erkölcsös mn 15C

1. ’vmely közösségben, társadalomban az erkölcsi szabályok és etikai normák szerint élő, azokat betartó, tisztességes 〈személy〉’ ❖ tanuld meg kötelességeidet megismerni, s végbevinni, légy erkölcsös és bölcs, és tapasztalni fogod, mely szerencsés vagy még a szűkölködéseknek közepettén is a földi javak nélkül (1786 Verseghy Ferenc ford.–Dusch 7373008, 239) | [a világi és egyházi nevelés] abban foglalatoskodik, hogy minél fölvilágosodottabb, tudósabb, erkölcsösebb, ’s a’ választandó hivatalra minél alkalmatosabb tagok nevelődjenek (1833 Kunoss Endre 8260037, 109) | A szolgabíróval kenyérgalacsin-bombázást folytat, ami nem illik erkölcsös leányhoz (1879 Jókai Mór CD18) | Nagy Lajos fia és a szép nápolyi királyleány forrón szeretik egymást, ám […] a ridegen erkölcsös Endre nem tudja megérteni romlott udvari légkörben anyátlanul felnőtt menyasszonya morális bizonytalanságát (1965 Nagy Miklós CD53) | Egy politikus lehet sikeres akkor is, ha nem erkölcsös, de államférfi csak akkor, ha morálisan kikezdhetetlen (2001 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ilyen személyre jellemző, ezeket a szabályokat, normákat képviselő 〈gondolkodásmód, megnyilatkozás stb.〉’ ❖ Az ifjú lelkében porosz junkeri származásának csak kedvező jelei maradtak meg: a szigoruság önmagával szemben, az erkölcsös gondolkodás előkelősége, a munkaszeretet és kitartás (1906 Budapesti Hírlap jún. 13. C4694, 24) | [Zsámboki János] erkölcsösebb szellemű költő volt, mint a középkori és újkoreleji humanisták (1930 Pintér Jenő CD44) | bizonytalan foglalkozású ember voltam – miközben hírlapi cikkeket írogattam, többnyire erkölcsös cikkeket, amelyekben megostoroztam a világ mostani állapotát (1933 e. Krúdy Gyula CD54) | Mintha az egyik felfogás erkölcsösebb, értékesebb lenne a másiknál (2004 Népszava nov. 30. C7467, 11).

1b. ’az erkölcsi szabályokhoz igazodó, tisztességes 〈viselkedés, életmód, tevékenység stb.〉’ ❖ illend, hogy minden tſelekedeteid erköltsösök légyenek (1772 Zechenter Antal ford.–Voltaire 7386008, 33) | Polgár! élj te egyenesen, Erkölcsösen, törvényesen (1830 Szőke József 8454038, 40) | A’ folyamodó […] felmutatott bizonyitványa és vándor könyve által erkölcsös viseletét igazolta (1850 Soproni Szemle CD52) | a politikai és gazdasági viszonyokkal kapcsolatos erkölcsös magatartásra (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | A népből jövő, származását nem felejtő értelmiségi számára – példázza Ercsei sorsa – nem kínálkozik egyéb erkölcsös út, mint a visszatérés az otthoni meleg közösségbe (1966 Béládi Miklós CD53) | most azt hiszi, itt hagyhat engem, és azt mondja magában, ez az erkölcsös lépés (2003 Greskovits Endre ford.–Rushdie 3124001, 246).

2. ’szerelmi-szexuális viselkedésében erényes(, a házassági hűséget megtartó) 〈személy〉’ ❖ Az elnökné kedvesének a felesége azonban erkölcsös asszony volt s nagyon bánkódott a férje hűtlensége miatt (1901 Pesti Hírlap máj. 15. C5649, 17) | Úgy-e, milyen erkölcsös vagyok, ha itthon a mama? (1918 Szini Gyula ford.–Louÿs CD10) | Visszautasítsa? Engedje át másnak? Erkölcsösebb lesz a nő azzal, hogy nem neki, hanem másnak adja oda magát? (1929 Heltai Jenő 9239059, 50) | amikor a kéjelgés „titkos” változatairól értekeztek – azokról a női viselkedésformákról volt szó, melyek ellentétben álltak a korabeli elképzelésekkel arról, hogy miként kell a női nem tisztességes és erkölcsös képviselőjének a nyilvánosság előtt viselkednie (1998 Rubicon ford. CD17).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. erkölcs; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

erkölcsös melléknév 15C
1.
vmely közösségben, társadalomban az erkölcsi szabályok és etikai normák szerint élő, azokat betartó, tisztességes 〈személy〉
tanuld meg kötelességeidet megismerni, s végbevinni, légy erkölcsös és bölcs, és tapasztalni fogod, mely szerencsés vagy még a szűkölködéseknek közepettén is a földi javak nélkül
(1786 Verseghy Ferenc ford.Dusch)
[a világi és egyházi nevelés] abban foglalatoskodik, hogy minél fölvilágosodottabb, tudósabb, erkölcsösebb, ’s a’ választandó hivatalra minél alkalmatosabb tagok nevelődjenek
(1833 Kunoss Endre)
A szolgabíróval kenyérgalacsin-bombázást folytat, ami nem illik erkölcsös leányhoz
(1879 Jókai Mór)
Nagy Lajos fia és a szép nápolyi királyleány forrón szeretik egymást, ám […] a ridegen erkölcsös Endre nem tudja megérteni romlott udvari légkörben anyátlanul felnőtt menyasszonya morális bizonytalanságát
(1965 Nagy Miklós)
Egy politikus lehet sikeres akkor is, ha nem erkölcsös, de államférfi csak akkor, ha morálisan kikezdhetetlen
(2001 Magyar Hírlap)
1a.
ilyen személyre jellemző, ezeket a szabályokat, normákat képviselő 〈gondolkodásmód, megnyilatkozás stb.〉
Az ifjú lelkében porosz junkeri származásának csak kedvező jelei maradtak meg: a szigoruság önmagával szemben, az erkölcsös gondolkodás előkelősége, a munkaszeretet és kitartás
(1906 Budapesti Hírlap jún. 13.)
[Zsámboki János] erkölcsösebb szellemű költő volt, mint a középkori és újkoreleji humanisták
(1930 Pintér Jenő)
bizonytalan foglalkozású ember voltam – miközben hírlapi cikkeket írogattam, többnyire erkölcsös cikkeket, amelyekben megostoroztam a világ mostani állapotát
(1933 e. Krúdy Gyula)
Mintha az egyik felfogás erkölcsösebb, értékesebb lenne a másiknál
(2004 Népszava nov. 30.)
1b.
az erkölcsi szabályokhoz igazodó, tisztességes 〈viselkedés, életmód, tevékenység stb.〉
illend, hogy minden tſelekedeteid erköltsösök légyenek
(1772 Zechenter Antal ford.Voltaire)
Polgár! élj te egyenesen, Erkölcsösen, törvényesen
(1830 Szőke József)
A’ folyamodó […] felmutatott bizonyitványa és vándor könyve által erkölcsös viseletét igazolta
(1850 Soproni Szemle)
a politikai és gazdasági viszonyokkal kapcsolatos erkölcsös magatartásra
(1899 Nagy képes világtörténet)
A népből jövő, származását nem felejtő értelmiségi számára – példázza Ercsei sorsa – nem kínálkozik egyéb erkölcsös út, mint a visszatérés az otthoni meleg közösségbe
(1966 Béládi Miklós)
most azt hiszi, itt hagyhat engem, és azt mondja magában, ez az erkölcsös lépés
(2003 Greskovits Endre ford.Rushdie)
2.
szerelmi-szexuális viselkedésében erényes(, a házassági hűséget megtartó) 〈személy〉
Az elnökné kedvesének a felesége azonban erkölcsös asszony volt s nagyon bánkódott a férje hűtlensége miatt
(1901 Pesti Hírlap máj. 15.)
Úgy-e, milyen erkölcsös vagyok, ha itthon a mama?
(1918 Szini Gyula ford.Louÿs)
Visszautasítsa? Engedje át másnak? Erkölcsösebb lesz a nő azzal, hogy nem neki, hanem másnak adja oda magát?
(1929 Heltai Jenő)
amikor a kéjelgés „titkos” változatairól értekeztek – azokról a női viselkedésformákról volt szó, melyek ellentétben álltak a korabeli elképzelésekkel arról, hogy miként kell a női nem tisztességes és erkölcsös képviselőjének a nyilvánosság előtt viselkednie
(1998 Rubicon ford.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. erkölcs; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások