érvényes mn 15B4

1. ’hatályban levő, hatályos, kötelező erejű 〈törvény, szabály, szerződés stb.〉’ ❖ [a tisztújításon szavazó nemesekre vonatkozó] szabályok honruli elindulásoktól kezdve visszatértökig lennének érvényesek (1840 Társalkodó C7977, 378) | Az osztrák alkotmány, mint Erdélyre nézve is érvényes, kihirdettetik (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | A török által megszállt területen nem érvényesek a pápai rendeletek (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | a két állam között ujabb megállapodásig ideiglenesen a jelenleg érvényes szerződés marad hatályban (1930 Népszava júl. 1. C7498, 2) | [az Amnesty International jelentése] szerint Oroszországban az érvényes törvények dacára nincs valódi igazságszolgáltatás (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Jog is) ’a szabályszerűségeknek, előírásoknak, követelményeknek megfelelő 〈törvény, szerződés stb.〉, ill. általában vmilyen szabálynak megfelelő 〈cselekedet, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ az érvényes házasság’ következései (1839 Társalkodó C7976, 308) | [a pecsét nélkül] az én névaláírásom nem érvényes (1881 Jókai Mór CD18) | [a fogó elől elfutók] a tenyerükkel megcsapják a fa derekát, mert az volt a jele, hogy már célnál vannak és az ütés rajtuk nem érvényes (1920 Szép Ernő 9665042, 3) | a jogszabály létének három periódusa van. Az első az, amikor a jogszabály már érvényes, de még nem hatályos, mert még nem hat (1978 Szádeczky-Kardoss Irma C6895, 311) | a munkabér a munkaszerződés mellőzhetetlen tartalmi eleme, arról a dolgozó érvényesen nem mondhat le (1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor 1050004, 76) | A választás akkor érvényes, ha a választók legalább 25 százaléka az urnákhoz járul (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. (hiv is) ’olyan 〈okirat, (bank)jegy stb.〉, amely a törvények v. vmely illetékes hivatal szerint jogosan használható’ ❖ e’ határidő után csupán azok által, kik irást tudnak, adathassanak ki váltók érvényesen (1840 Jelenkor C8306, [101]) | [a színházban] erre a napra semmi szabadjegy sem érvényes (1872 Jókai Mór CD18) | [a régi] bankjegyeket június 30-a után is érvényes bankjegyekre cserélik (1995 Magyar Hírlap CD09) | megkívánhatják az érvényes személyazonosító okmány benyújtását (2005 Chronowski Nóra 3067002, 272).

3. ’igaz(nak), helytálló(nak tekintett), meg nem cáfolt 〈állítás, elmélet stb.〉’ ❖ hogy kettőnk közül, kinek van igaza, azt a’ t. közönség érvényes itéletére bizzuk (1841 Jelenkor C8307, [211]) | [Cilike] nem mehet el a lakomára, neki haza kell sietni, mert kisfia magában van otthon a dajkával. Ez valóban eléggé érvényes indok (1872 Jókai Mór CD18) | [a] mozgás törvényei az égitestek mozgására is érvényeseknek bizonyultak (1936 Hajnal István CD42) | A drogfogyasztás trendjére vonatkozóan nem fogalmazhatók meg általánosan érvényes megállapítások (2001 Magyar Hírlap CD09).

4. (rég, ritk) ’vmilyen értékkel v. haszonnal bíró, értékes’ ❖ a’ legjobb sikerü hóviz mindenkor hasznosabb és érvényesebb, mint bármelly élesztő és úgy nevezett idegerősitő kenés (1847 Malatides Dániel 8291002, 38) | érvényes sós kénviz (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [Csengei bácsi szerint a] hús legyen kemény, hadd harapja, rágja az ember a fogaival [...]. A húsból is legérvényesebb a mócsingos (1937 Nagy Lajos 9472004, 45).

5. ’vhol megnyilvánuló, érvényesülő, ill. vmire v. vkire vonatk., hatását kifejtő 〈dolog〉’ ❖ szeretném tudni, miért törlötték el a régi időszámlálást – [...] Ha adómat kellene fizetnem, bizonyosan érvényes lenne az ó kalendáriom! most, hogy általa pénzt kellene kapnom – oda van! (1841 Jakab István ford.–Scribe C5756, 368) | [Linz] a hülyék számát illetőleg csaknem egészen az egész Felső-Ausztriára általában érvényes középarányt mutatja föl (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A mesében érvényes logika önmagán belül következetes (1919 Gaál Mózes² CD10) | a hatalom kulturális-ideológiai változásokat erőltető szándékai az építészet területén is érvényesek (2001 Magyar Hírlap CD09).

Ö: jog~, vég~.

Vö. CzF. érvényės, érvényėsen; ÉrtSz.; TESz. ér²; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

érvényes melléknév 15B4
1.
hatályban levő, hatályos, kötelező erejű 〈törvény, szabály, szerződés stb.〉
[a tisztújításon szavazó nemesekre vonatkozó] szabályok honruli elindulásoktól kezdve visszatértökig lennének érvényesek
(1840 Társalkodó)
Az osztrák alkotmány, mint Erdélyre nézve is érvényes, kihirdettetik
(1848 Kossuth Hírlapja)
A török által megszállt területen nem érvényesek a pápai rendeletek
(1883 Mikszáth Kálmán)
a két állam között ujabb megállapodásig ideiglenesen a jelenleg érvényes szerződés marad hatályban
(1930 Népszava júl. 1.)
[az Amnesty International jelentése] szerint Oroszországban az érvényes törvények dacára nincs valódi igazságszolgáltatás
(2002 Magyar Hírlap)
1a. (Jog is)
a szabályszerűségeknek, előírásoknak, követelményeknek megfelelő 〈törvény, szerződés stb.〉, ill. általában vmilyen szabálynak megfelelő 〈cselekedet, megnyilvánulás stb.〉
az érvényes házasság’ következései
(1839 Társalkodó)
[a pecsét nélkül] az én névaláírásom nem érvényes
(1881 Jókai Mór)
[a fogó elől elfutók] a tenyerükkel megcsapják a fa derekát, mert az volt a jele, hogy már célnál vannak és az ütés rajtuk nem érvényes
(1920 Szép Ernő)
a jogszabály létének három periódusa van. Az első az, amikor a jogszabály már érvényes, de még nem hatályos, mert még nem hat
(1978 Szádeczky-Kardoss Irma)
a munkabér a munkaszerződés mellőzhetetlen tartalmi eleme, arról a dolgozó érvényesen nem mondhat le
(1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor)
A választás akkor érvényes, ha a választók legalább 25 százaléka az urnákhoz járul
(2002 Magyar Hírlap)
2. (hiv is)
olyan 〈okirat, (bank)jegy stb.〉, amely a törvények v. vmely illetékes hivatal szerint jogosan használható
e’ határidő után csupán azok által, kik irást tudnak, adathassanak ki váltók érvényesen
(1840 Jelenkor)
[a színházban] erre a napra semmi szabadjegy sem érvényes
(1872 Jókai Mór)
[a régi] bankjegyeket június 30-a után is érvényes bankjegyekre cserélik
(1995 Magyar Hírlap)
megkívánhatják az érvényes személyazonosító okmány benyújtását
(2005 Chronowski Nóra)
3.
igaz(nak), helytálló(nak tekintett), meg nem cáfolt 〈állítás, elmélet stb.〉
hogy kettőnk közül, kinek van igaza, azt a’ t.tisztelt közönség érvényes itéletére bizzuk
(1841 Jelenkor)
[Cilike] nem mehet el a lakomára, neki haza kell sietni, mert kisfia magában van otthon a dajkával. Ez valóban eléggé érvényes indok
(1872 Jókai Mór)
[a] mozgás törvényei az égitestek mozgására is érvényeseknek bizonyultak
(1936 Hajnal István)
A drogfogyasztás trendjére vonatkozóan nem fogalmazhatók meg általánosan érvényes megállapítások
(2001 Magyar Hírlap)
4. (rég, ritk)
vmilyen értékkel v. haszonnal bíró, értékes
a’ legjobb sikerü hóviz mindenkor hasznosabb és érvényesebb, mint bármelly élesztő és úgy nevezett idegerősitő kenés
(1847 Malatides Dániel)
érvényes sós kénviz
(1859 Vasárnapi Újság)
[Csengei bácsi szerint a] hús legyen kemény, hadd harapja, rágja az ember a fogaival [...]. A húsból is legérvényesebb a mócsingos
(1937 Nagy Lajos)
5.
vhol megnyilvánuló, érvényesülő, ill. vmire v. vkire vonatk., hatását kifejtő 〈dolog〉
szeretném tudni, miért törlötték el a régi időszámlálást – [...] Ha adómat kellene fizetnem, bizonyosan érvényes lenne az ó kalendáriom! most, hogy általa pénzt kellene kapnom – oda van!
(1841 Jakab István ford.Scribe)
[Linz] a hülyék számát illetőleg csaknem egészen az egész Felső-Ausztriára általában érvényes középarányt mutatja föl
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A mesében érvényes logika önmagán belül következetes
(1919 Gaál Mózes²)
a hatalom kulturális-ideológiai változásokat erőltető szándékai az építészet területén is érvényesek
(2001 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. érvényės, érvényėsen; ÉrtSz.; TESz. ér²; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások