értékvesztés fn 4B

1. ’árunak, (vagyon)tárgynak stb. (használati) értékében bekövetkezett csökkenése, ill. teljes elértéktelenedése’ ❖ az olly ügyességgel magasra szökkentett Dianafürdő-részvények 32% fölülpénzről (agio) értékvesztésig csökkentek (1841 Jelenkor C8307, 27) | [az osztrák és a magyar cukorgyárosok szövetkeztek], hogy e cikk [ti. a cukor] állitólagos további értékvesztésének [...] elejét vegyék (1886 Budapesti Hírlap júl. 25. C4733, 13) | Minél rövidebb idő alatt fejezzük be a felnevelést és hizlalást, annál rövidebb ideig viseljük az esetleges betegségek, elhullás stb. értékvesztés veszedelmét (1946 Szabad Föld ápr. 14. C4847, 6) | Tovább tart a családi pótlék értékvesztése (1991 Beszélő 2003048, 34).

1a. (Közg)(elhasználódott, elavult) állóeszközök értékének (vmekkora) csökkenése, ill. annak pénzben kifejezhető összege; amortizáció’ ❖ A mindenfajta fiktív eredményelszámolás elkerülése végett 1992-től az eszközök értékcsökkenését, az értékvesztéseket veszteség esetén is el kell számolni, minősíteni kell az adósokat, s késedelmes fizetéseikre a cégek céltartalékot képezhetnek (1991 Tények könyve CD37) | értékvesztés: (közg) számviteli értelemben a befektetett pénzügyi eszközök, ill. a készletek körében értelmezett értékleírás, abban az esetben, ha a befektetett pénzügyi eszközök értéke tartósan csökken, ill. a készletek esetén azok beszerzési és/v. előállítási értéke magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci érték (1998 MagyarNagyLex. C5820, 470) | a pótló beruházásokhoz szükséges terméktömeg is része a kibocsátásnak, nagysága éppen megegyezik a tőkejavak adott időszakban bekövetkezett értékvesztésével, az amortizációval (2007 Solt Katalin–Meyer Dietmar 3279001, 26).

1b. (Pénz) ’az a folyamat, amelyben vmely pénznem leértékelődik, vásárlóerejéből veszít, ill. e veszteség mértéke’ ❖ Börzei körök, bár nem rokonszenveznek Oroszországgal, most már aggódni kezdenek az orosz papirpénz értékvesztésén (1888 Fővárosi Lapok C0157, 417) | Tirolban a különválási törekvések utóbbi időben a korona teljes értékvesztése következtében, még nagyobb erőre kaptak (1921 Budapesti Hírlap okt. 9. C4709, 2) | A dollár gyors értékvesztése és az NSZK márka erősödése következtében 1986-ban az NSZK lett a világ vezető exportőre (1987 Tények könyve CD37) | az euró árfolyamának 27 százalékos értékvesztése (2000 Figyelő CD2601).

2. ’vmely dolog (szellemi, erkölcsi) értékének, jelentőségének csökkenése’ ❖ Jellemző tünet és a vásárok értékvesztésének bizonysága, hogy maguk az érdekelt iparosok ellenzik legjobban az uj vásárok engedélyezését (1910 Pesti Hírlap máj. 21. C5658, 18) | [a történetben megfigyelhetjük] a szerelem értékvesztésének útját, a szerelem kihasználásának fejlődését (1967 Magyar Nemzet jún. 22. C4804, 4) | Megszüntethetetlen tény a mű és a szemlélő közti hermeneutikus viszony. A történeti világ, mely mi magunk vagyunk tapasztalatainkkal, elvárásainkkal, értékőrző emlékezetünkkel, a kép szemlélésének hermeneutikus szituációjában értékvesztésen, értékmegerősítésen és értéknövekedésen megy át (1989 Bacsó Béla 1005002, 143) | kérdéses, hogy maga a generációk közti kultúraáthagyományozódás egy minden értékvesztés nélkül optimálisan egymásraépülő fejlődésben valósul-e meg? (1990 Boross Sándor² 2029029, 655).

2a. ’vmely szellemi, erkölcsi érték elvesztése, megszűnése’ ❖ A lét hiánybetegségeit követtük nyomon ezekben a drámákban. A hősök az értékvesztések válságállapotával és az értékkeresések gyötrelmeivel néztek farkasszemet (1981–1983 Radnóti Zsuzsa 1128001, 147) | manapság nincsenek igazi akadályok, nincsenek igazi erőpróbák – és ezek a morális meggondolások, ezek a büszkeségre okot adó teljesítmények, ezek a hiányérzetek nyilván első megfogalmazásai a gyakran vizsgált értékvesztés jelenségének (1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin 1064001, 85) | a történelmi fejlődés bizonyos szakaszaiban és helyzeteiben öröknek hitt emberi értékek devalválódnak, [Szobotka Tibor] hitte és tanította is, hogy az értékvesztés csak időleges, az igazán klasszikus hagyományok mindig felmutatnak olyan tartalmakat, melyekből meríthetünk (1990 Rónay László CD53).

értékvesztés főnév 4B
1.
árunak, (vagyon)tárgynak stb. (használati) értékében bekövetkezett csökkenése, ill. teljes elértéktelenedése
az olly ügyességgel magasra szökkentett Dianafürdő-részvények 32% fölülpénzről (agio) értékvesztésig csökkentek
(1841 Jelenkor)
[az osztrák és a magyar cukorgyárosok szövetkeztek], hogy e cikk [ti. a cukor] állitólagos további értékvesztésének [...] elejét vegyék
(1886 Budapesti Hírlap júl. 25.)
Minél rövidebb idő alatt fejezzük be a felnevelést és hizlalást, annál rövidebb ideig viseljük az esetleges betegségek, elhullás stb.s a többi értékvesztés veszedelmét
(1946 Szabad Föld ápr. 14.)
Tovább tart a családi pótlék értékvesztése
(1991 Beszélő)
1a. (Közg)
(elhasználódott, elavult) állóeszközök értékének (vmekkora) csökkenése, ill. annak pénzben kifejezhető összege; amortizáció
A mindenfajta fiktív eredményelszámolás elkerülése végett 1992-től az eszközök értékcsökkenését, az értékvesztéseket veszteség esetén is el kell számolni, minősíteni kell az adósokat, s késedelmes fizetéseikre a cégek céltartalékot képezhetnek
(1991 Tények könyve)
értékvesztés: (közgközgazdaságtan) számviteli értelemben a befektetett pénzügyi eszközök, ill.illetve a készletek körében értelmezett értékleírás, abban az esetben, ha a befektetett pénzügyi eszközök értéke tartósan csökken, ill.illetve a készletek esetén azok beszerzési és/v.vagy előállítási értéke magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci érték
(1998 MagyarNagyLex.)
a pótló beruházásokhoz szükséges terméktömeg is része a kibocsátásnak, nagysága éppen megegyezik a tőkejavak adott időszakban bekövetkezett értékvesztésével, az amortizációval
(2007 Solt Katalin–Meyer Dietmar)
1b. (Pénz)
az a folyamat, amelyben vmely pénznem leértékelődik, vásárlóerejéből veszít, ill. e veszteség mértéke
Börzei körök, bár nem rokonszenveznek Oroszországgal, most már aggódni kezdenek az orosz papirpénz értékvesztésén
(1888 Fővárosi Lapok)
Tirolban a különválási törekvések utóbbi időben a korona teljes értékvesztése következtében, még nagyobb erőre kaptak
(1921 Budapesti Hírlap okt. 9.)
A dollár gyors értékvesztése és az NSZKNémet Szövetségi Köztársaság márka erősödése következtében 1986-ban az NSZKNémet Szövetségi Köztársaság lett a világ vezető exportőre
(1987 Tények könyve)
az euró árfolyamának 27 százalékos értékvesztése
(2000 Figyelő)
2.
vmely dolog (szellemi, erkölcsi) értékének, jelentőségének csökkenése
Jellemző tünet és a vásárok értékvesztésének bizonysága, hogy maguk az érdekelt iparosok ellenzik legjobban az uj vásárok engedélyezését
(1910 Pesti Hírlap máj. 21.)
[a történetben megfigyelhetjük] a szerelem értékvesztésének útját, a szerelem kihasználásának fejlődését
(1967 Magyar Nemzet jún. 22.)
Megszüntethetetlen tény a mű és a szemlélő közti hermeneutikus viszony. A történeti világ, mely mi magunk vagyunk tapasztalatainkkal, elvárásainkkal, értékőrző emlékezetünkkel, a kép szemlélésének hermeneutikus szituációjában értékvesztésen, értékmegerősítésen és értéknövekedésen megy át
(1989 Bacsó Béla)
kérdéses, hogy maga a generációk közti kultúraáthagyományozódás egy minden értékvesztés nélkül optimálisan egymásraépülő fejlődésben valósul-e meg?
(1990 Boross Sándor²)
2a.
vmely szellemi, erkölcsi érték elvesztése, megszűnése
A lét hiánybetegségeit követtük nyomon ezekben a drámákban. A hősök az értékvesztések válságállapotával és az értékkeresések gyötrelmeivel néztek farkasszemet
(1981–1983 Radnóti Zsuzsa)
manapság nincsenek igazi akadályok, nincsenek igazi erőpróbák – és ezek a morális meggondolások, ezek a büszkeségre okot adó teljesítmények, ezek a hiányérzetek nyilván első megfogalmazásai a gyakran vizsgált értékvesztés jelenségének
(1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin)
a történelmi fejlődés bizonyos szakaszaiban és helyzeteiben öröknek hitt emberi értékek devalválódnak, [Szobotka Tibor] hitte és tanította is, hogy az értékvesztés csak időleges, az igazán klasszikus hagyományok mindig felmutatnak olyan tartalmakat, melyekből meríthetünk
(1990 Rónay László)

Beállítások