ereklye fn 6B

1. (gyakr. a szent jelzővel) (Vall) ’rendsz. szentek, vértanúk testi maradványa (az ereklyetartóval együtt) v. ahhoz kötődő tárgyi emlék, kül. vmely ruhadarab mint vallásos tisztelet tárgya’ ❖ [a farizeusok] ſok tzafrangokat, és tzölönköket, mint annyi ſzent ereklyéket, aggatnák a’ paláſtyoknak ſzárnyaira (1774 Vajda Sámuel 7365003, 110) | [Rómának] ſzépek, ’s ereklyékkel bévelkedök a’ Templomi (1783 Molnár János C0291, 126) | A templomban régiség és szent ereklyeként kegyeletesen őriztetik Domokos Kázmér püspöki süvege, díszöltözete, keztyüi és egyszerű, több darabra szedhető ébenfa püspöki pálczája (1870 Orbán Balázs 8340016, 91) | [Az esztergomi székesegyházban] a mellékoltárok alatt a IX. Pius pápa által Valentin és Modestina vértanúk maradványaiból küldött ereklyék nyugszanak (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Középkori búcsújáróhelyeink közül kiemelkedő jelentőségű volt a bátai bencés apátsági monostortemplom (Tolna megye), ahol a Krisztus vére ereklyéhez járultak (1981 Dömötör Tekla 1039008, 208) | [1996. május 4-én] a veszprémi érsekség alapításának ezredik évfordulója alkalmából uralkodónak kijáró tiszteletadás mellett a városba vitték a Passauban eltemetett Gizella királyné ereklyéjét és a Szent Jobbot (1997 Tények könyve CD37).

2. ’vmely nevezetes történelmi eseménnyel v. személlyel kapcs. kiemelkedően fontos, komoly eszmei értékkel bíró tárgyi emlék’ ❖ Eldült, a’ Romai roppant birodalom, De mesterségének becses maradványi Még ma is sok nemes lelkeknek bálványi. [...] A’ fél világ’ csinosai, A’ rég Roma’ lánczát hordozók’ fijai E’ szent ereklyéket búzgó figyelemmel Keresik ’s csudától néznek részeg szemmel Azoknak szép képeikre, Kik vasbékót vertek Öseikre (1815 Kis János¹ 8240018, 105) | Ott veszett az ősi címer, Az elődök képe, kardja; Nem akad, ki az ereklyét A rom közűl kikaparja (1856 Tompa Mihály C4239, 231) | Úgy hallottam, a Széchenyi karneolos gyűrűjét ma is őrzi féltett ereklyéül az Osztrovszky-család (1928 Móra Ferenc 9459037, 156) | az 1848-as forradalom ereklyéinek összegyűjtése (1981 Népszabadság nov. 29. C7831, 16).

2a. ’nagy becsben tartott, féltve őrzött személyes emléktárgy’ ❖ leveledben, Ereklyémben, és ſznetlen emlékezetedben gyönyörködöm (1786 Dugonics András C1470, 207) | Félretettem a pantlikát[, melyet Lilla viselt], s legbecsesb ereklyéim közt tartom fel azt (1812 Kazinczy Ferenc 7163014, 299) | Ezt a [nemzetőr feliratú] karszalagot viselte kedves apám, kabátja bal ujján. (Még most is takargatom ereklyéim között.) (1900 Váli Mari 8506002, 64) | [a zöld ládát] családi ereklyének kijáró tisztelettel kerülgettük (1980 Népszava okt. 4. C7445, 6) | A szurkoló bármire hajlandó, hogy kedvenc csapatát támogassa. A meztől a pohárig, a zászlótól a fityegőig mindent megvesz, mert eme ereklyék a hovatartozás, a klubhűség megjelenési formái (1997 Népszava jún. 6. C6366, 11).

Ö: bűv~.

ÖE: ~csont, ~gyűjtemény, ~gyűjtő, ~láda, ~szekrény, ~tok.

Sz: ereklyés.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

ereklye főnév 6B
1. (gyakr. a szent jelzővel) (Vall)
rendsz. szentek, vértanúk testi maradványa (az ereklyetartóval együtt) v. ahhoz kötődő tárgyi emlék, kül. vmely ruhadarab mint vallásos tisztelet tárgya
[a farizeusok] ſok tzafrangokat, és tzölönköket, mint annyi ſzent ereklyéket, aggatnák a’ paláſtyoknak ſzárnyaira
(1774 Vajda Sámuel)
[Rómának] ſzépek, ’s ereklyékkel bévelkedök a’ Templomi
(1783 Molnár János)
A templomban régiség és szent ereklyeként kegyeletesen őriztetik Domokos Kázmér püspöki süvege, díszöltözete, keztyüi és egyszerű, több darabra szedhető ébenfa püspöki pálczája
(1870 Orbán Balázs)
[Az esztergomi székesegyházban] a mellékoltárok alatt a IX. Pius pápa által Valentin és Modestina vértanúk maradványaiból küldött ereklyék nyugszanak
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Középkori búcsújáróhelyeink közül kiemelkedő jelentőségű volt a bátai bencés apátsági monostortemplom (Tolna megye), ahol a Krisztus vére ereklyéhez járultak
(1981 Dömötör Tekla)
[1996. május 4-én] a veszprémi érsekség alapításának ezredik évfordulója alkalmából uralkodónak kijáró tiszteletadás mellett a városba vitték a Passauban eltemetett Gizella királyné ereklyéjét és a Szent Jobbot
(1997 Tények könyve)
2.
vmely nevezetes történelmi eseménnyel v. személlyel kapcs. kiemelkedően fontos, komoly eszmei értékkel bíró tárgyi emlék
Eldült, a’ Romai roppant birodalom, De mesterségének becses maradványi Még ma is sok nemes lelkeknek bálványi. [...] A’ fél világ’ csinosai, A’ rég Roma’ lánczát hordozók’ fijai E’ szent ereklyéket búzgó figyelemmel Keresik ’s csudától néznek részeg szemmel Azoknak szép képeikre, Kik vasbékót vertek Öseikre
(1815 Kis János¹)
Ott veszett az ősi címer, Az elődök képe, kardja; Nem akad, ki az ereklyét A rom közűl kikaparja
(1856 Tompa Mihály)
Úgy hallottam, a Széchenyi karneolos gyűrűjét ma is őrzi féltett ereklyéül az Osztrovszky-család
(1928 Móra Ferenc)
az 1848-as forradalom ereklyéinek összegyűjtése
(1981 Népszabadság nov. 29.)
2a.
nagy becsben tartott, féltve őrzött személyes emléktárgy
leveledben, Ereklyémben, és ſznetlen emlékezetedben gyönyörködöm
(1786 Dugonics András)
Félretettem a pantlikát[, melyet Lilla viselt], s legbecsesb ereklyéim közt tartom fel azt
(1812 Kazinczy Ferenc)
Ezt a [nemzetőr feliratú] karszalagot viselte kedves apám, kabátja bal ujján. (Még most is takargatom ereklyéim között.)
(1900 Váli Mari)
[a zöld ládát] családi ereklyének kijáró tisztelettel kerülgettük
(1980 Népszava okt. 4.)
A szurkoló bármire hajlandó, hogy kedvenc csapatát támogassa. A meztől a pohárig, a zászlótól a fityegőig mindent megvesz, mert eme ereklyék a hovatartozás, a klubhűség megjelenési formái
(1997 Népszava jún. 6.)
ÖE: ereklyecsont, ereklyegyűjtemény, ereklyegyűjtő, ereklyeláda, ereklyeszekrény, ereklyetok
Sz: ereklyés
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások