erőszak fn 3A1

1. (rég) ’durva, fájdalmat v. kárt okozó erőkifejtés v. erőhatás’ ❖ [a hullámok] a’ hajót ki-mondhatatlan eröſzakkal majd fel tsak nem az Egekig, majd alá az örvényeknek mély fenekéig hanták [= hányták], vetették (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 197) | Földbe csapá nagy erőszakkal, hogy azonnal elájúlt (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524378, 229) | [a lábatlan gyík farka] olly merev, hogy a legkisebb erőszakra is széttörik (1845 Hanák János 8180001, 43) | ne féltsd az ajtót, ellenáll az bárminő erőszaknak (1853 Jósika Miklós 8212012, 11) | [a nemesebb almafajták a hasítékba oltás után] noha eleinte megerednek, később mégis az ojtás erőszakának áldozatul esnek (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 580).

2. (Jog is) ’olyan (durva) erőkifejtés, amelynek célja rendsz. vkinek vmire való kényszerítése v. akaratának szabad érvényesítésétől való megfosztása, ill. megfélemlítő, megalázó bántalmazása’ ❖ [Belizárt] fel-ülteték egy jeles paripára […]. Az eröſzaknak nem lehetett nem engedelmeskedni (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 20) | [a fejedelem attól tartott, hogy az ellenséges hadak] valami erőszakot találnak tenni a’ temetés alatt (1808 Budai Ézsaiás 8069004, 182) | Hosszu hegyes tőr ifju szivében; „Ime, bizonyság Isten előtt: Gyilkos erőszak ölte meg őt!” (1877 Arany János CD01) | szemérem elleni erőszak bűntette (1897 PallasLex. CD02) | [az ún. nagy bukó más madaraktól] sokszor erőszakkal hódítja el a fészket (1899 Chernel István CD34) | nemi erőszak (1912 RévaiNagyLex. C5700, 166) | Szelíd erőszakkal a számba dugott egy cigarettát (1945 Darvas József 9101012, 262) | [a katona a fosztogatást] erőszakkal vagy fenyegetéssel viszi véghez (1950 Fehérváry Jenő 1048002, 18) | hatóság elleni erőszak címén [kaptam] hat hónapot (1976 Bajor Andor 1006033, 244) | családon belüli erőszak (1999 Magyar Hírlap CD09) | [Guérinière a ló idomításában] a kényszerrel és az erőszakkal teljesen felhagyott (2002 Ernst József 3095001, 14) | [a szexuális indíttatásból gyilkoló sorozatgyilkosok közül] sokakat homoszexuális csábítás vagy erőszak ért (2002 Magyar Hírlap CD09) | A kegyetlenség és az erőszak életelemmé vált számomra (2008 Szilánkokra hullva 3333003, 113).

2a. ’ilyen módon, kényszerítéssel végrehajtott közösülés’ ❖ [egy leány] panaszt tn egy öreg ember ellen, hogy rajta erszakot tett volna (1782 Kónyi János C2730, 98) | Elmondtam […] A kéjbe’ telhetetlen vágyait [ti. Edvárdéit], S erőszakát a polgár hölgyeken (1867 Szigligeti Ede ford.–Shakespeare CD11) | Tán valamelyik ifjabb zárdalánykán követtél el erőszakot? (1921 Babits Mihály ford.–La Fontaine C0587, 115) | Még ott az elején megint terhes lettem. Ez volt a negyedik. Azt tudtam, hogy most csak az erőszaktól lehetett, mert egyébként óvszert használtam (2001 A bűnről és a bűnhődésről 3135002, 166).

