eredetleg hsz 0 (kissé rég)

1. ’〈vmely cselekvésre, folyamatra stb. vonatkoztatva:〉 kezdetben, eleinte, az elején’ ❖ őseink nem hirből, hanem személyes valóságában ismerték a cápát. Igazolja ezt a körülményt ép a cápá-val borított szablya sat: mennyiben t. i. feltehető, hogy capa nevezettel eredetleg csakugyan valóságos bibircsós cápa-bőrt jeleztek (1890 Magyar Nyelvőr C5955, 234) | Néhány átvett szavunk van, amely eredetleg irtást, mezőt jelentett, de ma gyakran más értelemben használatos (1911 Hefty Gyula Andor C5968, 462) | Hofert az olasz kormány felügyelet alatt tartja. Eredetleg Nürnbergbe akart repülni, de ezt a tervét már azért sem valósíthatta meg, mert sebét kell kezeltetnie (1933 Budapesti Hírlap szept. 2. C4721, 3).

2. ’〈vmely dologra, személyre stb. vonatkoztatva:〉 eredeti v. korábbi állapotában’ ❖ az eredetleg Szemere belügyminiszter által authorizált [= felhatalmazott] guerillákból nem vált megannyi rabló csapat (1884 Görgey István C7585, 316) | Mozarabok (eredetleg mosta’riba, azaz nem tiszta arab vérüek) (1896 PallasLex. CD02) | [zsidók] az eredetleg is Szerbiához tartozott országrészekben összesen sincsenek többen 11 és fél ezernél (1922 Budapesti Hírlap máj. 6. C4710, 6).

J: eredetileg.

Sz: eredetleges.

eredetleg határozószó 0 (kissé rég)
1.
〈vmely cselekvésre, folyamatra stb. vonatkoztatva:〉 kezdetben, eleinte, az elején
őseink nem hirből, hanem személyes valóságában ismerték a cápát. Igazolja ezt a körülményt ép a cápá-val borított szablya sats a többi: mennyiben t. i.tudniillik feltehető, hogy capa nevezettel eredetleg csakugyan valóságos bibircsós cápa-bőrt jeleztek
(1890 Magyar Nyelvőr)
Néhány átvett szavunk van, amely eredetleg irtást, mezőt jelentett, de ma gyakran más értelemben használatos
(1911 Hefty Gyula Andor)
Hofert az olasz kormány felügyelet alatt tartja. Eredetleg Nürnbergbe akart repülni, de ezt a tervét már azért sem valósíthatta meg, mert sebét kell kezeltetnie
(1933 Budapesti Hírlap szept. 2.)
2.
〈vmely dologra, személyre stb. vonatkoztatva:〉 eredeti v. korábbi állapotában
az eredetleg Szemere belügyminiszter által authorizált [= felhatalmazott] guerillákból nem vált megannyi rabló csapat
(1884 Görgey István)
Mozarabok (eredetleg mosta’riba, azaz nem tiszta arab vérüek)
(1896 PallasLex.)
[zsidók] az eredetleg is Szerbiához tartozott országrészekben összesen sincsenek többen 11 és fél ezernél
(1922 Budapesti Hírlap máj. 6.)
Sz: eredetleges

Beállítások