értekezik tn ige 14b9

1. ’〈vmely (tudományos) kérdésről, témáról〉 részletes ismertetést, kifejtést ad vki v. vmi, ill. 〈(tudományos) mű〉 kifejtő, részletező módon szól vmiről’ ❖ én tſak az hirtelen nyavalyakrúl akarván munkámat meg határozni ö az ſénld betegſégekrúl-is értekezik (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, )()(2[r]) | az emberi jogokról értekező röpiratot (1860 Jókai Mór CD18) | A tudós Horvát István a Tudományos Gyüjtemény 1833–34. évfolyamában a jász, székely és palóc nyelvjárásról értekezik (1936 Csűry Bálint 1030002, 4) | [Madách Imre] mindkét székfoglalójára nagy tanulmánnyal készült. Az első alkalommal Az esztétika és társadalom viszonyos befolyása címmel értekezett (2006 Kerényi Ferenc 3174003, 223) | Az emberi élet egymásra utalt, de ez nem jelent folyamatos függőséget, ahogyan erről a lélektan is szokott értekezni (2010 Pál Ferenc 3256001, 45).

2. ’〈két v. több személy, csoport, ill. egyik a másikkal〉(hivatalos megbeszélés, értekezlet stb. keretében) tanácskozik, tárgyal’ ❖ Jere Ágiaris velem, Télóniſſal; Hagyjuk-el ez helyet: és foháſzkodáſſal Értekezznk egytt trténeteinkrl; Beſzéljnk tanátſtſal, nagy Iſteneinkrl (1772 Bessenyei György¹ C1076, 80) | Omer pasa valóban visszatért Konstantinápolyba oly czélból, hogy a kormánynyal különböző katonai kérdések iránt értekezzék (1855 Budapesti Hírlap C7813, 2333) | A rendőrfőnök tudta a szándékot, értekezett a belügyminiszterrel a veszélyesnek tetsző tüntetés megakadályozása eszközei felől (1863 A Hon 8600001, 4) | Az üzleti dolgokhoz én nem értek, ezekre nézve tessék leányom gyámjával értekezni (1880 Csiky Gergely C1309, 22) | őeminenciája azonnal keljen útra, mivel az Isten kegyelméből uralkodó császár őfelsége igen sürgős ügyben óhajt értekezni véle (1949 Hollós Korvin Lajos 9252012, 48) | [a koalíciós pártok együttes frakcióülésén] a költségvetés kérdéseiről értekeznek a frakciók a szavazás előtt (2000 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’beszél(get), szót vált, kommunikál vkivel vki’ ❖ Rokon rokonnal értekezni fél, Barát baráttul elfalazva él [...]. Tíz évi börtönt szül egy zöld tanú, Hurcoltatásra nem kell csak gyanú (1852–1853 Sárosi Gyula 8404065, 240) | a motor berregő zaja elnyomja a szavak hangját; a repülőgépen tehát a rajta ülők – noha egészen közel vannak egymáshoz – csak telefonon értekezhetnek (1912 Pesti Napló nov. 14. C6670, 24) | [az Egyesült Államokban élő feketék] százféle különböző módon értekeznek egymás között: kézjelekkel, mint a süketnémák, talpaik segítségével, szabad gesztusokkal (1972 Podolszki József ford. 2054012, 454) | A testvérpár mindkét tagja süket, a medika csak kiabálva tud értekezni a férfival (2003 Moldova György 3238002, 34).

2b. (sajtó v. biz) ’〈csoport, testület〉 értekezletet tart, ill. 〈személy〉 értekezleten vesz részt’ ❖ Hát kifogyott otthon a dolog, hogy idejárnak [a parasztok] Pestre értekezni? (1948 Népszava dec. 19. C4838, 15) | az elnök meg a főagronómus éppen a határt járja, vagy értekezik valahol (1961 Népszabadság júl. 12. C4813, [10]) | Szinte egyik belpolitikai esemény a másikat követte december közepén Romániában. Előbb a Dolgozók Országos Tanácsa értekezett, rá egy napra összeült a Központi Bizottság (1986 Magyar Nemzet dec. 27. C8361, 3).

3. (kissé rég) ’kérdéseket feltéve érdeklődik, tudakozódik (vki, vmi felől vkitől) vki’ ❖ [Arlindó] bátorságot vet egy izben a’ Hertzegtöl értekezni, mit ſzándékozna az Udvarnál Abdellával tenni? (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 379) | [Az apa] értekezett, tudakozódott, kerestettette [a fiát], tsodálván, hogy anynyi ideig ſemmi hírt nem adna maga fell (1778 Faludi Ferenc ford. C1666, 191) | El-hagyván Braſsót 1784ben, még életben hagytam t, azólta nem értekeztem eránta (1790 Frónius Mihály C1505, 216) | Nézd körűl a’ romlott kocsit, ’s értekezzél helyreállítása felől! (1835 Kovács Pál² C0042, 57) | kivül-belül művészi kivitelü, kertes villa eladó. Értekezhetni tulajdonosnál 2–4-ig. Telefon 219–09 (1932 Pesti Hírlap jan. 17. C5680, 27).

3a. (rég) ’ismereteket, értesüléseket gyűjt, tájékozódik vmiről vki’ ❖ Melly dologról a ki bvebben kíván értekezni, olvasſa-meg Valaſzki János Uramnak illyen nevezet jeles könyvetskéjét (1780 Magyar Hírmondó 7444006, 435) | A’ ki bvebben akar ennek élete folyamatjáról értekezni, eleget tehet kivánſágának azon Könyvek meg-olvasása által, mellynek fell irása ez (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 443).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ért; ÉKsz.; SzT. értekezhetik, ~

értekezik tárgyatlan ige 14b9
1.
〈vmely (tudományos) kérdésről, témáról〉 részletes ismertetést, kifejtést ad vki v. vmi, ill. (tudományos) mű〉 kifejtő, részletező módon szól vmiről
én tſak az hirtelen nyavalyakrúl akarván munkámat meg határozni ö az ſénld betegſégekrúl-is értekezik
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
az emberi jogokról értekező röpiratot
(1860 Jókai Mór)
A tudós Horvát István a Tudományos Gyüjtemény 1833–34. évfolyamában a jász, székely és palóc nyelvjárásról értekezik
(1936 Csűry Bálint)
[Madách Imre] mindkét székfoglalójára nagy tanulmánnyal készült. Az első alkalommal Az esztétika és társadalom viszonyos befolyása címmel értekezett
(2006 Kerényi Ferenc)
Az emberi élet egymásra utalt, de ez nem jelent folyamatos függőséget, ahogyan erről a lélektan is szokott értekezni
(2010 Pál Ferenc)
2.
〈két v. több személy, csoport, ill. egyik a másikkal〉 (hivatalos megbeszélés, értekezlet stb. keretében) tanácskozik, tárgyal
Jere Ágiaris velem, Télóniſſal; Hagyjuk-el ez helyet: és foháſzkodáſſal Értekezznk egytt trténeteinkrl; Beſzéljnk tanátſtſal, nagy Iſteneinkrl
(1772 Bessenyei György¹)
Omer pasa valóban visszatért Konstantinápolyba oly czélból, hogy a kormánynyal különböző katonai kérdések iránt értekezzék
(1855 Budapesti Hírlap)
A rendőrfőnök tudta a szándékot, értekezett a belügyminiszterrel a veszélyesnek tetsző tüntetés megakadályozása eszközei felől
(1863 A Hon)
Az üzleti dolgokhoz én nem értek, ezekre nézve tessék leányom gyámjával értekezni
(1880 Csiky Gergely)
őeminenciája azonnal keljen útra, mivel az Isten kegyelméből uralkodó császár őfelsége igen sürgős ügyben óhajt értekezni véle
(1949 Hollós Korvin Lajos)
[a koalíciós pártok együttes frakcióülésén] a költségvetés kérdéseiről értekeznek a frakciók a szavazás előtt
(2000 Magyar Hírlap)
2a.
beszél(get), szót vált, kommunikál vkivel vki
Rokon rokonnal értekezni fél, Barát baráttul elfalazva él [...]. Tíz évi börtönt szül egy zöld tanú, Hurcoltatásra nem kell csak gyanú
(1852–1853 Sárosi Gyula)
a motor berregő zaja elnyomja a szavak hangját; a repülőgépen tehát a rajta ülők – noha egészen közel vannak egymáshoz – csak telefonon értekezhetnek
(1912 Pesti Napló nov. 14.)
[az Egyesült Államokban élő feketék] százféle különböző módon értekeznek egymás között: kézjelekkel, mint a süketnémák, talpaik segítségével, szabad gesztusokkal
(1972 Podolszki József ford.)
A testvérpár mindkét tagja süket, a medika csak kiabálva tud értekezni a férfival
(2003 Moldova György)
2b. (sajtó v. biz)
〈csoport, testület〉 értekezletet tart, ill. 〈személy〉 értekezleten vesz részt
Hát kifogyott otthon a dolog, hogy idejárnak [a parasztok] Pestre értekezni?
(1948 Népszava dec. 19.)
az elnök meg a főagronómus éppen a határt járja, vagy értekezik valahol
(1961 Népszabadság júl. 12.)
Szinte egyik belpolitikai esemény a másikat követte december közepén Romániában. Előbb a Dolgozók Országos Tanácsa értekezett, rá egy napra összeült a Központi Bizottság
(1986 Magyar Nemzet dec. 27.)
3. (kissé rég)
kérdéseket feltéve érdeklődik, tudakozódik (vki, vmi felől vkitől) vki
[Arlindó] bátorságot vet egy izben a’ Hertzegtöl értekezni, mit ſzándékozna az Udvarnál Abdellával tenni?
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[Az apa] értekezett, tudakozódott, kerestettette [a fiát], tsodálván, hogy anynyi ideig ſemmi hírt nem adna maga fell
(1778 Faludi Ferenc ford.)
El-hagyván Braſsót 1784ben, még életben hagytam t, azólta nem értekeztem eránta
(1790 Frónius Mihály)
Nézd körűl a’ romlott kocsit, ’s értekezzél helyreállítása felől!
(1835 Kovács Pál²)
kivül-belül művészi kivitelü, kertes villa eladó. Értekezhetni tulajdonosnál 2–4-ig. Telefon 219–09
(1932 Pesti Hírlap jan. 17.)
3a. (rég)
ismereteket, értesüléseket gyűjt, tájékozódik vmiről vki
Melly dologról a ki bvebben kíván értekezni, olvasſa-meg Valaſzki János Uramnak illyen nevezet jeles könyvetskéjét
(1780 Magyar Hírmondó)
A’ ki bvebben akar ennek élete folyamatjáról értekezni, eleget tehet kivánſágának azon Könyvek meg-olvasása által, mellynek fell irása ez
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ért; ÉKsz.; SzT. értekezhetik, ~

Beállítások