értéktöbblet fn 3B

1. (pénzösszegben is kifejezhető) pozitív értékkülönbözet’ ❖ az említett tárgyak a fuvarlevélen kivül, az illető kiállítási bizottmány erősítvényével, költségmentesen feladassanak, hogy továbbá a külön biztosítási dijak a netáni értéktöbbletekért tüstént a feladásnál megfizettessenek (1856 Budapesti Hírlap szept. 16. C7814, [1]) | Ha értéktöbblet helyett értékcsökkenés mutatkozik, vagyoni kárról szólunk (1894 PallasLex. CD02) | [a felvidéki magyarság] komolyan és megfontoltan azt az értéktöbbletet kereste erkölcsben, gondolkodásban, művészetben, társadalmi és gazdasági megoldásokban, amely önmagának és a többségi nemzeteknek is a legjobb, sőt átsugárzik még az anyaországba is! (1985 Csoóri Sándor 9090053, 43) | Tisztelt Képviselőtársaim! Többször megkérdeztem már a tisztelt Ház előtt, hova tették az értéktöbbletet. Hiszen tavaly 44 százalékról 48 százalékra emelték az adót (1996 Országgyűlési Napló CD62) | Számtalan példát hozhatnánk arra nézve, hogy a kézműves hagyomány hol, milyen területeken és miként jelenik meg [...] minőségi és esztétikai értéktöbblettel (2006 Gráfik Imre 3097001, 242).

2. (Közg) ’〈a munkaérték-elmélet szerint:〉 a munkás által létrehozott érték és a munkabér különbsége mint pozitív értékkülönbözet’ ❖ De a munkásnak nem kell egy egész munkanap az ő „előállításai költségei” megtermelésére. Marad azon fölül oly időfölösleg, melyet a munkás a munkánál a tőketulajdonos előnyére tölt. E fölösleget Marx munkaértéktöbbletnek (Arbeits-Mehrwert) nevezi. Ez értéktöbblet úgy keletkezhetik, hogy ha egy munkás átlagos napi szükségletei termelése hat órai munkát igenyel, akkor hat órát kell naponta dolgoznia, hogy elhasznált munkaerejét, vagy azon értéket, melyet tulajdonképen eladott – t. i. munkaerejét, annak termelő képességében – reprodukálja (1878 Enyedi Lukács C7564, 29) | Nehéz lemondani a nagy tömegek által termelt értéktöbbletek bezsebeléséről (1890 A magyar munkásmozgalom története C4917, 582) | A munkanap meghosszabbítása révén előállított értéktöbbletet abszolút értéktöbbletnek nevezem; azt az értéktöbbletet viszont, mely a szükséges munkaidő megrövidítéséből és a munkanap két része közötti arány megfelelő megváltoztatásából adódik – relatív értéktöbbletnek (1948 Nagy Tamás ford.–Marx C5061, 340) | értéktöbbletet termelő iparágazatok (1994 Magyar Hírlap CD09).

ÖU: munka~.

ÖE: ~-elmélet, ~ráta, ~-termelés.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

értéktöbblet főnév 3B
1.
(pénzösszegben is kifejezhető) pozitív értékkülönbözet
az említett tárgyak a fuvarlevélen kivül, az illető kiállítási bizottmány erősítvényével, költségmentesen feladassanak, hogy továbbá a külön biztosítási dijak a netáni értéktöbbletekért tüstént a feladásnál megfizettessenek
(1856 Budapesti Hírlap szept. 16.)
Ha értéktöbblet helyett értékcsökkenés mutatkozik, vagyoni kárról szólunk
(1894 PallasLex.)
[a felvidéki magyarság] komolyan és megfontoltan azt az értéktöbbletet kereste erkölcsben, gondolkodásban, művészetben, társadalmi és gazdasági megoldásokban, amely önmagának és a többségi nemzeteknek is a legjobb, sőt átsugárzik még az anyaországba is!
(1985 Csoóri Sándor)
Tisztelt Képviselőtársaim! Többször megkérdeztem már a tisztelt Ház előtt, hova tették az értéktöbbletet. Hiszen tavaly 44 százalékról 48 százalékra emelték az adót
(1996 Országgyűlési Napló)
Számtalan példát hozhatnánk arra nézve, hogy a kézműves hagyomány hol, milyen területeken és miként jelenik meg [...] minőségi és esztétikai értéktöbblettel
(2006 Gráfik Imre)
2. (Közg)
〈a munkaérték-elmélet szerint:〉 a munkás által létrehozott érték és a munkabér különbsége mint pozitív értékkülönbözet
De a munkásnak nem kell egy egész munkanap az ő „előállításai költségei” megtermelésére. Marad azon fölül oly időfölösleg, melyet a munkás a munkánál a tőketulajdonos előnyére tölt. E fölösleget Marx munkaértéktöbbletnek (Arbeits-Mehrwert) nevezi. Ez értéktöbblet úgy keletkezhetik, hogy ha egy munkás átlagos napi szükségletei termelése hat órai munkát igenyel, akkor hat órát kell naponta dolgoznia, hogy elhasznált munkaerejét, vagy azon értéket, melyet tulajdonképen eladott – t. i.tudniillik munkaerejét, annak termelő képességében – reprodukálja
(1878 Enyedi Lukács)
Nehéz lemondani a nagy tömegek által termelt értéktöbbletek bezsebeléséről
(1890 A magyar munkásmozgalom története)
A munkanap meghosszabbítása révén előállított értéktöbbletet abszolút értéktöbbletnek nevezem; azt az értéktöbbletet viszont, mely a szükséges munkaidő megrövidítéséből és a munkanap két része közötti arány megfelelő megváltoztatásából adódik – relatív értéktöbbletnek
(1948 Nagy Tamás ford.Marx)
értéktöbbletet termelő iparágazatok
(1994 Magyar Hírlap)
ÖU: munkaértéktöbblet
ÖE: értéktöbblet-elmélet, értéktöbbletráta, értéktöbblet-termelés
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások