érkezik tn ige 14b

1. ’〈ember, csoport (járművön v. állaton) v. állat, jármű, ill. pályán haladó tárgy, dolog〉 közeledve (el)jut, (el)ér vhova (mint célba)’ ❖ Eſtve-felére egy faluban érkezvén egy háznak ajtaja elött, melly jól-lehet nem pompás, mindazon által tiſzteſséges vólt, meg-álla a’ vezetö (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 11) | [napfogyatkozáskor] találkozásra a nap mindig kelet felől, a hold mindig nyugot felől érkezik (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Visszahagyta egész utazó készletét s négy órával később, egyetlenegy lovon, ama völgynyiláshoz érkezett, a melyben a san-isabelli kénes források voltak (1874 Fővárosi Lapok C8090, 912) | egész éjszakán át ott vártak a parton a szokottnál két órával később érkező hajóra (1886 Jókai Mór CD18) | [A hantmadár] április első hetétől kezdve érkezik, májusban fészkel s szeptember folyamán távozik (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [Anna királyné] Bukarestből vonattal érkezett Kolozsvárra (1996 Magyar Hírlap CD09) | [a jégkorong-mérkőzésen] a passzok nemhogy ütőre, csapattárshoz sem mindig érkeztek (2010 Nemzeti Sport jan. 2. C8079, 9).

1a. ’〈vmely közösségbe, szervezetbe, helyre stb.〉 tagként, lakosként stb. (be)kerül vki, es. vmi’ ❖ az én jó, és igaz ſzándékú tanátsláſom volna, hogy Hertzegséged minden üdö-hallaſztás nélkül Párisba vitetné magát, hová tsak nem régen bizonyos Török Orvos érkezet, kinek ſegítségével Hertzegséged nem tsak egéſségére, de az elöbbi fris, vidám kedvére-is térítethetik (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 53) | Kik más intézetekböl érkezvén hozzánk, az országrajzbol (statistika) és észjogbol bizonyitványi osztályozást mutathatnak fel, a jogtanfolyam második vagy utolsó évébe felvétetnek (1848 Tavasi Lajos 8469011, 129) | A Magyar Történelmi Társulat […] választmányi űlésében a jegyzőkönyv hitelesítése után titkár bemutatta az újonnan érkezett alapító és évdíjas tagokat (1875 Századok CD57) | lehetetlen, hogy teljesen érzéketlen maradt volna ezzel az asszonnyal szemben, a kinél szebb […] évtizedek óta nem érkezett a pesti társaságba (1923 Budapesti Hírlap febr. 4. C4711, [1]) | Aki a film felől érkezik, abban biztosan komoly előítéletek munkálnak a televíziós gyártással szemben (1992 Muhi Klára 2010009, 51).

1b. ’〈küldemény(ként vmi), üzenet stb.〉 eljut, megérkezik (vhonnan, vkitől v. vhova)’ ❖ Ezen id tájban, a’ Férjemnek Ordere [= parancsa] érkezék, hogy Táborba mennyen (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353002, 38) | Nagy Sógorodnak képe az aláírással tegnap érkezett kezemhez (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 411) | 1892 telén érkeztek az első déli gyümölcs szállítmányok Messinából közvetlenűl Budapestre (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | nagyszámu üdvözlő távirat érkezett a kormányzó cimére a külföldön székelő követektől és az ország minden részéből (1928 Pesti Hírlap jan. 3. C5676, 6) | 90 [csapadékmérő] állomásról naponta érkezik jelentés (1995 Természet Világa CD50) | [az átutalás] az önkormányzat lakásgazdálkodási irodájának számlájára érkezik (2007 Szalai Júlia 3292002, 193).

1c. ’〈annak kif-ére, hogy vmely fizikai, természeti stb. jelenség terjedve, haladva eljut vhova, ill. érzékelhetővé válik, megjelenik vhol〉’ ❖ A’ hideg ſzelek-is már nem ellenkeznek, Várj tsendes napokat mikoron érkeznek (1774 Vesmás Márton C4461, 29) | a’ villámlás után bizonyos időre érkezik hozzánk a’ dördülés (1803 Fábián József 7101025, 88) | A nap […] rendületlenül ragyogott, de csak fénye érkezett a földre, melege nem (1940 Illyés Gyula CD10) | a környező hegyvidéki vízgyűjtőkről, a Kárpátokból és az Alpokból hozzánk érkező, nálunk torlódó árhullámok ellen gyakran szükséges védekezni (1999 Természet Világa CD50) | mekkora az az időkülönbség, aminek az érzékszervre érkező két inger között lennie kell, hogy azokat már külön ingerként észleljük? (2004 Természet Világa CD50).

