eredetiség fn 3B8

1. ’az a tulajdonság, sajátosság, hogy vmi valódi, hiteles, ill. vminek ilyen volta’ ❖ [hogy fordításkor] a görög végzetet [= szóvéget] megtartsam, szükséges az eredetiség fentartása végett (1824 Guzmics Izidor C1922, VII) | Adja át férjének a váltót, ő elismerendi eredetiségét (1854 Degré Alajos C1385, 57) | [Ányos Pálnak] van még egy-két szerelmes verse, ezek azonban jobbára csak költői játékok [...] vagy eredetiségük kétes (1912 Császár Elemér CD55) | napjainkban a turisták körében az eredetiség szempontjából (mely különösen vonatkozik a népművészeti, illetve háziipari tárgyak körére) az egyik legfontosabb tényező a közvetlen lokalitás (2006 Gráfik Imre 3097001, 239).

1a. ’vmely dolognak, csoportnak stb. a kezdeti, kiindulási állapota’ ❖ Kére, beszéljek neki holmit a magyar lélek felől s nem a mit a városiakról mondhatnék, hanem a nemzetnek azon részéről, mely a maga eredetiségében megmarada, és még külső színt nem vett fel (1831 e. Kazinczy Ferenc 8228107, 76) | A stájer nemzeti táncz teljes eredetiségében különösen Felső-Stiriában uralkodik minden tánczmulatságon (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [bizonyos esetekben városképi szempontok miatt] a városrendező e csupán műemlékjellegű épületeket is megtartja a maguk teljes eredetiségében (1956 Csemegi József CD52) | E [növény]társulások faji összetételükben, struktúrájukban is őrzik az eredetiséget (1995 Természet Világa CD50).

1b. (kissé rég) ’〈a másolttal, módosítottal v. fordítottal szemben:〉 eredeti ()tárgy, írásmű stb.’ ❖ Az Író’ elméjének terméſzeti indúlattyát ſzorgalmatoſan ki-kell néki [ti. a fordítónak] tanúlni: másként nehezen fogja az eredetiségnek tekéntetét [= tekintélyét], a’ mi mindazonáltal ſzükséges, a’ fordításnak meg-adhatni (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 563) | elragadtatással nyilatkozott a régiségtárban látható eredetiségekről (1891 Budapesti Hírlap szept. 23. C4738, 5) | tiz-tizenöt százalék kezelő költségért bármely kereskedő vállalkoznék a neki is reklámul szolgáló székely eredetiségek eladására (1905 Budapesti Hírlap nov. 19. C4693, 32) | A domaházi fonó tánc- és nótavilága őríz még eredetiségeket, de van újonnan városból, Ózdról bekerült tánc és dal is (1938 Lajos Árpád C6588, 117).

2. ’az a tulajdonság, sajátosság, hogy vki, vmi jellegzetes, máshoz nem hasonlítható, egyedi vonásokat mutat, ill. vkinek, vminek ilyen volta’ ❖ lehányván a’ Franczia, és külföldi Németség majmolásának jármát, [a folyóirat] maga eredetisége által tudott magának tekintetet szerezni (1817 Hazai és Külföldi Tudósítások C8255, 415) | [építészeink] kevés eredetiséget, teremtőerőt tanusítanak a nyilvános és magánépületek alkotásában (1851 Vahot Imre C1522, 60) | a katonaruhában hömpölygő tömegben minden arc egyformává válik, az emberek alakja elveszíti jellegzetességét, és arckifejezésük az eredetiséget, az egyénit (1939 Méliusz József 9433006, 187) | Gauss eredetisége abban nyilvánult meg, hogy a matematika két teljesen különböző területén (számelmélet és geometria) ismert problémát kapcsolt össze, amellyel egy több mint kétezer éve megoldatlan kérdést válaszolt meg (2004 Természet Világa CD50).

2a. ’vmire, vkire jellemző, azt más(ok)tól megkülönböztető sajátos vonás, tulajdonság, megnyilatkozás stb.’ ❖ bár reguláztatnak is a’ táncznak lépései, vagyon azokban mindenkor annyi természetes eredetiség, melly a’ külömbözö Nemzeteket eléggé czímerezi (1817 Hasznos Mulatságok C0175, 3) | A székely törvénykezésnek szintén sajátságos eredetiségei vannak (1873 Jakab Elek CD57) | Akitől több eredetiség nem telik[, mint hogy nem hord kalapot], az ha csak nem akar önmagáról szellemi szegénységi bizonyítványt kiállítani, erről az egyről igazán okosabb, ha lemond (1933 Csathó Kálmán 9086004, 75) | [nagy] vehemenciával bizonygatják határon túli honfitársaink, hogy az ő régiójuk mi mindenben előzte meg a mai Magyarországot, gótikus templomok csak a határon túl vannak, népi hagyományápolás, bizonyos nyelvi eredetiségek stb. (2003 Népszava márc. 1. C7466, melléklet 2).

2b. (ritk) ’tehetsége, vmely tette stb. miatt különleges személy’ ❖ St. Denis Károly, St. Evremond ura, nevezetes eredetiségei közé tartozik a’ XVII. századnak (1843 Társalkodó C7980, 242) | a Royal-szinház managerje Párisba érkezett, hogy eredetiségeket keressen (1914 Budapesti Napló jan. 4. C4896, 8).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

eredetiség főnév 3B8
1.
az a tulajdonság, sajátosság, hogy vmi valódi, hiteles, ill. vminek ilyen volta
[hogy fordításkor] a görög végzetet [= szóvéget] megtartsam, szükséges az eredetiség fentartása végett
(1824 Guzmics Izidor)
Adja át férjének a váltót, ő elismerendi eredetiségét
(1854 Degré Alajos)
[Ányos Pálnak] van még egy-két szerelmes verse, ezek azonban jobbára csak költői játékok [...] vagy eredetiségük kétes
(1912 Császár Elemér)
napjainkban a turisták körében az eredetiség szempontjából (mely különösen vonatkozik a népművészeti, illetve háziipari tárgyak körére) az egyik legfontosabb tényező a közvetlen lokalitás
(2006 Gráfik Imre)
1a.
vmely dolognak, csoportnak stb. a kezdeti, kiindulási állapota
Kére, beszéljek neki holmit a magyar lélek felől s nem a mit a városiakról mondhatnék, hanem a nemzetnek azon részéről, mely a maga eredetiségében megmarada, és még külső színt nem vett fel
(1831 e. Kazinczy Ferenc)
A stájer nemzeti táncz teljes eredetiségében különösen Felső-Stiriában uralkodik minden tánczmulatságon
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[bizonyos esetekben városképi szempontok miatt] a városrendező e csupán műemlékjellegű épületeket is megtartja a maguk teljes eredetiségében
(1956 Csemegi József)
E [növény]társulások faji összetételükben, struktúrájukban is őrzik az eredetiséget
(1995 Természet Világa)
1b. (kissé rég)
〈a másolttal, módosítottal v. fordítottal szemben:〉 eredeti ()tárgy, írásmű stb.
Az Író’ elméjének terméſzeti indúlattyát ſzorgalmatoſan ki-kell néki [ti. a fordítónak] tanúlni: másként nehezen fogja az eredetiségnek tekéntetét [= tekintélyét], a’ mi mindazonáltal ſzükséges, a’ fordításnak meg-adhatni
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
elragadtatással nyilatkozott a régiségtárban látható eredetiségekről
(1891 Budapesti Hírlap szept. 23.)
tiz-tizenöt százalék kezelő költségért bármely kereskedő vállalkoznék a neki is reklámul szolgáló székely eredetiségek eladására
(1905 Budapesti Hírlap nov. 19.)
A domaházi fonó tánc- és nótavilága őríz még eredetiségeket, de van újonnan városból, Ózdról bekerült tánc és dal is
(1938 Lajos Árpád)
2.
az a tulajdonság, sajátosság, hogy vki, vmi jellegzetes, máshoz nem hasonlítható, egyedi vonásokat mutat, ill. vkinek, vminek ilyen volta
lehányván a’ Franczia, és külföldi Németség majmolásának jármát, [a folyóirat] maga eredetisége által tudott magának tekintetet szerezni
(1817 Hazai és Külföldi Tudósítások)
[építészeink] kevés eredetiséget, teremtőerőt tanusítanak a nyilvános és magánépületek alkotásában
(1851 Vahot Imre)
a katonaruhában hömpölygő tömegben minden arc egyformává válik, az emberek alakja elveszíti jellegzetességét, és arckifejezésük az eredetiséget, az egyénit
(1939 Méliusz József)
Gauss eredetisége abban nyilvánult meg, hogy a matematika két teljesen különböző területén (számelmélet és geometria) ismert problémát kapcsolt össze, amellyel egy több mint kétezer éve megoldatlan kérdést válaszolt meg
(2004 Természet Világa)
2a.
vmire, vkire jellemző, azt más(ok)tól megkülönböztető sajátos vonás, tulajdonság, megnyilatkozás stb.
bár reguláztatnak is a’ táncznak lépései, vagyon azokban mindenkor annyi természetes eredetiség, melly a’ külömbözö Nemzeteket eléggé czímerezi
(1817 Hasznos Mulatságok)
A székely törvénykezésnek szintén sajátságos eredetiségei vannak
(1873 Jakab Elek)
Akitől több eredetiség nem telik[, mint hogy nem hord kalapot], az ha csak nem akar önmagáról szellemi szegénységi bizonyítványt kiállítani, erről az egyről igazán okosabb, ha lemond
(1933 Csathó Kálmán)
[nagy] vehemenciával bizonygatják határon túli honfitársaink, hogy az ő régiójuk mi mindenben előzte meg a mai Magyarországot, gótikus templomok csak a határon túl vannak, népi hagyományápolás, bizonyos nyelvi eredetiségek stb.s a többi
(2003 Népszava márc. 1.)
2b. (ritk)
tehetsége, vmely tette stb. miatt különleges személy
St. DenisSaint-Denis Károly, St. EvremondSaint-Évremond ura, nevezetes eredetiségei közé tartozik a’ XVII. századnak
(1843 Társalkodó)
a Royal-szinház managerje Párisba érkezett, hogy eredetiségeket keressen
(1914 Budapesti Napló jan. 4.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások