értékel ts ige 1b

1. (vmely mértékben) értékesnek, jelentősnek tart, becsül vmit, vkit’ ❖ Az öreg mentor annyi roszat látott már életében, hogy – bár nagyra értékelte az önzetlen szerelmet, nehezen hitt benne (1889 Iványi Ödön 8201001, 45) | akinek nem éri meg életét kockáztatni azért, hogy ne csupán ujsághirekből értesüljön kora legnagyobb [...] őrültségéről [ti. a háborúról], az valóban kevésre értékeli életét (1916 Tersánszky Józsi Jenő 9706011, 58) | Érthető, hogy vannak, akik az írót, a nyelv művészét értékelik benne [ti. Horváth Jánosban] legtöbbre (1970 Keresztury Dezső 9326023, 359) | a szülők, a tanárok azt akarják, hogy a tanuló tanuljon, de az osztálytársak akkor értékelik, ha szembeszáll ezen elvárásokkal (2002 Réthy Endréné 3163001, 10) | Most nagy a lárma, ássák az árkot az utca vége felé, valamiféle kompresszorral kínlódnak. Legalább értékelni tudjuk, hogy máskor csend van (2003 Lázár Ervin 3207001, 328).

2. (tárgy n. is) ’〈helyzetet, eseményt, szöveget stb.〉 vmilyen szempont(ok) szerint vizsgál, (értékeit kiemelve) elemez (és így minősít)’ ❖ Schäfer betege hallotta, amit körülötte beszéltek, de nem tudta a fülével felfogott szavakat szellemileg értékelni, s nem tudott beszélni sem (1885 Orvosi Hetilap C8135, 681) | Reklamálta-e eddigelé politikus az ország kulturális érettségét, mikor a politikai helyzetet értékelte? (1899 Pesti Hírlap nov. 7. C5647, [1]) | [Kossuth] ellenzéki lapot adott ki, mely a puszta hírközlésen túl értékel (1952 Kosáry Domokos C1565, 8) | Anélkül, hogy hosszabban értékelném [...] az ön felszólalását és az egész vitát (2001 Országgyűlési Napló CD62).

2a. ’〈(mérési, vizsgálati) eredményt〉 elemezve értelmez’ ❖ a betegek, illetve hozzátartozóik nincsenek tisztában az egyes vizsgálatok jelentőségével, a leleteket nem értékelik helyesen (1961 Buga László 9075001, 190) | a beérkezett kérdőíveket minden csoport szerint külön összesítéssel, többféle bontásban kell értékelni (1983 Bíróné Nagy Edit 1018001, 32) | A három jellemző megnyilvánulást (sejtszám, mozgás, alak) együttesen, sokszor további vizsgálatok eredményeivel kiegészítve értékelik a szakemberek (1986 Czeizel Endre 9080005, 81).

2b. (tárgy n. is) ’〈tevékenységet, működést, ill. teljesítményt〉(pontozással) vmely értékskála alapján vmilyen értékűnek nyilvánít’ ❖ méltán bántja őket [ti. a tanárokat], hogy már az első folyamodásu biráknál is majdnem egy fizetési osztálylyal lejebb vannak értékelve (1900 Budapesti Hírlap máj. 26. C0055, 2) | noha éppen e regény [ti. P. Gulácsy Irén Pax Vobis-a] alá valahogy eléggé találóan kívánkoznék a meghatározás: „Jeles iskolai dolgozat, három kötetben” – mégsem lehet ilyen egyszerű osztályzatokkal értékelni ez esetben (1931 Illés Endre CD10) | csupán elégségesre értékelték [a miniszter] tevékenységét (1999 Magyar Hírlap CD09) | [a döntőben] 10 nyílvesszőt lőnek ki, és minden találatot azonnal értékelnek (2002 Magyar sportenciklopédia 3211003, 361).

3. ’〈annak kif-ére, hogy vmely értéktárgynak, ingatlannak stb. pénzbeli értékét megállapítja, ill. azt vmekkora összegre becsüli〉’ ❖ vagyonában megfogyott Glasz Móricz és fia Henrik bonyhádi lakosoknak [...] lefoglalt bonyhádi 271. számu 1200 pftra értékelt házak [...] a helyszinen eladatni fognak (1854 Budapesti Hírlap C7812, 2193) | (A legelső nemzeti ércpénzeket) 143-ban Kr. e. a zsidók verték; azelőtt – bár karika alakuak voltak – veret és állami hitelesség nélküli ércdarabokat használtak s mérlegen értékelték (1903 Pesti Hírlap jan. 4. C5651, 18) | az 1459. évi vagyon- és adójegyzékben [...] már nem értékelik [Mihály szabó] ingatlan vagyonát, nem is fizet adót (1991 Mollay Károly CD52) | Mielőtt egy ügyfél jelzáloghitelhez jutna, a bank – általa kiválasztott szakértővel – értékelteti a vásárolni kívánt ingatlant (2000 Magyar Hírlap CD09).

4. ’vminek v. vmilyennek tart, minősít, tekint vmit’ ❖ Rousseaut a mai kritika aranynak, Diderot-t és D’Alembert-t pedig csak papirnak értékeli (1913 Ambrus Zoltán C0606, 159) | az egyik bíráló haragnak, a másik félelemnek értékelte ugyanazt a reakciót (1973 Ranschburg Jenő 1130001, 17) | a szépnek értékelt arányrendszerek máig is élnek az európai művészetekben (1983 Jánosy István C6899, 89) | a Konzervatív Párt azonnali adócsökkentést követel, az Újdemokrata Párt pedig a költségvetési kiadások növelését akarja elérni [Kanadában] – s elemzők mindkét lépést hibásnak értékelik (1997 Magyar Hírlap CD09).

Ö: alá~, át~, fel~, ki~, le~, túl~, újra~.

ÖU: alul~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. ér²; ÉKsz.; ÚMTsz.

értékel tárgyas ige 1b
1.
(vmely mértékben) értékesnek, jelentősnek tart, becsül vmit, vkit
Az öreg mentor annyi roszat látott már életében, hogy – bár nagyra értékelte az önzetlen szerelmet, nehezen hitt benne
(1889 Iványi Ödön)
akinek nem éri meg életét kockáztatni azért, hogy ne csupán ujsághirekből értesüljön kora legnagyobb [...] őrültségéről [ti. a háborúról], az valóban kevésre értékeli életét
(1916 Tersánszky Józsi Jenő)
Érthető, hogy vannak, akik az írót, a nyelv művészét értékelik benne [ti. Horváth Jánosban] legtöbbre
(1970 Keresztury Dezső)
a szülők, a tanárok azt akarják, hogy a tanuló tanuljon, de az osztálytársak akkor értékelik, ha szembeszáll ezen elvárásokkal
(2002 Réthy Endréné)
Most nagy a lárma, ássák az árkot az utca vége felé, valamiféle kompresszorral kínlódnak. Legalább értékelni tudjuk, hogy máskor csend van
(2003 Lázár Ervin)
2. (tárgy n. is)
〈helyzetet, eseményt, szöveget stb.〉 vmilyen szempont(ok) szerint vizsgál, (értékeit kiemelve) elemez (és így minősít)
Schäfer betege hallotta, amit körülötte beszéltek, de nem tudta a fülével felfogott szavakat szellemileg értékelni, s nem tudott beszélni sem
(1885 Orvosi Hetilap)
Reklamálta-e eddigelé politikus az ország kulturális érettségét, mikor a politikai helyzetet értékelte?
(1899 Pesti Hírlap nov. 7.)
[Kossuth] ellenzéki lapot adott ki, mely a puszta hírközlésen túl értékel
(1952 Kosáry Domokos)
Anélkül, hogy hosszabban értékelném [...] az ön felszólalását és az egész vitát
(2001 Országgyűlési Napló)
2a.
(mérési, vizsgálati) eredményt〉 elemezve értelmez
a betegek, illetve hozzátartozóik nincsenek tisztában az egyes vizsgálatok jelentőségével, a leleteket nem értékelik helyesen
(1961 Buga László)
a beérkezett kérdőíveket minden csoport szerint külön összesítéssel, többféle bontásban kell értékelni
(1983 Bíróné Nagy Edit)
A három jellemző megnyilvánulást (sejtszám, mozgás, alak) együttesen, sokszor további vizsgálatok eredményeivel kiegészítve értékelik a szakemberek
(1986 Czeizel Endre)
2b. (tárgy n. is)
〈tevékenységet, működést, ill. teljesítményt〉 (pontozással) vmely értékskála alapján vmilyen értékűnek nyilvánít
méltán bántja őket [ti. a tanárokat], hogy már az első folyamodásu biráknál is majdnem egy fizetési osztálylyal lejebb vannak értékelve
(1900 Budapesti Hírlap máj. 26.)
noha éppen e regény [ti. P. Gulácsy Irén Pax Vobis-a] alá valahogy eléggé találóan kívánkoznék a meghatározás: „Jeles iskolai dolgozat, három kötetben” – mégsem lehet ilyen egyszerű osztályzatokkal értékelni ez esetben
(1931 Illés Endre)
csupán elégségesre értékelték [a miniszter] tevékenységét
(1999 Magyar Hírlap)
[a döntőben] 10 nyílvesszőt lőnek ki, és minden találatot azonnal értékelnek
(2002 Magyar sportenciklopédia)
3.
〈annak kif-ére, hogy vmely értéktárgynak, ingatlannak stb. pénzbeli értékét megállapítja, ill. azt vmekkora összegre becsüli〉
vagyonában megfogyott Glasz Móricz és fia Henrik bonyhádi lakosoknak [...] lefoglalt bonyhádi 271. számu 1200 pftpengő forintra értékelt házak [...] a helyszinen eladatni fognak
(1854 Budapesti Hírlap)
(A legelső nemzeti ércpénzeket) 143-ban Kr. e.Krisztus előtt a zsidók verték; azelőtt – bár karika alakuak voltak – veret és állami hitelesség nélküli ércdarabokat használtak s mérlegen értékelték
(1903 Pesti Hírlap jan. 4.)
az 1459. évi vagyon- és adójegyzékben [...] már nem értékelik [Mihály szabó] ingatlan vagyonát, nem is fizet adót
(1991 Mollay Károly)
Mielőtt egy ügyfél jelzáloghitelhez jutna, a bank – általa kiválasztott szakértővel – értékelteti a vásárolni kívánt ingatlant
(2000 Magyar Hírlap)
4.
vminek v. vmilyennek tart, minősít, tekint vmit
Rousseaut a mai kritika aranynak, Diderot-t és D’Alembert-t pedig csak papirnak értékeli
(1913 Ambrus Zoltán)
az egyik bíráló haragnak, a másik félelemnek értékelte ugyanazt a reakciót
(1973 Ranschburg Jenő)
a szépnek értékelt arányrendszerek máig is élnek az európai művészetekben
(1983 Jánosy István)
a Konzervatív Párt azonnali adócsökkentést követel, az Újdemokrata Párt pedig a költségvetési kiadások növelését akarja elérni [Kanadában] – s elemzők mindkét lépést hibásnak értékelik
(1997 Magyar Hírlap)
ÖU: alulértékel
Vö. ÉrtSz.; TESz. ér²; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások