eseti mn 1B3

1. ’nem rendszeres, egy esetben v. olykor történő 〈esemény〉, ill. nem rendszeresen, egyszer v. olykor előforduló 〈dolog〉’ ❖ Accidentalis […] eseti, vagy állítmányos, zufällig (1822 e. Tudományos mesterszókönyv C4429, 7) | [Van der Meersch Invasion 14 című regénye] nem reportage-regény, melyben az eseti történés érdekessége mögött elsikkadnak az általános, a maradandó felé mutató vonások, hanem szinte zola-i igazságfanatizmussal felépített eposz (1936 Thein Alfréd CD10) | Az utóbbi 10-15 év során számos eseti, vagy több évenként ismétlődő, az említett témákat vizsgáló statisztikai adatgyűjtésre is sor került (1984 Marton Ádám 1105001, 5) | Madison Guaranty Bank számára végzett tevékenysége csupán eseti és korlátozott volt (1996 Magyar Hírlap CD09) | ügyvédek eseti megbízásának finanszírozása (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’olyan 〈személy〉, aki csak alkalmanként, nem rendszeresen tesz, csinál vmit’ ❖ eseti gyógyszerfogyasztók (1994 Magyar Hírlap CD09) | eseti drogfogyasztók (1998 Magyar Hírlap CD09) | A drogozók túlnyomó többsége azonban eseti használó marad, függővé csak töredékük válik (2002 Magyar Hírlap CD09) | eseti fogyasztók (2005 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’egy-egy adott esetre, helyzetre vonatk., arra szóló, arra érvényes, ill. 〈vminek〉 az a 〈jellege〉, hogy egy adott esetre, helyzetre vonatkozik, arra érvényes’ ❖ Az azonban, hogy a szélhámos-stratégia egy adott akcióegységében melyik, a műveleti vagy a tartalmi összetevő az elsődleges […], csak eseti elemzéssel dönthető el (1978 Hankiss Ágnes 1063003, 90) | a szabadcsapatok szervezése egyéni és eseti megbízásokra épült (1992 Hermann Róbert 2012001, 4) | A tartalmi politikai kérdésekben az eseti együttműködés lenne kívánatos (1994 Magyar Hírlap CD09) | kapitányokat a Felső Részekre eseti jelleggel nevezett ki az uralkodó (2003 Horváth Richárd CD58).

3. ’egy adott esetre, feladatra létrehozott, összeállított 〈csoport, bizottság〉, ill. arra kiválasztott 〈személy〉’ ❖ Ügygondnok (lat. curator) v. eseti gondnok, ideiglenes gondnok, a fél részére a biróságtól kirendelt képviselő (1925 RévaiNagyLex. C5714, 667) | Minden televízióreklámot egy erre a célra életrehívott eseti stáb készíti el (1979 Varga György 1160005, 93) | Részletes parlamenti határozatnak kellene rendelkeznie arról is, hogy milyen állandó, vagy eseti parlamenti bizottság végezze az alkotmányozást (1994 Magyar Hírlap CD09) | teljes joggal felruházott ad hoc (eseti) bíróság is létrejöhet (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉKsz.

eseti melléknév 1B3
1.
nem rendszeres, egy esetben v. olykor történő 〈esemény〉, ill. nem rendszeresen, egyszer v. olykor előforduló 〈dolog〉
Accidentalis […] eseti, vagy állítmányos, zufällig
(1822 e. Tudományos mesterszókönyv)
[Van der Meersch Invasion 14 című regénye] nem reportage-regény, melyben az eseti történés érdekessége mögött elsikkadnak az általános, a maradandó felé mutató vonások, hanem szinte zola-i igazságfanatizmussal felépített eposz
(1936 Thein Alfréd)
Az utóbbi 10-15 év során számos eseti, vagy több évenként ismétlődő, az említett témákat vizsgáló statisztikai adatgyűjtésre is sor került
(1984 Marton Ádám)
Madison Guaranty Bank számára végzett tevékenysége csupán eseti és korlátozott volt
(1996 Magyar Hírlap)
ügyvédek eseti megbízásának finanszírozása
(1998 Magyar Hírlap)
1a.
olyan 〈személy〉, aki csak alkalmanként, nem rendszeresen tesz, csinál vmit
eseti gyógyszerfogyasztók
(1994 Magyar Hírlap)
eseti drogfogyasztók
(1998 Magyar Hírlap)
A drogozók túlnyomó többsége azonban eseti használó marad, függővé csak töredékük válik
(2002 Magyar Hírlap)
eseti fogyasztók
(2005 Országgyűlési Napló)
2.
egy-egy adott esetre, helyzetre vonatk., arra szóló, arra érvényes, ill. 〈vminek〉 az a 〈jellege〉, hogy egy adott esetre, helyzetre vonatkozik, arra érvényes
Az azonban, hogy a szélhámos-stratégia egy adott akcióegységében melyik, a műveleti vagy a tartalmi összetevő az elsődleges […], csak eseti elemzéssel dönthető el
(1978 Hankiss Ágnes)
a szabadcsapatok szervezése egyéni és eseti megbízásokra épült
(1992 Hermann Róbert)
A tartalmi politikai kérdésekben az eseti együttműködés lenne kívánatos
(1994 Magyar Hírlap)
kapitányokat a Felső Részekre eseti jelleggel nevezett ki az uralkodó
(2003 Horváth Richárd)
3.
egy adott esetre, feladatra létrehozott, összeállított 〈csoport, bizottság〉, ill. arra kiválasztott 〈személy〉
Ügygondnok (lat.latin curator) v.vagy eseti gondnok, ideiglenes gondnok, a fél részére a biróságtól kirendelt képviselő
(1925 RévaiNagyLex.)
Minden televízióreklámot egy erre a célra életrehívott eseti stáb készíti el
(1979 Varga György)
Részletes parlamenti határozatnak kellene rendelkeznie arról is, hogy milyen állandó, vagy eseti parlamenti bizottság végezze az alkotmányozást
(1994 Magyar Hírlap)
teljes joggal felruházott ad hoc (eseti) bíróság is létrejöhet
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. ÉKsz.

Beállítások