esedékes mn 15B

1. ’vmely időszakra eső v. vmely (közeli) időpontban, időszakban (várhatóan) megtörténő, bekövetkező, ill. akkor kívánatos v. időszerű 〈esemény, történés, kötelezettség〉’ ❖ Javasolta, hogy a letartóztatás titkát megőrizendő, csak annak esedékessé válásakor küldjék el a parancsot a nádornak (1837 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | már régóta esedékes volt nála a mandulaoperáció (1933 Nagy Lajos 9472017, 69) | Már hétfőn nekiült jövő vasárnapra esedékes szentbeszédének (1974 Galsai Pongrác 9171001, 9) | nagyon is esedékesnek látszott itt, a húszas évek közepén, egy új, a korra és a bukásokra élesen reagáló tragédia (1983 Hubay Miklós² 9264003, 514) | kézfogásos nemzedékváltás […] az 1860-as évek elején lehetett volna újra esedékes (2005 Kerényi Ferenc 3174001, 154).

1a. ’vkire eső, ill. (vmely szolgáltatásért járó v. vmely időszakra vonatk.,) az adott időszakban kifizetendő 〈pénzbeli járandóság〉’ ❖ a’ kiadói hivatal, az esedékes (fällige) váltókat a’ közelebbi napokban nem fizetheti ki (1834 Jelenkor C0227, 300) | az alaphoz, miből a szász gymnasium s a nevezett iskolák fentartatnak, hozzájárult e vidéknek minden ajkú lakosa, s igy igazságos lenne, hogy […] az állami nyelvre is tekintettel legyenek, s törvény ellenére ne küszöbölnék azt ki mindenünnen; vagy pedig a közös alapból juttatnák ki mindenkinek aránylagosan esedékes részét (1873 Orbán Balázs 8340020, 29) | a szállításért esedékes díjak (1897 PallasLex. CD02) | A kereskedelmi minister, „méltányolva az egyesület közhasznu működését” az állami támogatást további három évre engedélyezte s annak a folyó évre esedékes ötezer koronás első részletét az egyesületnek a minap kifizette (1910 Veszprémi Hírlap 2114001, 4) | kifizették nemcsak az ez évi esedékes tartozásukat, hanem az elmúlt két évi adósságukat is (1956 Erdei Ferenc 9126003, 220) | A létszámcsökkentés azért vált szükségessé, hogy a cég 21 milliárd eurós adósságának 2004-ig esedékes kamatterheit és törlesztési kötelezettségeit teljesíteni tudja (2001 Magyar Hírlap CD09).

2. ’soron levő, a sorra kerülő, következő 〈dolog, ill. személy〉’ ❖ A lapok sűrűn foglalkoznak a főrendiházba esedékes tagok kinevezésével is (1896 Mikszáth Kálmán CD04) | [a szelvény] nyomtatott szövegü utalvány, amely rendesen tizével egy-egy íven ugy van összállítva, hogy erről a szelvényívről időnkint le lehet vágni az esedékes szelvényeket (1897 PallasLex. CD02) | címergyűrűs ujjuk hegyével piszkálják az esedékes ügyiratot, s nincs kedvük intézkedni többé (1937 Márai Sándor 9421009, 13) | A vidéki állomásfőnök, kezében azzal a kis karton jegyzőlappal, az várhatja úgy az esedékes vonat befutását, ahogy én vártam, hogy történjék már valami (1942 Illyés Gyula 9274065, 32) | az esedékes vizsga, beszámoló, államvizsga, diplomaterv megvédése stb. előtt (1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor 1050002, 45).

3. (rég)(vmi máshoz képest) nem lényegi, elhagyható, esetleges 〈dolog〉, ill. nem jelentős 〈személy〉’ ❖ [A magyar ősvallás tudományos feldolgozása] Ipolyi nagyérdemü mythologiájából leszürné mindazt, mi mellékes, esedékes (1876 A Hon 8600002, 2) | Hogy [a fahrende Schüler, azaz a garabonciás diák] tejet iszik s hogy 13 iskolát végez – csak esedékes vonás (1890 Lázár Béla C0130, 285) | Pedig [Friedrich von] Matthisson közepes, önállótlan tehetség, esedékes és puha, akit csak korának betegesen érzelgős iránya emelt rövid lélekzetü közkedveltségre (1896 PallasLex. CD02).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esik; ÉKsz.

esedékes melléknév 15B
1.
vmely időszakra eső v. vmely (közeli) időpontban, időszakban (várhatóan) megtörténő, bekövetkező, ill. akkor kívánatos v. időszerű 〈esemény, történés, kötelezettség〉
Javasolta, hogy a letartóztatás titkát megőrizendő, csak annak esedékessé válásakor küldjék el a parancsot a nádornak
(1837 Kossuth Lajos összes munkái)
már régóta esedékes volt nála a mandulaoperáció
(1933 Nagy Lajos)
Már hétfőn nekiült jövő vasárnapra esedékes szentbeszédének
(1974 Galsai Pongrác)
nagyon is esedékesnek látszott itt, a húszas évek közepén, egy új, a korra és a bukásokra élesen reagáló tragédia
(1983 Hubay Miklós²)
kézfogásos nemzedékváltás […] az 1860-as évek elején lehetett volna újra esedékes
(2005 Kerényi Ferenc)
1a.
vkire eső, ill. (vmely szolgáltatásért járó v. vmely időszakra vonatk.,) az adott időszakban kifizetendő 〈pénzbeli járandóság〉
a’ kiadói hivatal, az esedékes (fällige) váltókat a’ közelebbi napokban nem fizetheti ki
(1834 Jelenkor)
az alaphoz, miből a szász gymnasium s a nevezett iskolák fentartatnak, hozzájárult e vidéknek minden ajkú lakosa, s igy igazságos lenne, hogy […] az állami nyelvre is tekintettel legyenek, s törvény ellenére ne küszöbölnék azt ki mindenünnen; vagy pedig a közös alapból juttatnák ki mindenkinek aránylagosan esedékes részét
(1873 Orbán Balázs)
a szállításért esedékes díjak
(1897 PallasLex.)
A kereskedelmi minister, „méltányolva az egyesület közhasznu működését” az állami támogatást további három évre engedélyezte s annak a folyó évre esedékes ötezer koronás első részletét az egyesületnek a minap kifizette
(1910 Veszprémi Hírlap)
kifizették nemcsak az ez évi esedékes tartozásukat, hanem az elmúlt két évi adósságukat is
(1956 Erdei Ferenc)
A létszámcsökkentés azért vált szükségessé, hogy a cég 21 milliárd eurós adósságának 2004-ig esedékes kamatterheit és törlesztési kötelezettségeit teljesíteni tudja
(2001 Magyar Hírlap)
2.
soron levő, a sorra kerülő, következő 〈dolog, ill. személy〉
A lapok sűrűn foglalkoznak a főrendiházba esedékes tagok kinevezésével is
(1896 Mikszáth Kálmán)
[a szelvény] nyomtatott szövegü utalvány, amely rendesen tizével egy-egy íven ugy van összállítva, hogy erről a szelvényívről időnkint le lehet vágni az esedékes szelvényeket
(1897 PallasLex.)
címergyűrűs ujjuk hegyével piszkálják az esedékes ügyiratot, s nincs kedvük intézkedni többé
(1937 Márai Sándor)
A vidéki állomásfőnök, kezében azzal a kis karton jegyzőlappal, az várhatja úgy az esedékes vonat befutását, ahogy én vártam, hogy történjék már valami
(1942 Illyés Gyula)
az esedékes vizsga, beszámoló, államvizsga, diplomaterv megvédése stb.s a többi előtt
(1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor)
3. (rég)
(vmi máshoz képest) nem lényegi, elhagyható, esetleges 〈dolog〉, ill. nem jelentős 〈személy〉
[A magyar ősvallás tudományos feldolgozása] Ipolyi nagyérdemü mythologiájából leszürné mindazt, mi mellékes, esedékes
(1876 A Hon)
Hogy [a fahrende Schüler, azaz a garabonciás diák] tejet iszik s hogy 13 iskolát végez – csak esedékes vonás
(1890 Lázár Béla)
Pedig [Friedrich von] Matthisson közepes, önállótlan tehetség, esedékes és puha, akit csak korának betegesen érzelgős iránya emelt rövid lélekzetü közkedveltségre
(1896 PallasLex.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esik; ÉKsz.

Beállítások