északnyugati mn 1A3

1. ’északnyugat felé eső 〈irány〉, ill. ilyen irányú 〈fekvés, tájolás〉’ ❖ [a hajók] északnyugati irányt vettek (1854 Budapesti Hírlap C7812, 2886) | [Luna] Etruriának legészak-nyugatibb fekvésű, azelőtt Liguriához tartozó városa a Macra folyó és a Via Aemilia mellett (1902 ÓkoriLex. CD28) | Az udvar északi felében délkelet–északnyugati tájolással fekszik a földszintes, árkádos, központi portikusszal ellátott udvarház (2002 Major Miklós CD36).

2. (földrajzi név előtagjaként is) ’〈(több hasonló) területnek, természeti képződménynek, építménynek stb.〉 északnyugatra eső 〈része, pontja〉’ ❖ [a sereg] az éjszaknyugoti részekre rendeltetik (1808 Hazai Tudósítások C0190, 203) | Wales-ben és a francia Bretagne legészaknyugatibb részeiben (1893 PallasLex. CD02) | Kárpáti csiga, innen átterjed északnak a Lengyel-Jurára, nyugatnak a morva Beszkidekre és a Szudetákra, s megtalálható a Glatzer Schneebergig; ez utóbbi elterjedésének legészaknyugatibb pontja (1943 Soós Lajos CD25) | találtak olyan kőzetanyagot is, amely feltehetően a Duna kavicsanyagából származik és az Északnyugati-Kárpátokból, esetleg még távolabbról, az Alpokból jöhetett (1997 Magyarország földje CD05).

2a. ’északnyugatra eső területen élő 〈nép(csoport), népesség〉’ ❖ Déli Európának román népsége, ezen földrész északibb tartományainak népeihez sajátságos és érdekes ellentétben áll; mely ellentét az északnyugati germánok (a britek) és a dél-keleti románok (az olaszok) közt legélesebben tünik elő (1860 Vasárnapi Újság CD56) | az északnyugati indiánusok (1912 RévaiNagyLex. C5700, 743) | északnyugati szláv népek, csehek, fehérhorvátok és dalamincok (1939 Deér József CD43) | A hazai haltermelést leginkább a cseh import veszélyezteti, északnyugati szomszédaink termékeikkel már régóta jelen vannak a hazai piacon (2004 Szabad Föld aug. 20. C8390, 7).

2b. ’északnyugatra eső területen jellemző, ott történő v. kialakult, honos, ill. ilyen térséggel kapcs., azt érintő, oda irányuló 〈esemény, folyamat, jelenség stb.〉’ ❖ éjszaki és éjszaknyugoti nyelvek, mint a német, holland, angol, dán, svéd s ezeknek tájbeszédei (dialectusai) (1841 Vajda Péter ford.–Cuvier 8504004, 77) | az északnyugati hadjárat tervét hárman [ti. II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi és Bottyán] újból megbeszélhették (1909 Márki Sándor CD55) | Bosznia északnyugati forgalma ennek a vasutnak [ti. a doberlini katonai vasút Pregedor állomásáig terjedő erdei vasútnak] segitségével nem Fiume felé, hanem Spalató felé fog lebonyolittatni (1913 Pesti Hírlap jún. 10. C5661, 17) | [Európában kialakult] az a sajátos észak-nyugati mítosz, amelynek a kelták – a mai írek, skótok és bretonok ősei – is részei (1999 Új Könyvek CD29).

3. ’északnyugat felől érkező, ill. onnan származó’ ❖ az irtóztató éjszaknyugoti szél (1808 Hazai Tudósítások C0190, 110) | Az éjszaknyugoti porfellegek pedig egyre közeledtek (1839 Vajda Péter 8504011, 29) | Közép-Görögországban nagy változáson ment át Boiotia. Nyelvjárása alapján a régibb aiol lakosságnak és északnyugati foglalóknak keveredésére következtethetünk (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | Északnyugati áramlással váltakozó nedvességtartalmú léghullámok érkeznek fölénk (2010 Szabad Föld márc. 12. C8396, 30).

Vö. CzF. ejszaknyugoti; ÉKsz.; SzT.

északnyugati melléknév 1A3
1.
északnyugat felé eső 〈irány〉, ill. ilyen irányú 〈fekvés, tájolás〉
[a hajók] északnyugati irányt vettek
(1854 Budapesti Hírlap)
[Luna] Etruriának legészak-nyugatibb fekvésű, azelőtt Liguriához tartozó városa a Macra folyó és a Via Aemilia mellett
(1902 ÓkoriLex.)
Az udvar északi felében délkelet–északnyugati tájolással fekszik a földszintes, árkádos, központi portikusszal ellátott udvarház
(2002 Major Miklós)
2. (földrajzi név előtagjaként is)
(több hasonló) területnek, természeti képződménynek, építménynek stb.〉 északnyugatra eső 〈része, pontja〉
[a sereg] az éjszaknyugoti részekre rendeltetik
(1808 Hazai Tudósítások)
Wales-ben és a francia Bretagne legészaknyugatibb részeiben
(1893 PallasLex.)
Kárpáti csiga, innen átterjed északnak a Lengyel-Jurára, nyugatnak a morva Beszkidekre és a Szudetákra, s megtalálható a Glatzer Schneebergig; ez utóbbi elterjedésének legészaknyugatibb pontja
(1943 Soós Lajos)
találtak olyan kőzetanyagot is, amely feltehetően a Duna kavicsanyagából származik és az Északnyugati-Kárpátokból, esetleg még távolabbról, az Alpokból jöhetett
(1997 Magyarország földje)
2a.
északnyugatra eső területen élő 〈nép(csoport), népesség〉
Déli Európának román népsége, ezen földrész északibb tartományainak népeihez sajátságos és érdekes ellentétben áll; mely ellentét az északnyugati germánok (a britek) és a dél-keleti románok (az olaszok) közt legélesebben tünik elő
(1860 Vasárnapi Újság)
az északnyugati indiánusok
(1912 RévaiNagyLex.)
északnyugati szláv népek, csehek, fehérhorvátok és dalamincok
(1939 Deér József)
A hazai haltermelést leginkább a cseh import veszélyezteti, északnyugati szomszédaink termékeikkel már régóta jelen vannak a hazai piacon
(2004 Szabad Föld aug. 20.)
2b.
északnyugatra eső területen jellemző, ott történő v. kialakult, honos, ill. ilyen térséggel kapcs., azt érintő, oda irányuló 〈esemény, folyamat, jelenség stb.〉
éjszaki és éjszaknyugoti nyelvek, mint a német, holland, angol, dán, svéd s ezeknek tájbeszédei (dialectusai)
(1841 Vajda Péter ford.Cuvier)
az északnyugati hadjárat tervét hárman [ti. II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi és Bottyán] újból megbeszélhették
(1909 Márki Sándor)
Bosznia északnyugati forgalma ennek a vasutnak [ti. a doberlini katonai vasút Pregedor állomásáig terjedő erdei vasútnak] segitségével nem Fiume felé, hanem Spalató felé fog lebonyolittatni
(1913 Pesti Hírlap jún. 10.)
[Európában kialakult] az a sajátos észak-nyugati mítosz, amelynek a kelták – a mai írek, skótok és bretonok ősei – is részei
(1999 Új Könyvek)
3.
északnyugat felől érkező, ill. onnan származó
az irtóztató éjszaknyugoti szél
(1808 Hazai Tudósítások)
Az éjszaknyugoti porfellegek pedig egyre közeledtek
(1839 Vajda Péter)
Közép-Görögországban nagy változáson ment át Boiotia. Nyelvjárása alapján a régibb aiol lakosságnak és északnyugati foglalóknak keveredésére következtethetünk
(1935 Hóman Bálint munkái)
Északnyugati áramlással váltakozó nedvességtartalmú léghullámok érkeznek fölénk
(2010 Szabad Föld márc. 12.)
Vö. CzF. ejszaknyugoti; ÉKsz.; SzT.

Beállítások