értékelmélet fn 3B

1. (Közg) ’az áru értékével, ill. értékének és árának összefüggéseivel foglalkozó közgazdasági elmélet’ ❖ Pliniusnál találjuk valamennyi ókori irók közt a legteljesb s legalaposb ár- és értékelméletet (1859 Kautz Gyula C7519, 27) | Ha Marxnak ez az értékelmélete helyes, [...] akkor tudományosan meg van fejtve a tőke és a munka közti ellenséges viszony alap-oka (1894 Mezőfi Vilmos 8309003, 49) | [Henry Charles Carey amerikai közgazdász Principles of political economy című] művében fejti ki értékelméletét, mely szerint az érték az árú helyreállítási költségével azonos (1912 RévaiNagyLex. C5700, 281) | a monetarizmus lényegét összefoglaló monetarista értékelmélet (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (Fil) ’a filozófiának a szellemi, művészi, erkölcsi stb. értékekkel foglalkozó ága, ill. vkinek ezen értékekkel kapcs. nézeteinek rendszere’ ❖ A Tudományos Akadémia II. osztálya, ma délután tartott ülésének egyetlen tárgya Böhm Károly [filozófus] levelező tag székfoglaló értekezése volt: Az értékelmélet föladatáról és alapproblémájáról (1900 Budapesti Hírlap márc. 13. C0055, 10) | [Alexius Meinong osztrák filozófus] a logikával és ismeretelmélettel szemben a lélektan tényeit tekinti alapvetőknek és értékelméletét is erre alapítja (1928 TolnaiÚjLex. C5728, 290) | a marxista értékelmélet szerint a szabadság legelől áll az értékek rangsorában (1971 Kiss Ferenc 9338001, 91) | Ez a filozófia [...] sok elemből tevődik össze [...]: kultúrakritikából, metafizikából, etikából, történetfilozófiából, sőt, egy természetesen, az előbbiekhez kapcsolódó általános értékelméletből is (1983 Poszler György 1124005, 124).

Sz: értékelméleti.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

értékelmélet főnév 3B
1. (Közg)
az áru értékével, ill. értékének és árának összefüggéseivel foglalkozó közgazdasági elmélet
Pliniusnál találjuk valamennyi ókori irók közt a legteljesb s legalaposb ár- és értékelméletet
(1859 Kautz Gyula)
Ha Marxnak ez az értékelmélete helyes, [...] akkor tudományosan meg van fejtve a tőke és a munka közti ellenséges viszony alap-oka
(1894 Mezőfi Vilmos)
[Henry Charles Carey amerikai közgazdász Principles of political economy című] művében fejti ki értékelméletét, mely szerint az érték az árú helyreállítási költségével azonos
(1912 RévaiNagyLex.)
a monetarizmus lényegét összefoglaló monetarista értékelmélet
(1997 Magyar Hírlap)
2. (Fil)
a filozófiának a szellemi, művészi, erkölcsi stb. értékekkel foglalkozó ága, ill. vkinek ezen értékekkel kapcs. nézeteinek rendszere
A Tudományos Akadémia II. osztálya, ma délután tartott ülésének egyetlen tárgya Böhm Károly [filozófus] levelező tag székfoglaló értekezése volt: Az értékelmélet föladatáról és alapproblémájáról
(1900 Budapesti Hírlap márc. 13.)
[Alexius Meinong osztrák filozófus] a logikával és ismeretelmélettel szemben a lélektan tényeit tekinti alapvetőknek és értékelméletét is erre alapítja
(1928 TolnaiÚjLex.)
a marxista értékelmélet szerint a szabadság legelől áll az értékek rangsorában
(1971 Kiss Ferenc)
Ez a filozófia [...] sok elemből tevődik össze [...]: kultúrakritikából, metafizikából, etikából, történetfilozófiából, sőt, egy természetesen, az előbbiekhez kapcsolódó általános értékelméletből is
(1983 Poszler György)
Sz: értékelméleti
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások