építőmester fn 4B

1. (átv is) ’épületek, építmények tervezésével és kivitelezésével hivatásszerűen foglalkozó szakember’ ❖ Akár melly Indzſenér, vagy Épitö-Meſter, a’ ki még illyetén munkában [ti. útépítésben] nem forgolódott, meg-találja ebben, azon közönséges régulákat, mellyekhez magát az e’ féle munkákban tarthatja (1777 Kovács Ferenc¹ C2757, [XVII]) | Nagy épít Mester a’ tudomány (1793 Kovács Pál¹ C2763, 204) | már odáig haladott az ügy [ti. a gázvilágítás kiépítése Pesten], hogy épitőmestert is fogadtak a vállalkozók, a ki a szükséges épitéshez nemsokára hozzá fog (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Építőmester, mint iparos és vállalkozó, az építkezéseknél előforduló összes iparosmunkákat végzi (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 179) | [a váci] önkormányzat támogatásával folyik az 1864-ben Alois Cacciari olasz építőmester által tervezett és felépített, Közép-Európában egyedülálló zsinagóga helyreállítása (2005 Népszava dec. 3. C7468, 14).

2. (vál) ’a világot, ill. vmely élőlényt, tárgyat, dolgot létrehozó, teremtő istenség, kül. a keresztény Isten’ ❖ Az bölts, és bóldog, a’ ki önként ’s zúgolódás nélkül tölti-bé azt a’ hellyet, mellyet az örök Építö-Mester [...] néki rendelt (1785 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner C2549, 278) | Az ég’ szépsége és tartóssága; [...] az örökös és isteni építő-mester’ munkáji (1834 Aurora C0041, 117) | Vulcan volt-e az építőmestere, vagy Neptun [a hegyből előtörő folyamnak] (1890 Jókai Mór CD18) | a francia Nagy-Orleans száműzi a világegyetem nagy építőmesterét és harcot indít az egyház ellen (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzT.; ÉKsz.².

építőmester főnév 4B
1. (átv is)
épületek, építmények tervezésével és kivitelezésével hivatásszerűen foglalkozó szakember
Akár melly Indzſenér, vagy Épitö-Meſter, a’ ki még illyetén munkában [ti. útépítésben] nem forgolódott, meg-találja ebben, azon közönséges régulákat, mellyekhez magát az e’ féle munkákban tarthatja
(1777 Kovács Ferenc¹)
Nagy épít Mester a’ tudomány
(1793 Kovács Pál¹)
már odáig haladott az ügy [ti. a gázvilágítás kiépítése Pesten], hogy épitőmestert is fogadtak a vállalkozók, a ki a szükséges épitéshez nemsokára hozzá fog
(1855 Vasárnapi Újság)
Építőmester, mint iparos és vállalkozó, az építkezéseknél előforduló összes iparosmunkákat végzi
(1926 TolnaiÚjLex.)
[a váci] önkormányzat támogatásával folyik az 1864-ben Alois Cacciari olasz építőmester által tervezett és felépített, Közép-Európában egyedülálló zsinagóga helyreállítása
(2005 Népszava dec. 3.)
2. (vál)
a világot, ill. vmely élőlényt, tárgyat, dolgot létrehozó, teremtő istenség, kül. a keresztény Isten
Az bölts, és bóldog, a’ ki önként ’s zúgolódás nélkül tölti-bé azt a’ hellyet, mellyet az örök Építö-Mester [...] néki rendelt
(1785 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
Az ég’ szépsége és tartóssága; [...] az örökös és isteni építő-mester’ munkáji
(1834 Aurora)
Vulcan volt-e az építőmestere, vagy Neptun [a hegyből előtörő folyamnak]
(1890 Jókai Mór)
a francia Nagy-Orleans száműzi a világegyetem nagy építőmesterét és harcot indít az egyház ellen
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzT.; ÉKsz.²

Beállítások