éppannyi 21A1 mut nm (rendsz. utalószóként)

1. (mn-i értékben) ’a közvetlen szövegkörnyezetben meghatározottal azonos v. ahhoz nagyon hasonló mennyiségű, nagyságú, mértékű’ ❖ Az asztalokon ujságok ’s könyvek, a’ falakon nehány hires magyar férfiu’ ’s ép’ annyi még hiresebb angol mének’ képe (1845 Eötvös József 8126004, 49) | a mily kevéssé volt kényes az eszközök válogatásában, ép annyi éleslátást tanúsított (1899 Horváth Cyrill² 8580002, 302) | Köztetek is éppannyian hulltak el a menekülés, az alacsony elfoglaltságok vagy a közepes gondolatok között, mint akár a fenségben és merészségben (1936 Gyergyai Albert CD10) | Süle Sándor, aki fogattal szántott, mondta is, hiába kapált épp annyiszor, mint én (1950 Szabad Nép okt. 15. C4873, 6) | Az ottomán birodalom etnikailag éppannyira vegyes összetételű volt, mint a Habsburg-monarchia (1992 Deák István 2058005, 224) | [Haley Joel Osmentnek] 13 évesen a gázsija épp annyi, mint az ünnepelt Catherine Zeta-Jonesé (2001 Magyar Hírlap CD09).

1a. (-ra raggal) ’〈annak kif-ére, hogy vmely állítás igaz, akárcsak a másik, ill. vmely állítás, tulajdonság stb. igaz vmire, vkire, akárcsak a másikra〉’ ❖ A haladás ez eljárásban egyébiránt a mily folytatólagos volt, ép annyira nem jelzi eléggé a különféle módszert (1869 Keleti Károly 8233003, 26) | a történelmi regény épp annyira „fikció”, kitalált történet, akár Gulliver utazásai (1938 Szerb Antal 9668007, 69) | A paranoia itt éppannyira tisztánlátás, mint téves eszme (1989 Konrád György 9351005, 49).

2. (fn-i értékben) ’a közvetlen szövegkörnyezetben meghatározottal azonos v. nagyon hasonló mennyiség, nagyság, ill. azonos mennyiségű pénz’ ❖ Compensatio a tőzsdén a. m. valamely tőzsdei műveletnek teljesen megfelelő, de ellenkező irányu művelettel való ellensulyozása. Igy egy és ugyanazon fajta értékpapir vásárlását ellensulyozza, ha ugyanabból a fajta papirból épp annyit eladnak, vagy megforditva (1893 PallasLex. CD02) | Az ember tudvalevőleg épp annyit fog be karjaival, mint amilyen hosszú a teste (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Ha eladunk kétezer példányt egy modern regényből, azon a kereskedő épp annyit keres, mint ha bármi másból adna el kétezer példányt (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. (tárgyraggal, hsz-szerűen) ’〈a közvetlen szövegkörnyezetben meghatározottal azonos v. ahhoz nagyon hasonló mértékben v. gyakorisággal〉’ ❖ ön meglehet győződve Ágnes szerelméről, azonban én mint jó barátnő, figyelmeztetni akartam önöket, hogy gyakran a rosz hirek ép annyit ártanak egy fiatal nőnek, mint a legkönnyelműbb lépések (1857 Vadnay Károly 8501002, 22) | Rendes zsold és jövedelem híján [a bujdosók] a Tiszavidék városait sarcolták; Debrecen maga, bár lakossága a vallás miatt szimpátiával viseltetett irántuk, éppannyit szenvedett tőlük, mint a töröktől és a császáriaktól (1929 Szekfű Gyula CD42) | – Hallod-e, András? – nevetett fel, összefüggés nélkül. – Barátom, Agostyán, aki ma éppannyit jár a fejemben, mint nagy emlékű tanárom, ezt szokta mondani: mentsen Isten szelíd ember haragjától! (1978 Sőtér István 9613001, 151).

J: ugyanannyi.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

éppannyi 21A1 mutató névmás (rendsz. utalószóként)
1. (mn-i értékben)
a közvetlen szövegkörnyezetben meghatározottal azonos v. ahhoz nagyon hasonló mennyiségű, nagyságú, mértékű
Az asztalokon ujságok ’s könyvek, a’ falakon nehány hires magyar férfiu’ ’s ép’ annyi még hiresebb angol mének’ képe
(1845 Eötvös József)
a mily kevéssé volt kényes az eszközök válogatásában, ép annyi éleslátást tanúsított
(1899 Horváth Cyrill²)
Köztetek is éppannyian hulltak el a menekülés, az alacsony elfoglaltságok vagy a közepes gondolatok között, mint akár a fenségben és merészségben
(1936 Gyergyai Albert)
Süle Sándor, aki fogattal szántott, mondta is, hiába kapált épp annyiszor, mint én
(1950 Szabad Nép okt. 15.)
Az ottomán birodalom etnikailag éppannyira vegyes összetételű volt, mint a Habsburg-monarchia
(1992 Deák István)
[Haley Joel Osmentnek] 13 évesen a gázsija épp annyi, mint az ünnepelt Catherine Zeta-Jonesé
(2001 Magyar Hírlap)
1a. (-ra raggal)
〈annak kif-ére, hogy vmely állítás igaz, akárcsak a másik, ill. vmely állítás, tulajdonság stb. igaz vmire, vkire, akárcsak a másikra〉
A haladás ez eljárásban egyébiránt a mily folytatólagos volt, ép annyira nem jelzi eléggé a különféle módszert
(1869 Keleti Károly)
a történelmi regény épp annyira „fikció”, kitalált történet, akár Gulliver utazásai
(1938 Szerb Antal)
A paranoia itt éppannyira tisztánlátás, mint téves eszme
(1989 Konrád György)
2. (fn-i értékben)
a közvetlen szövegkörnyezetben meghatározottal azonos v. nagyon hasonló mennyiség, nagyság, ill. azonos mennyiségű pénz
Compensatio a tőzsdén a. m.annyi mint valamely tőzsdei műveletnek teljesen megfelelő, de ellenkező irányu művelettel való ellensulyozása. Igy egy és ugyanazon fajta értékpapir vásárlását ellensulyozza, ha ugyanabból a fajta papirból épp annyit eladnak, vagy megforditva
(1893 PallasLex.)
Az ember tudvalevőleg épp annyit fog be karjaival, mint amilyen hosszú a teste
(1929 Az állatok világa ford.)
Ha eladunk kétezer példányt egy modern regényből, azon a kereskedő épp annyit keres, mint ha bármi másból adna el kétezer példányt
(1995 Magyar Hírlap)
2a. (tárgyraggal, hsz-szerűen)
〈a közvetlen szövegkörnyezetben meghatározottal azonos v. ahhoz nagyon hasonló mértékben v. gyakorisággal〉
ön meglehet győződve Ágnes szerelméről, azonban én mint jó barátnő, figyelmeztetni akartam önöket, hogy gyakran a rosz hirek ép annyit ártanak egy fiatal nőnek, mint a legkönnyelműbb lépések
(1857 Vadnay Károly)
Rendes zsold és jövedelem híján [a bujdosók] a Tiszavidék városait sarcolták; Debrecen maga, bár lakossága a vallás miatt szimpátiával viseltetett irántuk, éppannyit szenvedett tőlük, mint a töröktől és a császáriaktól
(1929 Szekfű Gyula)
– Hallod-e, András? – nevetett fel, összefüggés nélkül. – Barátom, Agostyán, aki ma éppannyit jár a fejemben, mint nagy emlékű tanárom, ezt szokta mondani: mentsen Isten szelíd ember haragjától!
(1978 Sőtér István)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások