erányoz (8a5) l. arányoz¹

arányoz¹ ts ige 4a (rég)erányoz, irányoz

1. vmit arányoz vmihez ’mennyiségi v. mértékbeli viszonyba állít vmit vmivel, mér, viszonyít vmit vmihez’ ❖ a’ nagy közönséghez irányozva a’ csalárdok ’s rendetlenek csak igen kis száma (1831 Széchenyi István C3903, 141) | irányozza Tárunk előfizetési árát a’ német Real-Encyclopaediáéhoz (1834 Thewrewk József C4157, 112) | nemzetélethez arányozva igen rövid idő (1843 Széchenyi István CD1501) | lesz módunk arányozni egymáshoz a kornak rendes írói és bölcsészeti nyelvét (1858 Erdélyi János² 8131106, 263).

2. ’vmely arány szerint állapít meg vmit’ ❖ a’ víznek, és a’ hegyek közt leesö havaknak böségeket azokból a’ próbákból arányozzák, mellyeket a’ térségen tettenek (1780 Révai Miklós ford.–Makó 7283027, 65) | A’ gubónak és viznek mennyisége természet szerint a’ fösték fekte nagyságára irányoztasson, mellyet bé kell véle mázolni (1835 Némethy József 8333018, 367) | A’ mű’ nagyságához és becséhez van arányozva a’ külső dísz is (1839 Figyelmező C0153, 585) | igényeidet az állam maximumához arányozod (1887 Baksay Sándor C0735, 155).

3. vmit arányoz vmihez ’helyes, megfelelő mennyiségi v. mértékbeli viszonyba hoz vmit vmivel’ ❖ el-követend iparkodásainkhoz arányozott bizodalomra vagyon ſzükségünk (1795 Magyar Hírmondó 7444130, 716) | nints meghatározva, hogy mennyire terjedjen ki ezen Kis Katekizmus, tehát rajtam állott, annak mekkoraságához erányozva hozzá vetni (1817 Márton István C3039, 17) | gonoszságához arányozott örökös munkával robotolni kinszerittetik (1832 Cserna János 8496002, 37) | a törvény a’ veszedelem [= kockázat] fokához arányozza a’ kamatot (1846 Pajor István 8345030, 68).

J: arányít, arányosít.

Sz: arányozás, arányozat.

Vö. CzF.; TESz. arány; ÚMTsz.

erányoz lásd arányoz¹
arányoz¹ tárgyas ige 4a (rég)
erányoz 8a5
irányoz 8a5
1. vmit arányoz vmihez
mennyiségi v. mértékbeli viszonyba állít vmit vmivel, mér, viszonyít vmit vmihez
a’ nagy közönséghez irányozva a’ csalárdok ’s rendetlenek csak igen kis száma
(1831 Széchenyi István)
irányozza Tárunk előfizetési árát a’ német Real-Encyclopaediáéhoz
(1834 Thewrewk József)
nemzetélethez arányozva igen rövid idő
(1843 Széchenyi István)
lesz módunk arányozni egymáshoz a kornak rendes írói és bölcsészeti nyelvét
(1858 Erdélyi János²)
2.
vmely arány szerint állapít meg vmit
a’ víznek, és a’ hegyek közt leesö havaknak böségeket azokból a’ próbákból arányozzák, mellyeket a’ térségen tettenek
(1780 Révai Miklós ford.Makó)
A’ gubónak és viznek mennyisége természet szerint a’ fösték fekte nagyságára irányoztasson, mellyet bé kell véle mázolni
(1835 Némethy József)
A’ mű’ nagyságához és becséhez van arányozva a’ külső dísz is
(1839 Figyelmező)
igényeidet az állam maximumához arányozod
(1887 Baksay Sándor)
3. vmit arányoz vmihez
helyes, megfelelő mennyiségi v. mértékbeli viszonyba hoz vmit vmivel
el-követend iparkodásainkhoz arányozott bizodalomra vagyon ſzükségünk
(1795 Magyar Hírmondó)
nints meghatározva, hogy mennyire terjedjen ki ezen Kis Katekizmus, tehát rajtam állott, annak mekkoraságához erányozva hozzá vetni
(1817 Márton István)
gonoszságához arányozott örökös munkával robotolni kinszerittetik
(1832 Cserna János)
a törvény a’ veszedelem [= kockázat] fokához arányozza a’ kamatot
(1846 Pajor István)
Sz: arányozás, arányozat
Vö. CzF.; TESz. arány; ÚMTsz.

Beállítások