érte szem nm 31B (minden sz-ben)érette (/vál)

1. ’〈Célhatározói viszony jelölésére.〉’

1a. ’a szóban forgó személy, dolog (helyéhez annak) elérése, megszerzése céljával’ ❖ [a bolgárok fejedelme] egy néhány embereit utánna küldvén [Bélisáriusnak], eſtve felé bé-érék, és fel-ülteték egy jeles paripára, mellyet érette vittek vala (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 20) | S amint fut, egyszerre megbotlik valamiben. Lehajol érte, hát egy csíkos paraszt-tarisznya (1871 Mikszáth Kálmán 8312001, 20) | Reggel óta keresünk. Tűvé tettük érted az egész várost (1961 e. Bókay János 9065002, 314) | jöttek értem, hogy elvigyenek, mert rongáltam a közvagyont és leszedtem a tulipánokat (2005 Dragomán György 3090001, 14).

1b. ’a szóban forgó dologért, személyért cserébe’ ❖ Igaz, hogy egy kitſinnyé illetlen a’ ſzeretetre méltó Iſtent 30. Krajtzárokon el adni, […] de a’ világ nem betsüli már moſt annyira a’ lelkieket, hogy annyit adna érte, és nékünk meg-kell engedni, ha tsak a’ fél forintot ki-kaphattyuk-is egéſzſzen (1786 Szacsvay Sándor ford. 7301006, 42) | Ide mellékelve van szerencsém egy verset küldeni, kérvén hogy azt becses lapjába az Életképekbe, kegyesen felvenni méltóztassék, az érte járandó kiadási dijt jövő alkalommal felküldeni emberi s világpolgári kötelességemnek tartandom (1848 Arany János 8014124, 164) | nem tudjuk a ház mai értékét, meg kell becsültetni, hogy László azt adja érte, ami az értéke (1931 Oláh Gábor 9487062, 42) | Az adóbérleti megbízásokat ugyanis határozott időre adták, s menet közben bármikor visszavonhatták, ha valaki többet […] ígért értük (2006 Fodor Pál 3106001, 111).

1c. ’a szóban forgó személy, közösség javáért, hasznáért, ill. a szóban forgó dolog (beteljesülése, megvalósulása) érdekében’ ❖ Moſt mégint Tellyeséggel fel-áldozom magamat éretted (1772 Zechenter Antal ford.–Voltaire 7386008, 31) | Értünk fegyvert nem fog, szavainkban nem bízik, terveinkben nem segít (1848 Jókai Mór 8209026, 166) | A háború után végérvényesen tisztázni kell a kérdést, hogy a politikusok és hadvezérek vannak-e a népért, vagy pedig a nép ő érettük (1916 Lengyel Menyhért CD10) | Apollo ezt énértem tette, – kettőnkért tette, – mert úgy gondolom, engem csak a te kedvedért vett a pártfogása alá (1931 Herczeg Ferenc 9241006, 111) | Téglás Csaba úgy látta, egy esetleges határnyitás segíthetne, lobbizott is érte, de sikertelenül (2002 Magyar Hírlap CD09) | [a nagynénémnek] még akkor is minden évben páholybérlete van az Operában, ha koplalnia kell érte (2005 Szabó T. Anna 3148005, 1051).

2. ’〈Okhatározói viszony jelölésére.〉’

2a. ’a szóban forgó dolog, személy v. esemény, helyzet miatt, annak okán’ ❖ A’ vér’ meg-rekedéſétl eredend fúladásnak penig kvetkezendö jelei vagynak, ha véres tagos az ember, ſok ’s nagyon tapláló eledelekkel-él, bort ’s más hevit italokat iſzik minden nap, gyakran meg-hevül ’s érte kvetkezik mindjárt a’ fúladozás (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 527) | A’ te’ édes Anyád – ſzegény! nagyonn gondolkodik fellem.  érette, egyedl  érette, nem bánnám, ha már viſzſza kellene jönni (1788 Gelei József ford.–Sintenis 7117001, 217) | Féltette fiát; reszketett érte, ha lovon ülni vagy fára mászni látta (1867 Gyulai Pál 8173001, 9) | finom úriasszony, nőegyleti elnöknő a városba. Mindent ű csinál. Nagyon irígylik is érte az öreget, mindenki, mer nem kívánhat tülle olyat az ura, hogy a meg ne tegye s el ne nizze neki (1928 Móricz Zsigmond 9462005, 77) | Kedves Szüleim, mindnyájan jól vagyunk, miértünk már ne aggódjanak (1964 Domahidy Miklós 1035002, 363) | mikor [Miklós] másfelé figyelt, akkor állítottam föl [a napernyőt], mert haragudott érte (2005 Polcz Alaine 3148001, 157).

2b. ’a szóban forgó dolog, es. személy viszonzásául’ ❖ Tſak Ágis tſinálta moſt kztnk a’ lármát; De él-is veheti még érte jutalmát (1772 Bessenyei György¹ 7044019, 15) | a mennynek légyen hála érted (1872 Győry Vilmos ford.–Shakespeare CD11) | – Maga valamit titkol előttem. – Minek mondjam meg? Úgyis tudom, hogy kinevet érte (1912 Szini Gyula CD10) | Borsányi György és munkatársai nagyon jó kézikönyvet készítettek 45 év történetéről. Úttörő munkát végeztek, köszönet érte (1992 Knausz Imre 2050012, 81).

3. (rendsz. érzelmet kifejező igével) ’a szóban forgó személy, ritk. dolog iránt, érzelmileg annak irányában’ ❖ Igaz, hogy ſzineltem érted barátságom’; Mellyel, látom ſértem nálad igazságom (1772 Bessenyei György¹ C1076, 68) | Az én ſzerelmem tze, mellyel érette égek, ſokkal tiſztább, hogy sem gondolni-is mernék valamit ollyaſt (1792 Simai Kristóf ford.–Molière 7088002, 211) | Szeretem Rózsikát, majd meghalok érte (1852–1855 Balogh Zoltán¹ 8026007, 185) | teérted érzem szívemben a vágyat (1974 Kormos István ford.–Tvardovszkij 9353088, 311) | A sztálini marxizmus megette a kultúrát – ezért a gyarmatokon sem voltak oda érte (2005 Gyurkovics Tibor 3130001, 18).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. énérettem, ~, miérettünk, őérette · őérte, teéretted, tiérettetek

érte személyes névmás 31B (minden sz-ben)
érette 31B (/vál)
1.
〈Célhatározói viszony jelölésére.〉
1a.
a szóban forgó személy, dolog (helyéhez annak) elérése, megszerzése céljával
[a bolgárok fejedelme] egy néhány embereit utánna küldvén [Bélisáriusnak], eſtve felé bé-érék, és fel-ülteték egy jeles paripára, mellyet érette vittek vala
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
S amint fut, egyszerre megbotlik valamiben. Lehajol érte, hát egy csíkos paraszt-tarisznya
(1871 Mikszáth Kálmán)
Reggel óta keresünk. Tűvé tettük érted az egész várost
(1961 e. Bókay János)
jöttek értem, hogy elvigyenek, mert rongáltam a közvagyont és leszedtem a tulipánokat
(2005 Dragomán György)
1b.
a szóban forgó dologért, személyért cserébe
Igaz, hogy egy kitſinnyé illetlen a’ ſzeretetre méltó Iſtent 30. Krajtzárokon el adni, […] de a’ világ nem betsüli már moſt annyira a’ lelkieket, hogy annyit adna érte, és nékünk meg-kell engedni, ha tsak a’ fél forintot ki-kaphattyuk-is egéſzſzen
(1786 Szacsvay Sándor ford.)
Ide mellékelve van szerencsém egy verset küldeni, kérvén hogy azt becses lapjába az Életképekbe, kegyesen felvenni méltóztassék, az érte járandó kiadási dijt jövő alkalommal felküldeni emberi s világpolgári kötelességemnek tartandom
(1848 Arany János)
nem tudjuk a ház mai értékét, meg kell becsültetni, hogy László azt adja érte, ami az értéke
(1931 Oláh Gábor)
Az adóbérleti megbízásokat ugyanis határozott időre adták, s menet közben bármikor visszavonhatták, ha valaki többet […] ígért értük
(2006 Fodor Pál)
1c.
a szóban forgó személy, közösség javáért, hasznáért, ill. a szóban forgó dolog (beteljesülése, megvalósulása) érdekében
Moſt mégint Tellyeséggel fel-áldozom magamat éretted
(1772 Zechenter Antal ford.Voltaire)
Értünk fegyvert nem fog, szavainkban nem bízik, terveinkben nem segít
(1848 Jókai Mór)
A háború után végérvényesen tisztázni kell a kérdést, hogy a politikusok és hadvezérek vannak-e a népért, vagy pedig a nép ő érettük
(1916 Lengyel Menyhért)
Apollo ezt énértem tette, – kettőnkért tette, – mert úgy gondolom, engem csak a te kedvedért vett a pártfogása alá
(1931 Herczeg Ferenc)
Téglás Csaba úgy látta, egy esetleges határnyitás segíthetne, lobbizott is érte, de sikertelenül
(2002 Magyar Hírlap)
[a nagynénémnek] még akkor is minden évben páholybérlete van az Operában, ha koplalnia kell érte
(2005 Szabó T. Anna)
2.
〈Okhatározói viszony jelölésére.〉
2a.
a szóban forgó dolog, személy v. esemény, helyzet miatt, annak okán
A’ vér’ meg-rekedéſétl eredend fúladásnak penig kvetkezendö jelei vagynak, ha véres tagos az ember, ſok ’s nagyon tapláló eledelekkel-él, bort ’s más hevit italokat iſzik minden nap, gyakran meg-hevül ’s érte kvetkezik mindjárt a’ fúladozás
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A’ te’ édes Anyád – ſzegény! nagyonn gondolkodik fellem.  érette, egyedl  érette, nem bánnám, ha már viſzſza kellene jönni
(1788 Gelei József ford.Sintenis)
Féltette fiát; reszketett érte, ha lovon ülni vagy fára mászni látta
(1867 Gyulai Pál)
finom úriasszony, nőegyleti elnöknő a városba. Mindent ű csinál. Nagyon irígylik is érte az öreget, mindenki, mer nem kívánhat tülle olyat az ura, hogy a meg ne tegye s el ne nizze neki
(1928 Móricz Zsigmond)
Kedves Szüleim, mindnyájan jól vagyunk, miértünk már ne aggódjanak
(1964 Domahidy Miklós)
mikor [Miklós] másfelé figyelt, akkor állítottam föl [a napernyőt], mert haragudott érte
(2005 Polcz Alaine)
2b.
a szóban forgó dolog, es. személy viszonzásául
Tſak Ágis tſinálta moſt kztnk a’ lármát; De él-is veheti még érte jutalmát
(1772 Bessenyei György¹)
a mennynek légyen hála érted
(1872 Győry Vilmos ford.Shakespeare)
– Maga valamit titkol előttem. – Minek mondjam meg? Úgyis tudom, hogy kinevet érte
(1912 Szini Gyula)
Borsányi György és munkatársai nagyon jó kézikönyvet készítettek 45 év történetéről. Úttörő munkát végeztek, köszönet érte
(1992 Knausz Imre)
3. (rendsz. érzelmet kifejező igével)
a szóban forgó személy, ritk. dolog iránt, érzelmileg annak irányában
Igaz, hogy ſzineltem érted barátságom’; Mellyel, látom ſértem nálad igazságom
(1772 Bessenyei György¹)
Az én ſzerelmem tze, mellyel érette égek, ſokkal tiſztább, hogy sem gondolni-is mernék valamit ollyaſt
(1792 Simai Kristóf ford.Molière)
Szeretem Rózsikát, majd meghalok érte
(1852–1855 Balogh Zoltán¹)
teérted érzem szívemben a vágyat
(1974 Kormos István ford.Tvardovszkij)
A sztálini marxizmus megette a kultúrát – ezért a gyarmatokon sem voltak oda érte
(2005 Gyurkovics Tibor)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. énérettem, ~, miérettünk, őérette · őérte, teéretted, tiérettetek

Beállítások