épületes¹ mn 15B1 (rég)

’több épülettel ellátott(, sűrűn) beépített 〈hely, kül. város(rész)〉’ ❖ Népes, épületes, kereskedö nagy hely [Agra városa] (1783 Molnár János C0291, 130) | a’ Maros vize menetelében fekv, az Új Várral által-ellemben hellyheztetett, szép, épletes, terjedtt nagy Várost [értem Aradon] (1814 Perecsényi Nagy László C3465, 15) | Azon része a’ városnak, mellyet most Óvárnak neveznek, volt a’ legépületesb (1836 Jósika Miklós 8212002, 69).

a. ’olyan 〈telek, kert stb.〉, amelyen épület áll’ ❖ Épletes: de nem adózó jószág: 56,000 Templom (1818 Hazai és Külföldi Tudósítások C8257, 47) | [megvásárolható gróf Fáy István] Tállyán lévő épületes szabad telke (1854 Budapesti Hírlap C7812, 2038) | [van] egy épületes telkem a faluban, most épen a komámék lakják (1882 Tolnai Lajos C4199, 133) | [Fogarasy Mihály] Gyulafehérvárt a „Pius Samaritanus”-nak 7400 frton vett és kibővített épületes telket adományozott (1894 Magyar írók élete CD27).

Vö. ÉrtSz. épületes¹; TESz. ép; ÉKsz. épületes¹; SzT.

épületes¹ melléknév 15B1 (rég)
több épülettel ellátott(, sűrűn) beépített 〈hely, kül. város(rész)
Népes, épületes, kereskedö nagy hely [Agra városa]
(1783 Molnár János)
a’ Maros vize menetelében fekv, az Új Várral által-ellemben hellyheztetett, szép, épletes, terjedtt nagy Várost [értem Aradon]
(1814 Perecsényi Nagy László)
Azon része a’ városnak, mellyet most Óvárnak neveznek, volt a’ legépületesb
(1836 Jósika Miklós)
a.
olyan 〈telek, kert stb.〉, amelyen épület áll
Épletes: de nem adózó jószág: 56,000 Templom
(1818 Hazai és Külföldi Tudósítások)
[megvásárolható gróf Fáy István] Tállyán lévő épületes szabad telke
(1854 Budapesti Hírlap)
[van] egy épületes telkem a faluban, most épen a komámék lakják
(1882 Tolnai Lajos)
[Fogarasy Mihály] Gyulafehérvárt a „Pius Samaritanus”-nak 7400 frtforinton vett és kibővített épületes telket adományozott
(1894 Magyar írók élete)
Vö. ÉrtSz. épületes¹; TESz. ép; ÉKsz. épületes¹; SzT.

Beállítások