erélyes mn 15B

1. ’akarata érvényesítésére v. vmely kitűzött cél elérésére nagy erőfeszítéssel, elszántan törekvő, ill. (vmely vonatkozásban, vmely helyzetben) határozott, tetterős 〈ember(csoport), ritk. állat〉’ ❖ 1452-ben egy erélyes barbar nép beveszi Constantin fényes városát (1843 Kemény Zsigmond 8235001, 20) | [az angol] nemzet legerélyesebb és legelégedetlenebb része inkább kivándorol oda, hol könnyen juthat szabad földhöz, mint hogy szülőföldjén hosszas vitával keresné természetes jogát (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381003, 185) | Erélyes tisztviselő volt [a kormányzó] és féken tudta tartani a minden szellőlebbenésre felkavarodó világvárost (1932 Móra Ferenc 9459036, 10) | [a kutyatartó] domináns szerepet akar kivívni magának egy meglehetősen erélyes, agresszív kutyával szemben (1995 Magyarország állatvilága CD14) | [A klubban] egy-két kör ital megvásárlása akár a fél estét is igénybe veheti, ha nem elég erélyes az ember (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. (ilyen emberre v. állatra jellemző,) elszántságot, határozottságot, tetterőt tükröző cselekvés’ ❖ az angol whig, az angol radical, sőt az angol chartista is, szónoklatainak határát azon sorompókig viszi, hol, az ő fogalmai szerint, lehet még erélyesen igazgatni (1843 Kemény Zsigmond 8235002, 36) | a hím [pacsirta a fészeknél] erélyesen üldözi a netalán arra tévedő csendbontókat, békezavarókat (1899 Chernel István CD34) | erélyes kezű, bölcs uralkodó (1932 Szathmári Sándor 9641003, 254) | [a vajdasági] atrocitások elleni erélyes és eredményes föllépésre a magyar kormány máig nem volt képes (2004 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’nagy testi erővel végrehajtott, intenzíven végzett 〈cselekvés〉’ ❖ [az asszony] erélyesen mosni kezdi a’ [...] superlátos ősi nyoszolyát (1845 Életképek C0102, 179) | erélyes kopogtatás (1900 Benedek Elek C0919, 116) | Erélyes mozdulattal elnyomta a félig szívott cigarettát (1961 Katkó István 9315002, 174) | A dörgölés [mint népi gyógymód] az egész, de legalább a felső test erélyes masszírozását jelenti (2002 Természet Világa CD50).

3. ’intenzív, erőteljes 〈hatás〉 v. ilyen hatású 〈dolog〉, ill. nagy mértékben v. nagy erővel végbemenő v. jelentkező 〈folyamat, jelenség〉’ ❖ [az ügy] olly erelyesen felzavarta megyénk’ nyugalmát (1845 Pesti Hírlap C8010, 184) | A masturbatorikus alapon kifejlődött tébolyodottságnál az elmegyengeség sokkal előbb és erélyesebben szokott jelentkezni (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267005, 235) | [a beszántatlan trágya] hatása gyors, erélyes, de rövid ideig tartó (1897 PallasLex. CD02) | A jól beérett, jól fejlett [kukorica]szem erélyesen csírázik (1947 Szabad Föld nov. 23. C1537, [6]) | A kálium-nitrát (KNO3) fehér, kristályos anyag, erélyes oxidálószer (1999 Természet Világa CD50) | a kóros hüvelyflóra erélyes kezelése (2003 Természet Világa CD50).

4. ’élesen, határozottan kirajzolódó 〈(kör)vonal〉, ill. határozott, markáns (kör)vonalú 〈alakzat, rajz〉’ ❖ szabálytalan, de erélyes betűkben ezek a szavak [vannak a borítón]: „List of my dolls”. (Bábuim lajstroma.) (1893 Vasárnapi Újság C7407, 493) | Ez a primitiv tempera teszi lehetővé, hogy oly könnyed, lendületes és mégis erélyes vonalakat húzhasson vele [a bútorfestő] (1909 Malonyay Dezső 8292019, 307) | Gaál Margit erélyes vörös karikái (1957 Benedek István 9041007, 118).

Sz: erélyesség.

Vö. CzF. erélyės, erélyėsen; ÉrtSz.; TESz. erély; ÉKsz.; ÚMTsz.

erélyes melléknév 15B
1.
akarata érvényesítésére v. vmely kitűzött cél elérésére nagy erőfeszítéssel, elszántan törekvő, ill. (vmely vonatkozásban, vmely helyzetben) határozott, tetterős 〈ember(csoport), ritk. állat〉
1452-ben egy erélyes barbar nép beveszi Constantin fényes városát
(1843 Kemény Zsigmond)
[az angol] nemzet legerélyesebb és legelégedetlenebb része inkább kivándorol oda, hol könnyen juthat szabad földhöz, mint hogy szülőföldjén hosszas vitával keresné természetes jogát
(1880–1882 Pulszky Ferenc)
Erélyes tisztviselő volt [a kormányzó] és féken tudta tartani a minden szellőlebbenésre felkavarodó világvárost
(1932 Móra Ferenc)
[a kutyatartó] domináns szerepet akar kivívni magának egy meglehetősen erélyes, agresszív kutyával szemben
(1995 Magyarország állatvilága)
[A klubban] egy-két kör ital megvásárlása akár a fél estét is igénybe veheti, ha nem elég erélyes az ember
(2002 Magyar Hírlap)
1a.
(ilyen emberre v. állatra jellemző,) elszántságot, határozottságot, tetterőt tükröző cselekvés
az angol whig, az angol radical, sőt az angol chartista is, szónoklatainak határát azon sorompókig viszi, hol, az ő fogalmai szerint, lehet még erélyesen igazgatni
(1843 Kemény Zsigmond)
a hím [pacsirta a fészeknél] erélyesen üldözi a netalán arra tévedő csendbontókat, békezavarókat
(1899 Chernel István)
erélyes kezű, bölcs uralkodó
(1932 Szathmári Sándor)
[a vajdasági] atrocitások elleni erélyes és eredményes föllépésre a magyar kormány máig nem volt képes
(2004 Országgyűlési Napló)
2.
nagy testi erővel végrehajtott, intenzíven végzett 〈cselekvés〉
[az asszony] erélyesen mosni kezdi a’ [...] superlátos ősi nyoszolyát
(1845 Életképek)
erélyes kopogtatás
(1900 Benedek Elek)
Erélyes mozdulattal elnyomta a félig szívott cigarettát
(1961 Katkó István)
A dörgölés [mint népi gyógymód] az egész, de legalább a felső test erélyes masszírozását jelenti
(2002 Természet Világa)
3.
intenzív, erőteljes 〈hatás〉 v. ilyen hatású 〈dolog〉, ill. nagy mértékben v. nagy erővel végbemenő v. jelentkező 〈folyamat, jelenség〉
[az ügy] olly erelyesen felzavarta megyénk’ nyugalmát
(1845 Pesti Hírlap)
A masturbatorikus alapon kifejlődött tébolyodottságnál az elmegyengeség sokkal előbb és erélyesebben szokott jelentkezni
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
[a beszántatlan trágya] hatása gyors, erélyes, de rövid ideig tartó
(1897 PallasLex.)
A jól beérett, jól fejlett [kukorica]szem erélyesen csírázik
(1947 Szabad Föld nov. 23.)
A kálium-nitrát (KNO3) fehér, kristályos anyag, erélyes oxidálószer
(1999 Természet Világa)
a kóros hüvelyflóra erélyes kezelése
(2003 Természet Világa)
4.
élesen, határozottan kirajzolódó (kör)vonal〉, ill. határozott, markáns (kör)vonalú 〈alakzat, rajz〉
szabálytalan, de erélyes betűkben ezek a szavak [vannak a borítón]: „List of my dolls”. (Bábuim lajstroma.)
(1893 Vasárnapi Újság)
Ez a primitiv tempera teszi lehetővé, hogy oly könnyed, lendületes és mégis erélyes vonalakat húzhasson vele [a bútorfestő]
(1909 Malonyay Dezső)
Gaál Margit erélyes vörös karikái
(1957 Benedek István)
Sz: erélyesség
Vö. CzF. erélyės, erélyėsen; ÉrtSz.; TESz. erély; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások