értekezlet fn 3B

1. ’vmely intézmény, csoport stb. (vezető) tagjai részvételével, ill. vmely kérdés megvitatása céljából szakemberek, vezetők stb. számára szervezett megbeszélés, tanácskozás (alkalma)’ ❖ Értekezlet conferentia (1845 A magyar nyelvújítás szótára C6000, 77) | a magyar gazdáknak Székesfehérvártt megtartott II. orsz. értekezlete (1880 Gazdasági Lapok 8626001, 569) | [Anglia] a hágai értekezleten inditó szerepre vállalkozott a nemzetközi jog kodifikációjának eddig kiépitetlen területén (1907 Budapesti Hírlap aug. 14. C4695, 2) | szülői értekezletek alkalmával (1973 Ranschburg Jenő 1130003, 147) | [a Müncheni Magyar Intézet] a hetvenes és nyolcvanas években több tudományos értekezletet rendezett (1985 Borbándi Gyula 9811014, 311) | Az üzemi értekezleten a vállalat helyzetéről, munkájáról beszél az előadó (1989 A személyi kultusz humora 1016018, 63).

1a. ’ilyen megbeszélésen, tanácskozáson részt vevő személyek összessége’ ❖ a császár a bécsi értekezlet által javaslott föltételeket elfogadni szándékozik (1853 Budapesti Hírlap C7811, 1041) | – Tisztelt értekezlet! Én a magam részéről Katánghy Menyhért volt képviselő urat, országos nevű hazánkfiát ajánlom (1897 Mikszáth Kálmán 8312012, 164) | már-már az értekezlet is két részre oszlott (1942 u. Illyés Gyula 9274059, 156) | az államtitkári értekezlet úgy döntött, hogy vár az előterjesztéssel (1996 Magyar Hírlap CD09).

1b. (rég) ’vmely dologról való v. vkivel folytatott beszélgetés, megbeszélés, eszmecsere’ ❖ véleményüket irásba foglalva, azt egymásnak birálgatás ’s értekezletek végett fölolvassák (1847 Életképek C8373, 123) | Dudley lord megszakitotta a tanárrali értekezletet és egyenesen a kalauz által kijelölt szálláshoz tart (1851 Kemény Zsigmond 8235010, 36) | [A fogarasi vár elajándékozásáról Rákóczi] hosszasan vonakodék [...] Kassaival komoly értekezletbe bocsátkozni (1855 Budapesti Hírlap C7813, 4144) | [A hirdető] segélyajánlatot kér a kiadóhivatalba mielőbb, hol cime is megtudható irásbeli értekezletek végett (1894 Budapesti Hírlap júl. 12. C4741, [16]).

2. (kissé rég) ’nagyobb terjedelmű, tudományos jellegű dolgozat, értekezés’ ❖ mintha abban vitéz őseink párduczbőrös kaczagánya felől találna régiségtani értekezletet (1857 Bernát Gáspár C1063, [4]) | [meggyőződésemet] fogom bebizonyitani azon értekezleteimben, hol a jelen alapokra épített véleményemet s tapasztalataimat terjedelmesebben közlendem (1859 Petheő Dénes 8365002, 22) | Nincs az emberi tevékenységnek egyetlen olyan nyilvánulása, a melyről könyvet ne irtak volna, vagy legalább is tanulmányt, cikket, tudományos értekezletet (1912 Budapesti Hírlap márc. 24. C4700, 48) | [Máté] a doktori értekezletén dolgozott, melynek címe: A magánvaló hasonfogalmai Kant előtt és a Ding an sich a Kant utáni filozófusoknál (1955 Tatay Sándor 9704001, 32).

Ö: aktíva~, béke~, csúcs~, küldött~, munka~, osztály~, párt~, sajtó~.

ÖU: agrár~, brigád~, gazda~, nő~, orvos~.

Sz: értekezleti.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ért; ÉKsz.; SzT.

értekezlet főnév 3B
1.
vmely intézmény, csoport stb. (vezető) tagjai részvételével, ill. vmely kérdés megvitatása céljából szakemberek, vezetők stb. számára szervezett megbeszélés, tanácskozás (alkalma)
Értekezlet conferentia
(1845 A magyar nyelvújítás szótára)
a magyar gazdáknak Székesfehérvártt megtartott II. orsz.országos értekezlete
(1880 Gazdasági Lapok)
[Anglia] a hágai értekezleten inditó szerepre vállalkozott a nemzetközi jog kodifikációjának eddig kiépitetlen területén
(1907 Budapesti Hírlap aug. 14.)
szülői értekezletek alkalmával
(1973 Ranschburg Jenő)
[a Müncheni Magyar Intézet] a hetvenes és nyolcvanas években több tudományos értekezletet rendezett
(1985 Borbándi Gyula)
Az üzemi értekezleten a vállalat helyzetéről, munkájáról beszél az előadó
(1989 A személyi kultusz humora)
1a.
ilyen megbeszélésen, tanácskozáson részt vevő személyek összessége
a császár a bécsi értekezlet által javaslott föltételeket elfogadni szándékozik
(1853 Budapesti Hírlap)
– Tisztelt értekezlet! Én a magam részéről Katánghy Menyhért volt képviselő urat, országos nevű hazánkfiát ajánlom
(1897 Mikszáth Kálmán)
már-már az értekezlet is két részre oszlott
(1942 u. Illyés Gyula)
az államtitkári értekezlet úgy döntött, hogy vár az előterjesztéssel
(1996 Magyar Hírlap)
1b. (rég)
vmely dologról való v. vkivel folytatott beszélgetés, megbeszélés, eszmecsere
véleményüket irásba foglalva, azt egymásnak birálgatás ’s értekezletek végett fölolvassák
(1847 Életképek)
Dudley lord megszakitotta a tanárrali értekezletet és egyenesen a kalauz által kijelölt szálláshoz tart
(1851 Kemény Zsigmond)
[A fogarasi vár elajándékozásáról Rákóczi] hosszasan vonakodék [...] Kassaival komoly értekezletbe bocsátkozni
(1855 Budapesti Hírlap)
[A hirdető] segélyajánlatot kér a kiadóhivatalba mielőbb, hol cime is megtudható irásbeli értekezletek végett
(1894 Budapesti Hírlap júl. 12.)
2. (kissé rég)
nagyobb terjedelmű, tudományos jellegű dolgozat, értekezés
mintha abban vitéz őseink párduczbőrös kaczagánya felől találna régiségtani értekezletet
(1857 Bernát Gáspár)
[meggyőződésemet] fogom bebizonyitani azon értekezleteimben, hol a jelen alapokra épített véleményemet s tapasztalataimat terjedelmesebben közlendem
(1859 Petheő Dénes)
Nincs az emberi tevékenységnek egyetlen olyan nyilvánulása, a melyről könyvet ne irtak volna, vagy legalább is tanulmányt, cikket, tudományos értekezletet
(1912 Budapesti Hírlap márc. 24.)
[Máté] a doktori értekezletén dolgozott, melynek címe: A magánvaló hasonfogalmai Kant előtt és a Ding an sich a Kant utáni filozófusoknál
(1955 Tatay Sándor)
ÖU: agrárértekezlet, brigádértekezlet, gazdaértekezlet, nőértekezlet, orvosértekezlet
Sz: értekezleti
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ért; ÉKsz.; SzT.

Beállítások