érvény fn 24B

1. ’Érvényesség.’

1a. (Jog is) ’〈törvény, rendelkezés, szerződés stb.〉 kötelező ereje, hatálya, ill. a szabályszerűségeknek, előírásoknak, követelményeknek megfelelő volta’ ❖ Az 1834 és 37-beli utasitványok [...] érvényökben maradnak (1841 Pesti Hírlap CD61) | Skót törvény szerint a házasság érvényéhez elegendő a kölcsönös beleegyezés minden egyéb alakszerüség nélkül (1894 PallasLex. CD02) | [Gergely pápa a kiközösített király] alattvalóit feloldotta a hűségeskü érvénye alól (1936 Váczy Péter CD42) | [a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége] úgy döntött, hogy az 1942. május 26-án kötött szerződést, mint érvényét vesztettet, hatálytalanítja (1955 Népszava máj. 8. C4845, 5) | önök július 1-jétől újabb jövedékiadó-emelést fognak érvénybe léptetni (2005 Országgyűlési Napló CD62).

1b. (hiv is) ’〈okiratnak, (bank)jegynek stb.〉 az a tulajdonsága v. állapota, hogy használati, forgalmi értéke van, ezáltal jogosan használható’ ❖ Azon váltók tehát mint általányosan hamisítottak, mindenkinek ovatkozása tekintetéből ezennel minden erő- ’s érvény nélkülieknek nyilványittatnak (1844 Jelenkor C8310, 24) | a magyarországi törvény szerint a mondott bank szabadalomlevelei érvénynyel birtak és birnak (1882 Kossuth Lajos CD32) | mind ez idáig egységes, 120 forintos jegy volt érvényben [a miskolci mozikban] (1995 Magyar Hírlap CD09) | [Franciaországban az euró bevezetése után] a visszaváltott, érvényét veszített bankjegyeket egy erre a célra szerkesztett készülékkel átlyukasztják (2002 Magyar Hírlap CD09).

1c. (vál) ’vminek a valósággal megegyező voltából adódó értéke, igazsága, igaz volta’ ❖ érvény szerint itélve a’ megváltásuk ellen különféle formákban [...] történt ijesztgetésekről intésekről (1841 Pesti Hírlap CD61) | eltagadják a birálat érvényét (1847 Greguss Ágost C1909, 6) | A spenglerizmus értékéről és érvényéről még ma is a legnagyobb mértékben eltérnek a vélemények (1936 Erényi Gusztáv CD10) | Nem sikerült [...] észlelnünk a modell kulcsfiguráját, a Higgs-bozont, amelynek léte és tulajdonságai bizonyítanák a Standard Modell érvényét (2000 Természet Világa CD50).

2. ’Érvényesülés.’

2a. ’megvalósulás, beteljesülés, ill. az az állapot, hogy vmi fennáll, érvényesül’ ❖ a’ többség saját akaratának in merito [= érdemben, érdemlegesen] érvényt szerezhet (1843 Pesti Hírlap CD61) | a magyar írónak éppen azt a szófűzést, eszmejárást, szólásmódot kell érvényre juttatni a költészetben, amit a mindennapi életben használnak (1888 Jókai Mór CD18) | a magyar kataszteri felmérésnél érvényben levő grafikus módszer (1894 Hazánk 8634001, 17) | a Rothschildok között, mióta mindig kétszer annyi lány születik, mint fiú, nem lehet többé érvényben tartani a családi hagyományt (1931 Krúdy Gyula CD54) | a mesehősök tettei által maga az igazság jut elementárisan érvényre (2009 Szajbély Mihály 3288002, 52).

2b. (kissé rég) ’az az állapot, helyzet, hogy vki érvényesülni tud, boldogul, előrébb jut’ ❖ E millióknak kell érvényt szereznem, Fülembe cseng még: milljók egy miatt. Szabad államban – másutt nem lehet. Enyésszen az egyén, ha él a köz (1863 Madách Imre 8284006, 545) | maga körül gyűjté az írók közül azokat az érvényre jutni nem tudó féltehetségeket, akik kínnal faragják verseiket (1888 Jókai Mór CD18) | jött a dicsőség kanmacska formájában. A népszerűség meg a népi siker. [...] S a személyes érvény (1938 Füst Milán CD10).

2c. (-re raggal) ’vminek az az állapota, amelyben valódi mivoltában v. teljes valójában tud hatni, megmutatkozni’ ❖ az épület nemes arányai a kedvező térviszonyok folytán, teljes érvényre juthatnak (1865 Vasárnapi Újság C7379, 648) | Az a kivágott, halványrózsaszín ruhaderék [...] elég érvényre juttatá a bájos idomokat (1888 Jókai Mór CD18) | [Csók István] olyan egyszerűen érvényre hozza a fatörzs struktúráját, az ágak előbontakozását a törzsből, a lombok kihajtását az ágakból, mint ahogy csak igazi szobrász érti meg s fejezi ki az emberi test organikus felépülését (1914 Feleky Géza CD10) | [A fehér háttér] nagyon alkalmas más színek érvényre juttatására (2002 Lakáskultúra CD39).

3. (rég) ’vminek az a tulajdonsága, hogy vmennyit ér, vmekkora értéke van, ill. vminek v. vkinek értékes tulajdonsága, értéke’ ❖ miért csökkent [...] olly rendkivül a’ vasut részvények érvénye, holott azok rendesen és elegendőképen kamatoztak[?] (1841 Pesti Hírlap CD61) | az egyik vagy másik ismért mennyiséget többre vette, mint érvénye szerint kellett volna (1846 Hetilap CD61) | [a báró] érvényeinek öntudatában, noha mint igen szegény, de büszkeségben annál gazdagabb legény visszavonúl a privát élet árnyékába (1857 Széchenyi István CD1501) | Nyáry Pál a szabadelvűség minden érvényét egyesíté magában, a szabadelvűség árnyoldala nélkül (1886 Jókai Mór CD18).

ÖE: érvénybelépés, érvénybeléptetés, ~tartam.

Sz: érvényű.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ér²; ÉKsz.; SzT.

érvény főnév 24B
1.
1a. (Jog is)
〈törvény, rendelkezés, szerződés stb.〉 kötelező ereje, hatálya, ill. a szabályszerűségeknek, előírásoknak, követelményeknek megfelelő volta
Az 1834 és 37-beli utasitványok [...] érvényökben maradnak
(1841 Pesti Hírlap)
Skót törvény szerint a házasság érvényéhez elegendő a kölcsönös beleegyezés minden egyéb alakszerüség nélkül
(1894 PallasLex.)
[Gergely pápa a kiközösített király] alattvalóit feloldotta a hűségeskü érvénye alól
(1936 Váczy Péter)
[a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége] úgy döntött, hogy az 1942. május 26-án kötött szerződést, mint érvényét vesztettet, hatálytalanítja
(1955 Népszava máj. 8.)
önök július 1-jétől újabb jövedékiadó-emelést fognak érvénybe léptetni
(2005 Országgyűlési Napló)
1b. (hiv is)
〈okiratnak, (bank)jegynek stb.〉 az a tulajdonsága v. állapota, hogy használati, forgalmi értéke van, ezáltal jogosan használható
Azon váltók tehát mint általányosan hamisítottak, mindenkinek ovatkozása tekintetéből ezennel minden erő- ’s érvény nélkülieknek nyilványittatnak
(1844 Jelenkor)
a magyarországi törvény szerint a mondott bank szabadalomlevelei érvénynyel birtak és birnak
(1882 Kossuth Lajos)
mind ez idáig egységes, 120 forintos jegy volt érvényben [a miskolci mozikban]
(1995 Magyar Hírlap)
[Franciaországban az euró bevezetése után] a visszaváltott, érvényét veszített bankjegyeket egy erre a célra szerkesztett készülékkel átlyukasztják
(2002 Magyar Hírlap)
1c. (vál)
vminek a valósággal megegyező voltából adódó értéke, igazsága, igaz volta
érvény szerint itélve a’ megváltásuk ellen különféle formákban [...] történt ijesztgetésekről intésekről
(1841 Pesti Hírlap)
eltagadják a birálat érvényét
(1847 Greguss Ágost)
A spenglerizmus értékéről és érvényéről még ma is a legnagyobb mértékben eltérnek a vélemények
(1936 Erényi Gusztáv)
Nem sikerült [...] észlelnünk a modell kulcsfiguráját, a Higgs-bozont, amelynek léte és tulajdonságai bizonyítanák a Standard Modell érvényét
(2000 Természet Világa)
2.
2a.
megvalósulás, beteljesülés, ill. az az állapot, hogy vmi fennáll, érvényesül
a’ többség saját akaratának in merito [= érdemben, érdemlegesen] érvényt szerezhet
(1843 Pesti Hírlap)
a magyar írónak éppen azt a szófűzést, eszmejárást, szólásmódot kell érvényre juttatni a költészetben, amit a mindennapi életben használnak
(1888 Jókai Mór)
a magyar kataszteri felmérésnél érvényben levő grafikus módszer
(1894 Hazánk)
a Rothschildok között, mióta mindig kétszer annyi lány születik, mint fiú, nem lehet többé érvényben tartani a családi hagyományt
(1931 Krúdy Gyula)
a mesehősök tettei által maga az igazság jut elementárisan érvényre
(2009 Szajbély Mihály)
2b. (kissé rég)
az az állapot, helyzet, hogy vki érvényesülni tud, boldogul, előrébb jut
E millióknak kell érvényt szereznem, Fülembe cseng még: milljók egy miatt. Szabad államban – másutt nem lehet. Enyésszen az egyén, ha él a köz
(1863 Madách Imre)
maga körül gyűjté az írók közül azokat az érvényre jutni nem tudó féltehetségeket, akik kínnal faragják verseiket
(1888 Jókai Mór)
jött a dicsőség kanmacska formájában. A népszerűség meg a népi siker. [...] S a személyes érvény
(1938 Füst Milán)
2c. (-re raggal)
vminek az az állapota, amelyben valódi mivoltában v. teljes valójában tud hatni, megmutatkozni
az épület nemes arányai a kedvező térviszonyok folytán, teljes érvényre juthatnak
(1865 Vasárnapi Újság)
Az a kivágott, halványrózsaszín ruhaderék [...] elég érvényre juttatá a bájos idomokat
(1888 Jókai Mór)
[Csók István] olyan egyszerűen érvényre hozza a fatörzs struktúráját, az ágak előbontakozását a törzsből, a lombok kihajtását az ágakból, mint ahogy csak igazi szobrász érti meg s fejezi ki az emberi test organikus felépülését
(1914 Feleky Géza)
[A fehér háttér] nagyon alkalmas más színek érvényre juttatására
(2002 Lakáskultúra)
3. (rég)
vminek az a tulajdonsága, hogy vmennyit ér, vmekkora értéke van, ill. vminek v. vkinek értékes tulajdonsága, értéke
miért csökkent [...] olly rendkivül a’ vasut részvények érvénye, holott azok rendesen és elegendőképen kamatoztak[?]
(1841 Pesti Hírlap)
az egyik vagy másik ismért mennyiséget többre vette, mint érvénye szerint kellett volna
(1846 Hetilap)
[a báró] érvényeinek öntudatában, noha mint igen szegény, de büszkeségben annál gazdagabb legény visszavonúl a privát élet árnyékába
(1857 Széchenyi István)
Nyáry Pál a szabadelvűség minden érvényét egyesíté magában, a szabadelvűség árnyoldala nélkül
(1886 Jókai Mór)
ÖE: érvénybelépés, érvénybeléptetés, érvénytartam
Sz: érvényű
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ér²; ÉKsz.; SzT.

Beállítások