éra fn 6A (vál)

1. (rendsz. minőségjelzővel) ’〈vmely társadalom, nép, közösség történetében, életében:〉 vmely (meghatározott, sajátos) időszak, korszak’ ❖ a’ világ Ura őrizzen minket olly álmaktul, millyeket ők álmodnak némellykor ’s annál józanabbul ébredjünk fel mi, egy nemesb aera Hiv fiai! (1830 Széchenyi István 8429005, 234) | az uj gazdasági éra hatása (1898 Budapesti Hírlap szept. 24. C4745, 3) | Mikszáth nemzedéke érezte meg leginkább a kiegyezéses éra léleknyomorító súlyát (1965 Kovács Kálmán CD53) | a történelem hatalmas időszakokat foglal magába. Érákat, rezsimeket, korszakokat, még a kisebb terjedelmű kurzus is bizonyos sarkpontokat jelöl (1995 Magyar Hírlap CD09) | a hagyományos iparágak lázasan keresik a helyüket az internetes érában (2000 Figyelő CD2601).

1a. (tulajdonnévi előtaggal) (pejor)(önkényuralmi) politikai vezetőhöz, es. párthoz kötődő politikai berendezkedés, rendszer, rezsim’ ❖ Jött az átokterhelt Schmerling-éra. Százszorta rosszabb a Bach-korszaknál (1862–1863 Jókai Mór CD18) | A Gömbös-éra végefelé kibontakozó, német mintájú szélsőjobb mozgalom csak a publicisztikában éreztette élénkítő hatását (1937 Fejtő Ferenc 2045034, 72) | a pártközpont tele van a Rákosi-éra kreatúráival, tehetségtelen és acsargó perc-emberkékkel, elszánt törtetőkkel és megrögzött Sztálin-hivőkkel (1977 Méray Tibor 9434003, 197) | A spontán privatizáció jogi, gazdasági és politikai feltételeit még az MSZMP-érában alakították ki (1992 Debreczeni József 2027025, 17) | a Brezsnyev-érában megkezdődött a reformokkal összefüggő eredmények visszavétele (2010 Huszár Tibor 3159003, 259).

1b. (tulajdonnévi előtaggal is) ’vmely intézménynek, tudományos v. művészi irányzatnak, es. sportágnak egy meghatározó személyhez kötődő korszaka’ ❖ vége van az ő [ti. Kant] Aerájának (1806 Pálóczi Horváth Ádám C2557, 256) | Gulácsy érája alatt színigazgató Ernyi Mihály volt (1898 Ady Endre C0534, 49) | A temesvári polgármester leült az íróasztalához, maga elé rendelte a pesti rendőrség vezető tisztviselőit, halkan, de kurtán és erélyesen megmondotta nekik, vége a Thaisz-érának, azért jött, hogy rendet, biztonságot teremtsen Budapesten és véget vessen a rendőrség zilált állapotának (1935 Budapesti Hírlap ápr. 19. C4723, 6) | A tanszék Zsirai-érája emlékezetes és sikeres volt, amelyre nosztalgiával, a professzor úr személyére hálával gondolunk vissza (1995 Kiss Jenő² CD30) | A Schumacher-érában még sosem volt ilyen rossz a Ferrari és maga a világbajnok sem (2005 Nemzeti Sport aug. 23. C8074, 11).

2. (Tört) ’〈az emberiség történetének kronológiájában:〉 vmilyen időszámítási rendszer, ill. annak (utólag meghatározott) kezdő időpontja, amelytől az éveket folytatólagos sorszámmal jelölik’ ❖ [a görög pénzérméken található évszámok] vagy a’ Király országlását, vagy az Aerát, a’ mellytől az esztendők számláltatnak jegyzik meg (1820 Hasznos Mulatságok C0181, 234) | Symeon magister időmeghatározásaiban nem pontos, nem megbizható. Igy példáúl Bölcs Leo uralkodásának kezdetett Krisztus születése utáni 888-ik s a világ teremtése utáni 6388-ik évre teszi, mely számítás mellett a két aera össze nem vág, a rendes byzanti számítás 6388-ik évének a Krisztus utáni 880-ik felelvén meg (1880 Pauler Gyula CD57) | [az arab évszámítás] külön éra szerint történik; számításuk kiinduló pontja vagyis évszámításuk első évének újévnapja Mohammed Mekkából Medinába való menekülésének napja (1911 RévaiNagyLex. C5697, 781) | A különféle érák létezése mellett nehézséget okoz, hogy a középkorban helyenként változott az év kezdő napja (1993 Csukovits Enikő CD17) | [a történészek] nem tudták elhelyezni az ilyen érában megadott éveket a mi évszámításunk rendszerében: nem volt ismeretes ugyanis az 1. olimpia 1. éve – egészen a múlt század közepéig (1999 Természet Világa CD50).

2a. (Föld) ’földtörténeti kor(szak)’ ❖ A devoni ammonitok sok tekintetben különböznek még a későbbi mezozoos érában nagy szerepet játszó rokonaiktól (1893 PallasLex. CD02) | Öt földtani főkorszakot, érát különböztetnek meg (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 129) | ebből az érából nincs nagyobb mennyiségű [föld]kéreg meglétére bizonyíték (1996 Természet Világa ford. CD50).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

éra főnév 6A (vál)
1. (rendsz. minőségjelzővel)
〈vmely társadalom, nép, közösség történetében, életében:〉 vmely (meghatározott, sajátos) időszak, korszak
a’ világ Ura őrizzen minket olly álmaktul, millyeket ők álmodnak némellykor ’s annál józanabbul ébredjünk fel mi, egy nemesb aera Hiv fiai!
(1830 Széchenyi István)
az uj gazdasági éra hatása
(1898 Budapesti Hírlap szept. 24.)
Mikszáth nemzedéke érezte meg leginkább a kiegyezéses éra léleknyomorító súlyát
(1965 Kovács Kálmán)
a történelem hatalmas időszakokat foglal magába. Érákat, rezsimeket, korszakokat, még a kisebb terjedelmű kurzus is bizonyos sarkpontokat jelöl
(1995 Magyar Hírlap)
a hagyományos iparágak lázasan keresik a helyüket az internetes érában
(2000 Figyelő)
1a. (tulajdonnévi előtaggal) (pejor)
(önkényuralmi) politikai vezetőhöz, es. párthoz kötődő politikai berendezkedés, rendszer, rezsim
Jött az átokterhelt Schmerling-éra. Százszorta rosszabb a Bach-korszaknál
(1862–1863 Jókai Mór)
A Gömbös-éra végefelé kibontakozó, német mintájú szélsőjobb mozgalom csak a publicisztikában éreztette élénkítő hatását
(1937 Fejtő Ferenc)
a pártközpont tele van a Rákosi-éra kreatúráival, tehetségtelen és acsargó perc-emberkékkel, elszánt törtetőkkel és megrögzött Sztálin-hivőkkel
(1977 Méray Tibor)
A spontán privatizáció jogi, gazdasági és politikai feltételeit még az MSZMPMagyar Szocialista Munkáspárt-érában alakították ki
(1992 Debreczeni József)
a Brezsnyev-érában megkezdődött a reformokkal összefüggő eredmények visszavétele
(2010 Huszár Tibor)
1b. (tulajdonnévi előtaggal is)
vmely intézménynek, tudományos v. művészi irányzatnak, es. sportágnak egy meghatározó személyhez kötődő korszaka
vége van az ő [ti. Kant] Aerájának
(1806 Pálóczi Horváth Ádám)
Gulácsy érája alatt színigazgató Ernyi Mihály volt
(1898 Ady Endre)
A temesvári polgármester leült az íróasztalához, maga elé rendelte a pesti rendőrség vezető tisztviselőit, halkan, de kurtán és erélyesen megmondotta nekik, vége a Thaisz-érának, azért jött, hogy rendet, biztonságot teremtsen Budapesten és véget vessen a rendőrség zilált állapotának
(1935 Budapesti Hírlap ápr. 19.)
A tanszék Zsirai-érája emlékezetes és sikeres volt, amelyre nosztalgiával, a professzor úr személyére hálával gondolunk vissza
(1995 Kiss Jenő²)
A Schumacher-érában még sosem volt ilyen rossz a Ferrari és maga a világbajnok sem
(2005 Nemzeti Sport aug. 23.)
2. (Tört)
〈az emberiség történetének kronológiájában:〉 vmilyen időszámítási rendszer, ill. annak (utólag meghatározott) kezdő időpontja, amelytől az éveket folytatólagos sorszámmal jelölik
[a görög pénzérméken található évszámok] vagy a’ Király országlását, vagy az Aerát, a’ mellytől az esztendők számláltatnak jegyzik meg
(1820 Hasznos Mulatságok)
Symeon magister időmeghatározásaiban nem pontos, nem megbizható. Igy példáúl Bölcs Leo uralkodásának kezdetett Krisztus születése utáni 888-ik s a világ teremtése utáni 6388-ik évre teszi, mely számítás mellett a két aera össze nem vág, a rendes byzanti számítás 6388-ik évének a Krisztus utáni 880-ik felelvén meg
(1880 Pauler Gyula)
[az arab évszámítás] külön éra szerint történik; számításuk kiinduló pontja vagyis évszámításuk első évének újévnapja Mohammed Mekkából Medinába való menekülésének napja
(1911 RévaiNagyLex.)
A különféle érák létezése mellett nehézséget okoz, hogy a középkorban helyenként változott az év kezdő napja
(1993 Csukovits Enikő)
[a történészek] nem tudták elhelyezni az ilyen érában megadott éveket a mi évszámításunk rendszerében: nem volt ismeretes ugyanis az 1. olimpia 1. éve – egészen a múlt század közepéig
(1999 Természet Világa)
2a. (Föld)
földtörténeti kor(szak)
A devoni ammonitok sok tekintetben különböznek még a későbbi mezozoos érában nagy szerepet játszó rokonaiktól
(1893 PallasLex.)
Öt földtani főkorszakot, érát különböztetnek meg
(1926 TolnaiÚjLex.)
ebből az érából nincs nagyobb mennyiségű [föld]kéreg meglétére bizonyíték
(1996 Természet Világa ford.)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások