értéktelen mn 14Bértéketlen (rég, ritk)

1. ’kevés pénzt érő 〈tárgy〉, ill. értékét vesztett 〈pénz〉’ ❖ [a könyvkészítés alapanyaga] szinte értéktelen tárgyakból áll; millyen a’ rongy, lámpakorom, kevés ón, olaj, ’s kevés bőr (1835 Honművész C6069, 2) | encsem-bencsem: gyermekeknek kedves, de értéketlen tárgyak (1887 Magyar Nyelvőr C5238, 238) | Ez egy angol gyökérpipa, [...] állítólag nem egészen értéktelen (1979 Hajnóczy Péter 9215002, 91) | a legvacakabb, csorba poharamat is ugyanúgy szeretem, mert jó megfogni, megnézni, és nem érdekel, hogy értéktelen (1997 Lakáskultúra CD39) | [az 1990-es évek eleje Jugoszláviában] a hiperinfláció kora. Ekkoriban ötszázmilliárdos címletű, ámde értéktelen bankjegyekkel volt teletömve az emberek táskája, akik, amint kézhez kapták a pénzüket, rohantak vásárolni, mert az áremelkedés a napi 60 – az óránkénti 2 – százalékot is elérte (2000 Figyelő CD2601).

2. ’vmely célra rosszul, nehezen v. nem hasznosítható, (fel)használható, ill. vki(k) számára nem sokat érő, fontossággal nem bíró 〈dolog〉’ ❖ az illyen szerzdések [...] nem érteketlenek (1789 Polgári törvénykönyv ford. C2449, 6) | [a vegyészeti gyár] eddig értéktelenül hevert anyagokat fog fölhasználni (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Húsuk [ti. a kajmánhalaké] teljesen értéktelen (1933 Az állatok világa ford. CD46) | A leletek tehát a beteg vagy a család kezében értéktelen papírok, és semmi okosat nem mondanak (1961 Buga László 9075001, 193) | A mocsarak lecsapolásával az értéktelen ingoványok, nádasok, [...] berkek területe is egyre csökkent (2002 Molnár Imre CD36).

2a. (a társadalom, a közösség számára) haszontalan, keveset érő 〈esemény, élet(pálya)〉’ ❖ Föláldozám az élet gazdagságát Egy értéktelen, koldus életért (1868 e. Szendrey Júlia 8440001, 56) | az ily versenyeket úgy kell rendezni, hogy a bírálat egészen komoly és részletes lehessen, mert a mostani „tornavizsgálat”-hoz hasonló látványosságok teljesen értéktelen parádék (1891 Budapesti Szemle 8673001, 389) | Nem érezte magát többé költőnek. Élete olyan értéktelen volt, hogy szivesen odaadta volna akármelyik pártnak, ingyen (1921 Kosztolányi Dezső 9359179, 216) | a pszichés zavarokkal küszködő Richard Durn értéktelennek ítélt életét egy látványos tettel akarta befejezni (2002 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’tartalmi v. esztétikai szempontból nem jelentős 〈gondolat, (művészi) alkotás stb.〉’ ❖ a’ korábbi alakok v. formák’ tisztaságát ’s egyszerüségét [...] holmi értéktelen részletességek ’s tulságos czifrázatok válták-fel (1838 Társalkodó C7975, 290) | Adynak épen proletárversei a legértéktelenebbek, formában a legkonvencionálisabbak (1924 Gáspár Endre 9175001, 29) | [Friedrich Schlegel] a középkori szláv költészetet értéktelennek minősítette (1947 Gáldi László 9167003, 29) | a burzsoá társadalom ugyanakkor, amikor elzárta a tömegeket az igazi, a színvonalas kultúrától, ennek ellensúlyozására a legsilányabb, a legértéktelenebb álkultúrával, antiművészettel táplálta és bódította őket (1966 Gyertyán Ervin 9203001, 278) | az 1850-es évek politikai szélcsendjében az értékes alkotások iránti tömeges érdeklődést egyedül Jókai volt képes megint életre kelteni. Az ő munkáin kívül viszont a közönség ízlését, a lappangó kánont feltétel nélkül kiszolgáló értéktelen alkotások borították el az irodalmi piacot (2009 Szajbély Mihály 3288002, 45).

3. (a társadalom, a közösség számára) haszontalan, jelentéktelen v. hitvány, semmirekellő 〈személy〉’ ❖ [fejedelmünk] olly jobbágyit kedveli ’s becsüli legjobban, kiknek eszök és szivökben egyformán bizhatik. Teljes igazsága van: ha névtelen, hontalan ’s értéktelenek sötétbeni csoportozásit elzuzza, ’s tapasztalás-nélküli ábrándozóknak ’s theoriában megvénült képzelgőnek a’ kormány zabláiba kapni nem enged (1831 Széchenyi István 8429007, 116) | Klasszikus műveltség nélkül az ember értéktelen (1936 Berczeli Anzelm Károly 9045013, 14) | Ez a darab [ti. Csehov Ványa bácsi című drámája] egyrészt vádirat egy olyan társadalom ellen, mely az eredetileg tehetséges, jobbra érdemes embereket lelkileg és erkölcsileg lezüllesztette, elsekélyesítette, „csodabogárrá” változtatta, míg a legüresebbet és legértéktelenebbet felemelte közülük (1952 Heller Ágnes 2051028, 91) | A [szorongó] gyermek hiányosnak, értéktelennek érzi magát, bátortalan és erőtlen minden olyan helyzetben, ahol önmagára hagyatkozva kellene döntenie (1973 Ranschburg Jenő 1130002, 84).

