értesítő fn 1C

1. (tulajdonnév részeként is) ’vmely (tudományos) intézmény, kongresszus stb. (éves) eredményeiről beszámoló, es. tanulmányokat is tartalmazó (rendszeresen megjelenő) kiadvány’ ❖ magyar hazánk némely protestans tanintézete évenkint egy kis nyomtatványt bocsát közre a tanodának azon évi, részint tanulmányi, részint statistikai állásárol és egyébkinti állapotárol. Az ily nyomtatványkát [...] tanodai szózatnak, értesitőnek [nevezik] (1848 Tavasi Lajos 8469011, 118) | Az akademiai Értesítőkben „Szilasy János tiszt. tag székfoglalója” (1860 Mátyás Flórián 8301008, 7) | A „Debreczeni Zenekonzervatórium” III. évfolyamáról szóló értesítőt 40 lapnyi könyvben állította össze igazgatója (1911 Zenelap 2117002, 11) | [Lányi Márton] az orsz. birói és ügyészi egyesületnek titkára és hivatalos értesítőjének szerkesztője (1915 RévaiNagyLex. C5708, 493) | A berlini esztétikai kongresszus értesítőjében (1942 Sík Sándor 9598010, 39) | A Földtani Közlöny mellett 1880 és 1882, valamint 1936 és 1948 között kimondottan ismeretterjesztő céllal megjelent a Földtani Értesítő (1998 Természet Világa CD50).

1a. (tulajdonnévként, ill. tulajdonnév részeként is) ’értesüléseket, híreket stb. közlő időszaki kiadvány, ill. 〈vmely kiadvány részeként:〉 gazdasági, tudományos stb. aktualitásokról szóló közlés, híradás, beszámoló’ ❖ Mai Értesitőnkben az áruk árlajstroma [olvasható] (1832 Jelenkor C0224, 562) | [Az új szerb hírlap] terve politikai hireket mind a’ bel mind a’ külföldről közleni, rendeléseket, tudományos értesítőket is igér (1834 Jelenkor C0227, 120) | A Debrecen–Nagyváradi Értesítő-ben, az ország legrégibb újságjában külön rovatot nyitnak a hírhedt csavargónak és verekedőnek, Orvos Gyulának a viselt dolgai leírására (1925 Krúdy Gyula CD54) | [számos] érdekes cikk, gazdag hírrovatok és gazdasági értesítők teszik teljessé a változatos tartalmu hetilapot (1938 Budapesti Hírlap jún. 22. C4726, 8) | néhány gyülekezetnek saját tájékoztató lapja is van, így Kölnben a Protestáns Híradó, Münchenben a Hang c. havilap; a londoni s az ulmi gyülekezetnek is van értesítője (1996 Magyar reformátusok CD1210).

2. (Isk) ’〈közoktatásban:〉 a tanuló féléves v. éves tanulmányi eredményét és előmenetelét tanúsító bizonyítvány, ritk. a tanulmányi eredmények mellett az iskolai élettel kapcs. egyéb információkat rögzítő ellenőrző könyv’ ❖ Már az elemi népiskolában ott van az Értesitőben az „erkölcsi magaviselet” (1895 Ajtay János 8622001, 65) | ki fogom vakarni az értesítőmből a négyest, a helyébe egyest írok, aztán, mikor a szülő aláírta és visszaviszem, megint négyest csinálok az egyesből (1912 Ambrus Zoltán CD10) | [Tersánszky Józsi Jenőnek] már elemista korában beírták az iskolai értesítőjébe: „Tessék vigyázni a gyerekre, mert szivarozik” (1988 Magyar Nemzet szept. 12. C8363, 4) | Február 7-éig valamennyi diáknak át kell adni az intézményekben a félévi értesítőt, illetve bizonyítványt (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. ’vmely intézmény, hivatal v. személy által tájékoztatás céljából vkihez eljuttatott (hivatalos) irat’ ❖ saját emberem hozza az értesitőt és csomagot is a postáról, a nélkül, hogy a postahivataltól [...] értesittettem volna annak megérkezéséről (1886 Pesti Hírlap jún. 26. C5634, 11) | Az újévi üdvözletek nyomtatott kártyán vannak, csupán a nevet kell beleírni. Ugyanígy megy a halálozási értesítő is (1907 Krúdy Gyula CD54) | A kerületekben működő választási csoportok a választók végleges névjegyzékének alapján úgynevezett értesítőket küldenek minden szavazásra jogosultnak (1958 Magyar Nemzet nov. 6. C0354, 3) | a felvételik során tévesen regisztrálták 101 diák pontszámát, emiatt keveredés lett a felvételi értesítők szétküldésében (1999 Magyar Hírlap CD09).

4. (jelzővel) (kissé rég) ’vmely életeseménnyel kapcs. személyes adatokat tartalmazó hivatalos okmány’ ❖ Anyakönyvi értesitővel és erkölcsi bizonyitványnyal fölszerelt folyamodását a polgármesteri hivatalnál nyujtsa be (1897 Pesti Hírlap aug. 25. C5645, 14) | [a budapesti lakosok a] megejtendő népszámlálás korrektsége céljából a születési bizonyitványokat, házassági értesitőket, anyakönyvi kivonatokat készen tartsák (1900 Pesti Hírlap dec. 14. C5648, 11) | [az anya] a csecsemő születési anyakönyvi kivonatát (születési értesítőjét) saját bejelentőlapjával együtt köteles bemutatni (1951 Népszava jan. 7. C4841, 5).

