erányúság (3A8) l. arányúság

arányúság fn 3A (rég)erányúság

1. ’két dolog közötti mennyiségi v. méretbeli viszony’ ❖ az annakutána következett háboruk közl mindenik, majd fél annyival kerlt többe, mint az azt meg-elöz kerlt vala, mellyek között ezen aránnyuság vólt: 21, 32, 48, 72, 108, 162 millió (1796 Magyar Kurír C0329, 667) | Alkatva vannak kotsonyából, és tsontosföldbl, vagy is phosphoros mészbl, mellyek az életnek külömbféle idejében külömbféle arányúságban találtatnak (1812 Bene Ferenc 8039001, 14) | jó lett volna megvizsgálni ezt a’ kőltséget, minő erányúságban volt a’ közönséges jövedelemmel (1818 Batthyány Vince utazása ford. C0890, 114).

2. ’megfelelő mértékbeli viszony két dolog között’ ❖ [a politikus] talállyon e’ két pontok [ti. egy ország terjeszkedési vágya és külső fenyegetettsége] között egy olly arányúságot, melly a’ státus fenntartására leghasznossabb (1794 Szentmarjay Ferenc ford.–Rousseau 7033009, 993) | Szélessége nincs erányúságban hosszához (1815 Kazinczy Ferenc ford. C2526, 353).

3. ’mérték, fok’ ❖ a perspektíva hatalmas arányúságával és mindenekfölött a való élet igazságos tükrözésével, az utóbbi évek irodalmi eseményeinek egyik legjelentősebbjévé avatják e könyvet (1911 Bán Ferenc CD10).

J: arány¹.

ÖU: egy~.

Sz: arányúsági, arányúságtalan.

erányúság lásd arányúság
arányúság főnév 3A (rég)
erányúság 3A8
1.
két dolog közötti mennyiségi v. méretbeli viszony
az annakutána következett háboruk közl mindenik, majd fél annyival kerlt többe, mint az azt meg-elöz kerlt vala, mellyek között ezen aránnyuság vólt: 21, 32, 48, 72, 108, 162 millió
(1796 Magyar Kurír)
Alkatva vannak kotsonyából, és tsontosföldbl, vagy is phosphoros mészbl, mellyek az életnek külömbféle idejében külömbféle arányúságban találtatnak
(1812 Bene Ferenc)
jó lett volna megvizsgálni ezt a’ kőltséget, minő erányúságban volt a’ közönséges jövedelemmel
(1818 Batthyány Vince utazása ford.)
2.
megfelelő mértékbeli viszony két dolog között
[a politikus] talállyon e’ két pontok [ti. egy ország terjeszkedési vágya és külső fenyegetettsége] között egy olly arányúságot, melly a’ státus fenntartására leghasznossabb
(1794 Szentmarjay Ferenc ford.Rousseau)
Szélessége nincs erányúságban hosszához
(1815 Kazinczy Ferenc ford.)
3.
mérték, fok
a perspektíva hatalmas arányúságával és mindenekfölött a való élet igazságos tükrözésével, az utóbbi évek irodalmi eseményeinek egyik legjelentősebbjévé avatják e könyvet
(1911 Bán Ferenc)
ÖU: egyarányúság
Sz: arányúsági, arányúságtalan

Beállítások