értékelés fn 4B

1. ’az értékel igével kifejezett cselekvés’ ❖ [az állattanban elért vívmányok nélkül], s azok összehasonlítása és értékelése nélkül ma már általános szövettant írni nem lehet (1881 Budapesti Szemle C7573, 150).

1a. ’vmely dolog pénzbeli értékének a megállapítása mint (hivatalos) művelet, eljárás’ ❖ [a törvényjavaslat] az illetékkiszabás alapjául szolgáló értékelést az eddigi adóalap helyett a tiszta jövedelem bizonyos hányadára fekteti (1887 Budapesti Hírlap nov. 23. C4734, 3) | a biztositások fölvételénél az értékelést és tűzkárbecslést föltétlenül vagy állami szakközegekkel, vagy pedig járásonként alakitandó becslőbizottságokkal kell végeztetnie [az államnak] (1906 Pesti Hírlap aug. 19. C5654, 38) | Ha valaki a birtokából egy darab földet az Úrnak szentel, az értékelést a termés hozama szerint kell megejteni, 50 ezüst sékelt számítva egy köböl árpáért (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

2. ’személy v. dolog vmely szempont(ok) szerinti minősítésének az eredménye, ill. annak alapján megfogalmazott (írásbeli) vélemény’ ❖ félreismertetnek épen azon egy lény által, kinek értékelésével leginkább törődnek (1883 Wohl Stefánia 8530003, 137) | A csontvérteshalak rendszertana és az egyes csoportok értékelése még nem egységes s a különböző szakemberek más-más felfogást vallanak e kérdés felől (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Az V. kongresszus az összes nemproletár pártokra vonatkozóan [...] a bolsevikok értékelését fogadta el (1948 A Szovjetunió Kommunista Pártjának története C5270, 97) | Magas értékelést kaptak a Pannon-Flax Győri Lenszövő Rt. „Csupalen-asztalok” elnevezésű asztalneműi (2000 Lakáskultúra CD39) | a számszerű becslésünket szöveges értékeléssel is kiegészítjük (2005 A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei 3132002, 71).

2a. ’vmely érték alapján vkit, vmit megillető megbecsültség, elismerés’ ❖ ha előzékeny, kellemes modort igyekeznék elsajátítani, nemes tulajdonságai kellő értékelésben részesűlnének (1879 Fővárosi Lapok C8095, 816) | [Hunyadi Mátyás] politikai téren elkövetett számos balfogása folytán katonai tekintetben sem érhette el azokat a világraszóló eredményeket, és ezek révén azt a rendkívül magas értékelést, amelyre őt képességei már ab ovo praedestinálták (1937 Bánlaky József CD16) | Az alacsony státusú csoport tagjai úgy tudják növelni értékelésüket, hogy növelik csoportjuk favorizálását (2007 Pólya Tibor 3263001, 20).

3. (rég) ’vminek vmely pénznemben megállapított ára’ ❖ az utolsó csekély számú Schlik-féle tallérokat eredetileg garasokban 23 prágai garasával, vagy fehér fillérekben 24 garasával, apró fillérekben pedig 26 garas és 5 fillér értékűnek számították, mely különböző értékelésnek az a magyarázata, hogy a tallért idegen, nem cseh pénznek tekintették s csak a prágai garasokat, fehér és apró filléreket vették ilyenekűl (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | 1930-ban már csak 750.- P körül alakult a konvenció pénzértéke, de itt sem állapodott meg, mert 1933-ban elérte a legalacsonyabb értékelést, az 500.- P-őt (1937 Kovács Imre 9360001, 198).

Ö: le~.

ÖU: helyzet~, ön~, vagyon~.

Sz: értékelési, értékelésű.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

értékelés főnév 4B
1.
az értékel igével kifejezett cselekvés
[az állattanban elért vívmányok nélkül], s azok összehasonlítása és értékelése nélkül ma már általános szövettant írni nem lehet
(1881 Budapesti Szemle)
1a.
vmely dolog pénzbeli értékének a megállapítása mint (hivatalos) művelet, eljárás
[a törvényjavaslat] az illetékkiszabás alapjául szolgáló értékelést az eddigi adóalap helyett a tiszta jövedelem bizonyos hányadára fekteti
(1887 Budapesti Hírlap nov. 23.)
a biztositások fölvételénél az értékelést és tűzkárbecslést föltétlenül vagy állami szakközegekkel, vagy pedig járásonként alakitandó becslőbizottságokkal kell végeztetnie [az államnak]
(1906 Pesti Hírlap aug. 19.)
Ha valaki a birtokából egy darab földet az Úrnak szentel, az értékelést a termés hozama szerint kell megejteni, 50 ezüst sékelt számítva egy köböl árpáért
(1996 Katolikus Biblia ford.)
2.
személy v. dolog vmely szempont(ok) szerinti minősítésének az eredménye, ill. annak alapján megfogalmazott (írásbeli) vélemény
félreismertetnek épen azon egy lény által, kinek értékelésével leginkább törődnek
(1883 Wohl Stefánia)
A csontvérteshalak rendszertana és az egyes csoportok értékelése még nem egységes s a különböző szakemberek más-más felfogást vallanak e kérdés felől
(1933 Az állatok világa ford.)
Az V. kongresszus az összes nemproletár pártokra vonatkozóan [...] a bolsevikok értékelését fogadta el
(1948 A Szovjetunió Kommunista Pártjának története)
Magas értékelést kaptak a Pannon-Flax Győri Lenszövő Rt.részvénytársaság „Csupalen-asztalok” elnevezésű asztalneműi
(2000 Lakáskultúra)
a számszerű becslésünket szöveges értékeléssel is kiegészítjük
(2005 A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei)
2a.
vmely érték alapján vkit, vmit megillető megbecsültség, elismerés
ha előzékeny, kellemes modort igyekeznék elsajátítani, nemes tulajdonságai kellő értékelésben részesűlnének
(1879 Fővárosi Lapok)
[Hunyadi Mátyás] politikai téren elkövetett számos balfogása folytán katonai tekintetben sem érhette el azokat a világraszóló eredményeket, és ezek révén azt a rendkívül magas értékelést, amelyre őt képességei már ab ovo praedestinálták
(1937 Bánlaky József)
Az alacsony státusú csoport tagjai úgy tudják növelni értékelésüket, hogy növelik csoportjuk favorizálását
(2007 Pólya Tibor)
3. (rég)
vminek vmely pénznemben megállapított ára
az utolsó csekély számú Schlik-féle tallérokat eredetileg garasokban 23 prágai garasával, vagy fehér fillérekben 24 garasával, apró fillérekben pedig 26 garas és 5 fillér értékűnek számították, mely különböző értékelésnek az a magyarázata, hogy a tallért idegen, nem cseh pénznek tekintették s csak a prágai garasokat, fehér és apró filléreket vették ilyenekűl
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
1930-ban már csak 750.- Ppengő körül alakult a konvenció pénzértéke, de itt sem állapodott meg, mert 1933-ban elérte a legalacsonyabb értékelést, az 500.- Ppengő-őt
(1937 Kovács Imre)
ÖU: helyzetértékelés, önértékelés, vagyonértékelés
Sz: értékelési, értékelésű
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások