észérv fn 2B

’érzelmektől, indulatoktól v. hátsó szándéktól, külső szemponttól mentes, kizárólag az értelmi belátásra építő, tiszta logikán alapuló érv(elés), indok v. magyarázat’ ❖ [Chateaubriand A kereszténység szelleme című műve] nagyon különbözik a régibb, tizenhetedik századi vallási apológiáktól, amik közt Pascalé volt a legkülönb. Nem a szigorú Értelem szava szól itt. Nem észérvek a Voltaireék észérvei ellen (1934 Babits Mihály 9014135, 85) | két tisztviselő puszta észérvekkel tisztázni akarja önmaga előtt, hogy bűnös-e egykori kollégájának halálában (1982 Kántor Lajos–Láng Gusztáv CD53) | nagyon sok észérv szólal meg mellette, de ugyanennyi van talán, ami ellene szól (1996 Országgyűlési Napló CD62) | semmiféle észérv előtt nem hajolnak meg (2002 Országgyűlési Napló CD62) | Nagyon nehéz valakit észérvekkel meggyőzni annak helytelenségéről, amihez már érzelmileg ragaszkodik (2003 Természet Világa CD50).

észérv főnév 2B
érzelmektől, indulatoktól v. hátsó szándéktól, külső szemponttól mentes, kizárólag az értelmi belátásra építő, tiszta logikán alapuló érv(elés), indok v. magyarázat
[Chateaubriand A kereszténység szelleme című műve] nagyon különbözik a régibb, tizenhetedik századi vallási apológiáktól, amik közt Pascalé volt a legkülönb. Nem a szigorú Értelem szava szól itt. Nem észérvek a Voltaireék észérvei ellen
(1934 Babits Mihály)
két tisztviselő puszta észérvekkel tisztázni akarja önmaga előtt, hogy bűnös-e egykori kollégájának halálában
(1982 Kántor Lajos–Láng Gusztáv)
nagyon sok észérv szólal meg mellette, de ugyanennyi van talán, ami ellene szól
(1996 Országgyűlési Napló)
semmiféle észérv előtt nem hajolnak meg
(2002 Országgyűlési Napló)
Nagyon nehéz valakit észérvekkel meggyőzni annak helytelenségéről, amihez már érzelmileg ragaszkodik
(2003 Természet Világa)

Beállítások