érvényesít ts ige 4b4

1. (Jog is) ’〈szerződést, ügyletet v. törvényt, rendeletet stb.〉 hatóságilag, jogilag szabályossá, érvényessé tesz vki, vmi, ill. hatályba helyez, kötelező erejűvé tesz vki’ ❖ O’Connell Morgan és Ross urak a’ 66-ik záradékot, melly a’ törvényt előlegesen öt évre érvényesiti, hevesen ellenzék (1843 Pesti Hírlap CD61) | a’ közelebb mult országgyülésen alkotott ’s kir. megerősitésünkkel érvényesitett törv. czikkeket, legfelsőbb szentesitésünk végett terjeszszék fel (1846 Jelenkor C8312, [361]) | [a vizsgálóbizottság] a megtorlást azonban csak kevesekre nézve tehette javaslatba, s magát az ügyletet érvényesiteni kellett (1907 Budapesti Hírlap nov. 17. C4695, 35) | válás: a hagyományos paraszti társadalomban a törvényes – az egyház és a közigazgatási hatóságok vagy csak a közigazgatási hatóságok által érvényesített – házasságfelbontás (1982 NéprajziLex. CD47) | A szerződést érvényesítő közjegyző aláírása és bélyegzője szintén hamis (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. (hiv is) ’〈jegyet, okmányt〉 vmilyen intézkedéssel, beavatkozással érvényessé, jogosan használhatóvá tesz vki’ ❖ [a jegyek birtokosai] ugyan azon tánczvigalomra érvényesitett jegyekkel az iparegyesületi rajztanodában [megjelenni szíveskedjenek] (1847 Hetilap CD61) | A doktor mégiscsak írt valami receptet a grófnő számára. Azt Hermione vette el, s kivitte, hogy érvényesíttesse (1888 Jókai Mór CD18) | aki teheti, hagyja a lyukasztóban vagy az ülésén az érvényesített jegyét, hadd utazzon vele más is (1996 Magyar Hírlap CD09) | elfelejti érvényesíttetni lejárt személyi igazolványát (2008 Népszabadság 3249005, 23).

2. ’érvényre juttat, megvalósít, ill. megvalósulásában, létrejöttében segít vmit vki, vmi’ ❖ e’ követelést [ti. az ír nemzeti parlament felállítását] mi most törvényes uton érvényesíteni akarjuk (1843 Pesti Hírlap CD61) | [az isteni valóság a természeti és a szellemi valóságon] keresztül a’ rendíthetlen okság’ törvénye szerint önmagát érvényesíti (1855 Akadémiai Értesítő C8479, 98) | A sósborszesz a borszesz és konyhasó együttes hatását érvényesítő háziszer (1929 TolnaiÚjLex. C5732, 318) | egy szimbolista stílus véglegesnek is elfogadható, ha képes megőrizni és hatásosan érvényesíteni magát, önnön egységét, jellegét (1980 Népszava dec. 11. C7445, 6) | A pontosított törvényjavaslat érvényesíti az előzőekben említett döntéseket (1992 Országgyűlési Napló CD62) | Az élelmiszer-kereskedők többsége egyelőre nem érvényesítette az árakban az általános forgalmi adó (áfa) emelkedését (2004 HVG 3160002, 9).

3. (rég, ritk) ’〈érvekkel, bizonyítékokkal〉 alátámaszt, igazol, bizonyít vmit vki’ ❖ Hiteles bizonyitványokkal érvényesitett tudósitás (1856 Vasárnapi Újság CD56) | várni fogom, hogy szavaimat félreismerhetetlen bizonyitványok által érvényesitsem (1864 Rózsaági Antal C3645, 113).

4. ’azzal hatásosan élve alkalmaz, (fel)használ vmit vki’ ❖ [Lessingnek a tájkép megfestésénél] alkalma volt sollingi utja benyomatait teljes mesterséggel első izben érvényesiteni (1841 Honművész C5234, 252) | menjen a színpadra, érvényesítse világra szóló tehetségeit (1870 Jókai Mór CD18) | [Lilienthal] az emberi repülésben a madárrepülés törvényeit iparkodott érvényesíteni (1929 TolnaiÚjLex. C5732, 47) | [prózájában] Cholnoky Viktor (1868–1912) a szecesszió hangulat- és stíluselemeit érvényesítette (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) | A 17. századtól kezdve a nyugati nemzetek katonai erejük révén a Föld minden táján érvényesíthették befolyásukat (2008 Szalai Éva ford.–Giddens 3291001, 56).

5. érvényesíti magát ’képességeit eredményesen felhasználva boldogul, érvényesül vki’ ❖ magasabb társasági körök alkalmasint [...] az embert annyiban becsülik, mennyiben a társaságban magát érvényesitni birja (1857 Pesti Napló jún. 6. C8639, [2]) | Assziszi Szent Ferencből nem lehetett Machiavelli, mert ő csak Szent Ferencnek, az állatok és növények barátjának volt alkalmas, s abban a korban az ilyen ember csak így érvényesíthette önmagát (1940 Veres Péter 9771020, 21) | [ne hagyjuk] öngyilkosságba menekülni a magukat önerőből érvényesíteni nem tudó [fiataljainkat] (2005 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF. érvényėsít · érvényesit; ÉrtSz.; TESz. ér²; ÉKsz.

érvényesít tárgyas ige 4b4
1. (Jog is)
〈szerződést, ügyletet v. törvényt, rendeletet stb.〉 hatóságilag, jogilag szabályossá, érvényessé tesz vki, vmi, ill. hatályba helyez, kötelező erejűvé tesz vki
O’Connell Morgan és Ross urak a’ 66-ik záradékot, melly a’ törvényt előlegesen öt évre érvényesiti, hevesen ellenzék
(1843 Pesti Hírlap)
a’ közelebb mult országgyülésen alkotott ’s kir.királyi megerősitésünkkel érvényesitett törv. czikktörvénycikkeket, legfelsőbb szentesitésünk végett terjeszszék fel
(1846 Jelenkor)
[a vizsgálóbizottság] a megtorlást azonban csak kevesekre nézve tehette javaslatba, s magát az ügyletet érvényesiteni kellett
(1907 Budapesti Hírlap nov. 17.)
válás: a hagyományos paraszti társadalomban a törvényes – az egyház és a közigazgatási hatóságok vagy csak a közigazgatási hatóságok által érvényesített – házasságfelbontás
(1982 NéprajziLex.)
A szerződést érvényesítő közjegyző aláírása és bélyegzője szintén hamis
(1999 Magyar Hírlap)
1a. (hiv is)
〈jegyet, okmányt〉 vmilyen intézkedéssel, beavatkozással érvényessé, jogosan használhatóvá tesz vki
[a jegyek birtokosai] ugyan azon tánczvigalomra érvényesitett jegyekkel az iparegyesületi rajztanodában [megjelenni szíveskedjenek]
(1847 Hetilap)
A doktor mégiscsak írt valami receptet a grófnő számára. Azt Hermione vette el, s kivitte, hogy érvényesíttesse
(1888 Jókai Mór)
aki teheti, hagyja a lyukasztóban vagy az ülésén az érvényesített jegyét, hadd utazzon vele más is
(1996 Magyar Hírlap)
elfelejti érvényesíttetni lejárt személyi igazolványát
(2008 Népszabadság)
2.
érvényre juttat, megvalósít, ill. megvalósulásában, létrejöttében segít vmit vki, vmi
e’ követelést [ti. az ír nemzeti parlament felállítását] mi most törvényes uton érvényesíteni akarjuk
(1843 Pesti Hírlap)
[az isteni valóság a természeti és a szellemi valóságon] keresztül a’ rendíthetlen okság’ törvénye szerint önmagát érvényesíti
(1855 Akadémiai Értesítő)
A sósborszesz a borszesz és konyhasó együttes hatását érvényesítő háziszer
(1929 TolnaiÚjLex.)
egy szimbolista stílus véglegesnek is elfogadható, ha képes megőrizni és hatásosan érvényesíteni magát, önnön egységét, jellegét
(1980 Népszava dec. 11.)
A pontosított törvényjavaslat érvényesíti az előzőekben említett döntéseket
(1992 Országgyűlési Napló)
Az élelmiszer-kereskedők többsége egyelőre nem érvényesítette az árakban az általános forgalmi adó (áfa) emelkedését
(2004 HVG)
3. (rég, ritk)
〈érvekkel, bizonyítékokkal〉 alátámaszt, igazol, bizonyít vmit vki
Hiteles bizonyitványokkal érvényesitett tudósitás
(1856 Vasárnapi Újság)
várni fogom, hogy szavaimat félreismerhetetlen bizonyitványok által érvényesitsem
(1864 Rózsaági Antal)
4.
azzal hatásosan élve alkalmaz, (fel)használ vmit vki
[Lessingnek a tájkép megfestésénél] alkalma volt sollingi utja benyomatait teljes mesterséggel első izben érvényesiteni
(1841 Honművész)
menjen a színpadra, érvényesítse világra szóló tehetségeit
(1870 Jókai Mór)
[Lilienthal] az emberi repülésben a madárrepülés törvényeit iparkodott érvényesíteni
(1929 TolnaiÚjLex.)
[prózájában] Cholnoky Viktor (1868–1912) a szecesszió hangulat- és stíluselemeit érvényesítette
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
A 17. századtól kezdve a nyugati nemzetek katonai erejük révén a Föld minden táján érvényesíthették befolyásukat
(2008 Szalai Éva ford.Giddens)
5. érvényesíti magát
képességeit eredményesen felhasználva boldogul, érvényesül vki
magasabb társasági körök alkalmasint [...] az embert annyiban becsülik, mennyiben a társaságban magát érvényesitni birja
(1857 Pesti Napló jún. 6.)
Assziszi Szent Ferencből nem lehetett Machiavelli, mert ő csak Szent Ferencnek, az állatok és növények barátjának volt alkalmas, s abban a korban az ilyen ember csak így érvényesíthette önmagát
(1940 Veres Péter)
[ne hagyjuk] öngyilkosságba menekülni a magukat önerőből érvényesíteni nem tudó [fiataljainkat]
(2005 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF. érvényėsít · érvényesit; ÉrtSz.; TESz. ér²; ÉKsz.

Beállítások