értékes mn 15B

1. ’sok pénzt érő, drága 〈tárgy, dolog〉’ ❖ látván, hogy a’ nyert zsákmányt mind magokkal el nem vihetik, az értékesebb jószágokat magoknál tartván, a’ többit mind a’ folyóba hányták (1829 Kiss Károly¹ C6482, 26) | Ami értékes volt, ott kotol már a zálogházban (1879 Teleki Sándor 8474006, 240) | Nézd csak ezt, – jött felém s egy arany karperecet mutatott. Valóban, régi mívű s igen értékes holminak látszott (1916 Tersánszky Józsi Jenő 9706011, 63) | ez volt az egyik legértékesebb ingatlan Bagdadban (2002 Gulyás Ágnes ford.–Hamza–Stein 3125001, 108).

1a. értékes papír (rég, Közg) ’értékpapír’ ❖ vannak mesterséges hatások is, miket dús tőzsérek idéznek elő, hogy vagy lenyomják, vagy emeljék az értékes papirok árát (1853 Budapesti Hírlap C7811, [1]) | Az orvoslással a tőzsde normális vágányokra tér és az értékes papiroknak jó árfolyamuk lesz (1924 Budapesti Hírlap márc. 29. C4712, 2) | Billogos barom, névre írt értékes papír, termetre szabott öltöző ruha, ez mind a betyár hóhérkötelének fonója… (1969 Galabárdi Zoltán 9165001, 142) | A klasszikus definíció szerint az „értékes papír” valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő forgalomképes okirat (1988 Tények könyve CD37).

1b. (fokozott alakban) ’vmely más hasonlót (pont)értékében felülmúló’ ❖ bár Orbán 2-2-t birkózott Sabovval, de a bolgáré lett a bronzérem, mert értékesebb dobást mutatott be (1985 Népszava ápr. 29. C7450, 11) | A tripla Axel a műkorcsolya egyik legértékesebb ugrása (1994 Népszava febr. 24. C7459, 15) | Az adu a legértékesebb lap, ami minden más lapot „visz” vagy „üt” (2006 A társasjátékok ford. 3308001, 29).

2. ’vmely célra nagyon jól hasznosítható v. (fel)használható, ill. vki(k) számára kiemelkedően fontos, jelentős, komoly eszmei értékkel bíró 〈dolog〉’ ❖ Berzeviczinek ezen ertékes munkájáról (1818 Tudományos Gyűjtemény C5492, 112) | Kambodsa legértékesebb része a Me-kong völgye (1895 PallasLex. CD02) | Értékes titkokat hordoznak (1903 Prohászka Ottokár 8378004, 211) | A magyarok 892. évi morva és 894. évi pannóniai hadjáratukról értékes tapasztalatokkal tértek haza (1928 Hóman Bálint CD42) | a kiszáradó lápfoltok természetvédelmi szempontból kitüntetett értékes növényei (1997 Természet Világa CD50) | értékes leletanyag (2002 Bilkei Irén et al. CD36).

2a. (a társadalom, közösség számára) sok haszonnal, eredménnyel járó 〈tevékenység〉, ill. gazdag tartalommal bíró 〈élet(pálya)〉’ ❖ ha valaki értékes szolgálatokat teszen vagy tett az álladalomnak[, egy év után megkaphatja a honosítást] (1846 Pesti Hírlap C8012, [261]) | a jelenben óhajtotta birni azt, a mi az életet értékessé teszi (1891 Kállay Benjámin 8601001, 334) | Egy csendes óra egy jó könyv mellett, egy felfrissitő séta visszahatásukban a család részére szintén igen értékesek lehetnek (1929 Vajkai Júlia Éva 2122001, 41) | értékesen kihasználni az időt (1953 Szabad Nép aug. 7. C0400, 2) | értékes életpálya (2000 Új Könyvek CD29).

2b. ’az élő szervezet számára nélkülözhetetlen, ill. nagy tápértékkel bíró 〈tápanyag, vegyület stb.〉’ ❖ némely talajban élő alsóbbrendű organizmus a levegő nitrogénjét fel tudja használni és a talajban növényi táplálkozás szempontjából értékes vegyület alakjában felhalmozni (1904 Grabner Emil C7928, 330) | [Az ún. golyvás maréna] húsa kevésbbé értékes, mint a Bóden-tóban fogott többi marénáé (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [a grillezés következtében keletkezett] védőréteg megakadályozza, hogy a hő hatására felforrósodott húsnedvek és egyéb, értékes tápanyagokban gazdag nedvek kifolyjanak a belső rétegekből (1989 Frank Júlia CD19) | Értékes fehérjéket, ásványi anyagokat is tartalmaz [a méz] (1996 Természet Világa CD50).

3. (a társadalom, közösség számára) kiemelkedően hasznos (munkát végző), nagyra becsült 〈személy〉’ ❖ Tudós, Doctus ... azon egyet jelentő nevek: Tanúlt. Nagy tudományú. Okos. Értékes. Blts (1790 Noszkó Alajos 7248008, 300) | Tamás e ház legértékesebb szolgája (1894 Fésűs György ford.–Beecher Stowe 8143002, 97) | Maga sokkal különb a környezeténél, értékesebbnek, jobbnak született, nem való ebbe a léha, hetvenkedő, cinikus világba (1911 Kaffka Margit C5100, 53) | a legrátermettebb segítőtársak hagyják el a [pedagógus]pályát. Az értékes emberek hosszú távú megtartására nincs remény, elsősorban anyagi okokból (1999 Magyar Hírlap CD09).

3a. (nélkülözhetetlenül) fontos tevékenységet végző 〈(szakmai) közösség, csoport〉’ ❖ Egyedül a volunteer-utászcsapat és a volunteer-egészségügyi csapat értékes, mert a két csapat tagjainak kellő szaktudományuk van (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 5) | A pesti emberiség értékes része még a békeidőben is ismeretlenül, láthatatlanul végzi kötelességét (1914 Krúdy Gyula CD54) | Rákóczi katonaságának legértékesebb része udvari hadai voltak, kitűnően felszerelt, jól vezetett, rendesen fizetett elitcsapatok (1941 Markó Árpád CD43) | Nekünk [ti. színészeknek és rendezőknek] azon kell gondolkodnunk, hogyan lehet a Vígszínház eszményét és közönségét egyszerre a legjobban szolgálni. A legjobban akkor felelünk meg ennek az eszménynek, ha az értékes társulat a legjobb feladatokhoz jut (2001 Népszava szept. 3. C7464, 12).

4. (rég) ’vagyonos, tehetős, gazdag 〈személy〉’ ❖ dús [=] bév, b, gazdag, vagyonos, értékes (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 17) | [a] királyok akármelly értékesek, tsak ugyan az alattok-valók’ javaival tltöznek (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 179) | A’ pénzes embert értékesnek is szokták mondani (1818 e. Magyar példabeszédek és jeles mondások C1476, 160) | árú, miken egy értékesb vevő osztozik (1844 Kuthy Lajos C2862, 26).

Ö: egyen~, egy~.

Sz: értékesség, értékesül.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ér²; ÉKsz.; SzT.

értékes melléknév 15B
1.
sok pénzt érő, drága 〈tárgy, dolog〉
látván, hogy a’ nyert zsákmányt mind magokkal el nem vihetik, az értékesebb jószágokat magoknál tartván, a’ többit mind a’ folyóba hányták
(1829 Kiss Károly¹)
Ami értékes volt, ott kotol már a zálogházban
(1879 Teleki Sándor)
Nézd csak ezt, – jött felém s egy arany karperecet mutatott. Valóban, régi mívű s igen értékes holminak látszott
(1916 Tersánszky Józsi Jenő)
ez volt az egyik legértékesebb ingatlan Bagdadban
(2002 Gulyás Ágnes ford.Hamza–Stein)
1a.
(csak szókapcsolatban)
értékes papír (rég, Közg)
vannak mesterséges hatások is, miket dús tőzsérek idéznek elő, hogy vagy lenyomják, vagy emeljék az értékes papirok árát
(1853 Budapesti Hírlap)
Az orvoslással a tőzsde normális vágányokra tér és az értékes papiroknak jó árfolyamuk lesz
(1924 Budapesti Hírlap márc. 29.)
Billogos barom, névre írt értékes papír, termetre szabott öltöző ruha, ez mind a betyár hóhérkötelének fonója…
(1969 Galabárdi Zoltán)
A klasszikus definíció szerint az „értékes papír” valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő forgalomképes okirat
(1988 Tények könyve)
1b. (fokozott alakban)
vmely más hasonlót (pont)értékében felülmúló
bár Orbán 2-2-t birkózott Sabovval, de a bolgáré lett a bronzérem, mert értékesebb dobást mutatott be
(1985 Népszava ápr. 29.)
A tripla Axel a műkorcsolya egyik legértékesebb ugrása
(1994 Népszava febr. 24.)
Az adu a legértékesebb lap, ami minden más lapot „visz” vagy „üt”
(2006 A társasjátékok ford.)
2.
vmely célra nagyon jól hasznosítható v. (fel)használható, ill. vki(k) számára kiemelkedően fontos, jelentős, komoly eszmei értékkel bíró 〈dolog〉
Berzeviczinek ezen ertékes munkájáról
(1818 Tudományos Gyűjtemény)
Kambodsa legértékesebb része a Me-kong völgye
(1895 PallasLex.)
Értékes titkokat hordoznak
(1903 Prohászka Ottokár)
A magyarok 892. évi morva és 894. évi pannóniai hadjáratukról értékes tapasztalatokkal tértek haza
(1928 Hóman Bálint)
a kiszáradó lápfoltok természetvédelmi szempontból kitüntetett értékes növényei
(1997 Természet Világa)
értékes leletanyag
(2002 Bilkei Irén et al.)
2a.
(a társadalom, közösség számára) sok haszonnal, eredménnyel járó 〈tevékenység〉, ill. gazdag tartalommal bíró 〈élet(pálya)
ha valaki értékes szolgálatokat teszen vagy tett az álladalomnak[, egy év után megkaphatja a honosítást]
(1846 Pesti Hírlap)
a jelenben óhajtotta birni azt, a mi az életet értékessé teszi
(1891 Kállay Benjámin)
Egy csendes óra egy jó könyv mellett, egy felfrissitő séta visszahatásukban a család részére szintén igen értékesek lehetnek
(1929 Vajkai Júlia Éva)
értékesen kihasználni az időt
(1953 Szabad Nép aug. 7.)
értékes életpálya
(2000 Új Könyvek)
2b.
az élő szervezet számára nélkülözhetetlen, ill. nagy tápértékkel bíró 〈tápanyag, vegyület stb.〉
némely talajban élő alsóbbrendű organizmus a levegő nitrogénjét fel tudja használni és a talajban növényi táplálkozás szempontjából értékes vegyület alakjában felhalmozni
(1904 Grabner Emil)
[Az ún. golyvás maréna] húsa kevésbbé értékes, mint a Bóden-tóban fogott többi marénáé
(1933 Az állatok világa ford.)
[a grillezés következtében keletkezett] védőréteg megakadályozza, hogy a hő hatására felforrósodott húsnedvek és egyéb, értékes tápanyagokban gazdag nedvek kifolyjanak a belső rétegekből
(1989 Frank Júlia)
Értékes fehérjéket, ásványi anyagokat is tartalmaz [a méz]
(1996 Természet Világa)
3.
(a társadalom, közösség számára) kiemelkedően hasznos (munkát végző), nagyra becsült 〈személy〉
Tudós, Doctus ... azon egyet jelentő nevek: Tanúlt. Nagy tudományú. Okos. Értékes. Blts
(1790 Noszkó Alajos)
Tamás e ház legértékesebb szolgája
(1894 Fésűs György ford.Beecher Stowe)
Maga sokkal különb a környezeténél, értékesebbnek, jobbnak született, nem való ebbe a léha, hetvenkedő, cinikus világba
(1911 Kaffka Margit)
a legrátermettebb segítőtársak hagyják el a [pedagógus]pályát. Az értékes emberek hosszú távú megtartására nincs remény, elsősorban anyagi okokból
(1999 Magyar Hírlap)
3a.
(nélkülözhetetlenül) fontos tevékenységet végző (szakmai) közösség, csoport〉
Egyedül a volunteer-utászcsapat és a volunteer-egészségügyi csapat értékes, mert a két csapat tagjainak kellő szaktudományuk van
(1899 Budapesti Hírlap)
A pesti emberiség értékes része még a békeidőben is ismeretlenül, láthatatlanul végzi kötelességét
(1914 Krúdy Gyula)
Rákóczi katonaságának legértékesebb része udvari hadai voltak, kitűnően felszerelt, jól vezetett, rendesen fizetett elitcsapatok
(1941 Markó Árpád)
Nekünk [ti. színészeknek és rendezőknek] azon kell gondolkodnunk, hogyan lehet a Vígszínház eszményét és közönségét egyszerre a legjobban szolgálni. A legjobban akkor felelünk meg ennek az eszménynek, ha az értékes társulat a legjobb feladatokhoz jut
(2001 Népszava szept. 3.)
4. (rég)
vagyonos, tehetős, gazdag 〈személy〉
dús [=] bév, b, gazdag, vagyonos, értékes
(1784 Baróti Szabó Dávid)
[a] királyok akármelly értékesek, tsak ugyan az alattok-valók’ javaival tltöznek
(1803 Baróti Szabó Dávid)
A’ pénzes embert értékesnek is szokták mondani
(1818 e. Magyar példabeszédek és jeles mondások)
árú, miken egy értékesb vevő osztozik
(1844 Kuthy Lajos)
Sz: értékesség, értékesül
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ér²; ÉKsz.; SzT.

Beállítások