3a. ’haszontalan, jelentéktelen 〈közösség, csoport〉’ ❖ Mintha mi becstelen, értéktelen népe volnánk a’ földnek (1848 Pesti Hírlap C8016, 76) | [a vezetőség] azt mondhatja, hogy a kisebbség személyi gyalázkodásokkal, árulók megszülettetésével és különböző pletykák terjesztésével szerzi tagjait, az ilyen kisebbség tehát teljesen értéktelen (1910 Csizmadia Sándor¹ 9089012, 30) | a miénk nem értéktelen [labdarúgó]csapat, ezt talán a vetélytársaink is elismerik, akiknek nemes ellenfelei voltunk az NB I-ben (2006 Nemzeti Sport júl. 27. C8075, 5).

4. (rég) ’vagyontalan 〈személy〉’ ❖ Ami pedig a bizonytalan tartózkodású nemteleneket és hasonlóul kóborló értéktelen nemeseket illeti, [...] mihelyest a vétek fontos, és elegendő gyanújával terheltetnek, az illető törvényhatóság által tüstént bé-fogattassanak (1832 Deák Antal József–Deák Ferenc CD51) | a’ kincsszomju öreg azt [ti. a lányát] a’ pénzesebb kérőnek [...] szándékozik adni. A’ szeretett, de értéktelen ifju reményét vesztvén az atya’ könyörületét megnyerhetni, [...] szinte a’ kincskeresésre szánja magát (1832 Tudományos Gyűjtemény C7228, 113) | Különféle útakon lehetséges, öreg értéketlen embereknek és gyermekeknek alkalmat nyújtani, hogy kezeikkel valamit keressenek, a’ mi nékik kenyeret szolgáltat (1836 Hasznos Mulatságok C8344, 91).

Sz: értéktelenedik, értéktelenít, értéktelenség.

Vö. CzF. értéketlen, ~, értéktelenül; ÉrtSz.; TESz. ér²; ÉKsz.; SzT.

értéktelen melléknév 14B
értéketlen 14B (rég, ritk)
1.
kevés pénzt érő 〈tárgy〉, ill. értékét vesztett 〈pénz〉
[a könyvkészítés alapanyaga] szinte értéktelen tárgyakból áll; millyen a’ rongy, lámpakorom, kevés ón, olaj, ’s kevés bőr
(1835 Honművész)
encsem-bencsem: gyermekeknek kedves, de értéketlen tárgyak
(1887 Magyar Nyelvőr)
Ez egy angol gyökérpipa, [...] állítólag nem egészen értéktelen
(1979 Hajnóczy Péter)
a legvacakabb, csorba poharamat is ugyanúgy szeretem, mert jó megfogni, megnézni, és nem érdekel, hogy értéktelen
(1997 Lakáskultúra)
[az 1990-es évek eleje Jugoszláviában] a hiperinfláció kora. Ekkoriban ötszázmilliárdos címletű, ámde értéktelen bankjegyekkel volt teletömve az emberek táskája, akik, amint kézhez kapták a pénzüket, rohantak vásárolni, mert az áremelkedés a napi 60 – az óránkénti 2 – százalékot is elérte
(2000 Figyelő)
2.
vmely célra rosszul, nehezen v. nem hasznosítható, (fel)használható, ill. vki(k) számára nem sokat érő, fontossággal nem bíró 〈dolog〉
az illyen szerzdések [...] nem érteketlenek
(1789 Polgári törvénykönyv ford.)
[a vegyészeti gyár] eddig értéktelenül hevert anyagokat fog fölhasználni
(1858 Vasárnapi Újság)
Húsuk [ti. a kajmánhalaké] teljesen értéktelen
(1933 Az állatok világa ford.)
A leletek tehát a beteg vagy a család kezében értéktelen papírok, és semmi okosat nem mondanak
(1961 Buga László)
A mocsarak lecsapolásával az értéktelen ingoványok, nádasok, [...] berkek területe is egyre csökkent
(2002 Molnár Imre)
2a.
(a társadalom, a közösség számára) haszontalan, keveset érő 〈esemény, élet(pálya)
Föláldozám az élet gazdagságát Egy értéktelen, koldus életért
(1868 e. Szendrey Júlia)
az ily versenyeket úgy kell rendezni, hogy a bírálat egészen komoly és részletes lehessen, mert a mostani „tornavizsgálat”-hoz hasonló látványosságok teljesen értéktelen parádék
(1891 Budapesti Szemle)
Nem érezte magát többé költőnek. Élete olyan értéktelen volt, hogy szivesen odaadta volna akármelyik pártnak, ingyen
(1921 Kosztolányi Dezső)
a pszichés zavarokkal küszködő Richard Durn értéktelennek ítélt életét egy látványos tettel akarta befejezni
(2002 Magyar Hírlap)
2b.
tartalmi v. esztétikai szempontból nem jelentős 〈gondolat, (művészi) alkotás stb.〉
a’ korábbi alakok v.vagy formák’ tisztaságát ’s egyszerüségét [...] holmi értéktelen részletességek ’s tulságos czifrázatok válták-fel
(1838 Társalkodó)
Adynak épen proletárversei a legértéktelenebbek, formában a legkonvencionálisabbak
(1924 Gáspár Endre)
[Friedrich Schlegel] a középkori szláv költészetet értéktelennek minősítette
(1947 Gáldi László)
a burzsoá társadalom ugyanakkor, amikor elzárta a tömegeket az igazi, a színvonalas kultúrától, ennek ellensúlyozására a legsilányabb, a legértéktelenebb álkultúrával, antiművészettel táplálta és bódította őket
(1966 Gyertyán Ervin)
az 1850-es évek politikai szélcsendjében az értékes alkotások iránti tömeges érdeklődést egyedül Jókai volt képes megint életre kelteni. Az ő munkáin kívül viszont a közönség ízlését, a lappangó kánont feltétel nélkül kiszolgáló értéktelen alkotások borították el az irodalmi piacot
(2009 Szajbély Mihály)
3.
(a társadalom, a közösség számára) haszontalan, jelentéktelen v. hitvány, semmirekellő 〈személy〉
[fejedelmünk] olly jobbágyit kedveli ’s becsüli legjobban, kiknek eszök és szivökben egyformán bizhatik. Teljes igazsága van: ha névtelen, hontalan ’s értéktelenek sötétbeni csoportozásit elzuzza, ’s tapasztalás-nélküli ábrándozóknak ’s theoriában megvénült képzelgőnek a’ kormány zabláiba kapni nem enged
(1831 Széchenyi István)
Klasszikus műveltség nélkül az ember értéktelen
(1936 Berczeli Anzelm Károly)
Ez a darab [ti. Csehov Ványa bácsi című drámája] egyrészt vádirat egy olyan társadalom ellen, mely az eredetileg tehetséges, jobbra érdemes embereket lelkileg és erkölcsileg lezüllesztette, elsekélyesítette, „csodabogárrá” változtatta, míg a legüresebbet és legértéktelenebbet felemelte közülük
(1952 Heller Ágnes)
A [szorongó] gyermek hiányosnak, értéktelennek érzi magát, bátortalan és erőtlen minden olyan helyzetben, ahol önmagára hagyatkozva kellene döntenie
(1973 Ranschburg Jenő)
3a.
haszontalan, jelentéktelen 〈közösség, csoport〉
Mintha mi becstelen, értéktelen népe volnánk a’ földnek
(1848 Pesti Hírlap)
[a vezetőség] azt mondhatja, hogy a kisebbség személyi gyalázkodásokkal, árulók megszülettetésével és különböző pletykák terjesztésével szerzi tagjait, az ilyen kisebbség tehát teljesen értéktelen
(1910 Csizmadia Sándor¹)
a miénk nem értéktelen [labdarúgó]csapat, ezt talán a vetélytársaink is elismerik, akiknek nemes ellenfelei voltunk az NBnemzeti bajnokság I-ben
(2006 Nemzeti Sport júl. 27.)
4. (rég)
vagyontalan 〈személy〉
Ami pedig a bizonytalan tartózkodású nemteleneket és hasonlóul kóborló értéktelen nemeseket illeti, [...] mihelyest a vétek fontos, és elegendő gyanújával terheltetnek, az illető törvényhatóság által tüstént bé-fogattassanak
(1832 Deák Antal József–Deák Ferenc)
a’ kincsszomju öreg azt [ti. a lányát] a’ pénzesebb kérőnek [...] szándékozik adni. A’ szeretett, de értéktelen ifju reményét vesztvén az atya’ könyörületét megnyerhetni, [...] szinte a’ kincskeresésre szánja magát
(1832 Tudományos Gyűjtemény)
Különféle útakon lehetséges, öreg értéketlen embereknek és gyermekeknek alkalmat nyújtani, hogy kezeikkel valamit keressenek, a’ mi nékik kenyeret szolgáltat
(1836 Hasznos Mulatságok)
Sz: értéktelenedik, értéktelenít, értéktelenség
Vö. CzF. értéketlen, ~, értéktelenül; ÉrtSz.; TESz. ér²; ÉKsz.; SzT.

Beállítások