erányosság (3A8) l. arányosság

arányosság fn 3A8erányosság (rég)

1. ’mértékét, mennyiségét tekintve helyes, megfelelő viszony (két dolog között)’ ❖ semmi arányosság nem vólt […] az én hadi népem és az ellenség seregei közt (1800 Magyar Kurír C0337, 537) | Nehéz el találni az izgattathatás és az izgatás között való erányosságot (1802 Zsoldos János C4586, 51) | Hiszünk a művelt nép jó törvényeiben, amelyek […] arányosságot teremtenek jog és kötelesség között (1931 Zsolt Béla 9807011, 5) | A vesztes hatalom helyébe lépő győztes sem egyensúlyt, sem etnikai arányosságot nem ismert (1991 Diószegi István 2037017, 1517).

2. (rég) ’helyes, méltányos, illő viszony 〈személyek, ill. csoportok között〉’ ❖ az eggyes házi-népeknek bóldogságok a’ férj és feleség ’s ſzülék és gyermekek köztt való eggyességnek ’s tiſzta arányosságnak gyümltse ſzokott lenni (1792 Magyar Múzeum ford. 7448020, 339).

3. ’vmely dolog részeinek egymáshoz v. az egészhez viszonyított méretét tekintve arányos, esztétikailag megfelelő, szép volta’ ❖ a’ betű’ részeinek, a’ betűknek, ’s a’ betükből öszszefüzött szavaknak illő erányosságokban kell helyheztetni (1825 Szilasy János 8450007, 264) | A hajhászott arányosság egyhanguvá, merevvé teszi a beszédet (1870 Névy László 8334003, 32) | Alakja nemességét, termete szép arányosságát […] érdemül tudták be neki (1906 Ambrus Zoltán C0592, 139) | A ház egyes részeinek arányossága (1912 Malonyay Dezső 8292043, 234) | a mozarti művekhez oly jól illő arányosság jegyében jelent meg egy […] mű (1991 Szentgyörgyi Zsuzsa 2037024, 1530).

4. (Mat is) ’két v. több dolog mennyisége v. mértéke közötti, hányadossal kifejezett viszony’ ❖ a’ magasság a’ hoszszasághoz mint 10 : 11-hez, ollyan arányosságban vagyon (1807 Hazai Tudósítások C0189, 395) | A’ Chemiának az a’ tzéllya, hogy … kitanúllya azon erányosságot, mellyben vannak a’ testeknek részei egymással egyesűlve (1808 Varga Márton C4356, 342) | ha a’ pénz kétszereztetvén az árjelek is megkétszereztetnek, az arányosság épen ollyan lesz, mint amillyen a’ két rendbéli kétszerezés előtt volt (1833 Rédly Károly ford.–Montesquieu 8320005, 242) | Az arányosság tanításánál mind a matematika-, mind a fizikaórán ábrázoltassunk grafikusan sok példát egyenes és fordított arányosságra (1953 Márki János–Koncz Endre 1101002, 59).

5. (rég, Mat) ’aránypár’ ❖ Két aránynak eggyenlősége arányosságnak neveztetik (1823 Tudományos Gyűjtemény C5561, 47).

Fr: egyenes, fordított.

Sz: arányossági.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

erányosság lásd arányosság
arányosság főnév 3A8
erányosság 3A8 (rég)
1.
mértékét, mennyiségét tekintve helyes, megfelelő viszony (két dolog között)
semmi arányosság nem vólt […] az én hadi népem és az ellenség seregei közt
(1800 Magyar Kurír)
Nehéz el találni az izgattathatás és az izgatás között való erányosságot
(1802 Zsoldos János)
Hiszünk a művelt nép jó törvényeiben, amelyek […] arányosságot teremtenek jog és kötelesség között
(1931 Zsolt Béla)
A vesztes hatalom helyébe lépő győztes sem egyensúlyt, sem etnikai arányosságot nem ismert
(1991 Diószegi István)
2. (rég)
helyes, méltányos, illő viszony 〈személyek, ill. csoportok között〉
az eggyes házi-népeknek bóldogságok a’ férj és feleség ’s ſzülék és gyermekek köztt való eggyességnek ’s tiſzta arányosságnak gyümltse ſzokott lenni
(1792 Magyar Múzeum ford.)
3.
vmely dolog részeinek egymáshoz v. az egészhez viszonyított méretét tekintve arányos, esztétikailag megfelelő, szép volta
a’ betű’ részeinek, a’ betűknek, ’s a’ betükből öszszefüzött szavaknak illő erányosságokban kell helyheztetni
(1825 Szilasy János)
A hajhászott arányosság egyhanguvá, merevvé teszi a beszédet
(1870 Névy László)
Alakja nemességét, termete szép arányosságát […] érdemül tudták be neki
(1906 Ambrus Zoltán)
A ház egyes részeinek arányossága
(1912 Malonyay Dezső)
a mozarti művekhez oly jól illő arányosság jegyében jelent meg egy […]
(1991 Szentgyörgyi Zsuzsa)
4. (Mat is)
két v. több dolog mennyisége v. mértéke közötti, hányadossal kifejezett viszony
a’ magasság a’ hoszszasághoz mint 10 : 11-hez, ollyan arányosságban vagyon
(1807 Hazai Tudósítások)
A’ Chemiának az a’ tzéllya, hogy … kitanúllya azon erányosságot, mellyben vannak a’ testeknek részei egymással egyesűlve
(1808 Varga Márton)
ha a’ pénz kétszereztetvén az árjelek is megkétszereztetnek, az arányosság épen ollyan lesz, mint amillyen a’ két rendbéli kétszerezés előtt volt
(1833 Rédly Károly ford.Montesquieu)
Az arányosság tanításánál mind a matematika-, mind a fizikaórán ábrázoltassunk grafikusan sok példát egyenes és fordított arányosságra
(1953 Márki János–Koncz Endre)
5. (rég, Mat)
Két aránynak eggyenlősége arányosságnak neveztetik
(1823 Tudományos Gyűjtemény)
Sz: arányossági
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások