az engesztelést (1860 Jókai Mór CD18) | az őrületbe esett Heracles megöli gyermekeit s Megarát, és midőn magához tér, Theseus Attica földjén engesztelést igér neki (1902 ÓkoriLex. CD28).

2a. (Vall) ’〈kül. a zsidó vallási szertartásban:〉 a bocsánat elérése céljából végrehajtott rituális cselekmény’ ❖ [a pap] az áldozat bemutatásakor „engesztelést végez” az áldozóért (1993 BibliaiLex. CD1207) | [rabszolganő ellen elkövetett szeméremsértés esetén a törvény] csupán kultuszi engesztelést kíván meg (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | Hét napig végezz engesztelést az oltáron, és így szenteld föl, hogy igen szent legyen az oltár (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

2b. (Vall) ’〈kül. a zsidó és keresztény vallási hagyományban Istennek az ember bűnbánatára előre felkínált válaszként:〉 a bűn megbocsátása, az alóla való felmentés, feloldozás; bűnbocsánat’ ❖ Isten engesztelést nyújt az őszinte megtérőnek (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | Az izráeli törvény tehát csak annyiban foglalkozik a hamisan esküvővel, amennyiben az beismeri vétkét. Ebben az esetben megfelelő áldozati cselekmények bemutatásával engesztelést lehet szerezni a hamis esküért (1993 BibliaiLex. CD1207) | egy ember által bejött a világba a bűn és a bűn által a halál, az ítélet által a kárhoztatás. De egy másik ember, Jézus Krisztus által, aki magára vette a bűnnek az átkát és halálával engesztelést hozott, uralkodik a kegyelem az igazsággal az örök életre (1993 BibliaiLex. CD1207) | A tömeges búcsújárók és engesztelést remélők látványa (2001 Csóti Csaba CD36).

2c. (Vall) ’〈zsidó hagyományban:〉 böjttel járó őszi bűnbánati ünnep, a hosszúnap, ill. annak megünneplése’ ❖ [ha] kinyújtod karjaid az engesztelés napján a mennyei szeretetnek trónja felé, akkor az Örökkévaló szava fogad (1890 Löw Immánuel 8278004, 222) | Izraelitát törvénybe idézni tilos: szombaton, purimnapon, [...] engeszteléskor (1896 Pesti Hírlap okt. 29. C5644, 19) | Szombaton tilos a böjtölés (kivéve az Engesztelés napján, amely mint a szombatok szombatja, felfüggeszti a rendes szombatok szabályát) (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | a hetedik hónap tizedik napján, az engesztelés ünnepén kötelező az önmegtartóztatás (1993 BibliaiLex. CD1207) | Paradicsomos, tejfölös, sajtos, legyen rajta [ti. a lángoson] minden jó bőven, mondja apám, most engesztelés van, egyenek ezek a kölykök (2002 Bódis Kriszta 3145003, 1106).

3. (vál) ’vmely feszült, szorongattatott helyzetet, (érzelmi) állapotot követő felszabadultság, (belső) béke’ ❖ [a cserkesz] kebléből kivont fehér kendő, mit feltűzött dárdája hegyére, azt látszék mutatni, hogy békét, engesztelést hozott a városnak (1850 Jókai Mór CD18) | az idylli jelenetek [...] dacára, egészben nyújtja-e eposzunk azon engesztelést, melyet a költészettől jogosan követelünk? (1860 Arany János C6505, 36) | [Rodin] érezte az eredmény elérésekor a szelíd, szent örömet, a nagy engesztelést, az ő arcán is kisimultak ilyenkor a torzulások (1912 Feleky Géza CD10) | egy újabb tragédia katarzisa hoz megbékélt halált az apának, és engesztelődést-engesztelést az anyának, illetve a gyermekeknek (1994 Új Könyvek CD29).

Sz: engesztelési.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. enged; ÉKsz.

engesztelés főnév 4B
1.
az engesztel igével kifejezett cselekvés v. történés
ezen büſzkén épült vároſnak tſak hamva maradott volna Sándor nagy haragja engeſzteléſére
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
1a. (vál)
az a cselekedet, megnyilvánulás v. eljárás, amely a megbántott v. megsértett személy haragjának, neheztelésének feloldására irányul, ill. vmely okozott sérelemért, bántalomért kárpótlásként v. jóvátételként nyújtott dolog
[a költő] a kobozt Engesztelésül áldozza a szokásnak, Ha hív polgárnak óhajt nézetődni
(1831 Kazinczy Ferenc)
az engesztelést szabályozó törvények
(1899 Nagy képes világtörténet)
az üvegablakok szinte lebegnek színeikkel. A bécsi szörnyű ácsorgás engesztelése lett volna ez a látvány, engesztelő ajándék?
(1939 Radnóti Miklós)
Bűnbocsánatra csak a vallomásokat és az engesztelést követően kerülhet sor
(1999 Magyar Hírlap)
[Csapody István] elismeréseket, címeket, kitüntetéseket javarészt csak élete vége felé kapott. A „Pro Natura” és a „Pro Urbe Sopron” díj, az Osztrák Köztársaságért Aranyérem mellett engesztelést jelentett számára a soproni egyetem címzetes egyetemi tanára, majd tiszteletbeli doktora (doctor honoris causa) cím
(2002 Bartha Dénes²)
2. (rég)
megbocsátás(ként a büntetés elengedése, a megtorlásról való lemondás)
én voltam méltatlanul meg bántva, de a sír széle engesztelésnek lévén a helje, ma az én kertembe Wesselényinek emlékezetére Monumentum ál
(1812 Cserey Farkas²)
bűn, mely engesztelésre soha nem talál
(1857 Széchenyi István)
A király kérdőre vonta az orgyilkost; Ingolburga, a béke angyala, ismét közbenjáróul lépett fel közöttük, könnyei újra megnyerték férje számára az engesztelést
(1860 Jókai Mór)
az őrületbe esett Heracles megöli gyermekeit s Megarát, és midőn magához tér, Theseus Attica földjén engesztelést igér neki
(1902 ÓkoriLex.)
2a. (Vall)
〈kül. a zsidó vallási szertartásban:〉 a bocsánat elérése céljából végrehajtott rituális cselekmény
[a pap] az áldozat bemutatásakor „engesztelést végez” az áldozóért
(1993 BibliaiLex.)
[rabszolganő ellen elkövetett szeméremsértés esetén a törvény] csupán kultuszi engesztelést kíván meg
(1995 Jubileumi kommentár)
Hét napig végezz engesztelést az oltáron, és így szenteld föl, hogy igen szent legyen az oltár
(1995 Protestáns Biblia ford.)
2b. (Vall)
〈kül. a zsidó és keresztény vallási hagyományban Istennek az ember bűnbánatára előre felkínált válaszként:〉 a bűn megbocsátása, az alóla való felmentés, feloldozás; bűnbocsánat
Isten engesztelést nyújt az őszinte megtérőnek
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
Az izráeli törvény tehát csak annyiban foglalkozik a hamisan esküvővel, amennyiben az beismeri vétkét. Ebben az esetben megfelelő áldozati cselekmények bemutatásával engesztelést lehet szerezni a hamis esküért
(1993 BibliaiLex.)
egy ember által bejött a világba a bűn és a bűn által a halál, az ítélet által a kárhoztatás. De egy másik ember, Jézus Krisztus által, aki magára vette a bűnnek az átkát és halálával engesztelést hozott, uralkodik a kegyelem az igazsággal az örök életre
(1993 BibliaiLex.)
A tömeges búcsújárók és engesztelést remélők látványa
(2001 Csóti Csaba)
2c. (Vall)
〈zsidó hagyományban:〉 böjttel járó őszi bűnbánati ünnep, a hosszúnap, ill. annak megünneplése
[ha] kinyújtod karjaid az engesztelés napján a mennyei szeretetnek trónja felé, akkor az Örökkévaló szava fogad
(1890 Löw Immánuel)
Izraelitát törvénybe idézni tilos: szombaton, purimnapon, [...] engeszteléskor
(1896 Pesti Hírlap okt. 29.)
Szombaton tilos a böjtölés (kivéve az Engesztelés napján, amely mint a szombatok szombatja, felfüggeszti a rendes szombatok szabályát)
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
a hetedik hónap tizedik napján, az engesztelés ünnepén kötelező az önmegtartóztatás
(1993 BibliaiLex.)
Paradicsomos, tejfölös, sajtos, legyen rajta [ti. a lángoson] minden jó bőven, mondja apám, most engesztelés van, egyenek ezek a kölykök
(2002 Bódis Kriszta)
3. (vál)
vmely feszült, szorongattatott helyzetet, (érzelmi) állapotot követő felszabadultság, (belső) béke
[a cserkesz] kebléből kivont fehér kendő, mit feltűzött dárdája hegyére, azt látszék mutatni, hogy békét, engesztelést hozott a városnak
(1850 Jókai Mór)
az idylli jelenetek [...] dacára, egészben nyújtja-e eposzunk azon engesztelést, melyet a költészettől jogosan követelünk?
(1860 Arany János)
[Rodin] érezte az eredmény elérésekor a szelíd, szent örömet, a nagy engesztelést, az ő arcán is kisimultak ilyenkor a torzulások
(1912 Feleky Géza)
egy újabb tragédia katarzisa hoz megbékélt halált az apának, és engesztelődést-engesztelést az anyának, illetve a gyermekeknek
(1994 Új Könyvek)
Sz: engesztelési
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. enged; ÉKsz.

Beállítások