esketés fn 4B

1. ’az esket igével kifejezett cselekvés, történés’ ❖ [az angol parlamentben] az irlandi nagy-jurybill [ti. nagyesküdtszékről szóló törvényjavaslat] szinte 3adszor ’s utószor olvastatott fel; az irlandi cath. papok esketése ellen hozott kemény büntetést eltörlesztő pedig másodszor (1833 Jelenkor C0226, 572).

2. ’〈az igazságszolgáltatásban:〉 az a hivatalos aktus, amelynek során vkivel letetetik az esküt’ ❖ a’ Magyiſtrátus annak vétkeit Esketés által kivánja ki-venni belöllünk (1781 Gombási István ford. C1883, 101) | 1496. [Báchi István] esketést rendez a szomszéd Keresztur községében arra nézve: hogy Gáspár, néhai Fwrka Márton fia, Balázs és Lőrinc Furka Miklós fiai mindkét Boos községét birták s okmányaikat a törökök elpusztították (1893 PallasLex. CD02) | A zsidó törv.-kezésben a Misna szabályozta az esketést; mindenekelőtt a tanúkat eskették meg, a vádlottnak elegendő bizonyíték híján kellett esküt tennie (1989 HaagLex. ford. CD1208).

2a. (rég, ritk) ’az a hivatalos aktus, amelynek során vkit vmely tisztségre, hivatalra felesketnek’ ❖ Az Ország Birója előtt tudni illik ma tettem le mint Secretarius hitemet tizegy [!] egy órakor [...] A’ esketés e’ből állott (1809 Horvát István 8186010, 400) | A’ 17-én folytatva tartott közgyűlésen esketések ’s táblabirák’ kinevezése valának lényegesek (1846 Pesti Hírlap C8013, 51).

3. ’ünnepélyes alkalom v. szertartás, amelynek során a házasulandókat a pap a házassági eskü elmondása, ill. az anyakönyvvezető a házassági nyilatkozattétel után házastársakká nyilvánítja, összeadja’ ❖ a’ Pap már az esketést el-kezdte (1789 Kazinczy Ferenc ford.–Kayser C2517, 14) | Az uj házaspár az esketés után azonnal Angliába utazott (1862 Szokoly Viktor 8452006, 37) | [a szlovák államnyelvtörvény] szerint a polgári esketés csak szlovákul történhet (1996 Magyar Hírlap CD09) | A nagyobb budapesti templomokban, mint például a Mátyás-templomban vagy a Szent István-bazilikában is szombat az esketések napja (2002 Magyar Hírlap CD09).

Sz: esketési.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. esketés · eskütés; ÚMTsz.

esketés főnév 4B
1.
az esket igével kifejezett cselekvés, történés
[az angol parlamentben] az irlandi nagy-jurybill [ti. nagyesküdtszékről szóló törvényjavaslat] szinte 3adszor ’s utószor olvastatott fel; az irlandi cath.katolikus papok esketése ellen hozott kemény büntetést eltörlesztő pedig másodszor
(1833 Jelenkor)
2.
〈az igazságszolgáltatásban:〉 az a hivatalos aktus, amelynek során vkivel letetetik az esküt
a’ Magyiſtrátus annak vétkeit Esketés által kivánja ki-venni belöllünk
(1781 Gombási István ford.)
1496. [Báchi István] esketést rendez a szomszéd Keresztur községében arra nézve: hogy Gáspár, néhai Fwrka Márton fia, Balázs és Lőrinc Furka Miklós fiai mindkét Boos községét birták s okmányaikat a törökök elpusztították
(1893 PallasLex.)
A zsidó törv.-kezéstörvénykezésben a Misna szabályozta az esketést; mindenekelőtt a tanúkat eskették meg, a vádlottnak elegendő bizonyíték híján kellett esküt tennie
(1989 HaagLex. ford.)
2a. (rég, ritk)
az a hivatalos aktus, amelynek során vkit vmely tisztségre, hivatalra felesketnek
Az Ország Birója előtt tudni illik ma tettem le mint Secretarius hitemet tizegy [!] egy órakor [...] A’ esketés e’ből állott
(1809 Horvát István)
A’ 17-én folytatva tartott közgyűlésen esketések ’s táblabirák’ kinevezése valának lényegesek
(1846 Pesti Hírlap)
3.
ünnepélyes alkalom v. szertartás, amelynek során a házasulandókat a pap a házassági eskü elmondása, ill. az anyakönyvvezető a házassági nyilatkozattétel után házastársakká nyilvánítja, összeadja
a’ Pap már az esketést el-kezdte
(1789 Kazinczy Ferenc ford.Kayser)
Az uj házaspár az esketés után azonnal Angliába utazott
(1862 Szokoly Viktor)
[a szlovák államnyelvtörvény] szerint a polgári esketés csak szlovákul történhet
(1996 Magyar Hírlap)
A nagyobb budapesti templomokban, mint például a Mátyás-templomban vagy a Szent István-bazilikában is szombat az esketések napja
(2002 Magyar Hírlap)
Sz: esketési
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. esketés · eskütés; ÚMTsz.

Beállítások