2b. ’a hatalom, ill. hatalmi v. fegyveres csoportok stb. által elkövetett olyan cselekmény(sorozat), amelynek célja vmely (nép)csoportnak durva fizikai bántalmazás által történő elnyomása, jogaitól, szabadságától való megfosztása v. vmire való kényszerítése’ ❖ Az er-ſzak alatt, ſok-ſzor ſok ártatlan Nygtt, ldztetvén kzttnk méltatlan (1772 Bessenyei György¹ C1076, 48) | az uralkodóház hitszegően elhatározá, hogy […] a belháborúban vérző országot fegyveres erőszakkal eldarabolja (1849 Kossuth Lajos CD32) | Ha minden polgár katona, akkor minden katona polgár is, és nem akad zsarnoknak lehetőség, a népen erőszakot venni (1878 Külföldi Viktor 8262001, 9) | Az erőszak bűvöletében mit bánja sok törvényhozó, hogy mint pusztul el szép fajunk! (1937 József Attila CD01) | Gudzsarátban felerősödött a vallási erőszak. A hindukat szállító vonat elleni támadást tegnap megtorolta a dühös tömeg a muzulmánokon (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. ’olyan nem fizikai jellegű cselekvés, amelynek célja, hogy vkit kényszerítéssel, fenyegetéssel stb. rávegyenek vmire, ami az akaratával, belső késztetésével ellenkezik, ill. hogy vkit megbántsanak v. megalázzanak’ ❖ erőszakot teszek magamon, a’ midőn más hangon írok, mint a’ millyent mostani érzéseim kívánnának (1803 Kis János¹ C2556, 145) | férjhez erőszakkal adták (1846 Tompa Mihály 8484064, 97) | Gabacs erőszakot vett magán, kikergette agyából az asszonyt (1912 Erdősi Dezső CD10) | a követelésben bennfoglaltatik a kartellek kormányzati erőszakkal biztosítandó joga is „a méltányos haszonra” (1937 Havas Géza 2045014, 70) | a szíves háziak kedves erőszakkal marasztalnak (1941 Török Sophie 9729006, 15) | [a hokimeccsen] csupán a verbális erőszak fegyverével éltek a ferencvárosi szurkolók (1997 Magyar Hírlap CD09) | Menjél, ha akarsz, itt semmi se erőszak (2005 Bódis Kriszta 3148008, 1277).

4. ’olyan cselekvés, megnyilvánulás, amely vmin úgy változtat, hogy a változás annak természete, alapvető jellege ellen való’ ❖ a’ vélekedés minden kénſzerités eröſzak nélkül minden dolgot a’ maga állapotjába hellyheztet, ’s e’töl kell várni az erköltsök jobra változását (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 184) | eröſzakot vett indulattyán (1775 Báróczi Sándor ford.–Marmontel 7031005, 264) | az idegeníthetlenség és ezen épült örökvallási erőtlenités az ősiségből épen nem is következik; sőt egy olly monstrum, mellyet erőszakkal facsartak ki belőle némelly törvények (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Heltai Gáspár] mindenütt igyekszik az eredeti szöveget magyarosan visszaadni, de tulságos hűségből gyakran erőszakot is tesz a nyelven (1895 PallasLex. CD02) | Volt valami utálatos ebben az erőszakkal csavart patriotizmusban (1940 Németh László² 9485002, 45) | Sőtér tehát, Takáts József kifejezésével élve, „modernné olvasta” Jókait, s ehhez valóban nem kellett erőszakot tennie a 19. századi regényíró életművén (2009 Szajbély Mihály 3288002, 50).

ÖU: kül~.

ÖE: ~film, ~mentes, ~-politika, ~szerv.

Vö. CzF. ~, erőszakkal; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

erőszak főnév 3A1
1. (rég)
durva, fájdalmat v. kárt okozó erőkifejtés v. erőhatás
[a hullámok] a’ hajót ki-mondhatatlan eröſzakkal majd fel tsak nem az Egekig, majd alá az örvényeknek mély fenekéig hanták [= hányták], vetették
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Földbe csapá nagy erőszakkal, hogy azonnal elájúlt
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
[a lábatlan gyík farka] olly merev, hogy a legkisebb erőszakra is széttörik
(1845 Hanák János)
ne féltsd az ajtót, ellenáll az bárminő erőszaknak
(1853 Jósika Miklós)
[a nemesebb almafajták a hasítékba oltás után] noha eleinte megerednek, később mégis az ojtás erőszakának áldozatul esnek
(1854 Gazdasági Lapok)
2. (Jog is)
olyan (durva) erőkifejtés, amelynek célja rendsz. vkinek vmire való kényszerítése v. akaratának szabad érvényesítésétől való megfosztása, ill. megfélemlítő, megalázó bántalmazása
[Belizárt] fel-ülteték egy jeles paripára […]. Az eröſzaknak nem lehetett nem engedelmeskedni
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
[a fejedelem attól tartott, hogy az ellenséges hadak] valami erőszakot találnak tenni a’ temetés alatt
(1808 Budai Ézsaiás)
Hosszu hegyes tőr ifju szivében; „Ime, bizonyság Isten előtt: Gyilkos erőszak ölte meg őt!”
(1877 Arany János)
szemérem elleni erőszak bűntette
(1897 PallasLex.)
[az ún. nagy bukó más madaraktól] sokszor erőszakkal hódítja el a fészket
(1899 Chernel István)
nemi erőszak
(1912 RévaiNagyLex.)
Szelíd erőszakkal a számba dugott egy cigarettát
(1945 Darvas József)
[a katona a fosztogatást] erőszakkal vagy fenyegetéssel viszi véghez
(1950 Fehérváry Jenő)
hatóság elleni erőszak címén [kaptam] hat hónapot
(1976 Bajor Andor)
családon belüli erőszak
(1999 Magyar Hírlap)
[Guérinière a ló idomításában] a kényszerrel és az erőszakkal teljesen felhagyott
(2002 Ernst József)
[a szexuális indíttatásból gyilkoló sorozatgyilkosok közül] sokakat homoszexuális csábítás vagy erőszak ért
(2002 Magyar Hírlap)
A kegyetlenség és az erőszak életelemmé vált számomra
(2008 Szilánkokra hullva)
2a.
ilyen módon, kényszerítéssel végrehajtott közösülés
[egy leány] panaszt tn egy öreg ember ellen, hogy rajta erszakot tett volna
(1782 Kónyi János)
Elmondtam […] A kéjbe’ telhetetlen vágyait [ti. Edvárdéit], S erőszakát a polgár hölgyeken
(1867 Szigligeti Ede ford.Shakespeare)
Tán valamelyik ifjabb zárdalánykán követtél el erőszakot?
(1921 Babits Mihály ford.La Fontaine)
Még ott az elején megint terhes lettem. Ez volt a negyedik. Azt tudtam, hogy most csak az erőszaktól lehetett, mert egyébként óvszert használtam
(2001 A bűnről és a bűnhődésről)
2b.
a hatalom, ill. hatalmi v. fegyveres csoportok stb. által elkövetett olyan cselekmény(sorozat), amelynek célja vmely (nép)csoportnak durva fizikai bántalmazás által történő elnyomása, jogaitól, szabadságától való megfosztása v. vmire való kényszerítése
Az er-ſzak alatt, ſok-ſzor ſok ártatlan Nygtt, ldztetvén kzttnk méltatlan
(1772 Bessenyei György¹)
az uralkodóház hitszegően elhatározá, hogy […] a belháborúban vérző országot fegyveres erőszakkal eldarabolja
(1849 Kossuth Lajos)
Ha minden polgár katona, akkor minden katona polgár is, és nem akad zsarnoknak lehetőség, a népen erőszakot venni
(1878 Külföldi Viktor)
Az erőszak bűvöletében mit bánja sok törvényhozó, hogy mint pusztul el szép fajunk!
(1937 József Attila)
Gudzsarátban felerősödött a vallási erőszak. A hindukat szállító vonat elleni támadást tegnap megtorolta a dühös tömeg a muzulmánokon
(2002 Magyar Hírlap)
3.
olyan nem fizikai jellegű cselekvés, amelynek célja, hogy vkit kényszerítéssel, fenyegetéssel stb. rávegyenek vmire, ami az akaratával, belső késztetésével ellenkezik, ill. hogy vkit megbántsanak v. megalázzanak
erőszakot teszek magamon, a’ midőn más hangon írok, mint a’ millyent mostani érzéseim kívánnának
(1803 Kis János¹)
férjhez erőszakkal adták
(1846 Tompa Mihály)
Gabacs erőszakot vett magán, kikergette agyából az asszonyt
(1912 Erdősi Dezső)
a követelésben bennfoglaltatik a kartellek kormányzati erőszakkal biztosítandó joga is „a méltányos haszonra”
(1937 Havas Géza)
a szíves háziak kedves erőszakkal marasztalnak
(1941 Török Sophie)
[a hokimeccsen] csupán a verbális erőszak fegyverével éltek a ferencvárosi szurkolók
(1997 Magyar Hírlap)
Menjél, ha akarsz, itt semmi se erőszak
(2005 Bódis Kriszta)
4.
olyan cselekvés, megnyilvánulás, amely vmin úgy változtat, hogy a változás annak természete, alapvető jellege ellen való
a’ vélekedés minden kénſzerités eröſzak nélkül minden dolgot a’ maga állapotjába hellyheztet, ’s e’töl kell várni az erköltsök jobra változását
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
eröſzakot vett indulattyán
(1775 Báróczi Sándor ford.Marmontel)
az idegeníthetlenség és ezen épült örökvallási erőtlenités az ősiségből épen nem is következik; sőt egy olly monstrum, mellyet erőszakkal facsartak ki belőle némelly törvények
(1841 Pesti Hírlap)
[Heltai Gáspár] mindenütt igyekszik az eredeti szöveget magyarosan visszaadni, de tulságos hűségből gyakran erőszakot is tesz a nyelven
(1895 PallasLex.)
Volt valami utálatos ebben az erőszakkal csavart patriotizmusban
(1940 Németh László²)
Sőtér tehát, Takáts József kifejezésével élve, „modernné olvasta” Jókait, s ehhez valóban nem kellett erőszakot tennie a 19. századi regényíró életművén
(2009 Szajbély Mihály)
ÖU: külerőszak
ÖE: erőszakfilm, erőszakmentes, erőszak-politika, erőszakszerv
Vö. CzF. ~, erőszakkal; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások