esküszegés fn 4B

’esküvel megerősített fogadalom, ígéret meg nem tartása, megsértése, megszegése, ill. hamis eskü letétele’ ❖ hit- v. esküszegésekre is (Meineid) adaték alkalom, mert az anya azon férfira esküvé gyermekét, ki legképesebb volt fizetni (1834 Jelenkor C0228, 451) | Ocskay László a Herczeg-drámában sértett önérzete miatt és az ellene szőtt udvari cselszövény következtében árulja el a kuruc szabadságharc ügyét. Esküszegése elviselhetetlen súllyal nehezedik lelkére (1940 Pintér Jenő CD44) | az egyházi házasságot náluk [ti. a cigányoknál] erőltetni nem szabad. Mert azt eskünek tekintik, az esküszegést pedig a legnagyobb bűnnek (2001 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

esküszegés főnév 4B
esküvel megerősített fogadalom, ígéret meg nem tartása, megsértése, megszegése, ill. hamis eskü letétele
hit- v.vagy esküszegésekre is (Meineid) adaték alkalom, mert az anya azon férfira esküvé gyermekét, ki legképesebb volt fizetni
(1834 Jelenkor)
Ocskay László a Herczeg-drámában sértett önérzete miatt és az ellene szőtt udvari cselszövény következtében árulja el a kuruc szabadságharc ügyét. Esküszegése elviselhetetlen súllyal nehezedik lelkére
(1940 Pintér Jenő)
az egyházi házasságot náluk [ti. a cigányoknál] erőltetni nem szabad. Mert azt eskünek tekintik, az esküszegést pedig a legnagyobb bűnnek
(2001 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások