érik tn ige 11b2

1. ’〈növényi termés〉 teljes kifejlődéséhez, a rá jellemző végleges alak, íz, szín stb. eléréséhez közeledik, ill. e folyamat során vmilyenre változik v. vmivé alakul’ ❖ A’ féligre ért és érni kezdett Dactylusokat [= datolyákat] pedig a’ Nap’ fényre ki-tévén jobban megérlelik (1787 Mátyus István C3068, 410) | érő kalászok ringatják aranyos fejüket (1857 Vasárnapi Újság CD56) | [a lucfenyő] magja őszszel érik, de csak a következő tavaszszal hull ki a tobozból (1902 Wagner János CD35) | [a tőzegáfonya] zamatos gyümölcse előbb rózsáspiros, majd aranysárgára érik (1998 Természet Világa CD50) | Ha pedig gyümölccsé érik ez a zaftos kis halmocska, akkor kapjuk az eperfa jól ismert, puhán édes termését (2007 Perneczky Géza 3150008, 588).

1a. ’〈növény〉 abba az állapotba jut, amikor a termése már ilyen’ ❖ leg-korábban érö Ketske tsetsü, nagy hoſzſzú ſzemü fejér Szll[fajta] (1780 Prónay Pál 7360002, 60) | A’ lencse után érik a’ borsó; nem is kell várni, hogy minden virágját elhullassa, ’s minden levelei megszáradjanak, elég ha az allján lévő borsó hüvelyek megértek (1835 Némethy József 8333016, 229) | folytonérő nemes málnátők[olcsón beszerezhetők] (1933 Budapesti Hírlap ápr. 11. C4721, 19) | A Saturn nevű lapos barackkal együtt érik a Galaxy, melynek gyümölcsei nagyobbak és nehezebbek a Saturnnál (2009 Szabad Föld ápr. 17. C8395, 32).

1b. ’〈étel, szeszes ital, szerves anyag〉 az abban végbemenő vegyi folyamat során (vmivé alakulva) egyre inkább eléri fogyasztásra, felhasználásra alkalmas állapotát, ill. 〈étel, ital〉 állása során egyre ízletesebbé, zamatosabbá válik’ ❖ a hordóban érik a bor (1895 PallasLex. CD02) | az erjedés után még rendesen egy évig érik fekvésben a kakaómag, s csak egy év mulva kerül kereskedelembe (1927 TolnaiÚjLex. C5725, 49) | [Balázsházy János kézikönyvében] az istállótrágya kezelésére célszerű javaslatot tesz: két trágyadomb legyen: az egyik már érik, mikor a másikat még rakják (1970 Tilkovszky Loránt CD30) | nem mindegy […], milyen formában érik a sajttészta és milyen minőségű tejet használnak alapanyagként (2001 Magyar Hírlap CD09) | Ültetés előtt a felásott talajra szórjunk ki földdé érett komposztot (2001 Lakáskultúra CD39).

1c. (ritk) ’〈kőzet, ásvány〉 érlelődik’ ❖ Az ingovány talaj felszine is válhatik kotuvá [= láptalajjá], alatta pedig a nagy mennyiségű, levegőtől jó részben elzárt, de földes részekkel vegyesen kevert növényi maradvány tőzeggé érik (1902 Természettudományi Közlöny C7926, 606) | a föld méhében drága kőszén érik (1904 Budapesti Napló jan. 19. C4886, 1) | A Fokföldön, a melynek földje méhében dus aranyerezetek csillognak és vakitó gyémánttá érik a kőszén, napok óta véres harcok dulnak (1913 Budapesti Hírlap júl. 6. C4701, 11).

1d. ’〈állat (húsa)〉 levágásra, fogyasztásra alkalmassá válik’ ❖ februárra, márciusra sok disznó érik kövérre (1921 Pesti Hírlap febr. 19. C5669, 5) | azt mondja ez a Ferenc, nem eladó még a disznó, érni köll neki (1927 Móra Ferenc C3206, 199) | A kukorica beérett, sőt, a libákat már etették, tömték is vele, szaftossá, különösen finommá érett a lúd húsa (1984 Népszava nov. 11. C7449, 12).

1e. ’〈hályog, kelés stb.〉 kifejlett állapotát fokozatosan eléri, ill. e folyamat során vmivé alakul’ ❖ A’ fakaſztásnak pedig ugyan, azon rendel kell végbe menni a’ mint a’ himl érik (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 218) | éved a kelés (furunculus): érik, lágyul (1903 Magyar Nyelvőr C5961, 347) | a jobbszemre huzódott hályog sokkal gyorsabban érik, mint a balszem hályoga (1914 Budapesti Hírlap jan. 30. C4702, 7) | a sinus pilonidalis [= keresztcsonti sipoly] klinikailag először gennyes fertőzés képében jelentkezik, rendszerint tályoggá érik, mely vagy spontán áttör, vagy incisio [= sebészeti bemetszés] útján ürül ki (1995 Orvosi Hetilap C8241, 71).

2. ’〈ember, állat, es. annak (test)része〉 biológiai fejlődésében a testileg, szexuálisan stb. kifejlett állapotához közeledik, ill. így válik vkivé, vmivé’ ❖ nyughatatlan bajok akkor jönnek a’ kisdedre, midön a’ ſzájában a’ fognak matériája kezd keményedni, dagadni, és domborodni, az-az midön a’ fog kezd érni (1778 Milesz József ford.–Störck C3162, 202) | minden telivér korán érik. Egy 3-4 éves parasztcsikó még semmire sem való; a telivér két éves korában már Derby-díjat nyer (1891 Hanvay Zoltán C2022, 127) | Ábel szakált eresztett míg odajárt […]. Fiatal legényből férfivá érett (1907 Gárdonyi Géza C5323, 120) | Nyolcadikban még nem volt ekkora [a mellem], de én későn érő típus vagyok (2009 Méhes Károly² 3153009, 778).

2a. ’〈petesejt, magzat stb.〉(ki)fejlődik’ ❖ [a tüszők] műveleti (functionelle) edényrendszere, minekutána fejlődésének bizonyos fokát elérte, elpusztul, miután a tüszők tovább nem érhetnek és többé nem repedhetnek (1865 Orvosi Hetilap C8115, 51) | Anyatestekben magzatok érnek (1937 Reményik Sándor 9562035, 9) | Az ivarérett nő petefészkeiben 28 naponként 1–1 pete érik (1994 Magyar Hírlap CD09).

2b. (tárgyragos határozóval is) ’〈személy(iség), vmely képesség〉 folyamatosan (ki)bontakozik(, és így válik vkivé, vmivé v. vmilyenné)’ ❖ a’ szenvedések’ szívnemesítő oskolájában érve emberré (1837 Péczely József 8359006, 355) | énnekem az ő kifejezése szerint sokat kell még érni (1887 Baksay Sándor C0731, 8) | egyre tisztábbá, nemesebbé, bölcsebbé érik a lélek (1929 Orvosi Hetilap C8179, 347) | említetted nekem a harmincas évek hangulatát, azt a közeget, amelyben tulajdonképpen költővé értél, nagyon korán (1973 Simon István 2025038, 629) | van olyan kollégám, aki huszonöt éves, és már elénekelte az operairodalom nagyjait. Persze ez függ attól is, kinek, hogyan érik a hangja (2006 Női szív 3101003, 209).

3. ’〈érzelem, gondolat, alkotás stb.〉 fokozatosan kibontakozik, fejlődik, ill. így válik, alakul vmivé vmi v. vmire alkalmassá, elszánttá vki’ ❖ Szerencse közt a virtus nem tenyész; Balsors körében érik a nemes tett (1818 Szemere Pál ford.–Körner C3948, 214) | A műnek jó lesz még érni, de jelen alakjában is igen fontosnak lelem, hogy szóba hozassék (1840 Kazinczy Gábor 8230003, 372) | én, boszura ért gonosz (1872 Rákosi Jenő ford.–Shakespeare C3735, 111) | ezekben a kis és százszínű elkülönülésekben közös magatartás vágya érik és közös emberi magatartás alakul ki (1937 Féja Géza 9138003, 121) | Az elmúlt évek alatt meggyőződésünkké érett, hogy a szociális és egészségügyi problémák tűzoltásszerű kezelése nem teszi lehetővé, hogy kilábaljunk a bajokból (1998 Országgyűlési Napló CD62).

3a. (szem nm-i vonzat esetén) érik vkire, vmire (kissé rég) ’〈vmely testi v. lelki késztetés, állapot stb.〉 rájön vkire, vmire, erőt vesz vkin, vmin’ ❖ az álom anynyira reájok ért, hogy tovább fellenni lehetetlen vólt (1787 Gelei József ford.–Campe C1870, 353) | felüle egy lúd fészkébe [...] mint egyéb ludak szoktak, mikor a’ tojás reájok érik (1817 Hasznos Mulatságok C0176, 257) | [Tolsztoj] egy nagy elhatározása előtt írta: csak akkor teszem meg, ha annyira rám érik, mint a tüsszentés, vagy a köhögés (1929 Németh László² CD10).

4. ’〈helyzet, állapot stb.〉(vmivé v. vmilyenné alakulva) fokozatosan kialakul, kibontakozik(, és így változva vmeddig jut)’ ❖ végre 7-dik hónapi szenvedés után annyira érik a dolog, hogy a vádló Királyi Fiscus pereiket kész ítélet alá bocsátani (1836 Kossuth Lajos CD32) | [Az országgyűlésben] a valóságos küzdelem csak novemberben veszi kezdetét. Addig a helyzet érik (1880 Pesti Hírlap szept. 23. C5628, 1) | Ez a klasszicizmus már a romantikában is megvan, sajátos magyar ízt adva neki és teljességre érik a századközép nemzedékében, különösen a legfőbb magaslaton Arany Jánosban (1934 Szerb Antal 9668028, 207) | Érik a nagy meglepetés, az MGM Debrecen őszi elsősége (1972 Népsport nov. 19. C8041, 9) | a gépkocsik villamos hajtásának elterjesztése egyre inkább közös célokban megfogalmazható, globális akcióprogrammá érik (2009 Petrók János 3168001, 35).

5. (mn-i ign-i alakban) (kissé rég) ’érettségizik’ ❖ Jelesen érett egyetemi tanuló nevelő vagy instructori állást keres (1886 Budapesti Hírlap szept. 21. C4733, 8) | Tizenkilenc évesek voltak mind a ketten, az imént jelesen érettek; és a tarsolyuk, mint a többi sok eminensé, duzzadt a nagy elérések csillogó garderobjától (1909 Kaffka Margit CD10) | a 30-as évek közepéig igen magas, országos átlagban jóval 40% fölötti volt az elégségesen érettek aránya (1994 Ladányi Andor CD58).

Ö: be~, el~, meg~, rá~, túl~, utó~.

Sz: érés.

Vö. CzF.; ÉrtSz. ~, érő²; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, érő³; ÚMTsz.

érik tárgyatlan ige 11b2
1.
〈növényi termés〉 teljes kifejlődéséhez, a rá jellemző végleges alak, íz, szín stb. eléréséhez közeledik, ill. e folyamat során vmilyenre változik v. vmivé alakul
A’ féligre ért és érni kezdett Dactylusokat [= datolyákat] pedig a’ Nap’ fényre ki-tévén jobban megérlelik
(1787 Mátyus István)
érő kalászok ringatják aranyos fejüket
(1857 Vasárnapi Újság)
[a lucfenyő] magja őszszel érik, de csak a következő tavaszszal hull ki a tobozból
(1902 Wagner János)
[a tőzegáfonya] zamatos gyümölcse előbb rózsáspiros, majd aranysárgára érik
(1998 Természet Világa)
Ha pedig gyümölccsé érik ez a zaftos kis halmocska, akkor kapjuk az eperfa jól ismert, puhán édes termését
(2007 Perneczky Géza)
1a.
〈növény〉 abba az állapotba jut, amikor a termése már ilyen
leg-korábban érö Ketske tsetsü, nagy hoſzſzú ſzemü fejér Szll[fajta]
(1780 Prónay Pál)
A’ lencse után érik a’ borsó; nem is kell várni, hogy minden virágját elhullassa, ’s minden levelei megszáradjanak, elég ha az allján lévő borsó hüvelyek megértek
(1835 Némethy József)
folytonérő nemes málnátők[olcsón beszerezhetők]
(1933 Budapesti Hírlap ápr. 11.)
A Saturn nevű lapos barackkal együtt érik a Galaxy, melynek gyümölcsei nagyobbak és nehezebbek a Saturnnál
(2009 Szabad Föld ápr. 17.)
1b.
〈étel, szeszes ital, szerves anyag〉 az abban végbemenő vegyi folyamat során (vmivé alakulva) egyre inkább eléri fogyasztásra, felhasználásra alkalmas állapotát, ill. 〈étel, ital〉 állása során egyre ízletesebbé, zamatosabbá válik
a hordóban érik a bor
(1895 PallasLex.)
az erjedés után még rendesen egy évig érik fekvésben a kakaómag, s csak egy év mulva kerül kereskedelembe
(1927 TolnaiÚjLex.)
[Balázsházy János kézikönyvében] az istállótrágya kezelésére célszerű javaslatot tesz: két trágyadomb legyen: az egyik már érik, mikor a másikat még rakják
(1970 Tilkovszky Loránt)
nem mindegy […], milyen formában érik a sajttészta és milyen minőségű tejet használnak alapanyagként
(2001 Magyar Hírlap)
Ültetés előtt a felásott talajra szórjunk ki földdé érett komposztot
(2001 Lakáskultúra)
1c. (ritk)
〈kőzet, ásvány〉 érlelődik
Az ingovány talaj felszine is válhatik kotuvá [= láptalajjá], alatta pedig a nagy mennyiségű, levegőtől jó részben elzárt, de földes részekkel vegyesen kevert növényi maradvány tőzeggé érik
(1902 Természettudományi Közlöny)
a föld méhében drága kőszén érik
(1904 Budapesti Napló jan. 19.)
A Fokföldön, a melynek földje méhében dus aranyerezetek csillognak és vakitó gyémánttá érik a kőszén, napok óta véres harcok dulnak
(1913 Budapesti Hírlap júl. 6.)
1d.
〈állat (húsa) levágásra, fogyasztásra alkalmassá válik
februárra, márciusra sok disznó érik kövérre
(1921 Pesti Hírlap febr. 19.)
azt mondja ez a Ferenc, nem eladó még a disznó, érni köll neki
(1927 Móra Ferenc)
A kukorica beérett, sőt, a libákat már etették, tömték is vele, szaftossá, különösen finommá érett a lúd húsa
(1984 Népszava nov. 11.)
1e.
〈hályog, kelés stb.〉 kifejlett állapotát fokozatosan eléri, ill. e folyamat során vmivé alakul
A’ fakaſztásnak pedig ugyan, azon rendel kell végbe menni a’ mint a’ himl érik
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
éved a kelés (furunculus): érik, lágyul
(1903 Magyar Nyelvőr)
a jobbszemre huzódott hályog sokkal gyorsabban érik, mint a balszem hályoga
(1914 Budapesti Hírlap jan. 30.)
a sinus pilonidalis [= keresztcsonti sipoly] klinikailag először gennyes fertőzés képében jelentkezik, rendszerint tályoggá érik, mely vagy spontán áttör, vagy incisio [= sebészeti bemetszés] útján ürül ki
(1995 Orvosi Hetilap)
2.
〈ember, állat, es. annak (test)része〉 biológiai fejlődésében a testileg, szexuálisan stb. kifejlett állapotához közeledik, ill. így válik vkivé, vmivé
nyughatatlan bajok akkor jönnek a’ kisdedre, midön a’ ſzájában a’ fognak matériája kezd keményedni, dagadni, és domborodni, az-az midön a’ fog kezd érni
(1778 Milesz József ford.Störck)
minden telivér korán érik. Egy 3-4 éves parasztcsikó még semmire sem való; a telivér két éves korában már Derby-díjat nyer
(1891 Hanvay Zoltán)
Ábel szakált eresztett míg odajárt […]. Fiatal legényből férfivá érett
(1907 Gárdonyi Géza)
Nyolcadikban még nem volt ekkora [a mellem], de én későn érő típus vagyok
(2009 Méhes Károly²)
2a.
〈petesejt, magzat stb.〉 (ki)fejlődik
[a tüszők] műveleti (functionelle) edényrendszere, minekutána fejlődésének bizonyos fokát elérte, elpusztul, miután a tüszők tovább nem érhetnek és többé nem repedhetnek
(1865 Orvosi Hetilap)
Anyatestekben magzatok érnek
(1937 Reményik Sándor)
Az ivarérett nő petefészkeiben 28 naponként 1–1 pete érik
(1994 Magyar Hírlap)
2b. (tárgyragos határozóval is)
〈személy(iség), vmely képesség〉 folyamatosan (ki)bontakozik(, és így válik vkivé, vmivé v. vmilyenné)
a’ szenvedések’ szívnemesítő oskolájában érve emberré
(1837 Péczely József)
énnekem az ő kifejezése szerint sokat kell még érni
(1887 Baksay Sándor)
egyre tisztábbá, nemesebbé, bölcsebbé érik a lélek
(1929 Orvosi Hetilap)
említetted nekem a harmincas évek hangulatát, azt a közeget, amelyben tulajdonképpen költővé értél, nagyon korán
(1973 Simon István)
van olyan kollégám, aki huszonöt éves, és már elénekelte az operairodalom nagyjait. Persze ez függ attól is, kinek, hogyan érik a hangja
(2006 Női szív)
3.
〈érzelem, gondolat, alkotás stb.〉 fokozatosan kibontakozik, fejlődik, ill. így válik, alakul vmivé vmi v. vmire alkalmassá, elszánttá vki
Szerencse közt a virtus nem tenyész; Balsors körében érik a nemes tett
(1818 Szemere Pál ford.Körner)
A műnek jó lesz még érni, de jelen alakjában is igen fontosnak lelem, hogy szóba hozassék
(1840 Kazinczy Gábor)
én, boszura ért gonosz
(1872 Rákosi Jenő ford.Shakespeare)
ezekben a kis és százszínű elkülönülésekben közös magatartás vágya érik és közös emberi magatartás alakul ki
(1937 Féja Géza)
Az elmúlt évek alatt meggyőződésünkké érett, hogy a szociális és egészségügyi problémák tűzoltásszerű kezelése nem teszi lehetővé, hogy kilábaljunk a bajokból
(1998 Országgyűlési Napló)
3a. (szem nm-i vonzat esetén) érik vkire, vmire (kissé rég)
〈vmely testi v. lelki késztetés, állapot stb.〉 rájön vkire, vmire, erőt vesz vkin, vmin
az álom anynyira reájok ért, hogy tovább fellenni lehetetlen vólt
(1787 Gelei József ford.Campe)
felüle egy lúd fészkébe [...] mint egyéb ludak szoktak, mikor a’ tojás reájok érik
(1817 Hasznos Mulatságok)
[Tolsztoj] egy nagy elhatározása előtt írta: csak akkor teszem meg, ha annyira rám érik, mint a tüsszentés, vagy a köhögés
(1929 Németh László²)
4.
〈helyzet, állapot stb.〉 (vmivé v. vmilyenné alakulva) fokozatosan kialakul, kibontakozik(, és így változva vmeddig jut)
végre 7-dik hónapi szenvedés után annyira érik a dolog, hogy a vádló Királyi Fiscus pereiket kész ítélet alá bocsátani
(1836 Kossuth Lajos)
[Az országgyűlésben] a valóságos küzdelem csak novemberben veszi kezdetét. Addig a helyzet érik
(1880 Pesti Hírlap szept. 23.)
Ez a klasszicizmus már a romantikában is megvan, sajátos magyar ízt adva neki és teljességre érik a századközép nemzedékében, különösen a legfőbb magaslaton Arany Jánosban
(1934 Szerb Antal)
Érik a nagy meglepetés, az MGMMagyar Gördülőcsapágy Művek Debrecen őszi elsősége
(1972 Népsport nov. 19.)
a gépkocsik villamos hajtásának elterjesztése egyre inkább közös célokban megfogalmazható, globális akcióprogrammá érik
(2009 Petrók János)
5. (mn-i ign-i alakban) (kissé rég)
Jelesen érett egyetemi tanuló nevelő vagy instructori állást keres
(1886 Budapesti Hírlap szept. 21.)
Tizenkilenc évesek voltak mind a ketten, az imént jelesen érettek; és a tarsolyuk, mint a többi sok eminensé, duzzadt a nagy elérések csillogó garderobjától
(1909 Kaffka Margit)
a 30-as évek közepéig igen magas, országos átlagban jóval 40% fölötti volt az elégségesen érettek aránya
(1994 Ladányi Andor)
Sz: érés
Vö. CzF.; ÉrtSz. ~, érő²; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, érő³; ÚMTsz.

Beállítások