1d. ’terjedése v. terjesztése során eljut, elkerül vhova, vkihez vmi’ ❖ Havas al-földröl ſzomorú hirek érkeznek. Mondják, hogy a’ Moldvai Fejedelem le-tétetett a’ méltóságból, ’s Konſtántzinápolyba hivattatott (1783 Molnár János C0292, 77) | Freudenthal kastély udvara Morvaország ez időbeli kastélyaihoz hasonlít, tehát a dél felől érkező renaissance hatását árúlja el (1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Az automobil korán érkezett hozzánk, s ha szörnyen is adjuk a civilizáltakat, bizony valami olyanféle érzést kelt bennünk, mint mikor vademberek először jutnak gyufához (1905 Ady Endre CD0801) | Ibsen, Wilde és Shaw és az új franciák hatása Budapestre érkezett (1947 Lukács György² 9405018, 199) | A délfrancia szomszédaikhoz hasonló nyelvű és temperamentumú katalánokra nem maradtak hatástalanok a Franciaországból érkező republikánus eszmék (1984 Moravánszky Ákos 1112003, 10).

1e. ’〈vmely dolog〉 eljut, elkerül oda v. ahhoz, ahova v. akihez irányítja, küldi vki’ ❖ Ha már régi vólna a’ nyavalya, minek elötte a’ ſegitſég érkezhetet, […] tizedik napján-is meg lehet az eret nyitni (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 68) | Kérésem te hozzád érkezik (1801 Sándor István 7287103, 263) | mi, bortermelők, valamennyien tönkremegyünk, ha rövidesen nem érkezik valamely segítség (1927 Krúdy Gyula CD54) | időben érkezett állami gyorsbeavatkozás (1999 Országgyűlési Napló CD62) | nem érkezne jelölés másra (2007 Zalai Hírlap 3343001, 2).

2. (felé v. felé utótagú szóval) ’〈ember, állat v. jármű, ill. tárgy, dolog〉 vmihez, vkihez közeledve (vmely irányba) halad, tart’ ❖ A’ Spártai népek, ma mind fel-zendűltek, Piatzra, úttzákra rakáſſal ki-gyűltek. Érkeznek a’ Király kaſtélya felé is (1772 Bessenyei György¹ C1076, 37) | egy Elefánt, mellyet az én Hottentótom lövéſſel meg-vérzett, nyargalva felénk érkezett (1793 Molnár János 7445007, 245) | A ki nyugatról érkezik Bécs felé, az a Bécsi erdőben, […] a főváros szép környékében gyönyörködik (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A vonat már Kelenföld felé robogott s a művész öntudatlanul adta át magát annak a kellemes izgalomnak, mely az ember idegeit megbizseregteti, mikor hazafelé érkezik (1927 Pesti Hírlap febr. 1. C5675, [1]) | viszonylag nagy sebességgel érkezett fölfelé egy másik taxi, amely vészesen közeledett a bemélyedésben heverő emberi alak felé (1978 Népszava dec. 16. C7443, 12) | ragyogóan leveszi a feléje érkező labdát (1983 Bíróné Nagy Edit 1018003, 192) | Nyugat, északnyugat felől váltakozó nedvességtartalmú, viszonylag hűvös léghullámok érkeznek szárazföldünk belseje felé (1991 Népszabadság jún. 6. C7841, 11).

3. (vkinek a méhéből) születik, 〈világra〉 jön vki’ ❖ méhbl érkezik (1777 Baróti Szabó Dávid ford.–Baróti Szabó C0823, 238) | [a] korona örököse szerencsésen e’ világra érkezék (1848 Életképek C0107, 37) | A következő nyáron Ábelnak fia érkezett (1907 Gárdonyi Géza C1819, 175) | idő előtt érkező gyermek (1978 Szalay Károly 1144003, 73) | Az öröm viszont kétszeres, ha egyszerre több gyermek érkezik, ha ikrek gyarapítják a családot (1999 Országgyűlési Napló CD62).

4. ’〈folyamat vmely szakaszba, ill. vminek a menetében, folyamatában vki vmely ponthoz, (vágyott) helyzetbe stb.〉 jut, ér’ ❖ Végezetre a’ nép’ ſzáma meg fogyatkozáſának harmadik okára érkeztünk (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 9) | nehéz pállyának szinte már végéhez érkezvén (1821 Batsányi János 7023021, 236) | Férfikorának delelő pontjára érkezett (1900 Palágyi Menyhért 9509001, 234) | Lehel kedvenc témájához érkezett. Roppant szeretett az újságírókról beszélni (1931 Harsányi Zsolt 9226001, 18) | Az általános világválságnak, a tőkés társadalom válságának újabb szakaszába érkeztünk (1948 Major Ottó 2052032, 103) | Egy három esztendővel ezelőtt megkezdett folyamat érkezett fontos állomásához azzal, hogy Miskolcon felavatták a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány kutatóintézetét (1996 Magyar Hírlap CD09).

5. ’〈vmely időszak, vminek az ideje〉 eljön, bekövetkezik’ ❖ vatſora ideje érkezett, ’S a’ ſok énekeſné, új nótákat kezdett (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 13) | modern szerénységgel mondhatom, hogy a nemsokára érkező tavasz minden fecskéjével kiállom a versenyt (1857 Vajda János 8503089, 116) | Mit szól, Farkas úr? Ostobaság volna – már ha megkérné – hozzáadni Gizámat ehhez a fiúhoz? […] Mit szól?… Szó sincs róla mostan, valamikor, majd, ha ideje érkezik (1914 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Az igazi tél csütörtökön érkezik, amikor este mínusz 15-20 fokos fagyra, nappal –6, –2 fokra lehet számítani (2002 Magyar Hírlap CD09).

6. (rég) ’〈vmely külső v. belső állapot, érzés stb.〉 támad, keletkezik, ill. vmely személyt elér’ ❖ Gróf Szelimónak nagy únſzoló kedve, és kivánsága érkezet egy Náſzádon, és néhány fegyveres emberekkel azon jó ſzándékú ſzökevényekhez által menni, és öket meg-ſzemlélni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 307) | [a kanári énekéből a vendég] ugy itélvén, hogy annak a husa-is igen kedves falat lenne, nagy appétitusa [= étvágya] érkezék hozzá (1789 Andrád Sámuel ford. C0616, 90) | Valamint a’ Lónak körme külömb-féle réſzekre […] el-oſztatik, ſzintén úgy annak meg-nevezett réſzein különös, gyakran felettébb veſzedelmes, ſokſzor orvosolhatatlan betegsége ſzokott érkezni (1804 Tolnay Sándor 7351009, 143) | [A tulajdonos] még nem érkezett ide, nyilván valamelly [...] dolga érkezett (1808 Bachich József ford. C0704, 97) | Neköd édös rózsám, mi bajod érközék? (1862 Vadrózsák 8258031, 29).

6a. (kül. szem nm-i vonzat esetén) ’〈annak kif-ére, hogy vminek a hatása, vmely állapot hirtelen elér vkit, vmit, ill. hogy időbeli folyamatban, sorrendben rákerül a sor vkire〉’ ❖ az úton járó emberre, ha kemény hidegben álom érkezik azt annál-is gyorſabb járáſſal gyzze-meg, más klmben élete veſzedelmébe eſik (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 470) | Visgáld-meg a’ Sáskát Nyárban mit dolgozik? Úgy-é tzintzog, tántzol, ’s ugrándozik? De Téllel érkezik reá a’ nagy éhség, Minthogy Nyáron reſt vólt, nints hozzá kegyeſség (1779 Miháltz István ford.–Vanière C3100, 53) | [minthogy az előző szuperintendens] a’ tót nemzetbl volt, most a’ németre érkezett a’ sor (1808 Hazai Tudósítások C0190, [321]) | Ha komor kedv környékezett Vagy reám más baj érkezett Elküldéd sz. angyalodat Hogy földeritné bús fiadat (1840 Hasznos Mulatságok C8352, 172).

7. (/ritk) ’〈annak kif-ére, hogy vkinek ideje, lehetősége adódik, ill. hajlandósága, szándéka van vmire〉’ ❖ az ollyanok, kiknek a’ ſzerentse azzal kedveskedett, elméjek-is többnyire nagyobb dolgokban lévén foglalatos, effélére [ti. fordításra] vagy nem érkeznek, vagy ha érkeznének-is, a’ ſzámoſabb eſztendk mijat kedvetlenedett indulattyok, ritkán tanál magának illyetén dolgokban gyönyörködtetéſt (1774 Báróczi Sándor 7031007, [X]) | Mivel kezes vólt Kristus érettünk, ’s mi nem érkezhettünk a fizetésre, meg-kellett halnia (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 115) | még a könyvet olvasni nem érkeztem, de vágyok ismerni tartalmát (1841 Deák Ferenc CD51) | Soma nem is érkezik mit makogni, mit tenni (1935 Tersánszky Józsi Jenő 9706004, 58) | Az a járda azért volt olyan különös, erről persze nem érkeztem említést tenni abban a novellában, mert túlégetett téglából készült, majdhogynem klinkerből, amelyhez a téglagyári munkások könnyen hozzájuthattak (2007 Tolnai Ottó 3320001, 7).

8. érkezik vmivel, vkivel (rég v. nyj) ’mértékét, értékét tekintve megegyezik vmivel vmi, ill. képességben, teljesítményben felér vkivel vki’ ❖ ſzép móddal ment légyen véghez ezen gylés; mindazáltal nem érkezett az azt meg-elzött közönſéges gylésnek népesſégével (1782 Magyar Hírmondó C0270, 403) | Akhilleſſel ervel ſenki nem érkezett: Nem ſzületett még az, a’ ki vele érkezzék (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 114) | a’ Magyar Nyelvel az Idegenek némellyekben nem érkeznek (1806 Mátyási József C3066, 13) | Bence a tarisznyát béhozá ezalatt: Miklósnak ugyancsak jól esett a falat, Rakta is szaporán, alig győzte nyelni, Három sem érkeznék vele versent enni (1846 Arany János 8014001, 141) | Vannak olyanok [ti. lányok], akik nem arra kényesek, hogy ők a legszebb lányok a faluban […], hanem arra, hogy ővelük nem érkezik a munkában senki (1941 Veres Péter 9771013, 97).

Ö: be~, el~, fel~, haza~, ki~, le~, meg~, rá~, vissza~.

ÖU: oda~.

Vö. CzF. érkėzik, érkėző; ÉrtSz.; TESz. ér¹; ÉKsz.; SzT. érkezendő, érkezett, érkezhetik, ~, érkező; ÚMTsz.

érkezik tárgyatlan ige 14b
1.
〈ember, csoport (járművön v. állaton) v. állat, jármű, ill. pályán haladó tárgy, dolog〉 közeledve (el)jut, (el)ér vhova (mint célba)
Eſtve-felére egy faluban érkezvén egy háznak ajtaja elött, melly jól-lehet nem pompás, mindazon által tiſzteſséges vólt, meg-álla a’ vezetö
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
[napfogyatkozáskor] találkozásra a nap mindig kelet felől, a hold mindig nyugot felől érkezik
(1858 Vasárnapi Újság)
Visszahagyta egész utazó készletét s négy órával később, egyetlenegy lovon, ama völgynyiláshoz érkezett, a melyben a san-isabelli kénes források voltak
(1874 Fővárosi Lapok)
egész éjszakán át ott vártak a parton a szokottnál két órával később érkező hajóra
(1886 Jókai Mór)
[A hantmadár] április első hetétől kezdve érkezik, májusban fészkel s szeptember folyamán távozik
(1933 Az állatok világa ford.)
[Anna királyné] Bukarestből vonattal érkezett Kolozsvárra
(1996 Magyar Hírlap)
[a jégkorong-mérkőzésen] a passzok nemhogy ütőre, csapattárshoz sem mindig érkeztek
(2010 Nemzeti Sport jan. 2.)
1a.
〈vmely közösségbe, szervezetbe, helyre stb.〉 tagként, lakosként stb. (be)kerül vki, es. vmi
az én jó, és igaz ſzándékú tanátsláſom volna, hogy Hertzegséged minden üdö-hallaſztás nélkül Párisba vitetné magát, hová tsak nem régen bizonyos Török Orvos érkezet, kinek ſegítségével Hertzegséged nem tsak egéſségére, de az elöbbi fris, vidám kedvére-is térítethetik
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Kik más intézetekböl érkezvén hozzánk, az országrajzbol (statistika) és észjogbol bizonyitványi osztályozást mutathatnak fel, a jogtanfolyam második vagy utolsó évébe felvétetnek
(1848 Tavasi Lajos)
A Magyar Történelmi Társulat […] választmányi űlésében a jegyzőkönyv hitelesítése után titkár bemutatta az újonnan érkezett alapító és évdíjas tagokat
(1875 Századok)
lehetetlen, hogy teljesen érzéketlen maradt volna ezzel az asszonnyal szemben, a kinél szebb […] évtizedek óta nem érkezett a pesti társaságba
(1923 Budapesti Hírlap febr. 4.)
Aki a film felől érkezik, abban biztosan komoly előítéletek munkálnak a televíziós gyártással szemben
(1992 Muhi Klára)
1b.
〈küldemény(ként vmi), üzenet stb.〉 eljut, megérkezik (vhonnan, vkitől v. vhova)
Ezen id tájban, a’ Férjemnek Ordere [= parancsa] érkezék, hogy Táborba mennyen
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
Nagy Sógorodnak képe az aláírással tegnap érkezett kezemhez
(1806 Kazinczy Ferenc)
1892 telén érkeztek az első déli gyümölcs szállítmányok Messinából közvetlenűl Budapestre
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
nagyszámu üdvözlő távirat érkezett a kormányzó cimére a külföldön székelő követektől és az ország minden részéből
(1928 Pesti Hírlap jan. 3.)
90 [csapadékmérő] állomásról naponta érkezik jelentés
(1995 Természet Világa)
[az átutalás] az önkormányzat lakásgazdálkodási irodájának számlájára érkezik
(2007 Szalai Júlia)
1c.
〈annak kif-ére, hogy vmely fizikai, természeti stb. jelenség terjedve, haladva eljut vhova, ill. érzékelhetővé válik, megjelenik vhol〉
A’ hideg ſzelek-is már nem ellenkeznek, Várj tsendes napokat mikoron érkeznek
(1774 Vesmás Márton)
a’ villámlás után bizonyos időre érkezik hozzánk a’ dördülés
(1803 Fábián József)
A nap […] rendületlenül ragyogott, de csak fénye érkezett a földre, melege nem
(1940 Illyés Gyula)
a környező hegyvidéki vízgyűjtőkről, a Kárpátokból és az Alpokból hozzánk érkező, nálunk torlódó árhullámok ellen gyakran szükséges védekezni
(1999 Természet Világa)
mekkora az az időkülönbség, aminek az érzékszervre érkező két inger között lennie kell, hogy azokat már külön ingerként észleljük?
(2004 Természet Világa)
1d.
terjedése v. terjesztése során eljut, elkerül vhova, vkihez vmi
Havas al-földröl ſzomorú hirek érkeznek. Mondják, hogy a’ Moldvai Fejedelem le-tétetett a’ méltóságból, ’s Konſtántzinápolyba hivattatott
(1783 Molnár János)
Freudenthal kastély udvara Morvaország ez időbeli kastélyaihoz hasonlít, tehát a dél felől érkező renaissance hatását árúlja el
(1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Az automobil korán érkezett hozzánk, s ha szörnyen is adjuk a civilizáltakat, bizony valami olyanféle érzést kelt bennünk, mint mikor vademberek először jutnak gyufához
(1905 Ady Endre)
Ibsen, Wilde és Shaw és az új franciák hatása Budapestre érkezett
(1947 Lukács György²)
A délfrancia szomszédaikhoz hasonló nyelvű és temperamentumú katalánokra nem maradtak hatástalanok a Franciaországból érkező republikánus eszmék
(1984 Moravánszky Ákos)
1e.
〈vmely dolog〉 eljut, elkerül oda v. ahhoz, ahova v. akihez irányítja, küldi vki
Ha már régi vólna a’ nyavalya, minek elötte a’ ſegitſég érkezhetet, […] tizedik napján-is meg lehet az eret nyitni
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Kérésem te hozzád érkezik
(1801 Sándor István)
mi, bortermelők, valamennyien tönkremegyünk, ha rövidesen nem érkezik valamely segítség
(1927 Krúdy Gyula)
időben érkezett állami gyorsbeavatkozás
(1999 Országgyűlési Napló)
nem érkezne jelölés másra
(2007 Zalai Hírlap)
2. (felé v. felé utótagú szóval)
〈ember, állat v. jármű, ill. tárgy, dolog〉 vmihez, vkihez közeledve (vmely irányba) halad, tart
A’ Spártai népek, ma mind fel-zendűltek, Piatzra, úttzákra rakáſſal ki-gyűltek. Érkeznek a’ Király kaſtélya felé is
(1772 Bessenyei György¹)
egy Elefánt, mellyet az én Hottentótom lövéſſel meg-vérzett, nyargalva felénk érkezett
(1793 Molnár János)
A ki nyugatról érkezik Bécs felé, az a Bécsi erdőben, […] a főváros szép környékében gyönyörködik
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A vonat már Kelenföld felé robogott s a művész öntudatlanul adta át magát annak a kellemes izgalomnak, mely az ember idegeit megbizseregteti, mikor hazafelé érkezik
(1927 Pesti Hírlap febr. 1.)
viszonylag nagy sebességgel érkezett fölfelé egy másik taxi, amely vészesen közeledett a bemélyedésben heverő emberi alak felé
(1978 Népszava dec. 16.)
ragyogóan leveszi a feléje érkező labdát
(1983 Bíróné Nagy Edit)
Nyugat, északnyugat felől váltakozó nedvességtartalmú, viszonylag hűvös léghullámok érkeznek szárazföldünk belseje felé
(1991 Népszabadság jún. 6.)
3.
(vkinek a méhéből) születik, 〈világra〉 jön vki
méhbl érkezik
(1777 Baróti Szabó Dávid ford.Baróti Szabó)
[a] korona örököse szerencsésen e’ világra érkezék
(1848 Életképek)
A következő nyáron Ábelnak fia érkezett
(1907 Gárdonyi Géza)
idő előtt érkező gyermek
(1978 Szalay Károly)
Az öröm viszont kétszeres, ha egyszerre több gyermek érkezik, ha ikrek gyarapítják a családot
(1999 Országgyűlési Napló)
4.
〈folyamat vmely szakaszba, ill. vminek a menetében, folyamatában vki vmely ponthoz, (vágyott) helyzetbe stb.〉 jut, ér
Végezetre a’ nép’ ſzáma meg fogyatkozáſának harmadik okára érkeztünk
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
nehéz pállyának szinte már végéhez érkezvén
(1821 Batsányi János)
Férfikorának delelő pontjára érkezett
(1900 Palágyi Menyhért)
Lehel kedvenc témájához érkezett. Roppant szeretett az újságírókról beszélni
(1931 Harsányi Zsolt)
Az általános világválságnak, a tőkés társadalom válságának újabb szakaszába érkeztünk
(1948 Major Ottó)
Egy három esztendővel ezelőtt megkezdett folyamat érkezett fontos állomásához azzal, hogy Miskolcon felavatták a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány kutatóintézetét
(1996 Magyar Hírlap)
5.
〈vmely időszak, vminek az ideje〉 eljön, bekövetkezik
vatſora ideje érkezett, ’S a’ ſok énekeſné, új nótákat kezdett
(1772 Bessenyei György¹)
modern szerénységgel mondhatom, hogy a nemsokára érkező tavasz minden fecskéjével kiállom a versenyt
(1857 Vajda János)
Mit szól, Farkas úr? Ostobaság volna – már ha megkérné – hozzáadni Gizámat ehhez a fiúhoz? […] Mit szól?… Szó sincs róla mostan, valamikor, majd, ha ideje érkezik
(1914 Tersánszky Józsi Jenő)
Az igazi tél csütörtökön érkezik, amikor este mínusz 15-20 fokos fagyra, nappal –6, –2 fokra lehet számítani
(2002 Magyar Hírlap)
6. (rég)
〈vmely külső v. belső állapot, érzés stb.〉 támad, keletkezik, ill. vmely személyt elér
Gróf Szelimónak nagy únſzoló kedve, és kivánsága érkezet egy Náſzádon, és néhány fegyveres emberekkel azon jó ſzándékú ſzökevényekhez által menni, és öket meg-ſzemlélni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[a kanári énekéből a vendég] ugy itélvén, hogy annak a husa-is igen kedves falat lenne, nagy appétitusa [= étvágya] érkezék hozzá
(1789 Andrád Sámuel ford.)
Valamint a’ Lónak körme külömb-féle réſzekre […] el-oſztatik, ſzintén úgy annak meg-nevezett réſzein különös, gyakran felettébb veſzedelmes, ſokſzor orvosolhatatlan betegsége ſzokott érkezni
(1804 Tolnay Sándor)
[A tulajdonos] még nem érkezett ide, nyilván valamelly [...] dolga érkezett
(1808 Bachich József ford.)
Neköd édös rózsám, mi bajod érközék?
(1862 Vadrózsák)
6a. (kül. szem nm-i vonzat esetén)
〈annak kif-ére, hogy vminek a hatása, vmely állapot hirtelen elér vkit, vmit, ill. hogy időbeli folyamatban, sorrendben rákerül a sor vkire〉
az úton járó emberre, ha kemény hidegben álom érkezik azt annál-is gyorſabb járáſſal gyzze-meg, más klmben élete veſzedelmébe eſik
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Visgáld-meg a’ Sáskát Nyárban mit dolgozik? Úgy-é tzintzog, tántzol, ’s ugrándozik? De Téllel érkezik reá a’ nagy éhség, Minthogy Nyáron reſt vólt, nints hozzá kegyeſség
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
[minthogy az előző szuperintendens] a’ tót nemzetbl volt, most a’ németre érkezett a’ sor
(1808 Hazai Tudósítások)
Ha komor kedv környékezett Vagy reám más baj érkezett Elküldéd sz.szent angyalodat Hogy földeritné bús fiadat
(1840 Hasznos Mulatságok)
7. (/ritk)
〈annak kif-ére, hogy vkinek ideje, lehetősége adódik, ill. hajlandósága, szándéka van vmire〉
az ollyanok, kiknek a’ ſzerentse azzal kedveskedett, elméjek-is többnyire nagyobb dolgokban lévén foglalatos, effélére [ti. fordításra] vagy nem érkeznek, vagy ha érkeznének-is, a’ ſzámoſabb eſztendk mijat kedvetlenedett indulattyok, ritkán tanál magának illyetén dolgokban gyönyörködtetéſt
(1774 Báróczi Sándor)
Mivel kezes vólt Kristus érettünk, ’s mi nem érkezhettünk a fizetésre, meg-kellett halnia
(1803 Baróti Szabó Dávid)
még a könyvet olvasni nem érkeztem, de vágyok ismerni tartalmát
(1841 Deák Ferenc)
Soma nem is érkezik mit makogni, mit tenni
(1935 Tersánszky Józsi Jenő)
Az a járda azért volt olyan különös, erről persze nem érkeztem említést tenni abban a novellában, mert túlégetett téglából készült, majdhogynem klinkerből, amelyhez a téglagyári munkások könnyen hozzájuthattak
(2007 Tolnai Ottó)
8. érkezik vmivel, vkivel (rég v. nyj)
mértékét, értékét tekintve megegyezik vmivel vmi, ill. képességben, teljesítményben felér vkivel vki
ſzép móddal ment légyen véghez ezen gylés; mindazáltal nem érkezett az azt meg-elzött közönſéges gylésnek népesſégével
(1782 Magyar Hírmondó)
Akhilleſſel ervel ſenki nem érkezett: Nem ſzületett még az, a’ ki vele érkezzék
(1803 Baróti Szabó Dávid)
a’ Magyar Nyelvel az Idegenek némellyekben nem érkeznek
(1806 Mátyási József)
Bence a tarisznyát béhozá ezalatt: Miklósnak ugyancsak jól esett a falat, Rakta is szaporán, alig győzte nyelni, Három sem érkeznék vele versent enni
(1846 Arany János)
Vannak olyanok [ti. lányok], akik nem arra kényesek, hogy ők a legszebb lányok a faluban […], hanem arra, hogy ővelük nem érkezik a munkában senki
(1941 Veres Péter)
ÖU: odaérkezik
Vö. CzF. érkėzik, érkėző; ÉrtSz.; TESz. ér¹; ÉKsz.; SzT. érkezendő, érkezett, érkezhetik, ~, érkező; ÚMTsz.

Beállítások