Vö. CzF. értesítő · értesitő¹, értesitő²; ÉrtSz.; TESz. ért; ÉKsz.

értesítő főnév 1C
1. (tulajdonnév részeként is)
vmely (tudományos) intézmény, kongresszus stb. (éves) eredményeiről beszámoló, es. tanulmányokat is tartalmazó (rendszeresen megjelenő) kiadvány
magyar hazánk némely protestans tanintézete évenkint egy kis nyomtatványt bocsát közre a tanodának azon évi, részint tanulmányi, részint statistikai állásárol és egyébkinti állapotárol. Az ily nyomtatványkát [...] tanodai szózatnak, értesitőnek [nevezik]
(1848 Tavasi Lajos)
Az akademiai Értesítőkben „Szilasy János tiszt.tiszteletbeli tag székfoglalója”
(1860 Mátyás Flórián)
A „Debreczeni Zenekonzervatórium” III. évfolyamáról szóló értesítőt 40 lapnyi könyvben állította össze igazgatója
(1911 Zenelap)
[Lányi Márton] az orsz.országos birói és ügyészi egyesületnek titkára és hivatalos értesítőjének szerkesztője
(1915 RévaiNagyLex.)
A berlini esztétikai kongresszus értesítőjében
(1942 Sík Sándor)
A Földtani Közlöny mellett 1880 és 1882, valamint 1936 és 1948 között kimondottan ismeretterjesztő céllal megjelent a Földtani Értesítő
(1998 Természet Világa)
1a. (tulajdonnévként, ill. tulajdonnév részeként is)
értesüléseket, híreket stb. közlő időszaki kiadvány, ill. 〈vmely kiadvány részeként:〉 gazdasági, tudományos stb. aktualitásokról szóló közlés, híradás, beszámoló
Mai Értesitőnkben az áruk árlajstroma [olvasható]
(1832 Jelenkor)
[Az új szerb hírlap] terve politikai hireket mind a’ bel mind a’ külföldről közleni, rendeléseket, tudományos értesítőket is igér
(1834 Jelenkor)
A Debrecen–Nagyváradi Értesítő-ben, az ország legrégibb újságjában külön rovatot nyitnak a hírhedt csavargónak és verekedőnek, Orvos Gyulának a viselt dolgai leírására
(1925 Krúdy Gyula)
[számos] érdekes cikk, gazdag hírrovatok és gazdasági értesítők teszik teljessé a változatos tartalmu hetilapot
(1938 Budapesti Hírlap jún. 22.)
néhány gyülekezetnek saját tájékoztató lapja is van, így Kölnben a Protestáns Híradó, Münchenben a Hang c.című havilap; a londoni s az ulmi gyülekezetnek is van értesítője
(1996 Magyar reformátusok)
2. (Isk)
〈közoktatásban:〉 a tanuló féléves v. éves tanulmányi eredményét és előmenetelét tanúsító bizonyítvány, ritk. a tanulmányi eredmények mellett az iskolai élettel kapcs. egyéb információkat rögzítő ellenőrző könyv
Már az elemi népiskolában ott van az Értesitőben az „erkölcsi magaviselet”
(1895 Ajtay János)
ki fogom vakarni az értesítőmből a négyest, a helyébe egyest írok, aztán, mikor a szülő aláírta és visszaviszem, megint négyest csinálok az egyesből
(1912 Ambrus Zoltán)
[Tersánszky Józsi Jenőnek] már elemista korában beírták az iskolai értesítőjébe: „Tessék vigyázni a gyerekre, mert szivarozik”
(1988 Magyar Nemzet szept. 12.)
Február 7-éig valamennyi diáknak át kell adni az intézményekben a félévi értesítőt, illetve bizonyítványt
(1996 Magyar Hírlap)
3.
vmely intézmény, hivatal v. személy által tájékoztatás céljából vkihez eljuttatott (hivatalos) irat
saját emberem hozza az értesitőt és csomagot is a postáról, a nélkül, hogy a postahivataltól [...] értesittettem volna annak megérkezéséről
(1886 Pesti Hírlap jún. 26.)
Az újévi üdvözletek nyomtatott kártyán vannak, csupán a nevet kell beleírni. Ugyanígy megy a halálozási értesítő is
(1907 Krúdy Gyula)
A kerületekben működő választási csoportok a választók végleges névjegyzékének alapján úgynevezett értesítőket küldenek minden szavazásra jogosultnak
(1958 Magyar Nemzet nov. 6.)
a felvételik során tévesen regisztrálták 101 diák pontszámát, emiatt keveredés lett a felvételi értesítők szétküldésében
(1999 Magyar Hírlap)
4. (jelzővel) (kissé rég)
vmely életeseménnyel kapcs. személyes adatokat tartalmazó hivatalos okmány
Anyakönyvi értesitővel és erkölcsi bizonyitványnyal fölszerelt folyamodását a polgármesteri hivatalnál nyujtsa be
(1897 Pesti Hírlap aug. 25.)
[a budapesti lakosok a] megejtendő népszámlálás korrektsége céljából a születési bizonyitványokat, házassági értesitőket, anyakönyvi kivonatokat készen tartsák
(1900 Pesti Hírlap dec. 14.)
[az anya] a csecsemő születési anyakönyvi kivonatát (születési értesítőjét) saját bejelentőlapjával együtt köteles bemutatni
(1951 Népszava jan. 7.)
Vö. CzF. értesítő · értesitő¹, értesitő²; ÉrtSz.; TESz. ért; ÉKsz.

Beállítások