eredeztet ts ige 5b8

1. ’〈annak kif-ére, hogy vmely személytől, csoporttól mint létrehozótól, őstől stb. v. vmiből mint előzményből, okból, ill. vmely helyről v. időből, korból származónak tekint, állít vmit vki, vmi〉’ ❖ némely tudósok a’ jobban észak felé lakozó Kabiroktól Thrátziábul, és Thrátzián felűl a’ Hiperbóreoszokig eredeztetik nem tsak a’ Görög miszteriomokat, hanem egygyik részét a’ Görög mithologiának is (1818 Dessewffy József C2569, 186) | A pallíni Inkey család magát a Dunántúl ismert inkei Loránth családdal egy közös törzsből eredezteti (1867 Nagy Iván CD31) | A cseh tábor szót Jungmann cseh szótára [...] egy török tabor ’castra’ szóból eredeztette (1935 Melich János C5876, 170) | [Áprily Lajos] versei zenéjét egy karmester dédapától, szigorú formáját ötvös ősétől eredezteti (1940 Makkai László CD22) | [Vajda Mihály] a Szovjetunióban létrejött kommunista rendszert az orosz történelemfejlődés sajátosságaiból eredezteti (1990 Tallár Ferenc 2004004, 419) | [a] XV. század végéről, XVI. század elejéről eredeztethető háznak (2002 Hermann István² CD36).

2. (kissé rég, átv is)(vmiből kiindulva) elkezd, ill. létrehoz vmit vki, vmi’ ❖ Szedgyétek-el tehát a’ Papoktól mindenféle ingatlan jóſzágokat, ’s eredeſzteſſetek ezekbl olly forráſokat, mellyekbl mindenféle Religyió [...] Papjai, tiſztségek viſeléséhez, hivatallyokhoz, munkájok, fáradozáfokhoz képeſt eſztendbéli betsletes fizetéſek által jutalmaztatódgyanak (1790 Laczkovics János ford.–Martinovics C2877, 112) | [A kötetben] a’ darabok költőjük által összeírt rendben következnek. Különösnek tetszhetik ugyan, szent komoly tárgyra mindjárt szeszélyesnek sőt pajkosnak elékerülése, de a’ változó kedv, hihetőleg, egymás után így eredeztette mindeneket (1834 Döbrentei Gábor C4106, XIV) | a leveleket egymásból eredeztető, azokat úgynevezett végtelen mustrákba szövő szaracenus díszítési mód (1939 I. Tóth Zoltán CD43).

Vö. ÉrtSz.; TESz. ereget; ÉKsz.

eredeztet tárgyas ige 5b8
1.
〈annak kif-ére, hogy vmely személytől, csoporttól mint létrehozótól, őstől stb. v. vmiből mint előzményből, okból, ill. vmely helyről v. időből, korból származónak tekint, állít vmit vki, vmi〉
némely tudósok a’ jobban észak felé lakozó Kabiroktól Thrátziábul, és Thrátzián felűl a’ Hiperbóreoszokig eredeztetik nem tsak a’ Görög miszteriomokat, hanem egygyik részét a’ Görög mithologiának is
(1818 Dessewffy József)
A pallíni Inkey család magát a Dunántúl ismert inkei Loránth családdal egy közös törzsből eredezteti
(1867 Nagy Iván)
A cseh tábor szót Jungmann cseh szótára [...] egy török tabor ’castra’ szóból eredeztette
(1935 Melich János)
[Áprily Lajos] versei zenéjét egy karmester dédapától, szigorú formáját ötvös ősétől eredezteti
(1940 Makkai László)
[Vajda Mihály] a Szovjetunióban létrejött kommunista rendszert az orosz történelemfejlődés sajátosságaiból eredezteti
(1990 Tallár Ferenc)
[a] XV. század végéről, XVI. század elejéről eredeztethető háznak
(2002 Hermann István²)
2. (kissé rég, átv is)
(vmiből kiindulva) elkezd, ill. létrehoz vmit vki, vmi
Szedgyétek-el tehát a’ Papoktól mindenféle ingatlan jóſzágokat, ’s eredeſzteſſetek ezekbl olly forráſokat, mellyekbl mindenféle Religyió [...] Papjai, tiſztségek viſeléséhez, hivatallyokhoz, munkájok, fáradozáfokhoz képeſt eſztendbéli betsletes fizetéſek által jutalmaztatódgyanak
(1790 Laczkovics János ford.Martinovics)
[A kötetben] a’ darabok költőjük által összeírt rendben következnek. Különösnek tetszhetik ugyan, szent komoly tárgyra mindjárt szeszélyesnek sőt pajkosnak elékerülése, de a’ változó kedv, hihetőleg, egymás után így eredeztette mindeneket
(1834 Döbrentei Gábor)
a leveleket egymásból eredeztető, azokat úgynevezett végtelen mustrákba szövő szaracenus díszítési mód
(1939 I. Tóth Zoltán)
Vö. ÉrtSz.; TESz. ereget; ÉKsz.

Beállítások