értékbecslés fn 4B

1. ’az a folyamat, (hivatalos) eljárás, amelynek során vminek a pénzbeli értékét meghatározzák, megállapítják’ ❖ ha valljon a nádori ezüstneműk általvétettek és a banknál letétettek-é? s ha nem, intézkedni, hogy az átvétel késedelem nélkül megtörténjék [...]; ha pedig átvétettek úgyan, de értékbecslés nélkül, mintegy depositum [= letét], a becslés mielébb megtétessék (1849 Kossuth Lajos CD32) | [a főváros tanácsa] a vagyontárgyak értékbecslését még nem végezhette el (1927 Népszava szept. 6. C7495, 2) | A helyi rendelet alapján az értékbecslés során megállapított forgalmi érték 80 (garázsoknál 60) százalékáért juthat bérleménye tulajdonjogához a bérlő (1995 Magyar Hírlap CD09) | [Makkay Béla hegedűművész] idős korára neves szakértővé vált, akihez gyakran hoztak hangszert azonosításra és értékbecslésre (2003 Baranyai Lenke CD52).

1a. ’ennek eredménye, ill. az erről készült irat, dokumentum’ ❖ A mérleget minden egyes tételében megvizsgálván, rendben és összhangzásban találtuk az általunk behatóan ellenőrzött fő- és mellékkönyvekkel. A cselekvő vagyon értékbecslését a törvény és alapszabályok határozmányainak megfelelőnek találtuk (1887 Budapesti Hírlap febr. 26. C4734, [8]) | A négy ló értékbecslés szerint 3800 frt. (1890 Budapesti Hírlap szept. 14. C4737, 7) | a rendőrség széleskörü vizsgálatot folytat több budapesti ékszerkereskedő és ügynök ellen, akik hamis értékbecslés alapján, egymással összejátszva, egész sereg embert megkárositottak (1926 Budapesti Hírlap ápr. 22. C4714, 9) | A bérleti díj összegéről előzetes értékbecslés nem készült (1995 Magyar Hírlap CD09) | 1871-ben egy nagyon fontos okirat készült, amely Nagy Iván horpácsi vagyonának értékbecslését tartalmazza (2002 Praznovszky Mihály CD36).

2. ’vmely dolog, magatartás, jelenség szellemi, művészi, erkölcsi stb. értékére vonatk. becslés, vélemény’ ❖ Nem akar ez értékbecslése lenni a magyar birói karnak, mert ez a bírálatot most még tisztességgel kiállja (1900 Budapesti Hírlap febr. 27. C0055, 15) | Sőt, mert közelebb vagyunk a földhöz, mint a felettünk és a körülöttünk lévő más világokhoz, materiális értékbecsléseinket sokkal gyakrabban hangoztatjuk, mint etikai meggyőződéseinket (1910 Ambrus Zoltán CD10) | Egyik kutató (C. Sachs) a Kr. e. 4. század elé eső időt [a görög zenében] „archaizmus” szóval jellemzi. Ebben a kifejezésben némi (kicsinylő) értékbecslés foglaltatik, melyet nem lehet elfogadnunk (1930 ZeneiLex. CD49) | [az ún. osztrák iskola] a gazdasági élet jelenségeinek törvényszerűségeit az egyén szubjektív értékbecsléseiből kiindulva akarta megmagyarázni (1990 Sipos Béla CD30).

értékbecslés főnév 4B
1.
az a folyamat, (hivatalos) eljárás, amelynek során vminek a pénzbeli értékét meghatározzák, megállapítják
ha valljon a nádori ezüstneműk általvétettek és a banknál letétettek-é? s ha nem, intézkedni, hogy az átvétel késedelem nélkül megtörténjék [...]; ha pedig átvétettek úgyan, de értékbecslés nélkül, mintegy depositum [= letét], a becslés mielébb megtétessék
(1849 Kossuth Lajos)
[a főváros tanácsa] a vagyontárgyak értékbecslését még nem végezhette el
(1927 Népszava szept. 6.)
A helyi rendelet alapján az értékbecslés során megállapított forgalmi érték 80 (garázsoknál 60) százalékáért juthat bérleménye tulajdonjogához a bérlő
(1995 Magyar Hírlap)
[Makkay Béla hegedűművész] idős korára neves szakértővé vált, akihez gyakran hoztak hangszert azonosításra és értékbecslésre
(2003 Baranyai Lenke)
1a.
ennek eredménye, ill. az erről készült irat, dokumentum
A mérleget minden egyes tételében megvizsgálván, rendben és összhangzásban találtuk az általunk behatóan ellenőrzött fő- és mellékkönyvekkel. A cselekvő vagyon értékbecslését a törvény és alapszabályok határozmányainak megfelelőnek találtuk
(1887 Budapesti Hírlap febr. 26.)
A négy ló értékbecslés szerint 3800 frt.forint
(1890 Budapesti Hírlap szept. 14.)
a rendőrség széleskörü vizsgálatot folytat több budapesti ékszerkereskedő és ügynök ellen, akik hamis értékbecslés alapján, egymással összejátszva, egész sereg embert megkárositottak
(1926 Budapesti Hírlap ápr. 22.)
A bérleti díj összegéről előzetes értékbecslés nem készült
(1995 Magyar Hírlap)
1871-ben egy nagyon fontos okirat készült, amely Nagy Iván horpácsi vagyonának értékbecslését tartalmazza
(2002 Praznovszky Mihály)
2.
vmely dolog, magatartás, jelenség szellemi, művészi, erkölcsi stb. értékére vonatk. becslés, vélemény
Nem akar ez értékbecslése lenni a magyar birói karnak, mert ez a bírálatot most még tisztességgel kiállja
(1900 Budapesti Hírlap febr. 27.)
Sőt, mert közelebb vagyunk a földhöz, mint a felettünk és a körülöttünk lévő más világokhoz, materiális értékbecsléseinket sokkal gyakrabban hangoztatjuk, mint etikai meggyőződéseinket
(1910 Ambrus Zoltán)
Egyik kutató (C. Sachs) a Kr. e.Krisztus előtti 4. század elé eső időt [a görög zenében] „archaizmus” szóval jellemzi. Ebben a kifejezésben némi (kicsinylő) értékbecslés foglaltatik, melyet nem lehet elfogadnunk
(1930 ZeneiLex.)
[az ún. osztrák iskola] a gazdasági élet jelenségeinek törvényszerűségeit az egyén szubjektív értékbecsléseiből kiindulva akarta megmagyarázni
(1990 Sipos Béla)

Beállítások