eredmény fn 4B

1. ’vmely cselekvés, folyamat, ill. ok hatására, annak következményeként létrejött jelenség, (elvont) dolog’ ❖ Az ember legjobb, legmagasztosabb énjét rakja le műveiben; élte tapasztalásainak, vizsgálódásainak, nyomozásainak, nappali és éjjeli elmélkedéseinek eredményeit (1818 k. Fáy András¹ 8139003, 242) | az ok megszünvén, megszűnik az eredmény is (1862 Baksay Sándor C0734, 156) | Az anyag mozgások eredménye (1910 Babits Mihály C0697, 37) | a technikai haladás eredményeit messzemenően kihasználva jelentősen fejlődött a földrengéseket regisztráló szeizmológiai világhálózat és adatfeldolgozási metodika (2010 Horváth Ferenc²–Dombrádi Endre 3323002, 112).

1a. (Mat is) ’vmely számtani művelettel kapott mennyiség, végösszeg’ ❖ Számolásim eredményeit ime! e’ táblában közlöm, mellynek első rovata a’ jobbágyság által évenkint lerovásra fizetendő summát, második a’ kamatjövedelmet, a’ harmadik a’ váltsági-pénztár évenkinti állását mutatja (1841 Pesti Hírlap CD61) | hogyha hátulról kezdjük a szorzást, akkor az eredményt egy sorral mindig előbbre írjuk (1920 Móricz Zsigmond CD10) | Vizsgálgattam az ikerprímek tagjaival végzett műveletek eredményeit (2002 Természet Világa CD50).

2. ’vmely tevékenység során elért, ill. mérés, vizsgálat során megállapított teljesítmény(t mutató mennyiség, érték)’ ❖ Daczára a legközelebb lezajlott s a termények árára igenis változólag ható eseményeknek, az utolsó félévi üzlet eredménye kielégitőnek mondható (1859 Vasárnapi Újság CD56) | kiterjedéséhez s szőlőtenyésztésre kitűnő képességéhez képest, Magyarország e termelési ága a XV–XVI. századokban csekély eredményeket mutat (1870 Nyáry Albert¹ CD57) | [A futóverseny célbírója] torkaszakadtából orditotta az eredményt, hogy a gyöpön lévő érdeklődők, a sportegylet tagjai is meghallhassák. – Tizenegynyolc! (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 5) | kudarc a tanulmányi eredményekben (1997 PedagógiaiLex. C6810, 203) | a PISA-felmérések eredménye (2008 Csapó Benő 3099001, 222).

2a. (Isk is) ’a tanulmányi teljesítményt kifejező minősítés, osztályzat v. azok átlaga’ ❖ Özv. Seltenreich Károlyné asszony régóta jó hirben fönálló pesti leánynöveldéjében a nőnevelés köréhez tartozó összes tárgyakból az idén is igen kedvező eredménynyel tartatott meg a vizsgálat (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [az öregúr] fia már közepes eredménnyel átesett az érettségi vizsgán (1929 Krúdy Gyula CD54) | a pécsi Pedagógiai Főiskolán jeles eredménnyel általános iskolai tanári oklevelet szereztem (1996 Soproni Szemle CD52) | az írásbeli vizsga, valamint a záró dolgozat eredményének átlaga (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’vmely cselekvés(sorozat), folyamat (jó, kedvező) kimenetele, végkifejlete, ill. vmely küzdelem, döntést kívánó ügy, helyzet megold(ód)ása’ ❖ A’ trombiták [a viadalra] jelt adván, mindenek’ figyelme meleg részvéttel volt az ifjú bajnokra fordítva; de a’ merész vállalkozat’ eredményén senki sem látszék kétkedni (1836 Jósika Miklós 8212004, 94) | A’ newyorki lapok naponkint kétszer küldenek a’ vasuton Uticába, hogy M. Leod perének eredményét minél előbb közölhessék (1841 Pesti Hírlap CD61) | az új választásoknak a szabadelvüekre nézve még kedvezőtlenebb eredménye volt, mint az előbbinek, mert ez alkalommal 80 klerikális és csak 74 szabadelvü képviselő került a kamarába (1893 PallasLex. CD02) | [ha] a dagonya, valamint az itató az erdőben van, mindkettő mellett jó eredménnyel kecsegtet a les, mert a szomjas vadat többnyire még jó világossággal lehet puskavégre kapni (1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹ 1132002, 35) | A több, mint egy éves, minden hétvégénket fölemésztő, kitartó [ház]keresésnek meglett az eredménye! (1999 Lakáskultúra CD39).

3a. (Sp is) ’verseny, mérkőzés v. játék kimenetelének számszerű kifejezése’ ❖ [A pikét nevű kártyajátékban] a játszma eredménye négy osztás után leszámított egységek különbözetéből áll, nyertes az, ki a különböző módon számítható egységekből többet tud irni (1897 PallasLex. CD02) | A második A) osztály döntő jelentőségű mérkőzése folyt le a FTC és a NSC között 0:0 döntetlen eredménnyel (1917 Budapesti Hírlap nov. 20. C4705, 8) | Remek birkózással nagy csatát nyert Hamzók, majd Megyes, később Kismóni és Komáromi, azzal 5:2 lett az eredmény csapatunk javára (1994 Magyar Hírlap CD09).

J: eredvény.

Ö: átlag-, csúcs~, érettségi-, idő~, látszat~, össz~, rész~, sport~, termés~, vég~, verseny~, vizsga~.

ÖU: fél~, lő~, munka~.

ÖE: ~dús, ~érdekeltség, ~javulás, ~közlés, ~központú, ~lista, ~orientált, ~romlás, ~teljes.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ereget; ÉKsz.; SzT.

eredmény főnév 4B
1.
vmely cselekvés, folyamat, ill. ok hatására, annak következményeként létrejött jelenség, (elvont) dolog
Az ember legjobb, legmagasztosabb énjét rakja le műveiben; élte tapasztalásainak, vizsgálódásainak, nyomozásainak, nappali és éjjeli elmélkedéseinek eredményeit
(1818 k. Fáy András¹)
az ok megszünvén, megszűnik az eredmény is
(1862 Baksay Sándor)
Az anyag mozgások eredménye
(1910 Babits Mihály)
a technikai haladás eredményeit messzemenően kihasználva jelentősen fejlődött a földrengéseket regisztráló szeizmológiai világhálózat és adatfeldolgozási metodika
(2010 Horváth Ferenc²–Dombrádi Endre)
1a. (Mat is)
vmely számtani művelettel kapott mennyiség, végösszeg
Számolásim eredményeit ime! e’ táblában közlöm, mellynek első rovata a’ jobbágyság által évenkint lerovásra fizetendő summát, második a’ kamatjövedelmet, a’ harmadik a’ váltsági-pénztár évenkinti állását mutatja
(1841 Pesti Hírlap)
hogyha hátulról kezdjük a szorzást, akkor az eredményt egy sorral mindig előbbre írjuk
(1920 Móricz Zsigmond)
Vizsgálgattam az ikerprímek tagjaival végzett műveletek eredményeit
(2002 Természet Világa)
2.
vmely tevékenység során elért, ill. mérés, vizsgálat során megállapított teljesítmény(t mutató mennyiség, érték)
Daczára a legközelebb lezajlott s a termények árára igenis változólag ható eseményeknek, az utolsó félévi üzlet eredménye kielégitőnek mondható
(1859 Vasárnapi Újság)
kiterjedéséhez s szőlőtenyésztésre kitűnő képességéhez képest, Magyarország e termelési ága a XV–XVI. századokban csekély eredményeket mutat
(1870 Nyáry Albert¹)
[A futóverseny célbírója] torkaszakadtából orditotta az eredményt, hogy a gyöpön lévő érdeklődők, a sportegylet tagjai is meghallhassák. – Tizenegynyolc!
(1925 Kosztolányi Dezső)
kudarc a tanulmányi eredményekben
(1997 PedagógiaiLex.)
a PISAProgramme for International Student Assessment ’a nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja’-felmérések eredménye
(2008 Csapó Benő)
2a. (Isk is)
a tanulmányi teljesítményt kifejező minősítés, osztályzat v. azok átlaga
Özv.özvegy Seltenreich Károlyné asszony régóta jó hirben fönálló pesti leánynöveldéjében a nőnevelés köréhez tartozó összes tárgyakból az idén is igen kedvező eredménynyel tartatott meg a vizsgálat
(1860 Vasárnapi Újság)
[az öregúr] fia már közepes eredménnyel átesett az érettségi vizsgán
(1929 Krúdy Gyula)
a pécsi Pedagógiai Főiskolán jeles eredménnyel általános iskolai tanári oklevelet szereztem
(1996 Soproni Szemle)
az írásbeli vizsga, valamint a záró dolgozat eredményének átlaga
(2000 Magyar Hírlap)
3.
vmely cselekvés(sorozat), folyamat (jó, kedvező) kimenetele, végkifejlete, ill. vmely küzdelem, döntést kívánó ügy, helyzet megold(ód)ása
A’ trombiták [a viadalra] jelt adván, mindenek’ figyelme meleg részvéttel volt az ifjú bajnokra fordítva; de a’ merész vállalkozat’ eredményén senki sem látszék kétkedni
(1836 Jósika Miklós)
A’ newyorki lapok naponkint kétszer küldenek a’ vasuton Uticába, hogy M. Leod perének eredményét minél előbb közölhessék
(1841 Pesti Hírlap)
az új választásoknak a szabadelvüekre nézve még kedvezőtlenebb eredménye volt, mint az előbbinek, mert ez alkalommal 80 klerikális és csak 74 szabadelvü képviselő került a kamarába
(1893 PallasLex.)
[ha] a dagonya, valamint az itató az erdőben van, mindkettő mellett jó eredménnyel kecsegtet a les, mert a szomjas vadat többnyire még jó világossággal lehet puskavégre kapni
(1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹)
A több, mint egy éves, minden hétvégénket fölemésztő, kitartó [ház]keresésnek meglett az eredménye!
(1999 Lakáskultúra)
3a. (Sp is)
verseny, mérkőzés v. játék kimenetelének számszerű kifejezése
[A pikét nevű kártyajátékban] a játszma eredménye négy osztás után leszámított egységek különbözetéből áll, nyertes az, ki a különböző módon számítható egységekből többet tud irni
(1897 PallasLex.)
A második A) osztály döntő jelentőségű mérkőzése folyt le a FTCFerencvárosi Tornaklub és a NSCNemzeti Sportklub között 0:0 döntetlen eredménnyel
(1917 Budapesti Hírlap nov. 20.)
Remek birkózással nagy csatát nyert Hamzók, majd Megyes, később Kismóni és Komáromi, azzal 5:2 lett az eredmény csapatunk javára
(1994 Magyar Hírlap)
ÖU: féleredmény, lőeredmény, munkaeredmény
ÖE: eredménydús, eredményérdekeltség, eredményjavulás, eredményközlés, eredményközpontú, eredménylista, eredményorientált, eredményromlás, eredményteljes
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ereget; ÉKsz.; SzT.

Beállítások