értelemzavar fn 4A8

1. (túlzó is) ’vkinek az értelmi működésében, logikus, józan gondolkodásában hosszabb-rövidebb időre beálló zavar’ ❖ [Lechner Károly] bonczolás alá vette az elmebetegek érzéki csalódásait s egyéb értelemzavarait (1888 Orvosi Hetilap C8138, 759) | gyermekének halálában Jean-Luc Isten büntetését látja s őrületes fájdalma azt a rögeszmét kelti benne, hogy a kisgyermek most is él s hogy akit eltemettek, nem az övé. Így él, dajkálva s tanítgatva a maga mellé képzelt gyermeket s a falusiak is beletörődnek már ebbe a jámbor értelemzavarba (1930 Gyergyai Albert CD10) | Miféle szerencsétlen értelemzavar juttathatta oda a tehetetlenné vált szülőket, hogy odaadásukat, áldozatvállalásukat a végsőkig, a lehetetlenségig prolongálják? (1983 Népszava aug. 6. C7448, 7) | Az itáliai homoszexuálisok körében felhördülést váltott ki a Vatikán által – a Pápai Családi Tanács gondozásában – kibocsátott mintegy 900 oldalas lexikon, amely […] súlyos értelemzavarnak állítja be, és a társadalom szempontjából értéktelennek minősíti az egyneműek kapcsolatát (2003 Népszabadság ápr. 2. C7851, 18).

2. ’helytelen szóhasználat, kihagyás, rossz szófűzés stb. okozta szövegbeli nyelvi zavar(ból adódó megértésbeli nehézség)’ ❖ a’ hibás magyar forditás ’s abból eredett értelemzavar (1842 Pesti Hírlap CD61) | [Szathmáry Pál versei közül közlésre] csak „Gyárfás diak”-ot ajánlom azt is csak ugy, ha kimarad a két berekesztett strofa, mellyek csak akadályozzák menetelét s minden értelemzavar nélkül kihagyhatók (1850 Gyulai Pál 8173040, 63) | A határozott névelő beékelése megszünteti az értelemzavart. „Anyám a virágait földre dobta” (1926 Kosztolányi Dezső 9359110, 62) | időnkénti dadogása apróbb értelemzavarokat okozott (1974 Szentkuthy Miklós ford.–Joyce 9664016, 692) | kénytelen vagyok a saját módosító javaslatomat kismértékben módosítani, bár itten stiláris javításról van szó, ami az értelemzavarnak a fennforgását kívánja lecsökkenteni (1990 Országgyűlési Napló CD62).

3. (fogalmazásbeli) logikátlanság, ellentmondás, ill. (ebből adódó) megértésbeli, értelmezésbeli zavar v. félreértés’ ❖ nehogy az „aristocratia” szónak idyllicus értelmezése által némi értelem zavarba jőjünk, ’s ez, és a’ perczenet hatalma a’ körültünk feltünedező bősz jelenetek pillanatnyi potencierozott [= erős, hatványozott] hatása oda vezessen, miszerint szabadságot és rendet antithesisbe állitsunk (1843 Pesti Hírlap C5277, 276) | a Paulernál szokatlanul világosnak látszó jellemzésben sok az értelemzavar (1887 Budapesti Szemle C7597, 148) | [a figura tökéletes volt,] egyetlenegy jelenetet kivéve, amelyet az öregúr félreérthetett, mert következtesen félrejátszott a próbákon, úgyhogy értelemzavart idézett volna elő az egész előadásban (1957 Csathó Kálmán C1267, 103) | [ha a büntetőeljárási törvényben meghatározott 8–15 napos] időszakot a kétszeresére, a duplájára emelem, akkor itt logikailag is egy értelemzavar keletkezik, mert tulajdonképpen azt, amit eddig a bírónak 8, illetve 15 napon belül kellett elvégezni, most 15, illetve 30 napon belül kell elvégeznie. Hát hol itt az eljárás gyorsítása? (1995 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

értelemzavar főnév 4A8
1. (túlzó is)
vkinek az értelmi működésében, logikus, józan gondolkodásában hosszabb-rövidebb időre beálló zavar
[Lechner Károly] bonczolás alá vette az elmebetegek érzéki csalódásait s egyéb értelemzavarait
(1888 Orvosi Hetilap)
gyermekének halálában Jean-Luc Isten büntetését látja s őrületes fájdalma azt a rögeszmét kelti benne, hogy a kisgyermek most is él s hogy akit eltemettek, nem az övé. Így él, dajkálva s tanítgatva a maga mellé képzelt gyermeket s a falusiak is beletörődnek már ebbe a jámbor értelemzavarba
(1930 Gyergyai Albert)
Miféle szerencsétlen értelemzavar juttathatta oda a tehetetlenné vált szülőket, hogy odaadásukat, áldozatvállalásukat a végsőkig, a lehetetlenségig prolongálják?
(1983 Népszava aug. 6.)
Az itáliai homoszexuálisok körében felhördülést váltott ki a Vatikán által – a Pápai Családi Tanács gondozásában – kibocsátott mintegy 900 oldalas lexikon, amely […] súlyos értelemzavarnak állítja be, és a társadalom szempontjából értéktelennek minősíti az egyneműek kapcsolatát
(2003 Népszabadság ápr. 2.)
2.
helytelen szóhasználat, kihagyás, rossz szófűzés stb. okozta szövegbeli nyelvi zavar(ból adódó megértésbeli nehézség)
a’ hibás magyar forditás ’s abból eredett értelemzavar
(1842 Pesti Hírlap)
[Szathmáry Pál versei közül közlésre] csak „Gyárfás diak”-ot ajánlom azt is csak ugy, ha kimarad a két berekesztett strofa, mellyek csak akadályozzák menetelét s minden értelemzavar nélkül kihagyhatók
(1850 Gyulai Pál)
A határozott névelő beékelése megszünteti az értelemzavart. „Anyám a virágait földre dobta”
(1926 Kosztolányi Dezső)
időnkénti dadogása apróbb értelemzavarokat okozott
(1974 Szentkuthy Miklós ford.Joyce)
kénytelen vagyok a saját módosító javaslatomat kismértékben módosítani, bár itten stiláris javításról van szó, ami az értelemzavarnak a fennforgását kívánja lecsökkenteni
(1990 Országgyűlési Napló)
3.
(fogalmazásbeli) logikátlanság, ellentmondás, ill. (ebből adódó) megértésbeli, értelmezésbeli zavar v. félreértés
nehogy az „aristocratia” szónak idyllicus értelmezése által némi értelem zavarba jőjünk, ’s ez, és a’ perczenet hatalma a’ körültünk feltünedező bősz jelenetek pillanatnyi potencierozott [= erős, hatványozott] hatása oda vezessen, miszerint szabadságot és rendet antithesisbe állitsunk
(1843 Pesti Hírlap)
a Paulernál szokatlanul világosnak látszó jellemzésben sok az értelemzavar
(1887 Budapesti Szemle)
[a figura tökéletes volt,] egyetlenegy jelenetet kivéve, amelyet az öregúr félreérthetett, mert következtesen félrejátszott a próbákon, úgyhogy értelemzavart idézett volna elő az egész előadásban
(1957 Csathó Kálmán)
[ha a büntetőeljárási törvényben meghatározott 8–15 napos] időszakot a kétszeresére, a duplájára emelem, akkor itt logikailag is egy értelemzavar keletkezik, mert tulajdonképpen azt, amit eddig a bírónak 8, illetve 15 napon belül kellett elvégezni, most 15, illetve 30 napon belül kell elvégeznie. Hát hol itt az eljárás gyorsítása?
(1995 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások