esperesség fn 3B8 (Vall)

1. ’〈a katolikus és az ortodox egyházban:〉 az esperes által irányított egyházkerület v. 〈a protestáns egyházakban:〉 az esperes által irányított egyházmegye mint intézmény, ill. annak területe v. az ahhoz tartozó hívek, tagok összessége’ ❖ A’ Sopron Vármegyei Catholika Ekklésiák a’ Gyri Püspökséghez tartoznak, ’s három Esperestségekre vagynak fel-oſztva (1799 Magyar Hírmondó 7444179, 845) | [az építési bizottság számadásai] az illető esperességekkel s egyes egyházakkal fognának közöltetni (1853 Budapesti Hírlap C7811, 492) | Brassó ma a megyei hatóság, a róm. kat. és kel. görög esperesség [székhelye] (1893 PallasLex. CD02) | Plébániatemplomok: Somban, Nyimen, […] Igatban a foki esperességben (1910 Veszprémi Hírlap 2114001, 6) | A tolnai református esperességhez tartozó és a Tolna–Baranya megyék szélén fekvő Hidas községben a magyar reformátusság szinte az utolsó emberig kihalt (1934 Budapesti Hírlap máj. 27. C4722, 14) | [az 1840-es években] a Baranya, Somogy, Tolna megyei evangélikus esperesség által fenntartott sárszentlőrinci evangélikus diákiskola (2000 Szilágyi Mihály CD36).

2. ’esperes által betöltött tisztség, hivatal, állás, ill. az esperes működése v. annak ideje’ ❖ Az itt való Espereſtség pedig Dicskei Nehéz Imre Urra [bízattatott] (1783 Magyar Hírmondó C0271, 81) | A brassai katholikus lelkész rendszerint apát czímet visel, s a kerület esperessége is legtöbb esetben rá van ruházva (1873 Orbán Balázs CD22) | [Kiss Áron] esperessége alatt emelte egyházmegyéje anyagi állapotát (1895 PallasLex. CD02) | Kálmáncsehi Sánta Márton [...] ref. esperessége idején [Beregszász] ref. zsinat színhelye volt (1994 MagyarNagyLex. C5816, 658).

Sz: esperességi.

Vö. CzF. ~, esperestség; ÉrtSz.; TESz. esperes; SzT.

esperesség főnév 3B8 (Vall)
1.
〈a katolikus és az ortodox egyházban:〉 az esperes által irányított egyházkerület v. 〈a protestáns egyházakban:〉 az esperes által irányított egyházmegye mint intézmény, ill. annak területe v. az ahhoz tartozó hívek, tagok összessége
A’ Sopron Vármegyei Catholika Ekklésiák a’ Gyri Püspökséghez tartoznak, ’s három Esperestségekre vagynak fel-oſztva
(1799 Magyar Hírmondó)
[az építési bizottság számadásai] az illető esperességekkel s egyes egyházakkal fognának közöltetni
(1853 Budapesti Hírlap)
Brassó ma a megyei hatóság, a róm. kat.római katolikus és kel.keleti görög esperesség [székhelye]
(1893 PallasLex.)
Plébániatemplomok: Somban, Nyimen, […] Igatban a foki esperességben
(1910 Veszprémi Hírlap)
A tolnai református esperességhez tartozó és a Tolna–Baranya megyék szélén fekvő Hidas községben a magyar reformátusság szinte az utolsó emberig kihalt
(1934 Budapesti Hírlap máj. 27.)
[az 1840-es években] a Baranya, Somogy, Tolna megyei evangélikus esperesség által fenntartott sárszentlőrinci evangélikus diákiskola
(2000 Szilágyi Mihály)
2.
esperes által betöltött tisztség, hivatal, állás, ill. az esperes működése v. annak ideje
Az itt való Espereſtség pedig Dicskei Nehéz Imre Urra [bízattatott]
(1783 Magyar Hírmondó)
A brassai katholikus lelkész rendszerint apát czímet visel, s a kerület esperessége is legtöbb esetben rá van ruházva
(1873 Orbán Balázs)
[Kiss Áron] esperessége alatt emelte egyházmegyéje anyagi állapotát
(1895 PallasLex.)
Kálmáncsehi Sánta Márton [...] ref.református esperessége idején [Beregszász] ref.református zsinat színhelye volt
(1994 MagyarNagyLex.)
Sz: esperességi
Vö. CzF. ~, esperestség; ÉrtSz.; TESz. esperes; SzT.

Beállítások