építőkő fn 8C11

1. (Ép) ’bányászat során kitermelt kő mint építkezés céljára alkalmas természetes építőanyag, ill. ebből kifaragott v. vmely más nyersanyagból előállított építőelem’ ❖ Bauſtein, der: építőkő; építni való kő (1823 Német–magyar–deák lexikon C3047, 322) | A kőbányai szőlőmívelés minden időben szoros kapcsolatban állhatott az ottani jeles építő kő bányászatával, a kiásott kő üregei kítünő pinczéül szolgálván (1875 Salamon Ferenc CD57) | A téglák mesterséges, égetett agyagból, ritkábban más anyagokból [...] készített építőkövek (1925 RévaiNagyLex. C5714, 43) | tisztán ki lehetett tapogatni az ősi várfalak maradványait. Építőkövek kötőanyagát: egy jókora darab maltert is lehoztam emlékül onnan (1967 e. Áprily Lajos 9008070, 29) | A tufából faragott szomolyai építőkő [...] az 1970-es években is kedvelt volt (1991 Magyar néprajz CD47).

2. ’Vminek az alkotóeleme, építőeleme.’

2a. (Ját) ’〈építőjáték elemeként:〉(ilyen követ utánzó) építőkocka’ ❖ Játékszerek egyes nemei. [...] Épitő-kövek 1 ft 80 kr – 6 ftig (1873 Borsszem Jankó dec. 7. C4992, 12) | Szétrakta, meg újra kezdte az összeállítást, mint a gyerekek az építőkövekkel (1899 Mikszáth Kálmán CD04) | Különösen szerette a gyermek az építőköveket, melyekből mindenféle geometriai alakokat rakosgatott össze (1921 Beke Manó CD10) | A nagy asztalon egy építőkövekből összeállított kis híd állt (1922 Füst Milán CD10) | optikai játékok, képes kockák, építőkövek, összerakós képek (puzzle) (2005 Szabad Föld febr. 11. C8391, 10).

2b. (rendsz. birtokszóként)(szerves) anyag, vegyület, részecske, ill. élő organizmus eleme, komponense’ ❖ Az állati test részint folyékony, részint szilárd, illetőleg lágyanszilárd anyagokból áll, és e halmazállapotok mindegyikét molekulák alkotják. [...] Az építő kövek csaknem kizárólag fehérjemolekulák, vagy a fehérjéhez közel rokon anyagok (1879 Természettudományi Közlöny C7903, 351) | Miután a neutron a szétbomló atómmagból lép ki, az α- és β-részecskék, továbbá a proton mellett negyedik építőköve az atomnak (1933 Természettudományi Közlöny C7958, 480) | A fehérjék, mint a szervezet építőkövei, lényegesen különböznek a zsíroktól és szénhidrátoktól (1991 Frank Júlia CD19) | Az elmúlt fél évszázad részecskefizikusainak feladata volt a nukleonok építőköveinek és a köztük fellépő kölcsönhatásoknak a mennyiségi megértése (2005 Trócsányi Zoltán² 3315001, 151).

2c. (birtokszóként) ’vmely összetett jelenség, képződmény, dolog (jellemző) összetevője, (meghatározó) alkotóeleme’ ❖ [meg kell ismertetni a társadalommal] azon alapigazságokat, a melyek az etikai igazságokkal egybeolvasztva, az uj társadalmi rend épitőköveit fogják szolgáltatni (1889 Budapesti Hírlap jan. 17. C4736, 3) | A regény világának építőköve egy szubjektívan határolt emberi tudat (1927 Marsovszky Miklós CD10) | [A beszédfelismerő programok] a beszédet szavakra és fonémákra (az emberi beszéd alapvető építőköveire) bontják, [...] és megkeresik a leginkább valószínű szót (1997 Byte Magazin ford. CD38) | A társadalmak elemi építőköve az emberi elme (2008 Népszabadság nov. 29. C7856, 5).

Vö. ÉKsz.

építőkő főnév 8C11
1. (Ép)
bányászat során kitermelt kő mint építkezés céljára alkalmas természetes építőanyag, ill. ebből kifaragott v. vmely más nyersanyagból előállított építőelem
Bauſtein, der: építőkő; építni való kő
(1823 Német–magyar–deák lexikon)
A kőbányai szőlőmívelés minden időben szoros kapcsolatban állhatott az ottani jeles építő kő bányászatával, a kiásott kő üregei kítünő pinczéül szolgálván
(1875 Salamon Ferenc)
A téglák mesterséges, égetett agyagból, ritkábban más anyagokból [...] készített építőkövek
(1925 RévaiNagyLex.)
tisztán ki lehetett tapogatni az ősi várfalak maradványait. Építőkövek kötőanyagát: egy jókora darab maltert is lehoztam emlékül onnan
(1967 e. Áprily Lajos)
A tufából faragott szomolyai építőkő [...] az 1970-es években is kedvelt volt
(1991 Magyar néprajz)
2.
Vminek az alkotóeleme, építőeleme.
2a. (Ját)
〈építőjáték elemeként:〉 (ilyen követ utánzó) építőkocka
Játékszerek egyes nemei. [...] Épitő-kövek 1 ftforint 80 krkrajcár – 6 ftforintig
(1873 Borsszem Jankó dec. 7.)
Szétrakta, meg újra kezdte az összeállítást, mint a gyerekek az építőkövekkel
(1899 Mikszáth Kálmán)
Különösen szerette a gyermek az építőköveket, melyekből mindenféle geometriai alakokat rakosgatott össze
(1921 Beke Manó)
A nagy asztalon egy építőkövekből összeállított kis híd állt
(1922 Füst Milán)
optikai játékok, képes kockák, építőkövek, összerakós képek (puzzle)
(2005 Szabad Föld febr. 11.)
2b. (rendsz. birtokszóként)
(szerves) anyag, vegyület, részecske, ill. élő organizmus eleme, komponense
Az állati test részint folyékony, részint szilárd, illetőleg lágyanszilárd anyagokból áll, és e halmazállapotok mindegyikét molekulák alkotják. [...] Az építő kövek csaknem kizárólag fehérjemolekulák, vagy a fehérjéhez közel rokon anyagok
(1879 Természettudományi Közlöny)
Miután a neutron a szétbomló atómmagból lép ki, az α- és β-részecskék, továbbá a proton mellett negyedik építőköve az atomnak
(1933 Természettudományi Közlöny)
A fehérjék, mint a szervezet építőkövei, lényegesen különböznek a zsíroktól és szénhidrátoktól
(1991 Frank Júlia)
Az elmúlt fél évszázad részecskefizikusainak feladata volt a nukleonok építőköveinek és a köztük fellépő kölcsönhatásoknak a mennyiségi megértése
(2005 Trócsányi Zoltán²)
2c. (birtokszóként)
vmely összetett jelenség, képződmény, dolog (jellemző) összetevője, (meghatározó) alkotóeleme
[meg kell ismertetni a társadalommal] azon alapigazságokat, a melyek az etikai igazságokkal egybeolvasztva, az uj társadalmi rend épitőköveit fogják szolgáltatni
(1889 Budapesti Hírlap jan. 17.)
A regény világának építőköve egy szubjektívan határolt emberi tudat
(1927 Marsovszky Miklós)
[A beszédfelismerő programok] a beszédet szavakra és fonémákra (az emberi beszéd alapvető építőköveire) bontják, [...] és megkeresik a leginkább valószínű szót
(1997 Byte Magazin ford.)
A társadalmak elemi építőköve az emberi elme
(2008 Népszabadság nov. 29.)
Vö. ÉKsz.

Beállítások