eretnekség fn 3B8

1. (Vall) ’〈vmely, kül. az ó- és (kora) középkori, ill. a római katolikus keresztény egyházban:〉 az a tény v. állapot, hogy vki v. vmi az adott vallás hittételeitől, liturgikus, életviteli stb. gyakorlatától eltér(ve azzal nyíltan szembehelyezkedik), ill. vmely személy, csoport v. dolog ilyen volta’ ❖ a’ Szent Lelket a’ ſzakadék Görögök-is mind Iſtennek, mind ſzármazónak vallyák; abban vagyon a’ külömbség, és így az ö eretnekségek: hogy a’ Szent Lelket [...] ſzármazónak nem mondgyák a’ Fiútól-is (1777 Molnár János C3195, 287) | Huss János cseh pap a konstanczi zsinaton eretneksége miatt még 1415-ben máglyán megégettetett (1856 Vasárnapi Újság CD56) | mindjárt kezdetben feltünt a flagellansok egyház-ellenes magatartása, sőt nyilvánvaló eretneksége, mint a kiknek a töredelemről és az úr-vacsoráról ferde fogalmaik és tanaik voltak (1892 Pór Antal CD55) | Johanna ellenséges kézre került, tehát kudarcot vallott és balsors lett az osztályrésze: az egyház kimondta rá az eretnekséget (1924 Népszava okt. 11. C7492, 4) | A Vatikán indexre tette a könyvet [ti. Nikosz Kazantzakisz Az utolsó megkísértés című regényét], az ortodox egyház eretnekséggel vádolta (2004 Népszava febr. 28. C7467, 9).

1a. ’vallási értelemben vett eretnek nézet, tan, szokás stb.’ ❖ Az erköltsi belsö érzékenység a’ vagy a’ lelki esméret ſugalláſairól való értelem, ſzerzett eleitöl fogva véghetetlen zürzavart az Anya-ſzent-egy-házban, ſok ſzakadáſoknak és Eretnekségeknek fogyhatatlan kút-fejévé tétettetvén (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 270) | A bogumiloknál december közepén tartották a karácsonyt. Így számították ki az ő asztronómusaik. Ez is egyik eretnekségük volt (1886 Jókai Mór CD18) | [a 15. században] az egyházat már kezdték fenyegetni a reformáció felé hajtó nyugtalanságok: az albigensek, waldensek, wickliffiánusok eretnekségei (1936 Schöpflin Aladár CD10) | Jahunak Izráel istene gyanánt való szerepeltetése példátlan eretnekség (1937 Szimonidesz Lajos 9676001, 27) | A születésnap és a névnap megünneplését tiltó, azt eretnekségnek bélyegző iszlám vallási rendelet (fatva) szövegét terjesztik az utóbbi hetekben Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban (1999 Magyar Hírlap CD09).

1b. (ritk) ’vallási értelemben vett eretnek személyek csoportja v. összessége’ ❖ Rettegjetek ſzéles e’ Világ eretnekségei, vegyétek éſzre tévelygésteket Kátolikus vallás ellenségi, ’s térjetek az igazságra (1777 Molnár János C3195, 441) | Az evangelikus lelkészek elmarasztását nem tudta békén eltűrni a rokon eretnekség; fenyegetés ment a gyöngyösi jesuitákra, hogy elevenen fognak megnyúzatni, ha amazok nem nyerik hamarjában vissza szabadságukat... (1861 Szalay László 8419013, 175) | az egyházi tekintély sulya alatt lázadozó eretnekségek (1912 Népszava szept. 15. C7480, 3) | [Az észak-afrikai berber M’Zab nemzetség tagjai] muzulmánok lettek, de a Próféta tanításai közül valójában csak azt fogadták el, ami nekik is tetszett. Tiaretben külön imamátust alapítottak, az ibadita eretnekség központját (1968 Népszabadság febr. 2. C4818, 6).

2. (vál) ’az a tény v. állapot, hogy vki v. vmi a közvélekedéstől v. vmely csoport (hivatalos) felfogásától eltér (és azzal ellenkezik, szembehelyezkedik), ill. vmely személy v. nézet, magatartás stb. ilyen volta’ ❖ tudom, hogy az itt olly gyakran el-fordúló idegen ſzók miatt, sok Iróink litterátori eretnekséggel fognak vádolni (1789 Kazinczy Ferenc 7163033, [XI]) | Felszólitjuk a’ torykat, [...] hagyjanak föl elkopott ’s örökre elvesztett politikai eretnekségökkel (1834 Jelenkor C0227, 761) | A forradalmak előtt versengtek az írók különösségben, ujságban, eretnekségben, pártütésben: egyéniségben (1937 Fejtő Ferenc 2045034, 69) | [Donáth Ferenc] gondolatainak az állampárttal szembeni eretnekségét csak akkor tudjuk igazán értékelni, ha tekintetbe vesszük, hogy még öt évvel ezelőtti halálakor sem jelenhetett meg róla nekrológom (1991 Magyar Nemzet júl. 26. C8366, 10).

2a. (vál) ’ilyen értelemben vett eretnek nézet, magatartás stb., ill. azok összessége’ ❖ Hogy kellyen nevezeteſen ugy formálni egy Ifjat, hogy a’ Polgári Társaság Tudománnyában, azoktol az ujj Eretnekségektöl, mellyek a’ Nemzeteket fel-forditani indultanak, az ö ſzive és ertelme meg-örizteſsék (1796 Erdélyi Nyelvmívelő Társaság iratai 7451003, 233) | Révai Miklós ellen, hogy az néki (Verseginek) holmi Grammatikai eretnekségeit impugnálta [= kifogásolta], képzelhetetlen gorombasággal kőlt-ki (1807 Kazinczy Ferenc C2558, 123) | a müvész az összes hatásra dolgozott, e mellett nem követett el semmi hibát, semmi önkényt, semmi legcsekélyebb eretnekséget a teremtés örök törvényei ellen (1863 Greguss Ágost ford.–Sand C1916, 84) | Freud sorsa már eldőlt: a pszichoanalízis eretnekség (1934 Hamvas Béla 9221001, 7) | [Lukács György] mondott azonban valamit, ami szabvány pártfunkcionáriusok szájából még kérdésként sem hangozhatott volna el, mert firtatása is eretnekség volt: azt kellene ábrázolni „hogyan veszett el az állampolgár a magyar emberben?” (2002 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; TESz. eretnek; ÉKsz.

eretnekség főnév 3B8
1. (Vall)
〈vmely, kül. az ó- és (kora) középkori, ill. a római katolikus keresztény egyházban:〉 az a tény v. állapot, hogy vki v. vmi az adott vallás hittételeitől, liturgikus, életviteli stb. gyakorlatától eltér(ve azzal nyíltan szembehelyezkedik), ill. vmely személy, csoport v. dolog ilyen volta
a’ Szent Lelket a’ ſzakadék Görögök-is mind Iſtennek, mind ſzármazónak vallyák; abban vagyon a’ külömbség, és így az ö eretnekségek: hogy a’ Szent Lelket [...] ſzármazónak nem mondgyák a’ Fiútól-is
(1777 Molnár János)
Huss János cseh pap a konstanczi zsinaton eretneksége miatt még 1415-ben máglyán megégettetett
(1856 Vasárnapi Újság)
mindjárt kezdetben feltünt a flagellansok egyház-ellenes magatartása, sőt nyilvánvaló eretneksége, mint a kiknek a töredelemről és az úr-vacsoráról ferde fogalmaik és tanaik voltak
(1892 Pór Antal)
Johanna ellenséges kézre került, tehát kudarcot vallott és balsors lett az osztályrésze: az egyház kimondta rá az eretnekséget
(1924 Népszava okt. 11.)
A Vatikán indexre tette a könyvet [ti. Nikosz Kazantzakisz Az utolsó megkísértés című regényét], az ortodox egyház eretnekséggel vádolta
(2004 Népszava febr. 28.)
1a.
vallási értelemben vett eretnek nézet, tan, szokás stb.
Az erköltsi belsö érzékenység a’ vagy a’ lelki esméret ſugalláſairól való értelem, ſzerzett eleitöl fogva véghetetlen zürzavart az Anya-ſzent-egy-házban, ſok ſzakadáſoknak és Eretnekségeknek fogyhatatlan kút-fejévé tétettetvén
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
A bogumiloknál december közepén tartották a karácsonyt. Így számították ki az ő asztronómusaik. Ez is egyik eretnekségük volt
(1886 Jókai Mór)
[a 15. században] az egyházat már kezdték fenyegetni a reformáció felé hajtó nyugtalanságok: az albigensek, waldensek, wickliffiánusok eretnekségei
(1936 Schöpflin Aladár)
Jahunak Izráel istene gyanánt való szerepeltetése példátlan eretnekség
(1937 Szimonidesz Lajos)
A születésnap és a névnap megünneplését tiltó, azt eretnekségnek bélyegző iszlám vallási rendelet (fatva) szövegét terjesztik az utóbbi hetekben Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban
(1999 Magyar Hírlap)
1b. (ritk)
vallási értelemben vett eretnek személyek csoportja v. összessége
Rettegjetek ſzéles e’ Világ eretnekségei, vegyétek éſzre tévelygésteket Kátolikus vallás ellenségi, ’s térjetek az igazságra
(1777 Molnár János)
Az evangelikus lelkészek elmarasztását nem tudta békén eltűrni a rokon eretnekség; fenyegetés ment a gyöngyösi jesuitákra, hogy elevenen fognak megnyúzatni, ha amazok nem nyerik hamarjában vissza szabadságukat...
(1861 Szalay László)
az egyházi tekintély sulya alatt lázadozó eretnekségek
(1912 Népszava szept. 15.)
[Az észak-afrikai berber M’Zab nemzetség tagjai] muzulmánok lettek, de a Próféta tanításai közül valójában csak azt fogadták el, ami nekik is tetszett. Tiaretben külön imamátust alapítottak, az ibadita eretnekség központját
(1968 Népszabadság febr. 2.)
2. (vál)
az a tény v. állapot, hogy vki v. vmi a közvélekedéstől v. vmely csoport (hivatalos) felfogásától eltér (és azzal ellenkezik, szembehelyezkedik), ill. vmely személy v. nézet, magatartás stb. ilyen volta
tudom, hogy az itt olly gyakran el-fordúló idegen ſzók miatt, sok Iróink litterátori eretnekséggel fognak vádolni
(1789 Kazinczy Ferenc)
Felszólitjuk a’ torykat, [...] hagyjanak föl elkopott ’s örökre elvesztett politikai eretnekségökkel
(1834 Jelenkor)
A forradalmak előtt versengtek az írók különösségben, ujságban, eretnekségben, pártütésben: egyéniségben
(1937 Fejtő Ferenc)
[Donáth Ferenc] gondolatainak az állampárttal szembeni eretnekségét csak akkor tudjuk igazán értékelni, ha tekintetbe vesszük, hogy még öt évvel ezelőtti halálakor sem jelenhetett meg róla nekrológom
(1991 Magyar Nemzet júl. 26.)
2a. (vál)
ilyen értelemben vett eretnek nézet, magatartás stb., ill. azok összessége
Hogy kellyen nevezeteſen ugy formálni egy Ifjat, hogy a’ Polgári Társaság Tudománnyában, azoktol az ujj Eretnekségektöl, mellyek a’ Nemzeteket fel-forditani indultanak, az ö ſzive és ertelme meg-örizteſsék
(1796 Erdélyi Nyelvmívelő Társaság iratai)
Révai Miklós ellen, hogy az néki (Verseginek) holmi Grammatikai eretnekségeit impugnálta [= kifogásolta], képzelhetetlen gorombasággal kőlt-ki
(1807 Kazinczy Ferenc)
a müvész az összes hatásra dolgozott, e mellett nem követett el semmi hibát, semmi önkényt, semmi legcsekélyebb eretnekséget a teremtés örök törvényei ellen
(1863 Greguss Ágost ford.Sand)
Freud sorsa már eldőlt: a pszichoanalízis eretnekség
(1934 Hamvas Béla)
[Lukács György] mondott azonban valamit, ami szabvány pártfunkcionáriusok szájából még kérdésként sem hangozhatott volna el, mert firtatása is eretnekség volt: azt kellene ábrázolni „hogyan veszett el az állampolgár a magyar emberben?”
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; TESz. eretnek; ÉKsz.

Beállítások