esket ts ige 5b

1. ’arra késztet, es. kényszerít vkit, hogy esküvel kötelezze magát vmire’ ❖ Az a’ Cziliai Gróf […] a’ kit Hunyadi […] a’ magyar koronához esketett, magába szorongatta még a’ titkos mérget (1778 Bessenyei György¹ C1094, 62) | vagynak e még élők abból az életkorból, a’ kiket tanúknak lehetne esketni (1819 Ungvárnémeti Tóth László C2569, 519) | Bukow a megjelölt napon tisztikarával Gyergyó-Sz.-Miklósra ment, hogy a népet zászló alá eskesse (1869 Orbán Balázs CD22) | [Thököly Imre] megbízottai a dunántúli megyéket és főurakat eskették az ő hűségére (1999 Nagy László³ CD17).

1a. esket vmire ’〈annak kif-ére, hogy vmely felsőbb hatalomra mint tanúra, ill. vmely nagy értékre mint az eskü biztosítékára hivatkozva történő eskütételre köteleznek vkit〉’ ❖ Esketlek istenidre Imádott égi lény! Szánj-meg ’s nyujts védelemkart E’ vészek’ tengerén (1832 Makáry György C0039, 140) | A székelyeket 1706-ban Napra, Holdra, Csillagokra esketik (1875 Thaly Kálmán CD57) | [a mellkasán fekvő] feszületre egykor Józsiást eskette Leonóra, hogy örökké szeretni fogja (1922 Krúdy Gyula 9365006, 146).

1b. (ritk) ’vmely tisztségre, hivatalba, munkakörbe hivatali esküjének rendsz. ünnepi külsőségek között történő elmondatásával beiktat, felesket vkit’ ❖ [a] Vármegye Honorárius [= tiszteletbeli] Aſſeſſorſágára eskettettek: [...] leg-ifjabbik Bánfi Láſzló és Báró Dési Dióſzegi Ferencz Urfiak (1782 Magyar Hírmondó 7444026, 402) | Soóry Ferencz mint láttuk 1571-ben is táblabírának eskettetett (1876 Ebeczky Emil CD57) | [1990.] okt. 4. – Az új Bundestag a berlini Reichstagban tartja első ülését. [...] 5 új szövetségi minisztert esketnek (1990 Tények könyve CD37).

2. (tárgy n. is) ’〈pap v. anyakönyvvezető házasulandókat v. vkivel vkit〉 házassági eskü elmondatásával egyházi szertartás keretében v. olyan hivatalos eljárás keretében, amelyben a házasulók tanúk előtt házassági nyilatkozatot tesznek, házastársakká nyilvánít, összead, ill. ilyen módon vkinek a házastársává nyilvánít vkit’ ❖ mert ha kereſztelünk-is, tsak a’ halálnak kereſztelünk, ha esketünk-is tsak a’ ſok kedvetlenségre kötelezzük az embert párjával (1798 Parnasszusi időtöltés C0127, 25) | Meny Aſzſzonyt ha viſznek esketni (1808 Farkas András 7041004, 14) | a házasokat kihirdessék, nyilvánosan a gyülekezet előtt eskessék (1899 Erdélyi Pál CD55) | Azt álmodod, hogy pap vagy, s Beát esketed a dómban félszemű, kalózformájú pasassal (1985 Grendel Lajos 1060004, 411) | női anyakönyvvezető esketi (1997 Magyar Hírlap CD09) | Panci [ti. a plébános] nagystílűen keresztelt, esketett, temetett, és a szentséget autón vitte a haldoklóhoz, ha az messze lakott (2005 Somssich-Szőgyény Béla 3148003, 831).

Ö: fel~, meg~, össze~.

ÖU: egybe~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esküszik; ÉKsz.; SzT. ~, eskethet, eskettet; ÚMTsz.

esket tárgyas ige 5b
1.
arra késztet, es. kényszerít vkit, hogy esküvel kötelezze magát vmire
Az a’ Cziliai Gróf […] a’ kit Hunyadi […] a’ magyar koronához esketett, magába szorongatta még a’ titkos mérget
(1778 Bessenyei György¹)
vagynak e még élők abból az életkorból, a’ kiket tanúknak lehetne esketni
(1819 Ungvárnémeti Tóth László)
Bukow a megjelölt napon tisztikarával Gyergyó-Sz.-MiklósGyergyószentmiklósra ment, hogy a népet zászló alá eskesse
(1869 Orbán Balázs)
[Thököly Imre] megbízottai a dunántúli megyéket és főurakat eskették az ő hűségére
(1999 Nagy László³)
1a. esket vmire
〈annak kif-ére, hogy vmely felsőbb hatalomra mint tanúra, ill. vmely nagy értékre mint az eskü biztosítékára hivatkozva történő eskütételre köteleznek vkit〉
Esketlek istenidre Imádott égi lény! Szánj-meg ’s nyujts védelemkart E’ vészek’ tengerén
(1832 Makáry György)
A székelyeket 1706-ban Napra, Holdra, Csillagokra esketik
(1875 Thaly Kálmán)
[a mellkasán fekvő] feszületre egykor Józsiást eskette Leonóra, hogy örökké szeretni fogja
(1922 Krúdy Gyula)
1b. (ritk)
vmely tisztségre, hivatalba, munkakörbe hivatali esküjének rendsz. ünnepi külsőségek között történő elmondatásával beiktat, felesket vkit
[a] Vármegye Honorárius [= tiszteletbeli] Aſſeſſorſágára eskettettek: [...] leg-ifjabbik Bánfi Láſzló és Báró Dési Dióſzegi Ferencz Urfiak
(1782 Magyar Hírmondó)
Soóry Ferencz mint láttuk 1571-ben is táblabírának eskettetett
(1876 Ebeczky Emil)
[1990.] okt.október 4. – Az új Bundestag a berlini Reichstagban tartja első ülését. [...] 5 új szövetségi minisztert esketnek
(1990 Tények könyve)
2. (tárgy n. is)
〈pap v. anyakönyvvezető házasulandókat v. vkivel vkit〉 házassági eskü elmondatásával egyházi szertartás keretében v. olyan hivatalos eljárás keretében, amelyben a házasulók tanúk előtt házassági nyilatkozatot tesznek, házastársakká nyilvánít, összead, ill. ilyen módon vkinek a házastársává nyilvánít vkit
mert ha kereſztelünk-is, tsak a’ halálnak kereſztelünk, ha esketünk-is tsak a’ ſok kedvetlenségre kötelezzük az embert párjával
(1798 Parnasszusi időtöltés)
Meny Aſzſzonyt ha viſznek esketni
(1808 Farkas András)
a házasokat kihirdessék, nyilvánosan a gyülekezet előtt eskessék
(1899 Erdélyi Pál)
Azt álmodod, hogy pap vagy, s Beát esketed a dómban félszemű, kalózformájú pasassal
(1985 Grendel Lajos)
női anyakönyvvezető esketi
(1997 Magyar Hírlap)
Panci [ti. a plébános] nagystílűen keresztelt, esketett, temetett, és a szentséget autón vitte a haldoklóhoz, ha az messze lakott
(2005 Somssich-Szőgyény Béla)
ÖU: egybeesket
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esküszik; ÉKsz.; SzT. ~, eskethet, eskettet; ÚMTsz.

Beállítások