értekeződik tn ige 12c5 (rég)

1. ’〈vmely (tudományos) kérdésről, témáról〉 részletes ismertetést, kifejtést ad vki’ ❖ a’ leg-jobb Aër-is gyakron meg-változván, igen ſzükség léſzen már a’ról értekezdnünk, hogy leheſſen magunkat a’ roſz Aërnek ártalmi ellen-is meg-tartani (1786 Mátyus István C3067, 328) | A’ Méheket hát Házok vagy Kasok nélkl, [...] gondolni ſe lehet, annyival inkább róllok írni és értekezdni lehetetlen (1788 Ravazdy András 7276001, 16) | [Kenderesi Mihály] az írói pályán maga két írással jelent meg, egyikben az Erdélyben talált Thonon és Lysimachus’ aranyairól értekeződvén (1824 Tudományos Gyűjtemény C5573, 121).

2. ’〈két v. több személy, csoport, ill. egyik a másikkal〉(hivatalos megbeszélés, értekezlet stb. keretében) tanácskozik, tárgyal’ ❖ Arſákomé jonak itélvén Aſtiáges tanáttſát, egyedül tsak miként lehetö el meneteleken értekezödtek edgyütt (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 71) | öszve gyjtötte az egész Sokaságot, hogy velek értekezdjön a’ Lotte jövendbeli Sorsa fell (1817 Molnár András ford. C2028, 80) | a cseléd és ur közti viszonyok sokkal feszesebbek, mintsem megengedné a’ szolgai etiquette az urasággal csak igy amugy fél vállról pattogó szavakban értekeződni (1839 Honművész C6073, 423) | [a vajda] seregeivel Temesvár felé közeliteni fog, Dózsa’ megtámadását azonban mindenesetre akkorra halasztja, ha majd Báthorival értekeződhetett iránta (1847 Eötvös József 8126012, 45) | mintha a Pnyx tetőn gyült volna össze Athen népe a hon ügye felett értekeződni (1868 Orbán Balázs CD22) | az ajtódnál sokan űlnek Minden időben A veled értekeződni ohajtók, közleni vágyván Perbeli ügybajukat (1871–1874 Arany János ford.–Arisztophanész C0658, 133).

2a. (ritk) ’beszél(get), kommunikál vkivel vki’ ❖ [a szász] nyelv dialektusai egyébkint nagyban változnak, s a besztercevidéki és barcasági [...] már bajjal értekeződhetik egymással, s a németül beszélő sem értheti meg őket (1873 Fővárosi Lapok C8089, 813).

3. ’kérdéseket feltéve érdeklődik, tudakozódik (vmiről, vmi felől vkitől) vki’ ❖ ſem nevünk, ſem állapatunk felöl nem értekezödvén a’ Hertzeg Aſzszony, parantsola maga különös ſzobájában való bé vezettetéſünket (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0807, 182) | [Aeneas] az Eliziumi mezkre j, a’ hol sok jeles Férjfiakat talál; értekezdik Muzéustól a’ helységnek, ’s lakossainak allapottyokról (1813 Baróti Szabó Dávid C0831, 4) | Jó ideig beszélgetett a’ Sáh a’ Követtel, ’s különössen az Ácheni Congressusról értekezdött (1819 Hazai és Külföldi Tudósítások C8260, 197).

3a. ’ismereteket, értesüléseket gyűjt, tájékozódik vmiről, vkiről vki’ ❖ A’ ki ezeket igy el-gondolja, nem kétlem hogy [...] ha valamirl e’ világon, az egéſségnek jobb móddal való meg-tartásáról egy kevéſsé gondoſabban értekezdni igen ſzükséges dolognak ne tartsa (1786 Mátyus István C3067, 14) | a’ ki bvebben kivánna fellök [ti. a 11-16. századi magyarországi orvosok felől] értekezdni, a’ Magyar Orſzági Orvos Doctorok’ Életeknek le-írásából kipótolhattya (1795 Weszprémi István 7384003, 139).

Sz: értekeződés.

értekeződik tárgyatlan ige 12c5 (rég)
1.
〈vmely (tudományos) kérdésről, témáról〉 részletes ismertetést, kifejtést ad vki
a’ leg-jobb Aër-is gyakron meg-változván, igen ſzükség léſzen már a’ról értekezdnünk, hogy leheſſen magunkat a’ roſz Aërnek ártalmi ellen-is meg-tartani
(1786 Mátyus István)
A’ Méheket hát Házok vagy Kasok nélkl, [...] gondolni ſe lehet, annyival inkább róllok írni és értekezdni lehetetlen
(1788 Ravazdy András)
[Kenderesi Mihály] az írói pályán maga két írással jelent meg, egyikben az Erdélyben talált Thonon és Lysimachus’ aranyairól értekeződvén
(1824 Tudományos Gyűjtemény)
2.
〈két v. több személy, csoport, ill. egyik a másikkal〉 (hivatalos megbeszélés, értekezlet stb. keretében) tanácskozik, tárgyal
Arſákomé jonak itélvén Aſtiáges tanáttſát, egyedül tsak miként lehetö el meneteleken értekezödtek edgyütt
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
öszve gyjtötte az egész Sokaságot, hogy velek értekezdjön a’ Lotte jövendbeli Sorsa fell
(1817 Molnár András ford.)
a cseléd és ur közti viszonyok sokkal feszesebbek, mintsem megengedné a’ szolgai etiquette az urasággal csak igy amugy fél vállról pattogó szavakban értekeződni
(1839 Honművész)
[a vajda] seregeivel Temesvár felé közeliteni fog, Dózsa’ megtámadását azonban mindenesetre akkorra halasztja, ha majd Báthorival értekeződhetett iránta
(1847 Eötvös József)
mintha a Pnyx tetőn gyült volna össze Athen népe a hon ügye felett értekeződni
(1868 Orbán Balázs)
az ajtódnál sokan űlnek Minden időben A veled értekeződni ohajtók, közleni vágyván Perbeli ügybajukat
(1871–1874 Arany János ford.Arisztophanész)
2a. (ritk)
beszél(get), kommunikál vkivel vki
[a szász] nyelv dialektusai egyébkint nagyban változnak, s a besztercevidéki és barcasági [...] már bajjal értekeződhetik egymással, s a németül beszélő sem értheti meg őket
(1873 Fővárosi Lapok)
3.
kérdéseket feltéve érdeklődik, tudakozódik (vmiről, vmi felől vkitől) vki
ſem nevünk, ſem állapatunk felöl nem értekezödvén a’ Hertzeg Aſzszony, parantsola maga különös ſzobájában való bé vezettetéſünket
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[Aeneas] az Eliziumi mezkre j, a’ hol sok jeles Férjfiakat talál; értekezdik Muzéustól a’ helységnek, ’s lakossainak allapottyokról
(1813 Baróti Szabó Dávid)
Jó ideig beszélgetett a’ Sáh a’ Követtel, ’s különössen az Ácheni Congressusról értekezdött
(1819 Hazai és Külföldi Tudósítások)
3a.
ismereteket, értesüléseket gyűjt, tájékozódik vmiről, vkiről vki
A’ ki ezeket igy el-gondolja, nem kétlem hogy [...] ha valamirl e’ világon, az egéſségnek jobb móddal való meg-tartásáról egy kevéſsé gondoſabban értekezdni igen ſzükséges dolognak ne tartsa
(1786 Mátyus István)
a’ ki bvebben kivánna fellök [ti. a 11-16. századi magyarországi orvosok felől] értekezdni, a’ Magyar Orſzági Orvos Doctorok’ Életeknek le-írásából kipótolhattya
(1795 Weszprémi István)
Sz: értekeződés

Beállítások