erkölcsprédikátor fn 4A

’mások tetteit, magatartását erkölcsi alapról megítélő, kéretlenül és fölényesen erkölcsi tanácsokat osztogató, másokat kioktató személy’ ❖ Egy puritán erkölcspredikátor zsolozsmás hangjai (1874 Fővárosi Lapok C8090, 1108) | szabadabb erkölcsök s fényűzőbb élet léptek az emelkedő vagyonosodás nyomába, a mi egyes elmélkedőbb vallási rajongókat és erkölcsprédikátorokat arra indított, hogy az elvilágiasodó korszellem ellen tiltakozzanak s a való élet és az eszményi erkölcsök közt tátongó űrt kiméletlenűl föltárják (1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Tanítómeséiben Fáy András] jóakaratú zsörtölődéssel feddi kortársait, szelíd iróniával jelöli meg a javulás útját; […] tanácsokat ad a társadalmi szereplés, családi élet, jellemgyöngeség útvesztőiben: mindezt nem az erkölcsprédikátor száraz iskolásságával, hanem a jeles író ötletességével (1932 Pintér Jenő CD44) | hamisítatlan erkölcsprédikátorként minduntalan megrója ellenlábasainak erkölcseit (2008 Népszava dec. 10. C7471, 7).

Vö. ÉKsz.

erkölcsprédikátor főnév 4A
mások tetteit, magatartását erkölcsi alapról megítélő, kéretlenül és fölényesen erkölcsi tanácsokat osztogató, másokat kioktató személy
Egy puritán erkölcspredikátor zsolozsmás hangjai
(1874 Fővárosi Lapok)
szabadabb erkölcsök s fényűzőbb élet léptek az emelkedő vagyonosodás nyomába, a mi egyes elmélkedőbb vallási rajongókat és erkölcsprédikátorokat arra indított, hogy az elvilágiasodó korszellem ellen tiltakozzanak s a való élet és az eszményi erkölcsök közt tátongó űrt kiméletlenűl föltárják
(1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Tanítómeséiben Fáy András] jóakaratú zsörtölődéssel feddi kortársait, szelíd iróniával jelöli meg a javulás útját; […] tanácsokat ad a társadalmi szereplés, családi élet, jellemgyöngeség útvesztőiben: mindezt nem az erkölcsprédikátor száraz iskolásságával, hanem a jeles író ötletességével
(1932 Pintér Jenő)
hamisítatlan erkölcsprédikátorként minduntalan megrója ellenlábasainak erkölcseit
(2008 Népszava dec. 10.)
Vö. ÉKsz.

Beállítások