érvelés fn 4B

1. ’az érvel igével kifejezett cselekvés’ ❖ A kóresetek pontos átvizsgálása az esetek nagyobb részében tüntet fel egy vagy más sajátságot, mely csak körültekintőbb kutatás és érvelés által oldathatik meg (1869 Orvosi Hetilap C8119, 19).

2. ’vminek a bizonyítására v. cáfolására irányuló, érvekre épülő (tudományos) okfejtés’ ❖ [Stuart Mill] okoskodásaiban és érveléseiben némely alapfogalmainak határozatlanságánál fogva, nem ritkán következetlenné lesz (1867 Budapesti Szemle C7540, 399) | Muhi, Mohács: túl éltünk mi már különb veszedelmeket is. Ezer esztendeje él a nép! Szomorú érvelés (1933 Illyés Gyula 9274257, 190) | Azok, akik a balkár–bolgár történeti összefüggést valószínűnek tartják, a népnévre alapítják érvelésüket (1990 Róna-Tas András CD30) | emlékszem egy érvelésre, ami zavarba hozott [...]. Egy fickó azt mondta nekem: „Igen, de az egész evolúciós elmélet egy tautológiára épül: az, ami túlél, az túlél.” (2002 Gedeon Béla ford.–Adams 3117003, 148).

ÖU: ellen~.

ÖE: ~mód.

Sz: érvelési.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

érvelés főnév 4B
1.
az érvel igével kifejezett cselekvés
A kóresetek pontos átvizsgálása az esetek nagyobb részében tüntet fel egy vagy más sajátságot, mely csak körültekintőbb kutatás és érvelés által oldathatik meg
(1869 Orvosi Hetilap)
2.
vminek a bizonyítására v. cáfolására irányuló, érvekre épülő (tudományos) okfejtés
[Stuart Mill] okoskodásaiban és érveléseiben némely alapfogalmainak határozatlanságánál fogva, nem ritkán következetlenné lesz
(1867 Budapesti Szemle)
Muhi, Mohács: túl éltünk mi már különb veszedelmeket is. Ezer esztendeje él a nép! Szomorú érvelés
(1933 Illyés Gyula)
Azok, akik a balkár–bolgár történeti összefüggést valószínűnek tartják, a népnévre alapítják érvelésüket
(1990 Róna-Tas András)
emlékszem egy érvelésre, ami zavarba hozott [...]. Egy fickó azt mondta nekem: „Igen, de az egész evolúciós elmélet egy tautológiára épül: az, ami túlél, az túlél.”
(2002 Gedeon Béla ford.Adams)
ÖU: ellenérvelés
ÖE: érvelésmód
Sz: érvelési
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások