észbeli mn 18B

1. ’agyi funkcióként megjelenő gondolkodási, kognitív 〈folyamat, működés〉, ill. ilyen folyamatként megvalósuló, történő 〈tevékenység〉 v. annak eredményeként létrejövő 〈jelenség〉’ ❖ az észbéli foglalatosságban, magatokat gyakoroljátok (1794 Gyarmathi Sámuel ford.–Campe C1949, 221) | Mik a szereplők? […] Kérges tenyerű Munkások Athenében, kik előbb Észbeli munkát nem tettek soha (1864 Arany János ford.–Shakespeare C3723, 210) | Óriási észbeli tévedéseket az épelméjű is producálhat (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267002, 263) | Ez a megszállottság […], amivel szemben hiába minden külső húzás, minden észbeli meggondolás (1928 Ignotus CD10) | tudásunk summájánál erősebbek az indulataink, az észbeli szokásaink? (1985 Bodor Pál 1019019, 150).

2. ’vmely agyi, kognitív, gondolkodásbeli tevékenységben, jelenségben megmutatkozó, abban érzékelhető 〈képesség, állapot stb.〉’ ❖ Holott tehát ſem az emberben, ſem az Iſtenben jobb ſemmi ſintsen az értelmes éſznél, értelmes éſz-béli az embernek az Iſtennel való leg-első tárſaſága (1783 Molnár János C0290, 200) | Talám a’ te Húgodnak éſzbéli hibája vagyon? (1793 Boér Sándor ford.–Schröder² 7053004, 170) | tompa elméjü némák, kik gyönge észbeli fogékonyságuk miatt, a szavak és beszéd hangjait, értelmét magukévá nem tehetik (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Észbelileg és jellembelileg igen gyorsan fejlődik (1904 Szinnyei Ferenc CD55) | Említettük már, hogy összeköltözésükkel új fejezet kezdődött Niki [kutya] életében. Ez elsősorban érzelmi és észbeli fejlődésére értendő (1955 Déry Tibor 2051030, 6) | A hétvégén Budapesten találkoznak [a kiemelkedő intelligenciájú emberek], és ebből az alkalomból bárki kedvezményes áron tesztelheti saját észbeli képességeit (2001 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’ilyen képesség, állapot szempontjából tekintett 〈viszony, helyzet〉’ ❖ a’ születési, vagyoni, ’s észbéli aristocratiával többnyire egy jó adag gőg szokott párosulni (1835 Jósika Miklós C2402, 104) | [A falusiak] az észbeli fölény elismerése folytán mennek tanácsot kérni a jegyzőhöz, paphoz, tanítóhoz (1913 Braun Róbert 9072001, 34) | Millicent nem vett észre semmi észbeli nívókülönbséget kettejük közt, sőt művészettörténeti tudása révén fölényben érezte magát és ez nagyon jól esett neki (1937 Szerb Antal 9668030, 111) | [Az ősember a vadállatokkal szembeni testbeli] hátrányait észbeli fölényével, „találmányaival” egyenlítette ki (1961 Népszabadság márc. 5. C4813, 13).

3. ’gondolati, gondolatban megalkotott, ill. értelmi megfontolásokon alapuló 〈dolog〉’ ❖ A’ millyen éſzbeli Vallás kereſeted, Tsak a’ mellett hartzolſz, s’ ollyan feleleted (1788 Bécsi Magyar Múzsa C0350, 138) | [a külső tulajdonságok] oly embert gyaníttatnak benne, ki tehetséggel és türelemmel bírt, észbeli művekre szentelni magát (1849 e. Vasvári Pál C4683, 239) | A minta, a mely szerint Kant tárgyát felosztja, a tiszta észbeli fogalmak, vagyis „kategóriák” schemája (1891 Heller Ágost C7915, 475) | S azt a bizonyos fájó sebet azok ütik, a változás körül lengedező nosztalgiát azok táplálják, akik minden észbeli ok nélkül lebukást emlegetnek (1962 Népszabadság júl. 27. C4814, 2).

3a. (ritk) ’írásbeli segítség nélkül, gondolatban végzett 〈matematikai művelet〉’ ❖ Ő cs. kir. Magossága kivánatára a’ vallás- és erkölcs-tudomány, magyar és német nyelvek, földleírás, táblai- és észbeli számvetés, némelly más tárgyakkal vétetének-föl (1833 Hazai és Külföldi Tudósítások C8288, 257) | A harmadik osztály tantárgyai: mind az irásbeli, mind az észbeli számvetés tovább folytatása (1854 Vasárnapi Újság CD56).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

észbeli melléknév 18B
1.
agyi funkcióként megjelenő gondolkodási, kognitív 〈folyamat, működés〉, ill. ilyen folyamatként megvalósuló, történő 〈tevékenység〉 v. annak eredményeként létrejövő 〈jelenség〉
az észbéli foglalatosságban, magatokat gyakoroljátok
(1794 Gyarmathi Sámuel ford.Campe)
Mik a szereplők? […] Kérges tenyerű Munkások Athenében, kik előbb Észbeli munkát nem tettek soha
(1864 Arany János ford.Shakespeare)
Óriási észbeli tévedéseket az épelméjű is producálhat
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
Ez a megszállottság […], amivel szemben hiába minden külső húzás, minden észbeli meggondolás
(1928 Ignotus)
tudásunk summájánál erősebbek az indulataink, az észbeli szokásaink?
(1985 Bodor Pál)
2.
vmely agyi, kognitív, gondolkodásbeli tevékenységben, jelenségben megmutatkozó, abban érzékelhető 〈képesség, állapot stb.〉
Holott tehát ſem az emberben, ſem az Iſtenben jobb ſemmi ſintsen az értelmes éſznél, értelmes éſz-béli az embernek az Iſtennel való leg-első tárſaſága
(1783 Molnár János)
Talám a’ te Húgodnak éſzbéli hibája vagyon?
(1793 Boér Sándor ford.Schröder²)
tompa elméjü némák, kik gyönge észbeli fogékonyságuk miatt, a szavak és beszéd hangjait, értelmét magukévá nem tehetik
(1859 Vasárnapi Újság)
Észbelileg és jellembelileg igen gyorsan fejlődik
(1904 Szinnyei Ferenc)
Említettük már, hogy összeköltözésükkel új fejezet kezdődött Niki [kutya] életében. Ez elsősorban érzelmi és észbeli fejlődésére értendő
(1955 Déry Tibor)
A hétvégén Budapesten találkoznak [a kiemelkedő intelligenciájú emberek], és ebből az alkalomból bárki kedvezményes áron tesztelheti saját észbeli képességeit
(2001 Magyar Hírlap)
2a.
ilyen képesség, állapot szempontjából tekintett 〈viszony, helyzet〉
a’ születési, vagyoni, ’s észbéli aristocratiával többnyire egy jó adag gőg szokott párosulni
(1835 Jósika Miklós)
[A falusiak] az észbeli fölény elismerése folytán mennek tanácsot kérni a jegyzőhöz, paphoz, tanítóhoz
(1913 Braun Róbert)
Millicent nem vett észre semmi észbeli nívókülönbséget kettejük közt, sőt művészettörténeti tudása révén fölényben érezte magát és ez nagyon jól esett neki
(1937 Szerb Antal)
[Az ősember a vadállatokkal szembeni testbeli] hátrányait észbeli fölényével, „találmányaival” egyenlítette ki
(1961 Népszabadság márc. 5.)
3.
gondolati, gondolatban megalkotott, ill. értelmi megfontolásokon alapuló 〈dolog〉
A’ millyen éſzbeli Vallás kereſeted, Tsak a’ mellett hartzolſz, s’ ollyan feleleted
(1788 Bécsi Magyar Múzsa)
[a külső tulajdonságok] oly embert gyaníttatnak benne, ki tehetséggel és türelemmel bírt, észbeli művekre szentelni magát
(1849 e. Vasvári Pál)
A minta, a mely szerint Kant tárgyát felosztja, a tiszta észbeli fogalmak, vagyis „kategóriák” schemája
(1891 Heller Ágost)
S azt a bizonyos fájó sebet azok ütik, a változás körül lengedező nosztalgiát azok táplálják, akik minden észbeli ok nélkül lebukást emlegetnek
(1962 Népszabadság júl. 27.)
3a. (ritk)
írásbeli segítség nélkül, gondolatban végzett 〈matematikai művelet〉
Ő cs. kir.császári és királyi Magossága kivánatára a’ vallás- és erkölcs-tudomány, magyar és német nyelvek, földleírás, táblai- és észbeli számvetés, némelly más tárgyakkal vétetének-föl
(1833 Hazai és Külföldi Tudósítások)
A harmadik osztály tantárgyai: mind az irásbeli, mind az észbeli számvetés tovább folytatása
(1854 Vasárnapi Újság)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások