erősödik tn ige 12c

1. ’〈ember, állat, es. növény v. vmely szerv, testrész stb.〉 fizikailag erősebbé, ellenállóbbá v. egészségesebbé válik(, és ezáltal vmivé alakul)’ ❖ [Jézus] tagjai, kisded korától fogva erösödtek (1777 Molnár János C3195, 80) | a’ fa, magának jó formát veheſſen, ’s erőſsödheſſen (1796 Gazdaságot Célozó Újság 7417005, 273) | A’ zabtól a’ csikó [...] teste erősödik és jobban nő (1844 e. Edvi Illés Pál 8573002, 49) | férfiúvá erősödik (1891 Jókai Mór CD18) | tüdőm erősödött csak, hogy annyit bőgtem én (1943 Radnóti Miklós 9543171, 72) | Csukamájolajat kapott, hogy erősödjék (2007 Miklya Luzsányi Mónika 3150012, 1284).

1a. (átv is) ’állagában, felépítésében stb. erősebbé, erőteljesebbé válik(, és ezáltal vmivé alakul) vmi’ ❖ [Dávid] erejével erösödött ’s fémlett [...] ama’ trónus (1777 Molnár János C3195, 606) | miképen elegyedik a’ férfiú magva az aſzſzonyéval, miképen erösödik annak teſtében (1786 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4226, 95) | [a csigaház] előſzör vékony, de azután tsak hamar megvaſtagodik és erősödik (1799 Fábián József ford.–Raff 7101003, 99) | [a gleccserek vizei] végre a’ jegesek alján kitörvén, nagy folyókká erősödnek (1844 Tóth Lőrinc 8490016, 86) | [a pubertás idején] a szőrzet mindenütt erősödik (1913 RévaiNagyLex. C5705, 320) | fokozatosan erősödő növényzet (2000 Lakáskultúra CD39).

2. (tárgyragos határozóval is) ’〈vmely lelki v. szellemi tulajdonságában〉 erősebbé, szilárdabbá, határozottabbá válik vki’ ❖ [a hittel] erösödgyék a’ mi lelkünk-is (1777 Molnár János C3195, 629) | ersödni látſzott feltett ſzándékában (1806 Verseghy Ferenc 8518008, 34) | a’ gyanújában erősödő Béla (1836 Petrichevich Horváth Lázár 8367005, 215) | a hitben erősödő Veperdre [gondolok] (1951 Soproni Szemle CD52) | Ebben a beszélgetésben Kati egy picit erősödött, nőtt, okosodott (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044003, 44) | ebben a bajnokságban [...] lelkiekben sokat erősödtünk (1999 Magyar Hírlap CD09).

2a. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy szándékában, elhatározásában megerősödik vki vminek a végrehajtására〉’ ❖ nem erösödöl-é a’ jóra valahányſzor a’ Jeſuſt szivedben emlited? (1777 Molnár János C3195, 93) | Vizsgáld meg látásod erejét, ’s csoda hatalmát, igazolandod mondásomat, ’s erősödöl hinni láthatlanokat ’s megfoghatlanokat is (1840 Gasparich Mark Kilit 8155002, 31) | [Frigyes érzelmei] ez éjszakán megérlelődtek a nyugodalmas életben nagy elhatározásokra erősödött szívében (1930 Krúdy Gyula CD54).

2b. erősödik vkire (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vki rákényszeríti az akaratát vkire, nem hagyja nyugodni vmi miatt〉’ ❖ Saul is nem ersödött felettébb Dávidra, ’s nem kénszerítette (1791 Péczeli József ford.–Maisonnet C5363, 173) | Én mentegetém magam, de még jobban rám erősödtek (1831 Kovács Pál² C0038, 16).

3. ’biztosabbá válik, megszilárdul, megerősödik vmi’ ❖ a’ Constitutió Sistemája mind inkább inkább erősödik (1821 Hazai és Külföldi Tudósítások C8263, 407) | Most, midőn [Wessenberg osztrák miniszterelnök] helyzete annyira erősödött, [...] már maga szabja meg a feltételeket (1905 Nagy képes világtörténet CD03) | Az angol pozíció erősödött (1942 Angyal Dávid CD58) | a fenntartható növekedés alapjai tovább erősödnek (1998 Országgyűlési Napló CD62).

4. ’〈kapcsolat, szövetség〉 szorosabbá válik, elmélyül, ill. ezáltal vmivé válik, alakul’ ❖ Már IX. István összeköttetésben állott a patariával [= alsóbb néprétegekkel] s ez az összeköttetés lassanként természetes szövetséggé erősödött (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | erősödnek [Arany János] személyi kapcsolatai – levél és vasutazás útján – a lassan alakuló pesti csoporttal (1987–1988 Barta János¹ 2019008, 667) | erősödtek a szálak a két család közt (1997 Természet Világa CD50) | Amerika és az EU együttműködése[.] Bajban erősödő szövetség (2001 Figyelő CD2601).

5. ’mértékét, fokát, hatását tekintve erősebb lesz, (fel)fokozódik, ill. ezáltal vmivé válik, fejlődik vmi’ ❖ erösödgyék bennünk az hit, reménység, és ſzeretet (1777 Molnár János C3195, 322) | az aszszonyi tulajdonságok az esztendőkkel [...] mind erősödnek, nőnek (1816 Kisfaludy Sándor 8243057, 280) | erősödik a ragaszkodásuk [ti. az öregeké] a párthoz (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | elhatározássá erősödik benne, hogy megszökik innen és soha vissza nem tér (1911 Bán Ferenc CD10) | a szellő széllé erősödött (1937 Szentiványi Jenő 1145001, 5) | A demokrácia mint eszme, mint gyakorlat egyre erősödik a világban (2006 Országgyűlési Napló CD62).

5a. ’〈érzék(szerv), észlelés v. ész, értelem, gondolkodás〉 jobban működik, erősebbé, hatékonyabbá válik’ ❖ mérsékleti gyakorlás által ébresztetik és erősödik [az agy működése] (1835 Hasznos Mulatságok C8342, 211) | a leányka elméje erősödött (1876 Jókai Mór CD18) | szemünk nem erősödik a sötétségtől (1894 Legányi Gyula C7918, 7) | érzékszerveik erősödnek, látásuk oly éles lesz, mint a hiúzé, hallásuk oly finom, mint a vizsláé (1934 Pesti Hírlap nov. 13. C5682, 8) | Nóri hallása fokozatosan erősödött (2009 Népszabadság ápr. 8. C7857, 6).

5b. (Fiz v. Műsz is) ’〈hullám, jel, feszültség stb.〉 erősségének fokozódásával intenzívebbé válik, felerősödik’ ❖ [az ének]hang erősödik válogatott sörnek mérsékelt használása által (1846 Bartay András 8031002, 203) | [a mágneses] háborgás jele megfordul, erősödik és a kiindulási fészektől 180°-ra ismét maximumot ér el (1894 PallasLex. CD02) | az áramirány ellenkezően változva, ismét erősödik [az áram] (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 249) | erősödik a bolygó sugárzása (1995 Természet Világa CD50) | egyre erősödő fény (2010 András László² 3002004, 223).

5c. (Pénz v. Közg is) ’〈árfolyam〉 megnő, magasabbá válik, ill. 〈fizetőeszköz, értékpapír〉 magasabb értékűvé válik, megnő az árfolyama v. a vásárlóértéke’ ❖ A nem jegyzett kötvények árnyalatilag erősödtek (1938 Pesti Hírlap ápr. 14. C5686, 17) | erősödik a jen (1995 Figyelő CD2601) | A Mol 70 forinttal erősödött, záróértéke 6400 forint volt (1998 Magyar Hírlap CD09) | Az euró nominális effektív árfolyama erősödött májusban és június elején (2004 Európai Központi Bank Havi Jelentés 3027002, 66).

6. ’〈személy v. csoport〉 teljesítményében, hatalmában, képességeiben stb. erősebbé v. ezáltal vmivé válik, fejlődik, ill. 〈csoport〉 új tagokkal bővülve megerősödik’ ❖ Tégy bár legundokabb vidékre, az Erősödő hazában, öröm lesz életem (1826 Vörösmarty Mihály 8524395, 177) | [Kasztíliába] indult Henriquez sok idegenekből erősödött csapatával (1836 Aurora C0043, 290) | ha évek folytán erősödött is Szigligeti, máig sem elég erős. Szabatosan és folyékonyan ír, nem kellem nélkül, de kevés bájjal és erővel (1873 Gyulai Pál 8173012, 514) | [a nemesek] az egri érsek csapataival és öt vármegye nemeseivel erősödve, a keresztesek ellen nyomúlnak (1913 Márki Sándor CD55) | úgy látszott, mintha a principatus [= a Római Császárság első uralmi berendezkedése] a hellenisztikus befolyások alatt végleg tiszta monarchiává erősödött volna (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | erősödő polgárság (1962 Gellért Oszkár 9180002, 365) | Pojbics Szabolcs érkezett, vele erősödik a csapat (2002 Magyar Hírlap CD09) | a magyar cégek erősödnek (2005 Országgyűlési Napló CD62).

7. (kissé rég) ’〈élőlény〉 odarögzül, odatapad vhova’ ❖ [a vanília] vastag nedvteljes szárával a fákra kapaszkodik, s minden bütyőkből gyökeret hajtván azok kérgéhez erősödik (1845 Hanák János 8180003, 140) | [A szarvasgombafélék telepe] szivókákkal a fához erősödik s Mycorhizát [= mikorrizát, vagyis magasabb rendű növények, különösen fák gyökerei és gombák között kialakuló életközösséget] alkot (1894 PallasLex. CD02) | [az ún. aszcidiák teste kifejlett állapotban] tömlővé vagy zacskóvá módosul és egyik végén az alzathoz erősödik (1926 RévaiNagyLex. C5715, 727).

Ö: fel~, meg~.

ÖU: ki~, neki~, vissza~.

Sz: erősödés.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. erő; ÉKsz.; SzT.

erősödik tárgyatlan ige 12c
1.
〈ember, állat, es. növény v. vmely szerv, testrész stb.〉 fizikailag erősebbé, ellenállóbbá v. egészségesebbé válik(, és ezáltal vmivé alakul)
[Jézus] tagjai, kisded korától fogva erösödtek
(1777 Molnár János)
a’ fa, magának jó formát veheſſen, ’s erőſsödheſſen
(1796 Gazdaságot Célozó Újság)
A’ zabtól a’ csikó [...] teste erősödik és jobban nő
(1844 e. Edvi Illés Pál)
férfiúvá erősödik
(1891 Jókai Mór)
tüdőm erősödött csak, hogy annyit bőgtem én
(1943 Radnóti Miklós)
Csukamájolajat kapott, hogy erősödjék
(2007 Miklya Luzsányi Mónika)
1a. (átv is)
állagában, felépítésében stb. erősebbé, erőteljesebbé válik(, és ezáltal vmivé alakul) vmi
[Dávid] erejével erösödött ’s fémlett [...] ama’ trónus
(1777 Molnár János)
miképen elegyedik a’ férfiú magva az aſzſzonyéval, miképen erösödik annak teſtében
(1786 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
[a csigaház] előſzör vékony, de azután tsak hamar megvaſtagodik és erősödik
(1799 Fábián József ford.Raff)
[a gleccserek vizei] végre a’ jegesek alján kitörvén, nagy folyókká erősödnek
(1844 Tóth Lőrinc)
[a pubertás idején] a szőrzet mindenütt erősödik
(1913 RévaiNagyLex.)
fokozatosan erősödő növényzet
(2000 Lakáskultúra)
2. (tárgyragos határozóval is)
〈vmely lelki v. szellemi tulajdonságában〉 erősebbé, szilárdabbá, határozottabbá válik vki
[a hittel] erösödgyék a’ mi lelkünk-is
(1777 Molnár János)
ersödni látſzott feltett ſzándékában
(1806 Verseghy Ferenc)
a’ gyanújában erősödő Béla
(1836 Petrichevich Horváth Lázár)
a hitben erősödő Veperdre [gondolok]
(1951 Soproni Szemle)
Ebben a beszélgetésben Kati egy picit erősödött, nőtt, okosodott
(1986 F. Várkonyi Zsuzsa)
ebben a bajnokságban [...] lelkiekben sokat erősödtünk
(1999 Magyar Hírlap)
2a. (rég)
〈annak kif-ére, hogy szándékában, elhatározásában megerősödik vki vminek a végrehajtására〉
nem erösödöl-é a’ jóra valahányſzor a’ Jeſuſt szivedben emlited?
(1777 Molnár János)
Vizsgáld meg látásod erejét, ’s csoda hatalmát, igazolandod mondásomat, ’s erősödöl hinni láthatlanokat ’s megfoghatlanokat is
(1840 Gasparich Mark Kilit)
[Frigyes érzelmei] ez éjszakán megérlelődtek a nyugodalmas életben nagy elhatározásokra erősödött szívében
(1930 Krúdy Gyula)
2b. erősödik vkire (rég)
〈annak kif-ére, hogy vki rákényszeríti az akaratát vkire, nem hagyja nyugodni vmi miatt〉
Saul is nem ersödött felettébb Dávidra, ’s nem kénszerítette
(1791 Péczeli József ford.Maisonnet)
Én mentegetém magam, de még jobban rám erősödtek
(1831 Kovács Pál²)
3.
biztosabbá válik, megszilárdul, megerősödik vmi
a’ Constitutió Sistemája mind inkább inkább erősödik
(1821 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Most, midőn [Wessenberg osztrák miniszterelnök] helyzete annyira erősödött, [...] már maga szabja meg a feltételeket
(1905 Nagy képes világtörténet)
Az angol pozíció erősödött
(1942 Angyal Dávid)
a fenntartható növekedés alapjai tovább erősödnek
(1998 Országgyűlési Napló)
4.
〈kapcsolat, szövetség〉 szorosabbá válik, elmélyül, ill. ezáltal vmivé válik, alakul
Már IX. István összeköttetésben állott a patariával [= alsóbb néprétegekkel] s ez az összeköttetés lassanként természetes szövetséggé erősödött
(1900 Nagy képes világtörténet)
erősödnek [Arany János] személyi kapcsolatai – levél és vasutazás útján – a lassan alakuló pesti csoporttal
(1987–1988 Barta János¹)
erősödtek a szálak a két család közt
(1997 Természet Világa)
Amerika és az EUEurópai Unió együttműködése[.] Bajban erősödő szövetség
(2001 Figyelő)
5.
mértékét, fokát, hatását tekintve erősebb lesz, (fel)fokozódik, ill. ezáltal vmivé válik, fejlődik vmi
erösödgyék bennünk az hit, reménység, és ſzeretet
(1777 Molnár János)
az aszszonyi tulajdonságok az esztendőkkel [...] mind erősödnek, nőnek
(1816 Kisfaludy Sándor)
erősödik a ragaszkodásuk [ti. az öregeké] a párthoz
(1886 Mikszáth Kálmán)
elhatározássá erősödik benne, hogy megszökik innen és soha vissza nem tér
(1911 Bán Ferenc)
a szellő széllé erősödött
(1937 Szentiványi Jenő)
A demokrácia mint eszme, mint gyakorlat egyre erősödik a világban
(2006 Országgyűlési Napló)
5a.
〈érzék(szerv), észlelés v. ész, értelem, gondolkodás〉 jobban működik, erősebbé, hatékonyabbá válik
mérsékleti gyakorlás által ébresztetik és erősödik [az agy működése]
(1835 Hasznos Mulatságok)
a leányka elméje erősödött
(1876 Jókai Mór)
szemünk nem erősödik a sötétségtől
(1894 Legányi Gyula)
érzékszerveik erősödnek, látásuk oly éles lesz, mint a hiúzé, hallásuk oly finom, mint a vizsláé
(1934 Pesti Hírlap nov. 13.)
Nóri hallása fokozatosan erősödött
(2009 Népszabadság ápr. 8.)
5b. (Fiz v. Műsz is)
〈hullám, jel, feszültség stb.〉 erősségének fokozódásával intenzívebbé válik, felerősödik
[az ének]hang erősödik válogatott sörnek mérsékelt használása által
(1846 Bartay András)
[a mágneses] háborgás jele megfordul, erősödik és a kiindulási fészektől 180°-ra ismét maximumot ér el
(1894 PallasLex.)
az áramirány ellenkezően változva, ismét erősödik [az áram]
(1930 TolnaiÚjLex.)
erősödik a bolygó sugárzása
(1995 Természet Világa)
egyre erősödő fény
(2010 András László²)
5c. (Pénz v. Közg is)
〈árfolyam〉 megnő, magasabbá válik, ill. 〈fizetőeszköz, értékpapír〉 magasabb értékűvé válik, megnő az árfolyama v. a vásárlóértéke
A nem jegyzett kötvények árnyalatilag erősödtek
(1938 Pesti Hírlap ápr. 14.)
erősödik a jen
(1995 Figyelő)
A MolMagyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 70 forinttal erősödött, záróértéke 6400 forint volt
(1998 Magyar Hírlap)
Az euró nominális effektív árfolyama erősödött májusban és június elején
(2004 Európai Központi Bank Havi Jelentés)
6.
〈személy v. csoport〉 teljesítményében, hatalmában, képességeiben stb. erősebbé v. ezáltal vmivé válik, fejlődik, ill. 〈csoport〉 új tagokkal bővülve megerősödik
Tégy bár legundokabb vidékre, az Erősödő hazában, öröm lesz életem
(1826 Vörösmarty Mihály)
[Kasztíliába] indult Henriquez sok idegenekből erősödött csapatával
(1836 Aurora)
ha évek folytán erősödött is Szigligeti, máig sem elég erős. Szabatosan és folyékonyan ír, nem kellem nélkül, de kevés bájjal és erővel
(1873 Gyulai Pál)
[a nemesek] az egri érsek csapataival és öt vármegye nemeseivel erősödve, a keresztesek ellen nyomúlnak
(1913 Márki Sándor)
úgy látszott, mintha a principatus [= a Római Császárság első uralmi berendezkedése] a hellenisztikus befolyások alatt végleg tiszta monarchiává erősödött volna
(1935 Hóman Bálint munkái)
erősödő polgárság
(1962 Gellért Oszkár)
Pojbics Szabolcs érkezett, vele erősödik a csapat
(2002 Magyar Hírlap)
a magyar cégek erősödnek
(2005 Országgyűlési Napló)
7. (kissé rég)
〈élőlény〉 odarögzül, odatapad vhova
[a vanília] vastag nedvteljes szárával a fákra kapaszkodik, s minden bütyőkből gyökeret hajtván azok kérgéhez erősödik
(1845 Hanák János)
[A szarvasgombafélék telepe] szivókákkal a fához erősödik s Mycorhizát [= mikorrizát, vagyis magasabb rendű növények, különösen fák gyökerei és gombák között kialakuló életközösséget] alkot
(1894 PallasLex.)
[az ún. aszcidiák teste kifejlett állapotban] tömlővé vagy zacskóvá módosul és egyik végén az alzathoz erősödik
(1926 RévaiNagyLex.)
ÖU: kierősödik, nekierősödik, visszaerősödik
Sz: erősödés
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. erő; ÉKsz.; SzT.

Beállítások