allúvium fn 3A8 (Föld)

1. ’folyó által szállított hordalékból lerakódott üledék(es kőzet)’ ❖ alluviumon, ocsmán homokon lakunk (1834 Széchenyi István CD1501) | a Gangeszi alföldet későbbi és korábbi alluvium alkotja (1893 PallasLex. CD02) | Durvatörmelékes kőzetekben lévő ásványtársulások: […] Hegyes-Drócsa hegység: pannon partszegélyi üledékben magnetitszemcsék; Vaskő (Ocna de Fier): magnetittörmelék alluviumban (1997 Magyarország földje CD05).

2. (rég) ’a földtörténeti jelenkor; holocén’ ❖ azt hitte már, hogy ez a halottja olyan jól el van temetve! Miként egy egész világa az özönvíz előtti eocénének, ami fölött az új allúvium zöldül már (1882 Jókai Mór CD18) | a folyóágyak történetét és azoknak változásait követni akarjuk visszafelé az alluvium és diluvium korábbi időszakaiba (1933 Az állatok világa ford. CD46) | A holocén a földtörténet legutolsó, egyben legrövidebb szakasza, a jelenkor. A régi tudósok alluvium néven emlegették (1997 Magyarország földje CD05).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

allúvium főnév 3A8 (Föld)
1.
folyó által szállított hordalékból lerakódott üledék(es kőzet)
alluviumon, ocsmán homokon lakunk
(1834 Széchenyi István)
a Gangeszi alföldet későbbi és korábbi alluvium alkotja
(1893 PallasLex.)
Durvatörmelékes kőzetekben lévő ásványtársulások: […] Hegyes-Drócsa hegység: pannon partszegélyi üledékben magnetitszemcsék; Vaskő (Ocna de Fier): magnetittörmelék alluviumban
(1997 Magyarország földje)
2. (rég)
a földtörténeti jelenkor; holocén
azt hitte már, hogy ez a halottja olyan jól el van temetve! Miként egy egész világa az özönvíz előtti eocénének, ami fölött az új allúvium zöldül már
(1882 Jókai Mór)
a folyóágyak történetét és azoknak változásait követni akarjuk visszafelé az alluvium és diluvium korábbi időszakaiba
(1933 Az állatok világa ford.)
A holocén a földtörténet legutolsó, egyben legrövidebb szakasza, a jelenkor. A régi tudósok alluvium néven emlegették
(1997 Magyarország földje)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások